Programmet Plus: taket som rasade in

Programmet Plus tog upp ett intressant men upprörande fall i en bostadsrättsförening: i en gammal dams lägenhet hade innertaket rasat ner (i två rum till och med). Det var det centimetertjocka putslagret som hade släppt från betongbjälklaget och rasat ner i lägenheten. Bostadsrättsföreningen (Hsb) vägrade hjälpa till och laga skadan. Dess ordförande menade att detta innertak var helt och hållet lägenhetsinnehavarens ansvar.

Nu hade den gamla damen en heltäckande bostadsförsäkring som även omfattade bostadsrättens inre. Men försäkringsbolaget (Länsförsäkringar) menade att innertaket som rasat ner inte alls ingick i försäkringen, utan tillhörde fastigheten, och att det därför var föreningens skyldighet att laga och ersätta skadan.

Så varken bostadsrättsföreningen eller bostadsrättsinnehavarens försäkringsbolag ville ta något ansvar för det nedfallna putsskiktet. Det slutade med att den gamla damen själv fick bekosta lagningen av taken (för 90.000kr), och utan att få något som helst stöd eller ersättning från något håll.

Vi tycker liksom Plus att fallet är mycket upprörande. Den gamla damen har inte gjort något fel, har inte orsakat skadan, och har haft rätt försäkring. Och ändå råkar hon så illa ut.

Vi anser faktiskt att försäkringsbolaget i detta fallet har gjort en rimlig tolkning, nämligen att innertaket (putsen) tillhör fastigheten och alltså är föreningens ansvarsområde. Samma tolkning gjorde även två intervjuade experter i programmet.

Men Hsb-styrelsen och dess ordförande vill göra en annan tolkning, och det kan man kanske göra. Men det en skam att man därigenom lämnar en av sina medlemmar, den gamla damen, i sticket! Är inte ordet omtanke ett av HSB:s honnörsord? Och trygghet? Nej, här är dessa ord fullständigt bortblåsta, här gäller det att hårdnackat försöka tillämpa en princip, och att till varje pris ”vinna”, även om det som i detta fallet går ut över en enskild medlem!

Hade HSB och denne HSB-ordförande stått för lite medmänsklighet och omtanke, då hade man hjälp den gamla damen, och hjälpt henne att laga taket. Och sen, om man nu ville tvista om tolkning av ansvarsfrågan, tagit en diskussion med försäkringsbolaget. Men att som nu, låta den gamla damen/medlemmen komma i kläm för en tveksam tolkning av stadgar och lagar, det är inget gott betyg för denna förening och för HSB.

Tummarna ner! Bägge tummarna!

 

 

One Response to “Programmet Plus: taket som rasade in”

 1. Bostadsrättsinnehavare skriver:

  Har råkat ut för samma
  sak! Försäkringsbolaget hänvisar till Föreningen.
  och … Föreningen nekar att reparera.
  Det åligger bostadsrätts innehavaren.
  (Det står i stadgarna)
  Flera har råkat ut för samma sak i huset…
  Är det inte fel i BR-lagen???

Leave a Reply