HSB Brf Ida i svindlerihärva

.
Första domarna har kommit 

(Uppdaterad september 2018, se senaste kommentaren längst ner)

.

Se även: Om HSB:s roll

.

HSB Brf Ida är en mycket stor bostadsrättsförening, med 738 lägenheter. Byggd under miljonprogrammets dagar i det område i Malmö som kallas Rosengård. Nu har det uppdagats att föreningen troligen svindlats på mycket stora belopp, kanske så mycket som 100 – 150 miljoner kronor! Första att skriva om detta var Sydsvenskan.

Följande verkar ha hänt: Under 2016 och 2017 igångsattes ett stort antal mycket dyra renoveringsprojekt. Tvivelaktiga firmor anlitades, som i efterhand verkar ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. Över 150 miljoner kronor har på kort tid lånats upp och betalats ut, tydligen i förskott, till dessa företag, för arbete som knappt påbörjats. Nordea har nu stoppat ytterligare utlåning, och föreningen har hamnat i ekonomisk kris.

Något årsmöte för 2016 har ännu inte hållits, och föreningens revisorer vägrar skriva under årsredovisningen. Många styrelseledamöter har avgått, och ordföranden går inte att få tag på. Ett informationsmöte har nyligen hållits under tumultartade former.

Alla pågående renoveringsprojekt och utbetalningar har nu stoppats. En särskild revision av projekten har påbörjats, och polisanmälan har gjorts.

Detta kan mycket väl vara en av de största bedrägerierna som skådats inom bostadsrättsvärlden. Det är gigantiska belopp det handlar om. Men än så länga saknas många fakta, historien har just börjat rullas upp.

Värt att notera också är att detta är en HSB-förening. Alla transaktioner och all fakturahantering har skötts av HSB Malmö. HSB har också särskild insyn och delaktighet i föreningen, bl a i form av en egen styrelseledamot. Föreningen har dessutom varit ”HSB-certifierad”. Det är mycket anmärkningsvärt, att dessa tveksamma avtal och transaktioner inte har upptäckts och stoppats av HSB på ett mycket tidigare stadium.

I vissa kommentarer har det påståtts att föreningens skulder, som nu är uppe i 335 miljoner, skulle vara problemet. Men det motsvarande bara ca 6000 kr/kvm, och är i och för sig inte alarmerande högt. De flesta nyproducerade föreningar har dubbelt så stora skulder.

Problemet är istället att styrelsen tecknat tvivelaktiga avtal, och gjort stora utbetalningar, till företag kopplat till ekonomisk brottslighet. Huruvida styrelseledamöter varit delaktiga i eller införstådda med detta svindleri vet vi ännu inte. Men pengarna är antagligen förlorade för alltid.

Fortsättning följer. Än så länge är det bara Sydsvenskan som skrivit om detta, och endast för dess prenumeranter (premiekunder). Vi på Borättupplysning följer dock detta, och kommer återrapportera kontinuerligt.

Uppdaterat information finns i kommentarerna nedan.

14 Responses to “HSB Brf Ida i svindlerihärva”

 1. Senaste nytt:

  Just nu pågår en inventering av alla beställda och pågående renoveringsprojekt i Hsb Brf Ida, för att klarlägga huruvida de verkligen är påbörjade, eller i vilken utsträckning de är utförda. Stora förskottsbetalningar har tydligen gjorts för dessa arbeten. När detta är klarlagt, och en årsredovisning kan presenteras, kommer styrelsen kalla till årsstämma, mycket försenat. Styrelsen har ställt sina platser till förfogande.

  Sydsvenskan har publicerat ytterligare artiklar om händelserna, och senast idag rapporterat att ett av företagen som fått uppdrag av föreningen är byggföretaget Merb, med förgreningar till Storbritannien. Merbs VD häktades i förra veckan för grov penningtvätt, och utreds nu av Ekobrottsmyndigheten.

  De andra företag som hittills omnämnts är Service Bygg, Servicepoolen i Skandinavien, och Pappoo Nordic. Flera företrädare för dessa bolag har tidigare utretts och dömts för bokföringsbrott av olika slag. De har också gjort sig kända för att skicka ut mängder av falska och påhittade fakturor.

  Ett intressant faktum är att Brf Ida’s ordförande verkar ha ett företag, Serviceförmedlingen, med samma boxadress som flera av ovanstående företag. Onekligen ett mycket märkligt sammanträffande.

  Nya uppgifter visar också att den stora renoveringskarusellen startade redan 2015, samma år som nuvarande ordföranden tillträdde, och fram till nu har sammanlagt hisnande 230 miljoner lånats upp till renoveringar av tveksamt värde.

  Går man tillbaka till årsredovisning 2014 och ser hur det framtida underhållet då planerades (i början av 2015) så beräknades det bara till ca 40 miljoner, totalt, för de tre åren 2015-17. Ett år senare hade man redan lånat upp betydligt mer, 77 miljoner, och planerade för ytterligare 120 miljoner kommande två år. Allt enligt HSB:s speciella certifikat-dokument. I verkligheten blev upplåningen fram till september i år 230 miljoner, och man behövde då ytterligare 32 miljoner! Man förstår att Nordea till slut drog öronen åt sig.

  Ytterligare som rapporterats om idag: HSB Malmö har av misstag vid ett tillfälle betalat 622 000 kr till ett av de ovan nämnda företagen. Att få tillbaka denna felbetalning har misslyckats, och Hsb har nu stämt företaget. Men beloppet får väl anses som rena felräkningspengar i sammanhanget.

  Fortsättning följer…

 2. Den som besökt föreningens hemsida kan konstatera att den inte är särskilt väl uppdaterad, vilket i sig är anmärkningsvärt, med tanke på föreningens Hsb-certifiering. T ex är den senast upplagda årsredovisningen från 2011 !

  För alla intresserade har vi på Borättupplysning lagt upp årsredovisningarna 2012 – 2015 på vår egen hemsida att ladda ner.

  Ida 2012, Ida 2013, Ida 2014, Ida 2015.

  2016 finns som sagt ännu inte.

  Anm.: det finns ett fel i samtliga dessa redovisningar: i det inledande certifikatdokumentet anges bostadsytan felaktigt till 255 260 kvm. Korrekt boyta är 55 260 kvm. Bara det är märkligt, att detta fel aldrig upptäckts under alla år, det är ju trots allt ett kvalitets-dokument!

 3. Sydsvenskan har fortsatt sin granskning av fallet i två stora artiklar 5/11 och 6/11 (fortfarande bara för dess premiekunder). I den första har man granskat en av huvudaktörerna, den 39-åriga ordföranden Sabit Pacolli, med rötter i Kosovo. Sabit Pacolli kom in i styrelsen 2014, först som vice ordförande, ett år senare som ordförande. Då börjar också miljonrullningen på allvar. Samtidigt är Pacolli verksam i Kosovo och driver där en politisk och affärsmässig karriär, uppbackad av en mäktig släkting, Behgjet Pacolli, byggmiljardär och mycket känd politiker i Kosovo.

  En annan huvudaktör är föreningens vicevärd de senaste 10 åren, Afrim Vlashi. De senaste åren har styrelsen helt förlitat sig på Vlashi när det gällt att ta in offerter och utvärdera dessa. Alla tidigare oberoende byggkonsulter har man avbrytit kontakten med. Vlashi har liksom ordförande Pacolli haft personliga och affärsmässiga vänskapsband med flera av de anlitade byggföretagen. Vlashi slutade i våras som vicevärd, och har nu enligt Sydsvenskan återvänt till Kosovo.

  Ytterligare personer med kopplingar till de inblandade byggföretagen och till Kosovo omnämns och utreds i Sydsvenskan kartläggning.

  Tidigare styrelseledamöter har succesivt avgått och nya har valts in. Nuvarande ledamöter har bara suttit i styrelsen några månader. Pacolli är dock fortfarande kvar som ordförande, och förnekar all inblandning i oegentligheterna. De avhoppade ledamöter Sydsvenskan kontaktat är ganska förtegna och vill oftast inte uppge skälen till sina avhopp. Några har dock avslöjat att de aldrig blev kallade till viktiga styrelsemöten där de stora renoveringsbesluten togs. Citat: ”Från början var jag inkallad på alla möten, men ju längre Sabit satt som ordförande, desto färre blev det. Till slut kände jag att det här vill jag inte vara med om, och slutade.”

  Det bristfälliga styrelsearbetet uppmärksammas i Sydsvenskans artikel 6/11. Styrelsen ville sköta allt själv och man slutade anlita föreningens tidigare etablerade byggkonsulter. Istället sköttes det mesta av Pacolli själv och vicevärd Vlashi. Inga kontroller gjordes, och informationen inom styrelsen och med övriga ledamöter verkar ha varit mycket bristfällig. Många stora projekt sattes igång som inte varit planerade tidigare, och inte heller direkt nödvändiga. 10-tals miljoner började lånades upp, och man började betala stora förskott!

  En särskild roll i styrelsen hade HSB-representanten, Nils Gustafson, eller snarare borde ha haft. I en tidigare artikel i Sydsvenskan (7/10) intervjuas Nils Gustafson, en påstått mycket erfaren 70-årig HSB-chef med mångåriga uppdrag i olika bostadsrättsstyrelser, just nu i 11 olika föreningar. Även han upplevde att allt inte gick rätt till i Brf Ida, och även han avgick till slut ”i protest”. Men tydligen förde han inte informationen vidare till HSB, vilket måste anses mycket märkligt, och Gustafson vidtog heller inga andra åtgärder för att stoppa miljonrullningen eller varna medlemmarna. Istället utsåg HSB bara en ny ”HSB-representant” !!!

 4. liselott malik skriver:

  Hej
  Jag är boende i Hsb ida och jag anser att styrelsen måste ställas till ansvar för vad de gjort och inte gjort allteftersom bevisen grävs fram i en oberoende utredning. Klart är i alla fall att de misskött ekonomin katastrofalt under tre års tid och underlåtit att meddela oss boende hur läget såg ut tills vi var på ruinens brant.

  Intressant är stora HSBs roll i detta som du också tar upp. Hur kan de frånsäga sig allt ansvar för hanteringen av detta när de borde slagit larm långt tidigare eftersom de har haft en av dem avlönad ledamot med insyn i styrelsen? När jag frågar dem om detta hänvisar de till sekretessen men står inte lagen över sekretessen?

  Sedan har vi de tillmötesgående bankerna… Hur kan de vara möjligt att de lånar ut miljon efter miljon utan att varken se till skuldkvot eller ens begära årsredovisning? Det är ett mysterium. Om de hade gjort det hade vi inte heller hamnat i denna situation. Vem ifrågasätter deras agerande och ansvar i detta? För mig verkar det som att det finn folk både i stora HSB och I Bankerna som inte har rent mjöl i påsen…

  Och ja vad händer nu? Om det inte blir konkurs så blir det rejält höjda avgifter för oss boende och då kommer automatiskt värdet på lägenheten gå ner. Någon måste ju betala kalaset. Jag anser att det är orättvist att det är vi boende som ska straffas för något som STYRELSEN, HSB MALMÖ och BANKERNA ställt till med!!

  Varför inte rikta blicken mot dem och kräva ersättning för att de brustit i sitt agerande under denna utlåningsperiod?

  Det kan inte ursäktas eller bli fördolt på grund av hänvisning till varken Banksekretess eller HSBs ledamot sekretess gentemot styrelsen.
  Vi har lagar och regler som står över bedrägeri och svindleri som alla är ålagda att rätta sig efter.

  Vad händer om detta bedrägeri lyckas och vi boende får betala de fula fiskarnas kalas? Jo det kommer att bli otroligt lockande koncept för framtida kriminella karteller att använda sig av, dvs att kapa en bostadsrättsförening.

  Jag är tacksam för feedback på mitt inlägg

  Med vänlig hälsning

  Liselott

  • Instämmer i det du säger. HSB Malmö, och dess representant i styrelsen, HSB-ledamoten, har grovt missuppfattat sekretessbestämmelserna. Det finns inget som hindrar styrelseledamöter att informera medlemmarna och HSB om vad som händer i föreningen. Sekretessbestämmelserna omfattar bara sådana uppgifter som kan vara till ”skada” för föreningen. Att informera om missförhållanden kan aldrig vara till skada. HSB verkar ha fallit offer för sin egen tystnadskultur.

   I Brf Idas fall borde alla ansvarsfulla styrelseledamöter, inklusive HSB-ledamoten, har slagit larm på ett mycket tidigare stadium. Nu verkar alla ha försökt smita undan, och blir därmed medskyldiga. Någon ansvarsfrihet lär inte bli aktuell, och skadestånd kommer att utkrävas. Vad detta kan ge i pengar tillbaka är dock högst osäkert.

 5. Per skriver:

  Hej, hyran blir 50% dyrare minst, och om räntan höjs ytterligare 75%. Jag har bestämt mig, min lägenhet ska säljas innan den blir värdelös. Va smarta och sälj innan bankerna tvingar Ida till konkurs.

  Mvh Per

 6. Henrik skriver:

  Det är väl ändå ganska liten risk att det blir konkurs? Om man får ihop en ny styrelse som sedan visar att de kan driva föreningen seriöst löser det sig nog. Men det blir ett ekonomiskt efterspel, pengar är borta och renoveringar behöver göras. Säkert blir det kännbara avgiftshöjningar. Läser man senaste årsredovisningen såg det ut som föreningen hade ett bra utgångsläge innan det brakade iväg. Lågt belånade. Kanske fanns ett uppdämt underhållsbehov. Nu är situationen att mycket av underhållsbehovet finns kvar, skulden har skenat iväg och kanske dyker fler överraskningar upp. Undrar om de hyrt in ordningsvakter till den stundande årsstämman?

 7. Brf Idas ordförande Sabit Pacolli har nu anhållits och häktats, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman, rapporterar Sydsvenskan.

  Samtidigt har föreningens årsredovisning för 2016 blivit offentlig på föreningens hemsida, och kan även hämtas här: Ida 2016.

  Att Pacolli anhållits är inte överraskande, det är snarare märkligt att det inte skett tidigare. Det är faktiskt så att Pacolli fortsatt att vara ordförande under hela hösten, fastän han utpekades som huvudmisstänkt redan i september.

  Det naturliga hade varit att Pacolli ersatts på ett mycket tidigare stadium, så att en helt ny styrelse kunde påbörja den granskning som var nödvändig. Men av någon konstig anledning skedde inte detta, utan Pacolli har alltså fram till nu fortsatt som ordförande.

  Vilken roll HSB Malmö spelat i detta kan man bara spekulera i. Även HSB är ju inblandad i denna härva, och man kan tycka att det är mycket märkligt att den internutredning som pågått i höst just drivits av HSB, i samarbete med Pacolli!

  Av den nu färdigställda årsredovisningen för 2016, tillsammans med revisionsberättelsen, framgår:

  De belopp som föreningen svindlats på har för 2016 beräknats till åtminstone 65 miljoner. Detta ofattbara belopp har i årsredovisningen tagits som en kostnad, en förlust, och utgörs av utbetalade förskott, som man alltså inte räknar med att få tillbaka, eller få något för. Dessutom flaggar man för ytterligare 12 miljoner i förlust 2017, även detta i utbetalade förskott för arbete som inte kommer levereras. Men revisorerna skriver också att många av de andra, verkligen genomförda uh-arbetena, där har det ofta betalats ut högre belopp an vad som avtalats, utifrån en mycket bristfällig fakturering.

  Slutsatsen måste bli att man kan anta att föreningen har svindlats på åtminstone 100 miljoner, kanske betydligt mer, i något som bara kan beskrivas som en ren företagsplundring. Detta motsvarar mer än 135.000 kr per lägenhet, eller 2½ års totala intäkter!

  I revisionsberättelsen föreslås naturligtvis att alla styrelseledamöter som verkat under 2016 inte beviljas ansvarsfrihet, och det inkluderar även HSB-representanten. Årsmöte kommer att avhållas den 16 december.

  Om HSB:s roll och inblandning, liksom bankernas ansvar, kommer vi att skriva utförligare om på Styrelsetips.

  forts. följer…

 8. Sammanfattning av vad som hänt under vintern och våren i fallet Brf Ida.

  Strax innan jul hölls den mycket försenade årsstämman. Som väntat blev mötet mycket stormigt, och som väntat fick den sittande styrelsen ingen ansvarsfrihet. Och som väntat valdes en helt ny styrelse.

  Det är Ekobrottsmyndigheten i Malmö som utreder den omfattande företagsplundringen. Sedan tidigare sitter två personer häktade: byggföretagare Nick Ingelbrigtsen, och förre ordföranden Sabit Pacolli. I mars häktades även förre vicevärden Afrim Vlashi, i sin frånvaro eftersom han flyttade tillbaks till Kosovo förra året. Dessa tre har enligt Sydsvenskan haft ett omfattande samarbete via ett tiotal företag runt om i Europa. Ekobrottsmyndigheten försöker nu kartlägga dessa samband och spåra pengarna från Brf Ida.

  Även andra ledamöter i tidigare styrelsen är misstänkta för brott, då främst grov trolöshet mot huvudman. Förundersökningen beräknas vara klar innan sommaren.

  Samtidigt har den nya styrelsen i brf Ida försökt ordna upp ekonomin. Enligt uppgift har den aviserade avgiftshöjningen inte blivit så stor som det först befarades, endast en 10%-ig höjning är genomförd. Styrelsen håller även på att rensa upp i gamla och kostsamma avtal.

  Man har även stämt flera av företagen som tog emot betalningar, men det är oklart hur mycket pengar det finns att hämta där. Kronofogdemyndigheten säkrade dock en hel del tillgångar i höstas, i början på processen. Även tidigare styrelseledamöter kommer troligen att stämmas, inklusive HSB-ledamoten, och begäras stora skadestånd av.

  Bra information från nya styrelsen finns nu på föreningens hemsida, HSB Brf Ida.

  .

 9. Mikael Bengtsson skriver:

  HSB- certifiering är bara ett patetiskt försök av HSB att ytterligare parasitera på anslutna medlemsföreningar.
  HSB centralt debiterar föreningen årligen för att fortsatt vara certifierad.
  Certifieringen påstås garantera mycket hög kvalité i styrelsearbetet. Certifieringen påstås genomlysa arbetet och garantera en välskött förening. Vi vet nu hur mycket denna s.k. certifiering är värd.
  HSB:s mygelkultur med synnerligen svårgenomträngliga interndebetiringar och med sjuk partibokskultur som inte förmår hantera sakkritik utgör en perfekt grogrund för exemplet IDA – en HSB- certifierad bostadsrättsförening.

  • Ja, så är det nog. Kan tillägga att HSB inte på något sätt, någonstans, varken på nätet eller i någon av HSB:s egna tidningar, kommenterat händelserna i Malmö och i HSB Ida. Det har varit locket på, ”största möjliga tystnad”. Bara lossas som att ingenting har hänt.

 10. Mikael Bengtsson skriver:

  Skenhelig och förljugen krishantering är symptomatiskt för HSB:s sjuka organisationskultur.
  Självgoda rörelsefunktionärer inom HSB visar allt som oftast en total oförmåga att hantera kritik; all kritik avvisas som illvilja gentemot rörelsen. Organisationen anses av dess företrädare vara god per definition; denna ideologiskt betingade övertygelse utgör inte sällan, i kombination med inkompetens, grogrunden för oförmågan att hantera missförhållanden. Till detta skall läggas rörelsens tendens att premiera politisk pålitlighet framför (akademisk) sakkunskap.

  Medlemmarna hanteras inte sällan som barn av HSB och HSB har flertalet gånger visat prov på styrelseteknisk innovation i sin iver att fjärrstyra föreningar. Sammanfattningsvis genererar HSB och dess partibokskultur en ”politisk” risk i anslutna föreningar. HSB:s svårgenomträngliga och ekonomiskt principlösa interndebiteringar; mellan föreningar och mellan olika nivåer inom organisationen skapar dessutom i sig svårigheter att utkräva ansvar och genomlysa ekonomisk effektivitet. HSB är en dront på bostadsrättsmarknaden, vars struktur och organisationskultur vid en jämförelse med fristående föreningar inte är en neutral faktor. Det är mot bakgrund av ovanstående fullständigt meningslöst att HSB utfärdar s.k. HSB-certifieringar, då HSB och dess organisation är en självgod hemmablind organisation.

  Att Brf Ida dessutom haft en speciell HSB-representant i styrelsen vars totala oförmåga att agera på uppenbara missförhållanden är uppseendeväckande och innebär en uppenbar risk för skadeståndsanspråk visavi HSB. I sammanhanget uppstår då frågan vem som ska stå för kostnaden, vilket i HSB:s fall närmast är meningslöst: Ett eventuellt skadestånd kommer pulvriseras på alla medlemmar genom bokföring på någon nivå inom rörelsen. Alla och ingen kommer vara ansvarig och den självgoda funktionärsmentaliteten i organisationen bestå.

 11. Uppdatering september 2018:

  I juli föll första domen. Ett av de inblandade företagen, Pappoo Nordic AB, döms att betala tillbaka drygt 9,5 miljoner kronor för porttelefoner som aldrig installerades. Huruvida föreningen verkligen fått tillbaka dessa pengar är dock ännu oklart.

  I augusti föll ytterligare en dom. Byggföretagaren Nick Ingelbrigtsen döms för grovt skattebrott samt grovt försvårande av skattekontroll. Ingelbrigtsen är den som tagit emot stora delar av de bortsvindlade pengarna, behållit en del och slussat resten vidare. Han kan närmast liknas vid en avancerad målvakt i denna härva. Nu döms han för falskfakturering och undanhållande av moms och skatter mm.

  Den mest intressanta personen, förre ordföranden Pacolli, är fortfarande häktad och under fortsatt utredning. Liksom förre vicevärden som håller sig undan i Kosovo men häktad i sin frånvaro. Dessutom finns stämningar mot alla ledamöter i den gamla styrelsen. Dessa utredningar kommer bli verkligt intressant att följa.

  Det är fortfarande bara Sydsvenska Dagbladet som skrivit utförligt om fallet, men tyvärr bara för betalande prenumeranter.

  Sveriges Radio Ekot hade nyligen (17/9) ett inslag om Brf Ida, läs och lyssna här. (Notera att HSBs förbundsordförande Anders Lago undviker frågan om HSBs ansvar i detta svindleri.)

  Senaste årsredovisning (2017) liksom andra dokument finns att hämta på HSB Brf Idas hemsida.

Leave a Reply