Vågar man köpa lägenhet i Brf Ida ??

Detta är en mycket berättigad fråga efter hösten avslöjande om svindleri och företagsplundring i HSB Brf Ida. Många befarar att föreningen ska gå i konkurs, eller att månadsavgifterna kommer att fördubblas, eller att bankerna inte kommer bevilja lån till föreningen eller till lägenhetsköpare.

Men hur ser föreningens ekonomi egentligen ut, nu, efter att föreningen tydligen har förlorat 100 miljoner eller mer? Det har vi räknat på, och det ser ut så här:

(tydligare utskrift finns längre ner)

 

 

Man kan konstatera, att visserligen har föreningens skulder ökat väsentligt efter styrelsen vidlyftiga och förmodat brottsliga verksamhet. Men trots det ligger föreningens belåning  inte över 6000 kr/kvm, vilket inte är anmärkningsvärt högt. Det finns föreningar med betydligt högre skuldsättning. T ex all nyproduktion, där belåningen brukar vara dubbelt så hög eller mer.

Dessutom kommer föreningens löpande ekonomi vara i stort sett i balans, efter den avgiftshöjning på ca 15% som man har aviserat i början på nästa år.

Det innebär att Brf Ida, när den förhoppningsvis fått en ny styrelse, och genomfört avgiftshöjningen, åter måste anses vara en ganska normal bostadsrättsförening, ekonomiskt sett. Visserligen inte någon av de bättre, men det kommer inte bli någon konkurs. Och det kommer inte behövas några ytterligare stora avgiftshöjningar, utöver den som aviserats. Brf Ida kommer att vara en ganska normal bostadsrättförening. Och detta kommer även bankerna att förstå.

Det finns alltså ingen anledning för föreningens medlemmar att nu sälja i panik. Naturligtvis blir det en viss påfrestning med den 15%-iga avgiftshöjningen. Och polisutredningen mot tidigare styrelseledamöter kommer fortgå och skapa negativa rubriker. Och naturligtvis kommer föreningen att få leva med en kris- och skamstämpel ytterligare en tid. Och allt detta kommer medföra en försiktighet bland köparna, med svag efterfrågan och pressade priser som resultat. Men krisstämpeln är inte befogad.

Det finns dock två negativa saker som vi hittat, men dessa har inget med den nu aktuella förskingringen att göra: 1. Föreningens drift- och förvaltningskostnader är mycket höga, och detta beror till stor del på att det är en HSB-förening.  HSB-föreningar brukar ha höga förvaltningskostnader. Men detta kanske den nya styrelsen kan göra något åt. 2. Fastigheten står på tomträtt och betalar tomträttsavgäld till kommunen, och detta är negativt. Denna avgäld kommer troligen höjas om några år, också det negativt.

Men allt detta har vi tagit hänsyn till i vår analys av föreningen.

Så svaret på frågan ”Vågar man köpa lägenhet i Brf Ida?”:  Ja, det vågar man, så länge man inte betalar alltför mycket. Det kan t o m bli köpläge i Brf Ida, just p g a dessa omständigheter.

Vår analys kan du läsa tydligare här och ladda ner: Brf Ida Upplysning1.

 

© Borättupplysning Skåne

 

Lämna ett svar