Förbättrad Upplysningstjänst!

 

Vi på Borättupplysning lanserar nu förbättringar i vår upplysningstjänst. I många år har vi använt oss av ett utseende med ”trafiksignaler” för att illustrera vad som är bra och vad som är dåligt i olika bostadsrättsföreningar. Nu lanserar vi ett helt nytt utseende, som mer liknar de betygslistor som finns på vår hemsida.

Dessutom har vi förfinat våra beräkningar, och t ex lagt in föreningens driftkostnader som en viktig variabel. Sammanfattning och slutomdöme är också mer nyanserat på en tydlig 12-gradig skala.

 

 

>

 

Som vanligt kan man beställa hela analysen, bägge sidorna (Upplysning2) eller enbart förstasidan, den om föreningens ekonomi (Upplysning1).

 

Gå till vår hemsida för att se senaste analys-exemplen, eller om du vill göra en egen beställning.

 

 

6 Responses to “Förbättrad Upplysningstjänst!”

 1. Jonas skriver:

  Hej!

  Nyfiken om ni räknar substansvärdet enligt följande?

  Substansvärde=(andelstal(%)*taxeringsvärde/100)-(andelstal(%)*långfristiga skulder/100)

  Jag har tittat på en lägenhet i en lågt skuldsatt bostadsförening (gör det någon skillnad när man tittar på bostadsföreningar?). Man har 11,36 mkr i långfristiga skulder och andelstalet ligger på 1,68 %. Taxeringsvärdet ligger på 43,69 mkr (inkl. både hus och mark). Det begärda priset ligger på 1,6 mkr.

  Jag är inte helt på det klara med hur man beräknar prisfaktorn. Har tolkat det som pris/substansvärde. Stämmer det? Får i a f fram ett väldigt högt värde (runt 5), vilket gör mig osäker på om jag räknat rätt.

  Tack för en väldigt bra sida!

 2. Jonas skriver:

  Ligger den skattningen av marknadsvärdet ofta långt ifrån taxeringsvärdet? Känner inte att jag riktigt får grepp om huruvida en prisfaktor runt 5 ska avskräcka från köp, när andra parametrar (belåning, uh/am-utrymme, skuldkvot etc.) pekar i rätt riktning. Provade att laborera med sänkt pris för att se när man började närma sig en prisfaktor runt 2 och känslan var att den prisnivån är helt orealistisk med tanke på området och försäljningsstatistiken.

  • I många fall kan det röra sig om dubbla taxeringsvärdet, det beror på prisutvecklingen på orten de senaste åren. Angående prisfaktorn: det är inte en enkel division pris/substansvärde, utan räknas ut på ett lite annorlunda sätt, och ger nästan alltid ett värde mellan 1 och 2,5.

 3. Lars Bokström skriver:

  Hej, jag har en fråga avseende debitering varmvatten i en liten bostadsrättsförening med endast 9 Lägenheter.
  Är nyinflyttad sedan drygt ett år och upptäcker nu att i de två nyrenoverade lägenheterna i vilken jag bor i vi själva står för kostnader för varmvatten medan övriga sju bostadsrättshavare har varmvattenberedare där föreningen står för kostnaden. I min lägenhet är en frånluftvärmepump installerad med uppvärmning av varmvatten och värme. Enligt föreningens stadgar finns ett tillägg där det i klartext står att föreningen står för varmvatten, ej enskild bostadsrättshavare. Från föreningen skyller man på byggaren som valt denna installation av frånluftvärmepumpar och menar att vi skall fortsätta betala för andras varmvatten. Enligt min uppfattningen är det föreningen som är byggarna och valt installationen. Frågan är infekterad, vem har rätt.?

  En fråga till: vid köp av lägenhet kollade jag upp stamrenoveringar gjorda i fastigheterna. Enligt årsredovisning är denna gjord i en av fastigheterna vilket visar sig vara fel, bara delvis utfört, endast en del av vattenledningar är utbytta, ej avlopp. Är jag trots att jag kontrollerat detta vid köp skyldig att vara med och betala denna stamrenovering i en av fastigheterna?
  lars bokström

  • Det är stadgarna som gäller, så i ditt fall ska föreningen ersätta dig för dina varmvattenkostnader. Antagligen måste det beräknas enligt en schablon.
   Angående stamrenoveringen, så kan man aldrig lita 100%-igt på årsredovisningen, eller på ev. uttalanden från styrelsen. Man måste ändå vara med på alla kommande renoveringar, oavsett vad som skrivits eller vad som sagts.

Leave a Reply