”Ett bostadsbedrägeri…”

 

När ska Boverket vakna?

Idag var det ett stort uppslag i SvD om ”Ett bostadsbedrägeri”. Erik Davidsson på Borevision uttalar sig om nybildade bostadsrättsföreningar. De ekonomiska planerna är ofta så missvisande att det kan kallas ”bedrägeri”.

Borevision har uppenbarligen nu samma uppfattning som vi, nämligen att många nybyggda och nybildade bostadsrättsföreningar bygger på glädjekalkyler, där man systematiskt underskattar avskrivningar och amorteringar, och avsättning av medel till fastighetsunderhållet. På så sätt kan man sätta en låg månadsavgift när föreningen bildas. Men det brukar inte dröja länge innan dessa föreningar tvingas höja sina avgifter högst avsevärt, ofta uppemot 50%.

Detta missförhållande är vanligast bland mindre byggentreprenörer, och speciellt i samband med ombildningar av äldre fastigheter. Där spelar ombildningskonsulterna med i ett fult spel, där det gäller att presentera en så förmånlig ombildning som möjligt. Och då spelar glädjekalkylen en avgörande roll. Många av Boverkets intygsgivare spelar också med i detta fulspel, då de regelmässigt godkänner dessa starkt underfinansierade planer. Att inte Boverket satt ner foten i denna fråga är ytterst märkligt.

Förlorarna i detta spel är alla vanliga bostadsrättsköpare, som i god tro köper bostadsrätt i en nybyggd eller nybildad förening, med ”löfte” om låg avgift. Men som redan inom några år får se sin månadsavgift (hyra) stiga med 10-tals % varje år. Som en konsekvens sjunker också lägenhetens värde i motsvarande grad.

Visst är detta ett ”bedrägeri” i stor skala.

 

Länk till artikeln i SvD:

http://www.svd.se/naringsliv/kris-i-bostadsratter_8997964.svd

Exempel på tidigare inlägg på Borättköparskolan:

Varning för nybildade bostadsrätter

 

 

Leave a Reply