Varning för oseriösa bostadsrättsombildningar!

 

I detta inlägg vill vi uppmärksamma de oegentligheter som kan förekomma i samband med ombildning till bostadsrätter. Exempel på hur det kan gå till beskrivs på ett bra sätt av den lokala hyresgästföreningen Sturebo  i Stockholm. De visar hur oseriösa ”bostadsrättsföreningar” till varje pris försöker driva igenom ombildning till bostadsrätt.

Tyvärr förekommer det mycket ruffel och båg i denna bransch, och det är stora summor det handlar om. De som drabbas är vanliga men aningslösa bostadsköpare. Ibland handlar det om rena bedrägerier i samband med ombildningarna.

Upplägget är så här: Ett antal hyresgäster vill ombilda sitt hus till bostadsrätt, och bildar en bostadsrättsförening. Med hjälp av en ombildningskonsult gör de upp en ekonomisk plan, och den blir då ofta av det oseriösa slaget, en sk glädjekalkyl, där man medvetet underskattar de kommande kostnaderna. På så sätt kommer man fram till en mycket låg månadsavgift och boendekostnad. Syftet är bl a att locka över de tveksamma.

Efter ombildningen går det att sälja lägenheterna för ett mycket högt pris pga den låga månadsavgiften, och då brukar också en del av initiativtagarna sälja och ”ta hem vinsten”. Nya aningslösa köpare kommer in i föreningen, ny styrelse tillsätts, och upptäcker så småningom att föreningens ekonomi är i botten, med stora avgiftshöjningar som följd.

Varning alltså för nybildade föreningar med låg avgift!

 

Läs mer i lektion 37:  Ekonomisk plan, vad är det?

På   Sturebos  hemsida finns många bra inlägg, om ekonomiska planer och om oseriösa ombildare!

 

 

Leave a Reply