Lagändringar på gång

Lagen om ekonomiska föreningar ska äntligen fräschas upp. Regeringen har lagt ett förslag som ska börja gälla sommaren 2016. Förändringarna berör även Bostadsrättslagen, och kan även innebära stadgeförändringar.

En av de mest påtagliga förändringarna är att kallelsetiden till föreningsstämma kommer förlängas till minst 4 veckor (extrastämma minst 2 veckor). En annan förändring är att man vill öppna upp för kallelser via mail, och att det ska bli lättare att välja utomstående till styrelsen (styrelseproffs).

Läs en bra sammanfattning av förändringarna i tidningen Allt om Bostadsrätt (bra tidning!).

Läs hela propositionen på Regeringens hemsida (särskilt kapitlen 10-12).

2 Responses to “Lagändringar på gång”

 1. Peter skriver:

  Hej

  När jag slår upp kapitel 7 paragraf 13 i ”lag om ekonomiska föreningar” får jag inte samma resultat som du skrev här vilket var:

  7 kap. 13 §
  ”Ändringar i styrelsens sammansättning har verkan först från den tidpunkt då anmälan om registrering enligt 44 § kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.”

  När jag slår upp det står det så här:

  Kap 7 13 § Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har
  sitt säte. I stadgarna får det dock bestämmas att stämman ska
  eller kan hållas

  1. på en annan angiven ort i Sverige, eller

  2. på en annan av styrelsen anvisad ort inom föreningens
  geografiska verksamhetsområde i Sverige.

  Om extraordinära omständigheter kräver det, får
  föreningsstämman hållas på någon annan ort än som anges i
  första stycket. Lag (2016:108).

  Rätt att få ärenden behandlade vid föreningsstämman

  Kollar jag på fel ställe?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, du har tydligen råkat titta i den gamla lagtexten. Den nya lagen från i somras (2018) är helt omarbetad, enligt vad som står i inlägget på Styrelsetips.

Leave a Reply