27. Vad gäller fram till tillträdesdagen?

Att köpa bostadsrätt – vad händer fram till tillträdesdagen?

Du har bestämt dig och har skrivit på ett avtal om en bostadsrätt. Vad händer sen? I avtalet har ni kommit överens om en tillträdesdag som brukar ligga några månader in i framtiden, då själva ägarbytet och inflyttningen äger rum.

Det första du måste göra (om det inte redan är gjort) är att betala den handpenning som ni kommit överens om. Sker köpet via mäklare är det till denne du ska betala, är köpet privat betalar du direkt till säljaren. Glöm inte att få handpenningen kvitterad.

Nästa steg är att ansöka om medlemskap i föreningen. Mäklaren hjälper till med detta och har blanketter att fylla i. Köper man privat får man ordna det själv, kontakta vicevärd eller styrelsens ordförande. Ofta räcker det med att skicka in en kopia av avtalet till föreningen. Är det en Hsb-förening måste du också bli medlem i Hsb, kontakta det lokala Hsb-kontoret. Beskedet om du blir godkänd som medlem kan ta några veckor.

Sen måste dina lån till lägenhetsköpet ordnas. Vi förutsätter att du redan haft kontakt med banken, men nu är det dags igen, nu ska lånet färdigförhandlas.

Föreningen kommer också antagligen kalla till lägenhetstillsyn eller besiktning. Det är inte alla föreningar som gör det, men de flesta. Då träffar du i regel säljaren och/eller mäklaren, och en representant från bostadsrättsföreningen, i lägenheten. Denna besiktning handlar egentligen bara om det som föreningen ansvarar för (det andra ska du ha kollat själv tidigare, lektion 9). Men det är ett utmärkt tillfälle för dig att ställa praktiska frågor om ditt kommande boende.

Sen är det bara att vänta, och förbereda flytten.

tillträdesdagen, eller i anslutning till den, brukar slutbetalning ske. Ni träffas i regel hos mäklaren eller på en bank så att pengarna enkelt kan föras över till säljaren. Om lägenheten är pantsatt vilket är normalt måste säljaren lösa dessa lån. Det är viktigt att du som köpare försäkrar dig om att så verkligen sker. Därför är det lämpligast (vid privatköp) att köpet görs upp på säljarens bankkontor. Som köpare har du dessförinnan kommit överens med din egen bank om en banköverföring den dagen.

När det gäller ditt eget lån ska det registreras i föreningens pantregister. Din bank sköter detta. Men föreningen tar ut en avgift för detta, i regel ca 400kr per lån (1% av prisbasbeloppet) som du alltså får en räkning på så småningom.

Nycklarna till lägenheten får du i regel direkt av säljaren, men se till att verkligen få alla! En del föreningar har koll på nycklarna och vet hur många som ska finnas. Den som är extra försiktig bör byta lås eller cylinder, men tänk på att de ofta ingår i ett nyckelsystem, de passar kanske även till entré och tvättstuga. Rådgör i så fall med föreningen.

Lägenheten ska vara städad och rengjord när du övertar den, detta ska framgå av köpeavtalet. Men säljaren kanske inte har lika höga krav på städningen som du, vilket kan ge upphov till konflikter. Ett alternativ är att du som köpare tar över flyttstädningen i utbyte mot en reduktion av köpesumman. Ska du ändå renovera lägenheten är detta bästa lösningen. Viktigt är att ni har det skriftligt, antingen i köpeavtalet eller i ett tilläggsavtal.

Observera att ansvaret för lägenheten ligger kvar hos säljaren ända fram till tillträdesdagen, även om denne flyttat ut tidigare. Lägenheten får inte försämras på något sätt, och ev. reparationsfond får inte förbrukas. Därför bör du heller aldrig flytta in innan tillträdesdagen, även om du blir erbjuden, det kan bara skapa problem om någon olycka skulle inträffa.

 

© Borättupplysning Skåne

120 Responses to “27. Vad gäller fram till tillträdesdagen?”

 1. Niki skriver:

  Hi
  I bought a bostadsrätt 4 months ago but the move-in date(tillträdsdag) is this friday when we are supposed to meet at the brokers office to transfer the loans and signing final papers. The seller refuses to show me the apartment and says she is sjukskriven. I really want to see the apartment before that day. I mean many things could happen in 4 months. The apartment could get burned. I heard that after I get the keys, everything is the buyer’s responsibility. Can I not sign the papers before seeing the apartment? If I get the keys on friday and find problems on friday with cleaning and so on what can I do? what does the rules say? may I have access to the apartment before tillträdsdag?

  • Du har ingen absolut rättighet att se lägenheten innan tillträdet, men å andra sidan ska lägenheten vara i det skick som den var när du köpte den. I praktiken ska man därför, om man vill, få möjlighet att besiktiga den i samband med slutbetalningen, eller straxt innan. Det är ju inte ovanligt att lägenheten inte är ordentligt städad, eller att något gått sönder. Men i sistnämnda fallet kan bevisningen vara svår. Är en mäklare inblandad ska denna kunna hjälp till med detta.

 2. Malin skriver:

  Idag är det ju vanligt att man först måste sälja sin lägenhet för att kunna låna till att köpa en ny. Hur funkar det med tillträdesdag om jag vunnit budgivningen och vill skriva kontrakt med en säljare som ännu inte kunnat köpa en ny lägenhet och därför vill ha så stor frihet som möjligt gällande tillträdesdag? Kan säljaren villkora tillträdet?
  Jag antar att vi bör sätta en tillträdesdag som är definitiv och att säljaren då får ”skylla sig själv” ifall den inte hittat nytt boende fram till den dagen?

  • Detta är en ren förhandlingsfråga. I normala fall kommer man överens om en viss tillträdesdag, och då gäller den. Skulle sen säljaren av någon anledning få problem eller bli försenad med utflyttningen, ska ni naturligtvis kräva fullt skadestånd (nedsättning av priset) för alla de kostnader och problem ni drabbas av.

   Man kan också ev i kontraktet komma överens om någon form av flexibel tillträdesdag, men då är det naturligtvis en överenskommelse ni gör, och som bör vara förenat med detaljerade villkor om tider och ersättningar.

 3. charlie skriver:

  Hej! Vi har hunnit skriva på avtal.
  Köparens frågeställning så finns det en fråga om de känner till några brister och han nämner väldigt lite och konstigt för vissa saker har inte han förstått frågan bra.
  Hur som helst vi gick o besökte den direkt efter avtalen blev skrivna, då märker vi hela köks golvet är löst. bubblig känns om de är stor. Köparens svar var att mäklaren visste om det och undrade ifall vi ( köpare ) visste om det. På då sa vi nej, sedan upptäcktes då på visningen man inte kunde se nogrann efter som hade alla som möbler och under en bit av mattan. …

  • Svårt att avgöra, det kan vara så att ni inte tillräckligt noggrant undersökte golvet innan köpet. Eller att det inte gick att upptäcka innan, och då är det ett sk dolt fel, som säljaren ska ersätta. Men vilket det är kan jag alltså inte avgöra, utan ni får tillsammans med mäklaren försöka avgöra detta.

 4. Fadi skriver:

  Hej,

  Vi har skrivit avtal och tillträdesdagen är 2016-05-02. Nu ringer säljaren och vill skjuta upp detta till 1 aug. Jag har meddelat säljaren att jag kan tänka mig skjuta på det till 1 jul. men att jag då vill ha någon form av ekonomisk kompensation. Säljaren vägrar och säger att de inte tänker flytta ut från huset.

  Jag vill inte häva köpet.

  Var är rimlig (praxis) ekonomisk kompensation?

  Hur lång tid tar ett sådant ärende vanligtvis (förlikning och eventuell domstol) om vi inte kommer överens?

  • Om ni har ett avtal med tillträde i maj, så är det det som gäller. All fördröjning eller uppskjutande av tillträdesdag innebär att du kan kräva ekonomisk kompensation för alla de merkostnader som du drabbas av. Jag tror inte det finns någon praxis, utan det är de faktiska kostnader som du drabbas av, t ex för dubbelt boende, magasinering, längre resvägar, eller problem och krav från den som kanske köpt och vill flytta in i din nuvarande bostad. Såna här ersättningsanspråk kan ta tid, men du kommer få rätt.

 5. Irene Persson skriver:

  Hej
  Om man har gett en handpenning till säljaren och man inte blir godkänd av föreningen, får man då tillbaka handpenningen? Skall man inte först få ett godkännande och sen ge handpenning?

  • Nej, det normala är att man betalar handpenning när man skriver köpeavtalet. Därefter skickas medlemsansökan till föreningen, och det kan ta några veckor innan besked kommer. Det är ovanligt att medlemsansökan inte godkänns, men skulle detta ske ska handpenningen betalas tillbaka, fullt ut.

 6. Shan skriver:

  Hej!
  Det är så här att vi har köpt en lgh. Allt papper är påskrivna och vi ska flytta in om 1 vecka! Enligt mäklaren så ska det finnas papper på renovering av badrummet och köket, det ska även finnas kvitton på vitvarorna. Vi kan inte få dessa papper eftersom säljaren behöver dem för deklaration inför nästa år! Mäklaren nämnde även att det fanns en annan budgivare med i bilden men det var vi som vann budgivningen, vi har dock inte fått se vem den här personen är och vad dem har budat!
  Sista pappers skrivningen är på måndag 23e, kan vi kräva att dem ger oss alla papper och att dem ska visa den andra budgivare och vad dem har budat?
  Mvh / Shan

  • Allt detta är förhandlingsfrågor, och inget man kan kräva. Vad gäller dokumentation och kvitton, så brukar man lösa det genom att göra kopior, och att ni får originalen. Men det är som sagt en förhandlingsfråga. Vad gäller budgivningen så beror det helt på hur mäklaren lovat att hantera detta, vad som utlovats vid budgivningen. Som köpare kan man aldrig kräva något om det inte funnits en överenskommelse innan.

 7. Thomas skriver:

  Angående panter:
  Vem ansvarar för att panterna löses innan tillträde?
  Har föreningen något ansvar att informera köpare att det finns panter?

  • Det är naturligtvis säljaren som ska lösa sint pant. Men säljaren har faktiskt inget ”ansvar” att göra detta. Styrelsen har ett ansvar att upplysa en köpare om ev pant, om frågan ställs, eftersom styrelsen har en skyldighet att föra ett pantregister.

   Man kan sammanfatta det med att köparen själv måste försäkra sig om huruvida lägenheten är pantsatt, och se till att denna pant i så fall löses senast på tillträdesdagen. Är mäklare inblandad i affären har de att ansvar att hjälpa köparen med denna kontroll.

   Dock är detta ett svårt område, rent juridiskt, då det i undantagsfall kan förekomma panter som aldrig blivit registrerade på ett korrekt sätt, och då inte heller ”syns”, de förblir ”dolda”.

 8. Nora skriver:

  hej
  Jag har betalat handpenning redan och inträdesdagen är den 29/9. Jag skulle vilja göra en besiktning av lägenheten innan. Det var så att den hade renoveringsbehov enligt informationen plus att ugnen i spisen fungerar inte och fläck inte heller. Jag börjar bli orolig om att det kan finnas också problem i toaletten. Enligt information från säljare det har åtgärdas någon fuktskada i toaletten 2015/16.
  Jag har bet mäklaren hjälpa mig att kontakta säljarna. Jag har kontaktat en av säljaren men han har inte nycklar säger han.
  Vet du hur ska det gå till och om jag kan få någon prissänkning om jag hittar någon fel?

  • Jag tolkar din fråga som att du har skrivit på ett köpeavtal och snart ska flytta in. Men att du inte har fått tillfälle att besiktiga lägenheten. Om det är så, så har du ett problem. En besiktning måsta man göra innan man skriver på köpeavtalet, för att ev skador eller problem ska kunna vägas in i priset. Om du nu, vid inflyttningen, skulle hitta fel eller brister, så är det inget du kan få ersättning för. Enda undantaget är ev ”dolda fel”, fel som kanske upptäcks i ett senare skede.

   Att få tillträde till lägenheten, efter avtalet är skrivet och innan tillträdet, är inget man har någon absolut rätt till. Bara om säljaren godtar det.

 9. Mikael skriver:

  Hej!

  Jag köpte en ej färdigställd lägenhet i juni i år med tillträde i november/december. För inte så länge sedan meddelades det att tillträdet skjuts fram sex månader.

  I mitt avtal med säljaren så har jag rätt att upphäva köpet om jag inte får tillgång till lägenheten senast i januari. Mäklaren har skickat ett tilläggsavtal och jag är inte intresserad av att häva köpet. Min fråga är nu om säljaren har samma rätt som jag, dvs att häva det i januari eller om denne är tvungen att fullfölja försäljningen.

  (Värt att tillägga är att jag ej köpt av fastighetsutvecklaren direkt utan av privatperson som köpte lägenheten på ritning för länge sedan.)

  Mvh
  Mikael

  • Nu vet jag inte exakt hur ert avtal ser ut, så mitt svar förutsätter att 1) lägenheten var färdigupplåten till säljaren (trots att den inte var färdigställd), och att 2) du har ett vanligt överlåtelseavtal med säljaren. Om det är ett vanligt överlåtelseavtal så är ni bägge bundna. Tydligen finns det en paragraf att du får häva köpet om försening uppstår. Men finns det ingen motsvarande paragraf för säljaren så kan denne inte häva försäljningen.

 10. Zubair skriver:

  Hejsan. Mitt namn är Ahmad och har fråga angående andrahanduthyrning.

  Kan man ansöka om andrahandsuthyrning innan man har tillträde till lägenheten? Jag tänker på att om jag skulle vilja hyra ut den direkt när jag får nycklarna, pga studier på en annan ort. Eftersom det tar lite tid tills föreningen fattar beslut, så tänkte jag om jag kunde ansöka redan nu, så att vara ute i god tid, tänker jag.

  Tacksam för svar.

 11. carl skriver:

  Hej
  Vi har hamnat i en liten knivig sits före försäljningen av våran lägenhet.

  VI har spikat ett datum för allting. Vi ska ha mötet och försäljningen kl 13:00 på bankens kontor. Köparen vill ha tillträde redan från morgonen kl 08:00 samma dag, vi säger nej och denne blir då grinig. Vi vill ju egentligen bara vara säkra på att inget händer med lägenheten innan försäljningen är gjord och att dom får nycklarna samt tillträdet när allt är klart på banken efter kl 13:00. Hur kan man lösa det på bästa sätt ?
  Undrar också om sprickor i tapet mitt på väggen kan vara räknat som dolt fel även fast det var fullt synligt på visning?

  Tacksam för svar

  • Det är väl bara att stå på er. Dom får vänta tills ni är klara med affären.
   Angående sprickor i tapet: Kan aldrig vara dolt fel eftersom de var synliga. Och något man måste räkna med som köpare.

 12. Astrid skriver:

  Hej!
  Jag har skrivit kontrakt på en bostadsrätt och erlagt handpenning. Min inflyttning är den 14/3. Lägenheten är byggd -88, Varje lägenhet har en frånluft värmeväxlare och elpanna med vattenburen el. Jag frågade och fick veta att pannan är inte bytt sedan byggnationen.

  Nu har pannan pajat mer än en månad före mitt övertagande. Ringde förre ägaren i ett annat ärende och fick veta detta i dag. Han har två fläktar i lägenheten för att det inte ska frysa… Han har letat efter reservdel, tydligen hade han bytt elpatron förra året. Det finns inga nya reservdelar.

  Vi var överens om att jag inte kan flytta in i en kall lägenhet, så han ska byta panna, det var vi överens om, men hur ska vi fördela kostnaden?

  Det framgick av en granne, att tanten som bodde i lägenheten hade kallt kökselement förra vintern- det var ingen överraskning…
  Tacksam för Svar

  • Principen är att bostadsrätten ska vara i samma skick som när ni skrev kontraktet. Om något går sönder innan tillträdet faller ansvaret på säljaren att åtgärda detta, alternativt ersätta dig. Om pannan gått sönder efter tillträdet hade du fått stå för reparationen/utbytet. Nu har den gått sönder innan tillträdet, och då måste säljaren reparera eller ersätta den. Om den inte går att laga, utan måste ersättas med en helt ny, kan jag tycka att ni på något sätt borde dela på kostnaden, eftersom bostadsrätten lämnas till dig i bättre skick. Men det är inget krav att du bidrar, utan detta gör du då frivilligt, som en slags goodwill mot säljaren. Då kan du också vara med och påverka byte och installation.

 13. Lina skriver:

  Hej,

  Vi har köpt en lägenhet och tillträdesdagen är 3 april. Vi är dock inte hemma den dagen, och då vi har flyttat till en annan stad så har vi ingen riktigt person att lämna fullmakt till. Kan vi skriva kontraket och betala de sista 5% då vi kommer hem (6 april) eller göra detta 1 april? Eller hur fungerar detta? Kan vi på något sätt lösa detta?

  Tack!

 14. Angelika Persson skriver:

  Min dotter har tingat en bostadsrätt, nybyggnation och erlagt handpenning. De har nu fått veta att de har tillträde till lägenheten i mitten på december 2018 men också fått besked att de skall erlägga resterande belopp upp till de 15% på köpeskillingen i augusti . Kan detta verkligen vara riktigt?

  Tacksam för svar

  • I de avtal ni skrivit på ska det framgå hur betalningsplanen ser ut. Att erlägga ett förskott om 15% är inget ovanligt eller konstigt. Slutbetalningen ska dock vara alldeles innan tillträdet.

 15. Karim skriver:

  Hej!
  Jag har köpt en bostadsrättslägenhet och har tillträde under veckan. Allt har gått smidigt och smärtfrit tills mäklaren ringde häromdagen och berättade att badrummet hade blivit fuktskadat och samtidigt orsakat fuktskada till en annan lägenhet. Enligt mäklaren kommer föreningen stå för rivning och avfuktning av badrummet och vi kommer kanske stå för ytskikt och säljaren kommer att betala en viss (oklart) summa ersättning för all besvär. Min fråga är om 1. Eftersom vi inte kan använda badrummet, kan vi kräva för en tillfällig bostad trots att det finns en badrum man kan låna i byggnaden. 2. Kan säljaren kräva mig för att betala en viss summa för renovering av badrummet ? Enligt besiktningsrapport badrummed behöver rivas helt. 3. Min försäkring kommer att gälla fr.o.m tillträdesdag, jag undrar om de kan hjälpa på något sätt efter tillträdet.

  • Försäkringsskador är alltid komplicerade. Som svar på dina två frågor: 1. Man är skyldig att försöka lösa situationen ”så billigt” som möjligt, dvs finns det en lösning med att kunna låna ett badrum under tiden, så är det så ni ska göra. Ersättning kan bara krävas för absolut oundvikliga extra omkostnader. 2. Säljaren och dennes försäkringsbolag (eller föreningens) har huvudansvaret för att återställa badrummet, men om badrummet var gammalt så måste ni bidra med det sk ålderavdraget. Principen är nämligen att ni inte pga skadan ska få ett ”bättre” badrum gratis. I samband med alla försäkringsärenden görs åldersavdrag, dvs den försäkrade får själv stå för en del av kostnaden. Ju äldre och sämre skicka badrummet var i, desto mer får man själv vara med och betala. Denna kostnad kommer ni få stå för i detta fall. Mäklaren ska kunna hjälpa till att ordna upp allt detta, tillsammans med säljare, förening och försäkringsbolag. 3. Din kommande försäkring tror jag inte alls kan användas, men det skadar ju inte att fråga.

 16. Linus skriver:

  Hej!

  Har sålt min lägenheten och dom som köpt den ska flytta in den 2 juli. Men nu är det så hära att grannen under har haft en brand, men det brann inte ner. Vart mycket rökskadat och renovering så det är några månader bort innan den är klar. Ska dom fortfarande ta över lägenheten den 2 Juli eller hur funkar det? För jag flyttar in i min nya 15 juni.

  • Om jag förstår det rätt så blev även din lägenhet rökskadad, och behövde renoveras? Brand- och rökskador ersätts av bostadsrättsförening och dess försäkringsbolag, och du ska i princip hållas skadelös. Och det gäller även för den som köpt din lägenhet. Du har ingen skuld i det hela och kan inte heller krävas på något, inte av köparen. Om den som köpt din lägenhet inte kan flytta in på överenskommet datum så har de rätt att bli kompenserade, men av föreningen. Möjligen kan det bli aktuellet med självrisker och/eller åldersavdrag, men jag är osäker på hur detta regleras i praktiken. Mer kan jag tyvärr inte säga, det är en ovanlig situation.

 17. Danne skriver:

  Hej, vi säljer vår villa för att bl.a bekosta köp av en BRF-lägenhet.
  Vi får pengarna för villan samma dag som vi tillträder lägenheten och samma dag som vi måste lämna villan. Stressigt värre alltså.

  Jag har frågat säljaren av lägenheten om han har något emot att lämna nycklarna till lägenheten två dagar innan.
  Lägenheten är tom och ”visningsstädad”, vi har betalt handpenning och är godkända av Styrelsen.

  Säljaren har inget emot det och vi har som motprestation sagt att han slipper slutstäda och slipper tömma förråden.

  Jättebra tycker både vi och säljare men Mäklaren lägger sig i och säger att ”så får man inte göra”. Inget tillträde till lägenheten innan ägarbytet har skett !

  Men om Säljaren och vi har ett avtal att vi får flytta in två dagar innan har väl mäklaren inget med det att göra? Han ska ju enligt svensk lagstiftning representera både Säljare och Köpare !?
  Och i så fall skulle Mäklaren ju kunna stoppa ”uthyrning” av lägenheten när som helst med motiveringen ”hyresgästen kan ju förstöra lägenheten för ägaren”……

  • Ni har helt rätt. Det finns inget som hindrar att ni träffar en separat överenskommelse om att ”flytta in” tidigare. Det väsentliga är att det sker genom en överenskommelse, ett avtal, där ni tar på er risken för lägenheten under denna övergångstid. Det ska vara ett skydd för säljaren, om ni som köpare råkar ställa till det på något sätt. Formellt sätt är det ju säljaren lägenhet och ansvar fram till tillträdesdagen. Ett alternativ är att i ett tillägg i överlåtelseavtalet tidigarelägga tillträdesdatum.
   En del mäklare är bara så okunniga…

 18. Malin skriver:

  Hej!
  Vi har köpt ett parhus och får tillträde nu på fredag den 17/8
  Nu har säljaren kontaktat oss och meddelat att torktumlaren är trasig och kommer inte att åtgärda detta då mäklaren säger att juridisk sätt behöver dom inte det.
  Kan det vara så?
  Har fått papper på att dom skrivit under på att alla maskiner mm fungerar och har för mig att skulle något gå sönder i vårat hus innan köparen tillträde så ska vi åtgärda detta.

  Mvh Malin Hällblad

  • I princip har ni rätt till ersättning för det som gått sönder innan tillträdesdagen. Men i praktiken beror det på VAD som gått sönder, och hur gammalt föremålet är. Var torktumlaren ny eller nästan ny, har ni rätt till ersättning motsvarande en ny torktumlare. Om torktumlaren var gammal, t ex mer än 10 år gammal, kan ni inte räkna med någon ersättning, eftersom den måste anses ha varit uttjänt. Mäklaren bör kunna hjälpa er att hitta en lämplig nivå.

 19. Marcus skriver:

  Hej,
  Köpte en lgh för ca 3 månader sedan och tillträder snart. Strax efter köpet beslutade föreningen att varje bostadrättsinnehavare själv skulle måla balkongen. Enligt föreningen skulle detta göras under sommaren då det är bästa tid för målning.
  Lägenheten är såklart köpt i befintligt skick och målning är ej gjord.
  Hur gör man i ett sådant här fall när det är underhåll som skall ha utförts under tiden från köp till tillträde?

  Mvh
  Marcus

  • Om det beslutats att innehavarna själva ska måla sina balkonger, så innebär inte det att styrelsen kan tvinga alla att måla sina balkonger. Beslutet innebär bara att föreningen inte kommer måla balkongerna, utan överlåter det till innehavarna, om dom vill. Föreningen kan aldrig ålägga någon att utför underhåll på utsidan av lägenheten.

 20. Malin skriver:

  Hej!
  Fick en fråga av köpare gällande rep.fond. Överlåtelse avtal är skrivet, deposition är betald och utbetald till säljare när köpare för en vecka sedan blev godkänd i förening. Tillträde i veckan som kommer. Nu i helgen kom ett sms från köparen som lyder:

  ”Jag har handlat färg, tapeter och golv etc idag och sparat kvittona så jag kan använda renoveringsfonden till det, men kom på att tillträdesdagen är ju inte förrän nu på tisdag. Kan jag ändå utnyttja fonden till det jag köpt?”

  Min spontana reaktion är att hon självklart kan använda kvittona och skicka in dem på tisdag då materialet avser bostadsrätten, men måste dubbelkolla, vad gäller? Mvh reg. Fastighetsmäklare Malin

  • Jag håller med dig, det här borde inte vara något som helst problem. Men samtidigt måste man förstå att detta inte finns reglerat någonstans, utan sköts helt och hållet enligt varje förenings egna rutiner. En del kan t ex vara mycket petiga med kvitton och redovisning, andra mer generösa och inte så noga med vad man köpt. Det är ju trots allt medlemmens egna fonderade pengar.

 21. Josef skriver:

  Hej !
  Vi har köpt en lägenhet och har tillträde om en månad. Nu har blivit erbjudna att hyra lägenheten ca månad innan, så att vi skall kunna att börja renovera innan vi flyttar in. Vad är det som gäller med försäkringar då? Är det okej att börja måla om och slipa golv innan tillträdet?
  Mvh Josef

  • Det här är ingen god idé. Ansvaret för lägenheten ligger helt på säljaren fram till tillträdesdagen. Skulle något råka hända blir det bara problem. Bättre är att helt enkelt tidigarelägga tillträdesdagen, genom ett enkelt tilläggsavtal.

 22. Johanna skriver:

  Hej!
  Jag och min sambo har köpt ett brf radhus. Vi köpte det i maj och tillträde är 30/11. De som bor där nu har köpt sin nya bostad av samma mäklare som vi köpt av. Nu har det framkommit att mäklaren har satt samma datum för tillträde för det andra paret, alltså att vi ska få tillträde till vårt radhus samma dag som de får tillträde till sin nya bostad. De påpeka detta för mäklaren som då flyttar fram vårt tillträde till 4/12. Det innebär att min sambo inte kan närvara pga jobb. Vi har ordnat med semester vid den 30/11 för att kunna flytta. Min sambo kan inte ordna med semester nu då schemat bestämdes i somras. Får mäklaren göra såhär? Vi kommer få merkostnader då vi nu måste ta flyttfirma.

  Med vänlig hälsning,
  Johanna

  • Mäklaren får inte på eget bevåg ändra tillträdesdatum, eller något annat i ert överlåtelseavtal. Ni har ett avtal med tillträdesdag 30/11, det är det som gäller. Är inte lägenheten tömd och städad på detta datum, har ni rätt till ersättning för alla extrakostnader som kan uppstå. Men problemet måste lösas på något sätt, någon måste antagligen flytta sin tillträdesdatum. Om det är praktisk möjligt kan ni föreslå att ert tillträdesdatum senareläggs, men att ni då ska kompenseras med lämplig summa. Rimligen borde mäklaren betala i just detta fall.

 23. Linus skriver:

  Hej

  Jag har sålt min lägenhet i slutet av maj.
  Sen brann det hos grannen så min lägenhet vart rök skadad så dom håller på renovera den fortfarande. Och köparna ville fortfarande ha den så dom betalade in handpenningen i juni. Dem skulle vart klar för länge sen men det har blivit förseningar och nu har dom som köpt lägenheten börjat kräva mig på pengar. Och sen säger mäklaren att dom kan hoppa av och att jag måste betala tillbaka handpenningen. Det kan ju inte stämma för handpenningen är ju garanti att man vill ha. För dom drar ju sig ur då. Då förlorar väl köparna handpenningen?
  Mvh Linus

  • Komplicerat fall. Grundprincipen är att köparna har rätt till ersättning pga det försenade tillträdet, men inte rätt att dra sig ur. Men blir förseningen orimligt lång kanske det hamnar i ett annat läge. Jag kan tyvärr inte uttala mig mer än så.

 24. Matty skriver:

  Hej!

  Jag har köpt en bostadsrätt och fick meddelande från mäklaren att föreningen ska göra tillsyn av lägenheten så jag och säljaren skulle komma överens om ett datum då detta passar oss. Jag fick ett samtal på kvällen från säljaren att hon hade pratat med föreningen och de hade sagt att oftast gör de tillsyn på tillträdesdagen så hon bokade in så att de kommer på tillträdesdagen för tillsyn. Är det vanligt och bör jag vara orolig att det sker på samma dag? Eller bör jag be om tillsyn innan tillträdesdagen? Jag tänker att om de upptäcker något på tillträdesdagen så kanske det faller på mig. Jag vet inte riktigt vad som gäller vid tillsyn och vad som görs. Vad hade du rekommenderat?

  • Det här med tillsyn görs på olika sätt i olika föreningar. Ibland på tillträdesdagen, ibland i god tid innan, och ibland efteråt. Många föreningar gör ingen tillsyn alls. Tillsyn är ingen besiktning, utan görs av föreningen för att kontrollera det som föreningen ansvarar för. T ex fönster, radiatorer, avlopp.
   Det som du som köpare ansvarar för måste du själv kontrollera, det kallas undersökningsplikt. Och det ska lämpligen ha gjorts innan köpeavtalet skrivs.
   Denna tillsyn behöver du alltså inte vara orolig för.

 25. josef skriver:

  Hej!

  Vi har köpt en bostadsrätt och skrivit på kontrakt. Tillträdet skall vara den 17 dec. Under kontraktsskrivningen avtalade vi muntligt att vi innan betalning skall gå igenom lgh med säljaren.

  Nu har vi blivit meddelade att tid för vårt möte med banken är kl13 den 17e dec (helt utan att mäklare eller säljare pratat med oss om val av lokal för överföring av pengar eller något liknande) men stäningen av lägenheten är klar först kl 15. Detta innebär att jag i så falll ägen en lägenhet från kl 13 där det vid den tiden befinner sig ett städbolag jag inte har anlitat som då har mina nycklar. Jag är inte bekväm med detta men mäklaren hävdar att det är helt normalt att städningen inte är utförd. Jag tycker det låter helt idiotiskt att den inte kulle vara klar och att vi inte skall kunna godkänna städning samt kontrollera att lägenheten är i det skick vi köpte den. Jag vet heller inte vad som gäller rent juridiskt om städföretaged då sulle förstöra någonting? jag har ju inte anlitat dem. Jag vill antingen att städningen skall vara klar, eller att de betalar oss för utebliven städning, alternativt flytta på tillträdesdagen. Det borde jag väl kunna kräva?

  • Ibland kan det vara svårt att få allt att klicka med datum och tider. Jag förstår din invändning och oro, och jag hade nog begärt att tillträdet skulle skjutas fram en dag eller två. Mycket beror på andra omständigheter, och du bokat flyttfirma eller dyligt, men om du inte drabbas ekonomiskt av en framflyttning, så föreslår jag det. Och du skulle kunna begära viss ersättning, men det kan knappast röra sig om någon större summa.

 26. Hanna skriver:

  Hej.
  Vi har sålt vår bostadsrättslägenhet och har tillträde om två månader. Nu har föreningen precis gjort ovk och vi har fått anmärkning att vi måste byta till kolfilterfläkt och ta upp ett till ventilationshål i köket. (Vi har inte självs ändrat nåt i köket utan det ser likadant ut nu som när vi köpte för 8 år sen) föreningen har ålagt oss att fixa det här inom en månad, dvs innan tillträdesdagen.
  Vad gäller, har vi rätt att ändra till vad vi vill eller har köparen rätt att ställa krav på vad vi gör? Det kommer ju inte se likadant ut som vid köpet, men är ju rent tekniskt inte en skada som hänt vilket är definierat i kontraktet.
  Åker vi på alla kostnader hur som?

  • Ytterligare ett fall där svaret inte är helt givet.
   Först ert ansvar gentemot föreningen: Något är tydligen fel med er köksventilation. Kanske pga tidigare innehavares ombyggnation, eller pga att ovk gjorts noggrannare denna gång (felet kan ha funnits länge). Troligen måste ni bekosta allt arbete själva, alternativt att ni och föreningen delar på kostnaden, om felet berör själva kanalerna. Beror också på om något av detta är reglerat i stadgarna.

   Ert ansvar gentemot köparen: Köparen kan inte motsätta sig föreningens krav på en fungerande ventilation. Men eftersom det är köparen som ska bo där är det rimligt att köparen får bestämma hur lösningen ska se ut. Om det finns alternativ, låt köparen avgöra. Något krav på kompensation kan köparen rimligen inte ställa, då det sk felet (förändringen) är försumbar i förhållande till bostadsköpet som helhet.

 27. Linda skriver:

  Lånelöfte för bostadsrätt fick jag av banken i februari baserat på min nuvarande anställning. Jag vann precis budgivning på en lägenhet och banken har godkänt och ger mig lån, imorgon skriver jag och säljaren kontrakt på mäklarens kontor. Tillträde ska ske i slutet av juni. När betalar jag handpenning och köpeskilling? Jag vill och kan betala så snart som möjligt. Men allt kan ju hända på 3 månader. Om jag avslutar min fasta anställning i maj, alltså innan tillträdet i juni, vad händer då? Kan banken neka mig lånet i så fall?

  • Handpenning betalas direkt, i anlutning till avtalsskrivningen. Resterande köpesumma betalas i anslutning till tillträdesdagen. Skulle du avsluta din anställning innan dess bör det inte få någon betydelse, eftersom du redan har ett lånelöfte och banken knappast kan veta att du slutar eller byter anställning.

 28. Niki skriver:

  Hej
  Vi har köpt en lägenhet med tillträde i slutet av april. Vi har en lägenhet som måste säljas innan den också. Banken kräver att vi ge dom säljkontrakt max 2 veckor innan tillträde av den nya lägenhet. Tyvärr försäljning av våran lägenhet går inte bra och vi hittar ingen köpare så vi tänkte att sälja den nya istället. Har vi rätt att sälja den? Vad händer med arvode av mäklare som sålde den till oss? Måste vi sälja med samma mäklare eller får vi välja en annan mäklare som har potentiell köpare?

  • Den nya lägenheten kan säljas så fort ni har skrivit på det slutliga upplåtelseavtalet. Det är först då ni är ”ägare” till den. Innan dess kan den inte säljas (men möjligen annonseras ut). Problemet är väl att hitta köpare till den nya lägenheten, framför allt att få tillbaka det man köpte den för.
   Ni behöver inte anlita samma mäklare. Men mäklararvodet från förre mäklaren kan ni aldrig få tillbaka, det är en avslutad affär.

 29. Pernilla skriver:

  Hej!

  Vi har sålt en bostadsrättslägenhet, nycklar och slutgiltig affär ska slutföras om cirka två veckor.
  I helgen upptäckte vi en eventuell vattenläcka under diskmaskinen. Brädan som sitter framför var fuktig under och när man lyser under diskmaskinen är det fuktigt på golvet längst in.
  Vi har kontaktat försäkringsbolag, förening och mäklaren. Vi har inte sett några som helst tecken till läcka innan. Vi kommer naturligtvis åtgärda detta så snart som möjligt.
  Vad händer nu? Kan köparen dra sig ur affären?

  • Nej, köparen har ingen rätt att dra sig ur, oavsett vad som händer. Däremot har ni naturligtvis ansvaret för att åtgärda och återställa efter skadan. Beroende på skadans omfattning kan även föreningen bli indragen. Det kan också bli tal om viss ersättning (kompensation) till köparen, om arbetena i lägenheten blir till ett hinder för tillträdet, och köparen drabbas av extrakostnader.

 30. Isak skriver:

  Hej!

  Jag har sålt ett hus till en familj, Vi gjorde lite renoveringar bla.. kaklade tvätt stugan. Nu ca 1 år efter så har plattorna krackelerat (är tillverknings fel) vi har varit och pratat med kakelbutiker och andra experter på kakel och alla säger det är tillverkningsfel. Men min fråga är vad är min skyldighet? familjen vill att jag skaffar nya plattor, men även att jag ska riva dom gamla och sätta upp dom nya.
  Mvh Isak

  • Jag kan inte ge något entydigt svar. Många saker påverkar bedömningen, och det handlar alltid om att resonera sig fram och kompromissa. Jag tolkar det som att familjen ännu inte tillträtt eller just ska tillträda. Den viktigaste frågan är hur allvarlig denna ”krackelering” är. Är det bara en utseendemässig förändring, bör det inte leda till någon åtgärd alls, särskilt som att kaklet antagligen inte täcks av någon garanti. Är det allvarligare och plattorna går sönder och trillar ner, bör en ekonomisk kompensation ges av er, typ halva kostnaden för att göra om. Mer än så kan jag tyvärr inte säga.

 31. Frida skriver:

  Hej,

  Jag har sålt min lägenhet och skrivit kontrakt med inflyttning för köparen 1 september. Vad händer om vi kommer överens om inflyttning en månad tidigare. Sker slutbetalningen av lägenheten då också en månad tidigare? Skriver man någon sorts tilläggskontrakt då eller hur fungerar det?

  Mvh

  • Detta är inget problem alls. Ni skriver ett litet tilläggsavtal om den ändrade tillträdesdagen (eller ändrar i det befintliga avtalet, med nya underskrifter). Slutbetalning blir då naturligtvis även det en månad tidigare. Glöm dock inte att meddela denna förändring till föreningen (skicka en kopia), som ju måste ha korrekta uppgifter för medlemskapet, och för att avgiftsaviseringen ska bli rätt.

 32. Daniel skriver:

  Hej,

  Har köpt en bostadsrätt där tillträdesdagen i kontraktet är satt till en söndag. Säljaren kräver att få flytta ut på måndagen, vilket alltså är dagen efter tillträdesdagen. Hur brukar sådana situationer hanteras?

  Mäklaren hävdar att det är vedertaget att tillträde sker nästkommande vardag om tillträdesdagen infaller på en helgdag, men det står inget om det i kontraktet och jag kan inte hitta någon information relaterat till bostadsrätter som stödjer mäklarens påstående.

  Om jag tvingas flytta in senare än tillträdesdagen i köpkontraktet, har jag då rätt till någon form av ersättning (kommer då ha merkostnader, exempelvis för en extra månadshyra av min nuvarande lägenhet)?

  Tack på förhand!

  • Det är datumet för tillträdesdagen som gäller, oavsett veckodag. Mäklaren har fel. På tillträdesdagen ska lägenheten vara tillgänglig för dig som köpare. Om säljaren inte klarar detta, eller ni kan kommer överens om en annan senare dag, ska du kräva kompensation. En rimlig kompensation för extra besvär och de merkostnader som kan drabba dig. Ändrad tillträdesdag bör också antecknas i avtalet, och meddelas föreningen.

 33. Petra skriver:

  Hej! Förra ägaren har inte lämnat över alla nycklar. Han sa att det fanns 3 par, vilka vi fick på kontraktskrivningen, men när vi gör extra hos den låssmeden föreningen är kopplad till får jag veta att de tidigare gett förra ägaren 5 nycklar. Alltså är det 2 par på vift. Frågar förra ägaren och han nekar först och när jag påpekar att våra nycklar är numrerade 1, 2 och 4 säger han att han inte hade en aning om att han fått 5 par. Min fråga, har jag laglig rätt att kräva honom på kostnaden för nytt lås.

  • Min första synpunkt är att när det gäller lås och nycklar, då ska man alltid utgå från att det finns nycklar borttappade eller på vift, och alltid kalkyklera med ett lås- eller nyckelbyte, när man köper en bostadsrätt. I detta fallet har säljaren påstått sig bara ha tre nycklar, och de har ni fått. Övriga två som påståtts levererats kan vara svårt att bevisa något om, beroende på hur lång tid som förflutit.
   För övrigt är den aktuella kostnaden alltför lågt för att driva rättsligt. Vill inte säljaren ge någon ersättning så är det inte lönt att driva frågan vidare.

 34. Marika skriver:

  Hej! Sålde min lgh med tillträde för köparen 1 april i år.
  Nu kommer köparen och vill att jag ska betala en sk blip, som används för att öppna porten. Säger att en saknas.
  Han har renoverat lgh och sålt den vidare…
  Min fråga är, hur länge, efter köpet, kan en köpare komma i efterhand och begära ersättning för nycklar, blip etc?
  Tacksam för svar!
  Marika

  • Jag kan inte ge något entydigt svar. Generellt finns en slags reklamationstid på två år, men det gäller främst sk dolda fel och med stort värde. Vad som också spelar in är vilken information du lämnat om denna blip, och om köparen borde ha kontrollerat detta i samband med köpet.
   Min rekommendation och åsikt är att du ska bortse från köparens krav, detta problem får köparen själv lösa. Värdet är helt enkelt för litet. Köparen har i praktiken ingen möjlighet att kräva något av dig i detta fall. Se för övrigt föregående fråga/svar.

 35. Rebecca skriver:

  Hej!

  Jag och min kille har köpt en lägenhet där en av fönstren var sönder när vi kollade på den. Det var två hål och fönstret var öppet när det var visning. Det vi inte visste då var att fönstret gick knappt att stänga och detta hade besiktningsmannen från föreningen anmärkt på och sagt att vi måste fixa både hålen och att det går att stänga inom en viss tidsram.

  Gjort och sagt men vi frågade även fönsterbolaget om de hade rot men de rekommenderade att vi skulle höra av oss till hemförsäkringen då skv anser att fönster är brf-ens skyldighet.

  Frågan lyder alltså kan man anmäla en sådan skada till sin hemförsäkring fast man inte bodde där när det skett?

  • Framför allt anser jag att det är föreningen som ska åtgärda fönstret, så att det går att stänga. Precis som fönsterbolaget säger, fönstret är i huvudsak föreningens ansvar.
   Din egen hemförsäkring (om med bostadsrättstillägg) kan du aldrig använda för sådant som hände innan du flyttade dit. Däremot kan under vissa omständigheter säljarens försäkring gälla viss tid efter försäljningen, om skadan inträffade innan försäljningen.

 36. Matilda skriver:

  Hej!
  Jag har precis sålt min bostadsrätt. Vi tillträder vårt nya boende ca 2 månader innan köparen av bostadsrätten önskar tillträda bostadsrätten. Vi kommer därför ha två boenden ett tag. Bostadsrätten ligger väldigt attraktivt till och skulle enkelt gå att hyra ut dessa två månader. Jag har förstått det som att det ”enda” föreningen kan göra om man hyr ut olovligt är att förverka bostadsrätten (sälja den), men vi har ju redan sålt den. Kan vi hyra ut bostadsrätten dessa två månader? Bäst är såklart att ha föreningens godkännande, de är dock väldigt restriktiva just pga. det centrala läget och att många vill hyra ut. Kan de neka oss att hyra ut bostadsrätten dessa två månader?

  • Jag vet inte om just denna situation är reglerad någonstans, men det liknar situationen när man får hyra ut en begränsad tid i väntan på ”bättre säljläge”. Enligt min mening har styrelsen ingen befogad anledning att vägra uthyrning, och dessutom är det precis som du säger helt riskfritt, eftersom lägenheten ju redan är såld. Mitt förslag är att meddela styrelsen att ni tänker hyra ut, så får dom säga vad dom vill.

 37. Sara skriver:

  Hej!

  Jag har fått ett lånelöfte av banken, och ett anställningsbevis från mitt nuvarande arbete som gäller i 6 mån och kommer att köpa bostad vilken dag som helst då mitt hyreskontrakt löper ut.

  Min fråga gäller vad som sker om jag byter jobb innan tillträdesdagen, då banken och den sista delen av kontantinsatsen förs över till säljaren? Jag har fått ett kanonerbjudande på ett annat arbete där min lön kommer att öka, men blir orolig om detta medför risk för mig i mitt bostadsköp då jag vid arbetsbytet inte kommer att vara fast anställd.

  • Detta är egentligen ingen bostadsrättsfråga, utan en lånefråga. Men jag föreställer mig att ditt lån tecknas i samband med att du skriver kontraktet, och då har du ju fått ditt lån. Oavsett om du senare byter jobb. Någon ny kreditprövning görs väl inte i samband med tillträdet.

 38. stig skriver:

  Hej,

  jag har för några dagar sen betalt handpenningen på en lägenhet, då planen var att flytta till området pga arbete.

  Nu har jag fått besked på att jobbet blir lagt ner, och inte kommer bli av. Jag har inte skrivit på några papper än på lägenheten – kan jag då kontakta mäklaren och annullera köpet och få handpenningen tillbaka?

  • Det är konstigt om du har betalt en handpenning, innan du har skrivit på några papper, dvs har ett avtal. Så länge du inte skrivit under något avtal, kan du alltid dra dig ur. Du borde då få ”handpenningen” tillbaka.

 39. stig skriver:

  Lennart (BorättUpplysning) skriver:
  25 mars, 2020 kl. 13:00
  Det är konstigt om du har betalt en handpenning, innan du har skrivit på några papper, dvs har ett avtal. Så länge du inte skrivit under något avtal, kan du alltid dra dig ur. Du borde då få ”handpenningen” tillbaka.

  ———————————————
  Är väl inget konstigt i att betala handpenning om man har blivit ensa om att göra så på ”distans”. Skulle tänka det var kontstigt om det inte gick att göra på distans i dessa tider.

  • Naturligtvis kan man göra affär på olika sätt, om man är överens. Men rent juridiskt måste det finnas ett skriftligt avtal för att affären ska vara i lås. Tur för dig i detta fall, eftersom du kan dra dig ur affären. Om du sen kan få tillbaka handpenningen är en annan fråga.

 40. Jasmine skriver:

  Hej !

  Vi sålde vår bostadsrätt för några veckor sedan och ska nu redan på onsdag flytta ut. Köparen får nycklarna nu på fredag av oss inne på mäklarens kontor och då avslutas affären. Jag undrar när resten av pengarna från lägenhetsförsäljningen kommer in på kontot? Nu på fredag eller senare…Det är ingenting mäklaren nämnt… Köparen har sedan någon vecka tillbaka betalat in handpenningen.

  Mvh

 41. Karin skriver:

  När min son skulle flytta in på tillträdesdagen var låset till ytterdörren trasigt – det gick inte att låsa. Han pratade med säljarna (som flyttat till en annan lägenhet i samma uppgång). En låssmed kom och bytte låset. Elva månader senare kommer en faktura på över 5000 från låssmeden. Vem ska stå betala? Säljarna hade anlitat en städfirma – det var de som hade varit där senast före tillträdet.

  • Men vem beställde låsbytet? Fanns det någon överenskommelse med säljaren?
   Eftersom jag inte vet vad som sagts så blir mitt svar så här: Lägenheten (och därmed även låset) ska vara i det skick det var vid kontraktstillfället. Det talar för att säljaren ska betala. Men saker kan å andra sidan gå sönder pga naturligt slitage. Ett gammalt lås, som kanske var mycket slitet, kan råka gå sönder, innan eller straxt efter tillträdesdagen, och det måste man som köpare förstå. Så frågan är alltså, hur gammalt var låset? Det blir en bedömningsfråga. Vill inte säljaren frivilligt gå med på betalning, så är det inte mycket ni kan göra. Beloppet är för litet för att tvista om.

 42. Jonathan skriver:

  När äger man en bostadsrätt?
  Är det vid kontraktskrivning eller vid tillträde?

 43. Lumbardh skriver:

  Hejsan, det är så här nämligen att jag har hamnat i en tvist med säljaren ..för ca 3 månader så skrev jag kontrakt om en lägenhet..och kontraktet är påskrivet ..men föreningen har nu gjort en status kontroll på lägenheten 3 veckor innan säljarna ska flytta ut och det har hittats tyvärr fuktskada på badrummet vilket jag inte hade räknat med när jag skrev på kontraktet ..så min fråga just nu är ..har jag rätt och upphäva köpet om inte säljaren fixar badrummet? Jag håller med att det är kontraktsbrott om jag inte fullföljer kontraktet men i det här fallet om inte skadan åtgärds så är också lägenheten inte i befintligt skick som jag köpte den ..och skadan är ju hittad men dom har inte börjat åtgärda problemet ännu ..och inflyttningsdatum är den 29 april vilket är på onsdag och vet varken vad jag ska göra om mäklaren säger att det jag som kommer stå för den eller om försäkringen inte täcker badrummet eftersom den är 15 år gammal..så vad tycker ni jag ska göra i denna fall ..försöker verkligen med få fram så logiska svar som jag kan få men jag har svårt med det..och jag hoppas ni har dom svaren jag söker…

  • Nej, du har ingen rätt att häva köpet. Däremot att skadan lagas och regleras. Förutsättningen är förstås att det inte fanns några uppenbara tecken på skada i samband med kontraktstillfället.
   Jag vill citera Fredrik Aldmo i boken ”Fel i bostadsrätt”:
   ”En inte helt ovanlig situation är att fuktskador uppkommer mellan kontrakt och tillträde. Skadorna drabbar normalt sett badrum som är mellan 10 och 15 år gamla. I sådana fall är det vanligt att parterna träffar ett tilläggsavtal där parterna fördelar kostnaderna sinsemellan. Eftersom fuktskador som huvudregel täcks av säljarens hemförsäkring är det brukligt att berört försäkringsbolag står för avhjälpandet av skadan. Parterna fördelar därefter kostnaderna sinsemellan. Normalt sett står säljaren för självrisken och köparen för eventuellt åldersavdrag. Om säljaren skulle stå för åldersavdraget skulle köparen få ett bättre badrum än vad köparen egentligen betalat för vid kontraktstillfället.”
   Tillägas kan att det numera är vanligt att det är föreningen som innehar bostadsrättsförsäkringen, och därmed hanterar hela skadan. Köparen ska dock fortfarande stå för åldersavdraget.

 44. Tomas Sjödin skriver:

  Hej
  Vi har sålt en bostadsrätt och har bestämt att överlåtelsen ska ske den 15:e i månaden och att vi då delar på hyran. Nu har vi kommit fram till att vi kan lämna den redan den 10;e efter att flyttstädningen är klar. Det är då meningen att köparen ska få nycklar och kunna använda lägenheten de fem dagarna extra utan att betala för det. Min fråga är vad som händer om ex kyl/frys eller andra vitvaror går sönder under de 5 dagarna eller att någon annan skada inträffar som ex vattenläcka, fönsterskada mm.
  Vem är då ansvarig för den kostnaden att återställa i det skick som var vid kontraktsskrivningen.

  • Man ska alltid undvika att köparen får tillträde till lägenheten för utsatt datum, just för att det kan resulterar i onödiga tvister, ifall något skulle råka hända. Lösningen är att man i sådana fall som ert ändrar tillträdesdatum, genom att göra en skriftlig notering om ändringen i avtalet, som bägge parter signerar, eller ett särskilt tilläggsavtal.

 45. Linus skriver:

  Hej,

  Jag köpte en nyproduktion kort inpå inflyttning. bostad köptes i februari 2020 med tillträde den 30 april 2020. På grund av att det var så kort inpå betalade jag byggherren 10% av köpeskillingen och resterande del skulle betalas vid tillträde.

  Jag var förbi projektet i början av april och märkte att det var oerhört mycket kvar att göra. Huset såg inte alls färdigt ut. Den 15e april kontaktade jag mäklaren för att ta reda på om inflyttning sker den 30e april. Fick inget svar på en vecka. Efter ett andra mail får jag svar om att de ber om ursäkt och att projektet blir 20-25 dagar försenat och inflyttning sker den 30 maj.

  Jag får då magasinera alla nya möbler jag köpt, ändra allt med flyttfirman. Jag får även kontakta bank och annat. Sjukt mycket jobb.

  Jag ringer min nuvarande hyresvärd som var OK med att låta mig bo i nuvarande lägenhet fram till den 2 juni. Men efter det kommer nya hyresgäster in.

  Jag var förbi projektet igen den 9 maj och märkte att huset fortfarande inte såg ut att vara klart. Inget kök, inga trappor, kaotiskt utanför med stora högar jord, Golvet har inte lagts. Jag har väldigt svårt att se att huset blir färdigt om 3 veckor.

  Jag ringde mäklaren som säger att huset ska bli klart den 30 maj.

  Jag har nu panik. Jag har ingenstans att bo den 3 juni, och jag kan inte lita på den oseriösa byggherren eller mäklaren. Enligt avtalet jag skrev så får jag ersättning får månadsavgiften och om föreningen är skälig kan jag avbryta avtalet. Kan jag få ersättning för hotell eller annat med tanke på hur kort inpå de informerat mig om den 1a och 2a förseningen

  • Om du fick en bestämd tillträdesdag så är det den som gäller, och alla förseningar och merkostnader som du drabbas av ska du kunna begära ersättning för. Men det kan bli en tuff förhandling som väntar med byggherren och/eller mäklaren. Beroende på hur stora merkostnader du begär ersättning för så kan du kanske behöva juridisk hjälp.

 46. Josef skriver:

  Hej!
  Jag är klar med allting och skickade lånehandlingarna och fick bekräftelse via sms att de ska betala lånet den 1st juli. Men det var mer än två månader sedan och mycket har hänt på grund av pandemin. Jag bara undra om det finns något risk eller om banken kan ändra sig innan tillträde?

  Tack så mycket

 47. Andreas skriver:

  Vi köpte ett bostadsrättsparhus 13/5. I förhandling med mäklaren förklarade vi att vi inte har sålt vår nuvarande lägenhet än så önskar ett så flexibelt tillträde som möjligt, till vilket vi fick som svar att säljaren kan sätta långt tillträde, 1/10 och sedan ändra detta till 3-4 veckor efter att vi sålt vår lägenhet om vi så önskar. Detta då säljaren hade köpt en tomt och ville börja bygga så snart som möjligt. Detta var en av anledningarna till att vi blev bekväma att köpa huset trots att vi ännu inte hade sålt vår lägenhet. Vid kontraktsskrivning påpekade vi att det inte framgår i avtalet att vi har den här flexibiliteten men både mäklaren och säljaren säger att det är en muntlig överenskommelse och mäklaren hävdar att det endast går att ange ett datum i kontraktet. Nu, 5 veckor senare har vi sålt vår lägenhet och avtalat ett tillträde om 5 veckor till den. Vi kontaktar då mäklaren och meddelar att vi om 5 veckor önskar tillträda huset. Mäklaren hävdar nu att säljaren förmodligen kommer behöva det avtalade tillträdet 1/10 och vi sitter då utan bostad i två månader. Vi är 5 personer inkl mäklaren som hörde det muntliga avtalet. Är det gällande mot säljaren? Kan vi begära tillträde enligt muntlig överenskommelse eller ersättning för tillfälligt boende under tiden fram till det skriftligt avtalade tillträdet?

  • Grundregeln är att man ska ha skriftligt på allt när det gäller hus- och bostadsaffärer. Tyvärr har ni nog blivit vilseledda av mäklaren och säljaren, och om det inte går att få till en frivillig överenskommelse på något sätt, så är enda möjligheten är att stämma säljaren. Men muntliga avtal väger lätt i sådana här sammahang, och frågan är om det är ekonomiskt lönt att gå den vägen. Och det löser ju inte den omedelbara situationen med ert boende.

 48. Isabella skriver:

  I maj 2020 sålde jag min lägenhet och allt gick bra men sen nu i september hörde köparen av sig och ville ha pengar för att dom har gjort nya nycklar.
  Nycklarna till överlåset vi fick med när vi köpte lägenheten maj 2019. Då är min fråga har köpare rätt jag ska betala 800 kr för att dom gjorde nya nycklar?
  För mig låter det konstigt.. speciellt att höra av sig i september om det?

  • Om det inte har utlovats fler nycklar än de du utlämnat, så har du inga skyldigheter i den frågan. Du kan lungt ignorera köparens krav. Eller svara vänligt att nya nycklar måste köparen själv bekosta.

 49. Christina skriver:

  Hej!

  Vi har skrivit på ett avtal för köp av en inflyttningsklar nyproduktion. Avtalet hos mäklaren skrevs 28/9 2020. Vi är beviljade lån av banken (lånelöftet håller sig enda till 22/12 2020). Vi har däremot missat två viktiga detaljer:

  1. Hyresvärden återkopplade sent med att vi inte kan flytta ut 11/1 2021 då vi hade skrivit tillträdesdag till nyproduktionen samma datum. Utan hyresvärden sa att vi kan flytta ut senast 31/12 2020 (alltså under månadsskiftet). Vi accepterade det och nu går det inte att ångra sig.

  När vi sedan kontaktar mäklaren 2/10 berättar vi att vi vill tidigarelägga tillträdesdatumet till senast 22/12 istället. Men till vår förvåning sa han att det kan bli svårt att ändra pga. av att inkluderade parter ska på semester under den veckan. Han skulle återkomma imorgon och vi står handfallna. Vi kommer alltså stå ute med många möbler och en 1-årig och vi har inte haft en trevlig helg då vi tänkt på detta sedan i fredags.

  2. Vi trodde att lånelöftet skulle gälla även om vi hade flyttat in i januari 2021. Alltså att banken skulle betala ut detta innan lånelöftet upphör. Därför känner vi att det är oerhört viktigt att flytta in senast 22/12.

  Mina frågor lyder:

  Kan tillträdesdatum tidigareläggas eller är det ett big no no hos bostadsrättsföreningen? Påverkar det berörda negativt ekonomiskt av vår ändring? (värt kanske att nämna är att den som sitter i styrelsen är byggföretaget då inte alla flyttat in än i fastigheterna)

  Kan inte banken betala ut tidigare än någon vecka innan tillträdesdatum?

  • Att tidigarelägga tillträdesdagen är juridiskt möjligt, men då måste man vara överens. Det finns ingen rättighet för er få flytta in tidigare, utan det krävs att motparten accepterar det (och att det rent fysiskt är möjligt).
   Angående lånelöftet, så är det något ni måste diskutera med banken. Det borde vara möjligt att få det förlängt. Men lånen brukar bara utbetalas i direkt anslutning till tillträdesdagen, och då till bostadsrättsföreningen direkt. Vad jag vet betalas aldrig lån ut i förväg.
   Ni har försatt er i en mycket knepig situation, jag hoppas verkligen ni kan trassla er ur den på något sätt.

 50. Mags skriver:

  Hej,

  Vi ska tillträda vår Brf om en månad och ska en vecka innan kolla på lägenheten om det finns något att anmärka gällande slutstädning. Är det något annat man ska ”hålla koll” att det är bra eller så?

 51. Johan skriver:

  Hejsan!

  Vi sålde våran bostadsrätt den 30 Nov 4 dagar senare, när köparen har flyttat in så klagar han på städning på städningen på balkongen (inglasad) Hur länge står man i ”städskuld” hos köparen?

  • Spontant så tycker jag att en anmärkning på städningen ska ske direkt, och inte flera dagar senare efter inflyttning. Förutsatt att köparen verkligen hade möjlighet att inspektera direkt, den 30 nov. Och balkongen kan ju dessutom inte anses som någon väsentlig del av bostaden, med samma krav. Jag tycker ni ska avvisa klagomålet.

 52. Daniel skriver:

  Hej Lennart,
  Vill bara rådfråga dig om en sak inför vårt bolån. :)
  Vår handläggare på banken har gått på minst 10 dagars pappaledighet utan att förvarna oss, han sa att kollega till honom skulle ta över men vi får inget svar och direkt hjälp när vi ringer.
  Nu har vi googlat runt lite och hittat två banker som ger oss avsevärt bättre ränta, vi har sänt låneansökan till dem och ska ringa idag. Denna låga ränta hittade vi inte i höstas.
  Vi har inte skrivit på ngt avtal med banken så vi tror att det är fritt fram att gå till ngn annan bank, men tänkte höra med dig om det är ngt vi behöver tänka på som du vet…
  Vi har endast fått ett mail från banken med två förslag på lånebelopp och räntebild.

 53. Samuel skriver:

  Hej,

  Vi har köpt ett hus och har preliminär inflyttning den 1a Augusti 2021. De som bor i huset nu håller på och bygger ett eget hus och hade fått veta från byggbolaget att de ska vara klara 1a Augusti. Idag fick jag ett samtal att byggbolaget kommer bli klara i December (alltså 5 månader senare) på grund av sen handläggning av bygglov.

  De som bor i huset har ingenstans att ta vägen efter 1a Augusti. Och eftersom vi redan sålt vårat hus så är vi också tvugna att vara utflyttade senast 31a Juli.

  Vi vet inte hur vi ska göra då ingen kan ta vägen någonstans. Så mina frågor är:

  1) Vad har ni för tips och råd för att lösa detta?
  2) De som bor i huset nu (som vi har köpt o ska flytta in i den 1a Augusti), kan inte deras försäkringsbolag hjälpa dom i en sådan situation?

  MVH, Samuel

  • Denna fråga verkar handla om ett husköp, men frågeställningen skulle även kunna gälla en bostadsrätt, så därför svarar jag.
   Om ni har ett avtal om att överta huset 1 augusti, så gäller det. Om det blir förhinder, så har ni rätt till ersättning för alla era extrakostnader. Säljaren måste alltså kompensera er fullt ut. Säljaren i sin tur kan antagligen kräva ersättning och kompensation från byggbolaget för förseningen.
   Ni bör tillsammans försöka lösa detta, både rent praktiskt och ekonomiskt. Möjligen kan säljaren få hjälp av sitt försäkringsbolag, men det är inget jag kan svara på, och strängt taget inget ni behöver fundera på.

 54. Pia skriver:

  Har sålt mina föräldrars bostadsrätt. Nu en månad innan köparnas tillträde så kontaktar mäklaren mig och undrar om vi kan flytta fram tillträde en månad. Köparen vet att bostadsfrågan för mina föräldrar är löst inga lån finns. Anledningen är att köparen inte får såld sin lägenhet till det pris de vill. De erbjöd sig betala månadsavgiften. Jag sa till mäklaren att de borde betala förseningsränta på beloppet det kanske finns lån som skall lösas . Hemförsäkringen är uppsagd o s v.
  Köparen hade t o m frågat mig några dagar tidigare om det var ok om de kom dit med några kartonger.
  Lägenheten finns iStockholmsförort och köparen budade upp den rejält. Hur tuff kan jag vara.

  • Köparen kan tydligen inte betala bostadsrätten i tid, pga problem med sin egen försäljning. Att ändra (senarelägga) tillträdesdag är fullt möjligt, men måste då skrivas in i kontraktet. Ni har rätt att ”ta betalt” för en sådan ändring, det måste bli en överenskommelse er emellan. Annars gäller det ursprungliga datumet.
   Två saker att tänka på: Köparen ska inte få tillträde förrän på den överenskomna tillträdesdagen, annars kan det bli problem om något skulle hända med lägenheten. Och försäkringsfrågan måste vara löst, så att bostadsrätten inte står oförsäkrad under er innehavstid.

 55. Pontus skriver:

  Hej. Har skrivit på överlåtelseavtal och betalat handpenning för en bostadsrätt där det framgår att ett vindsförråd hör till lägenheten. Mäklaren hade ont om tid vid visningen så vi inspekterade aldrig förrådet utan tog hans ord om att det var ett vanligt gallerförråd om ca 5kvm. När vi nyligen var och inspekterade lägenheten frågade vi säljaren om att få se förrådet, varpå han förklarar att det inte finns något förråd. Jag blev chockad och besviken men antog att jag måste ha inbillat mig att det fanns ett förråd och att mäklaren nämnt något om det. När jag nu läser igenom objektsbeskrivningen med min och säljarens underskrifter visar det sig att det står svart på vitt att ett vindsförråd hör till lägenheten.

  Vad gäller egentligen här? Spontant tänker jag att säljaren/mäklaren är skyldiga att bekosta skillnaden i marknadsvärde (för mig är förrådet av stort värde), men samtidigt har inte tillträdet skett så risken om jag nämner att jag vill ha ner priset ex 100 tkr är väl att säljaren drar sig ur hela affären (kan hen göra det eller måste man ha speciella anledningar)? Tillträdet har ju inte ägt rum än så det kan väl kanske inte ses som ett ”dolt fel” eftersom jag nu innan tillträdet är medveten om att lägenheten inte har något förråd. Jag och sambon har sagt upp nuvarande lägenhetskontrakt i tron om att vi kommer tillträda den nya lägenheten om en vecka. Vi känner oss ju ”lurade” och vill bli kompenserade för det, men vi vill samtidigt inte hamna på gatan för att säljaren river kontraktet om vi inte betalar vad som avtalades i överlåtelseavtalet. Vad göra?

  • Om det anges att ett förråd ska finnas i köpekontraktet, och det visar sig inte stämma, så föreligger det ett fel i bostadsrätten, ett köprättsligt fel. Säljaren ansvarar för att objektsbeskrivningen stämmer, och att det som anges i köpekontraktet stämmer. Ni har rätt till ersättning, rätt till nedsättning av köpesumman, det finns det åtminstone ett rättsfall på (RH 2012:84, googla på det). Storleken på ersättningen är dock inte helt given, men en utgångspunkt i ert fall kan vara värdet av motsvarande bostadsyta (5 kvm). Det är en uppgift för mäklaren att förhandla fram en uppgörelse er emellan som ni bägge kan acceptera. Annars blir det domstol och advokater som sista utväg, och alla de extrakostnader som då uppstår.
   Innan ni agerar bör ni dock kontrollera med föreningen, om det kanske ändå möjligen finns ett förråd som hör till lägenheten, eller ett annat förråd som kan ställas till lägenhetens förfogande. Kanske har förrådet bara tagits över av någon annan? Man kan t ex kontrollera vad som sägs om förråd i den ursprungliga upplåtelsen (vid föreningens bildande).
   Och till slut: varken säljaren eller ni kan ”riva kontraktet”, utan köpet ska fullföljas, oavsett tvisten om förrådet. Den tvisten är en särskild process och hanteras separat.

 56. MM skriver:

  Hej,
  Har ett par frågor. Jag har köpt en bostadsrätt och är förstagångsköpare, så mycket är nytt för mig. När jag skulle skicka in köpekontrakt till banken märkte jag att det sakandes en signerad objektbeskrivning i min pärm jag har fått av mäklaren. Den digitala kopian jag fick av mäklaren som skulle in till banken var osignerad. Jag började ifrågasätta det och mäklaren sa då att allt har gått rätt till och att de har ett original hos sig som är signerat av både mig och säljarna. Nu visar det sig att det inte stämde – varken jag, mäklaren eller säljarna har något signerat ex gällande objektbeskrivningen. Nu vill dem att vi alla ska komma till kontoret och skriva på den.

  Inte nog med det, nu vill mäklaren även att jag ändrar mitt tillträdesdatum en dag tidigare (från 22 april till 21 april) på grund av att de nu kommit på att hela kontoret är ju bortresta. De vill att vi skriver på ett tilläggsavtal gällande datumändringen.

  Jag har sagt ja till detta men nu i efterhand känns det som att allt har skötts sjukt dåligt. Mäklaren var inte heller närvarande på min förhandsvisning jag hade bokat in, säljarna fick släppa in mig och visa mig runt istället.

  Min fråga nu är om det har brustit i säljprocessen, avtalsskrivningen. Kan jag göra något åt det eller ska jag bara säga ja och skriva på nya papper bara?

  Hör gärna av dig! Tack för hjälpen!

  • På din beskrivning kan jag känna igen väldigt mycket från min egen erfarenhet. Det förekommer mycket slarv i mäklarnas hantering, ibland har de så mycket att göra att de blandar ihop ärendena eller glömmer bort saker. Jag tror att det är just så i ditt fall. Mäklaren har brustit, men felen verkar inte vara av de allvarliga slagen. Försök få allt uppklarat, och avsluta affären.

 57. Penny skriver:

  Hej!

  Jag har sålt min bostadsrätt. Efter att kontraktet skrevs, och före köparens tillträde, har det framkommit att bostadsrättsföreningen, vilken är relativt nybildad, har en skuld till byggentreprenören och kommer att behöva ta ett nytt lån för att täcka denna kostnad. I samband med det har föreningens styrelse valt att höja månadsavgiften och konmer troligen göra en höjning till efter tillträdet. (Skulden var inte känd för föreningen när bostadsrätten såldes, men är efter kontroll med jurister legitim, byggherren borde dock lagt in skuldregleringen i föreningens ekonomiska plan, så den har ”lurat” föreningen.)

  Det är inte säkert att det nya lånet kommer att vara färdigt vid tillträdesdagen, men ”låneerbjudande” förväntas finnas een vecka före. Skulden höjer föreningens belåningsgrad med runt 7 %, föreningen är mindre än 5 år gammal och månadsavgiften har höjts med 6 %.

  Några frågor:
  1. Har köparen rätt att se föreningens något försämrade ekonomi som ett dolt fel (eller liknande) på bostadsrätten? Och påverkar det om det nya lånet inte är påskrivet?
  2. Kan föreningens höjda avgift vara skäl till att köparen ska kompenseras, så denna menar att det sänker värdet på bostadsrätten?

  • Som jag ser det har inget gjort något fel, eller undanhållit någon väsentlig information. Föreningen har kanske blivit lurad som du säger, men det är inget som du kan lastas för. Som jag ser det har din köpare helt enkelt haft lite otur, och kommer få något högre månadsavgift pga detta. Inget dolt fel, och ingen kompensation kan krävas.

 58. Sofia skriver:

  Hej,
  Vi har köpt en bostadsrätt, men efter att vi skrivit avtal men innan vi har tillträde, framkommer det att vi måste lägga in ett ganska stort kapitaltillskott till föreningen (mer än 5% av köpesumman).

  Formellt beslut om kapitaltillskottet ska tas på en extrainsatt stämma den dagen vi får tillträde. Vi tror att säljaren bett föreningen att skjuta på detta tills köpet gått igenom för att hon själv inte ska behöva ta sitt ansvar i detta. Enligt styrleseordföranden har det diskuterats en mindre avgftshöjning eller kapitaltillskott sedan nästan ett år tillbaka men man har landat i kapitaltillskott för att kunna göra några större renoveringar i lägenheterna som tillhör ordföranden och vice ordföranden.

  Allt känns mycket konstigt. Har vi några som helst rättigheter? Vi vill helst inte häva köpet, men kan vi starta en process mot säljaren? Bör vi be att få tillträdet uppskjutet till efter stämman?

  • Det här är mycket svårbedömt, allt hänger på exakt när informationen var allmänt tillgänglig, och när besluten fattades, och vad säljaren kan förmodas ha känt till om detta. I relation till försäljningen och kontraktsskrivningen.
   Om inga beslut hade fattats innan kontraktsskrivningen, och det inte var allmänt känt att ett kapitaltillskott skulle komma, då kan inte säljaren lastas för det.
   Som jag bedömer det, med reservation för att jag inte är insatt i detaljerna, så är det bara att acceptera situationen, eftersom beslut tydligen fattades efter ert köp av lägenheten. Det som möjligen kan vara en liten tröst är att ett kapitaltillskott inte är en ren kostnad, utan kan ses som en investering i den egna föreningen, och att bostadsrätten blir mer värd, och att en avgiftshöjning kan undvikas.

   Något som jag däremot ställer mig frågande till är: ”…för att kunna göra några större renoveringar i lägenheterna som tillhör ordföranden och vice ordföranden.” Det verkar ju konstigt, om det stämmer.

 59. Maria skriver:

  Hej!

  Jag köpte en bostadsrätt och det har varit otroligt mycket problem sedan start, vilket har gjort att jag faktiskt ångrar köpet idag. Gjort är dock gjort och jag kan inget göra.

  Mäklaren har sedan start varit tydlig med att säljaren har dålig ekonomi och måste sälja bostadsrätten för ett pris då hen köpt ett hus. Det har även förekommit budgivare som dragit sig ur, utan att jag fått veta anledningen, vilket lämnat en känsla av skenbud från säljaren för att höja priset på bostaden. Inget jag kan bevisa dock.

  Efter att det hade gått två veckor efter att vi skrev kontraktet, där vi kom överens om att tillträdet är den 1 juli alternativt tidigare om stambytet som pågår i lägenheten blir klar innan planerad tid (ska vara färdigt till midsommar), så ringer mäklaren och uppger att säljaren har problem med banken. Hen måste få hela köpet färdigt innan tillträdet till nya huset (14 maj). Jag säger att jag måste ringa banken för att se om det går att flytta fram tillträdet, men att jag kommer behöva ekonomisk ersättning för dubbelhyra, sveda och värk samt ränta och avgift för lägenheten.

  Jag lyckas lösa hela cirkusen, men får information från mäklaren att säljaren mirakulöst lyckats lösa sin situation. Tillträdet blir återigen 1 juli.

  Jag fick tidigare i veckan information från banken att mäklaren inte ändrat tillträdesdagen, det stod därför tillträde 13 maj hos banken. Jag kontaktar mäklaren och frågar vad det är frågan om, varpå han svarar att han meddelat banken för två veckor sedan att tillträdet är ändrat, vilket banken inte fått till sig. Jag lyckas avboka tillträdet med banken på egen hand.

  Idag fick jag en faktura från föreningen, avgift för lägenheten. Jag har inte ens fått tillträde till lägenheten och får en faktura??? Dessutom har jag fått information från föreningen att stambytet är försenat och att det kommer bli färdigt efter sommaren! Det är alltså väldigt långt efter tillträde.

  Hur gör jag i den här situationen? Jag känner mig utnyttjad och helt slutkörd efter alla problem mäklaren och säljaren gett mig och bett mig lösa. Kan jag kräva någon ersättning? Jag var dum som skrev på kontraktet från början, men är förstagångsköpare och får helt enkelt inte ha så bråttom vid nästa affär.

  • Ja, ibland kan det strula till sig ordentligt. Du kan inte få någon ersättning för själva strulandet, däremot ska du inte betala avgift för tid du inte haft tillträde till lägenheten. Detta ska mäklaren hjälpa dig ordna upp.
   Angående stambytet är det inget att göra något åt, bara otur för din del.
   Ett allmännt råd är att aldrig gå med på några förändringar i avtalet, utan att det skriftligen dokumenteras, och rimlig ersättning lämnas.

 60. Sara Shafaie skriver:

  Hej !
  Vi har köpt en lägenhet för 4 månader sen och tillträde är 2 november. men vi lyckas inte sälja våran lägenhet vad kommer hända om vi lyckas inte sälja våran?

  • Om ni inte lyckas sälja er lägenhet kommer ni inte kunna betala den nya lägenheten. Kanske måste ni sälja er lägenhet till ett lägre pris. Ni bör också kontakta er bank och fråga om de kan hjälpa er på något sätt, kanske med ett tillfälligt lån tills ni får er lägenhet såld.
   Om ni inte har pengar till att betala den nya lägenheten, kommer ni troligen få ett ganska stort skadeståndskrav på er från den nya lägenhetens säljare, och det kan i slutändan bli ganska dyrt för er.

Leave a Reply for Rebecca