Föreningens ekonomi analyseras och jämförs med normala föreningar. Drifts- och underhållskostnader, belåning och likviditet, räntor och amortering. Rekommendationer ges bl a lämplig årsavgift och underhållsfonden.

 

Följande områden och begrepp brukar beröras

kontakt @ borattupplysning .se

www.borattupplysning.se

070 - 522 61 90

BorättAnalys

Föreningens storlek

Lägenheter / lokaler

Årsavgift

Hyresintäkter

Övriga avgifter

Driftkostnader

Värme

Elavgifter

Vatten

Sophantering

Fastighetsskötsel

Städkostnader

Analysen utformas individuellt för varje förening och grundas på senaste årsredovisning, kompletterad med aktuell information.

 

Pris skriftlig analys: 2000 kr + 10 kr / lägenhet. Moms tillkommer.

 

½ timmes konsultation ingår, via telefon eller mail.

 

 

Administration

Förvaltningskostnader

TV/bredband

Försäkringar

Fastighetsavgift

Styrelsearvode

Reparationer

Underhållskostnader

Avsättning uh-fond

Avskrivningar

Räntekostnader

Ränteskillnadsförluster

Rörelseresultat

Uttagsskatt

Fastighetslån

Belåningsgrad

Likviditet

Amortering

Amorteringstakt

Räntekänslighet

Avskrivningstakt

Taxeringsvärde

Insatser

Kapitaltillskott

 

Ellips: Tillbaka
Ellips: Tillbaka

 

Komplettera med utbildning"Föreningens ekonomi och underhåll"

Ellips: Exempel..Ellips: Läs mer