HSB Brf Ida i svindlerihärva

HSB Brf Ida är en mycket stor bostadsrättsförening, med 738 lägenheter. Byggd under miljonprogrammets dagar i det område i Malmö som kallas Rosengård. Nu har det uppdagats att föreningen troligen svindlats på mycket stora belopp, kanske så mycket som 100 – 150 miljoner kronor! Första att skriva om detta var Sydsvenskan.

Följande verkar ha hänt: Under 2016 och 2017 igångsattes ett stort antal mycket dyra renoveringsprojekt. Tvivelaktiga firmor anlitades, som i efterhand verkar ha kopplingar till ekonomisk brottslighet. Över 150 miljoner kronor har på kort tid lånats upp och betalats ut, tydligen i förskott, till dessa företag, för arbete som knappt påbörjats. Nordea har nu stoppat ytterligare utlåning, och föreningen har hamnat i ekonomisk kris.

Något årsmöte för 2016 har ännu inte hållits, och föreningens revisorer vägrar skriva under årsredovisningen. Många styrelseledamöter har avgått, och ordföranden går inte att få tag på. Ett informationsmöte har nyligen hållits under tumultartade former.

Alla pågående renoveringsprojekt och utbetalningar har nu stoppats. En särskild revision av projekten har påbörjats, och polisanmälan har gjorts.

Detta kan mycket väl vara en av de största bedrägerierna som skådats inom bostadsrättsvärlden. Det är gigantiska belopp det handlar om. Men än så länga saknas många fakta, historien har just börjat rullas upp.

Värt att notera också är att detta är en HSB-förening. Alla transaktioner och all fakturahantering har skötts av HSB Malmö. HSB har också särskild insyn och delaktighet i föreningen, bl a i form av en egen styrelseledamot. Föreningen har dessutom varit ”HSB-certifierad”. Det är mycket anmärkningsvärt, att dessa tveksamma avtal och transaktioner inte har upptäckts och stoppats av HSB på ett mycket tidigare stadium.

I vissa kommentarer har det påståtts att föreningens skulder, som nu är uppe i 335 miljoner, skulle vara problemet. Men det motsvarande bara ca 6000 kr/kvm, och är i och för sig inte alarmerande högt. De flesta nyproducerade föreningar har t ex dubbelt så stora skulder.

Problemet är istället att styrelsen tecknat tvivelaktiga avtal, och gjort stora utbetalningar, till företag kopplat till ekonomisk brottslighet. Huruvida styrelseledamöter varit delaktiga i eller införstådda med detta svindleri vet vi ännu inte. Men pengarna är antagligen förlorade för alltid.

Fortsättning följer. Än så länge är det bara Sydsvenskan som skrivit om detta, och endast för dess prenumeranter (premiekunder). Vi på Borättupplysning följer dock detta, och kommer återrapportera kontinuerligt.

Nu finns även viss information på föreningens hemsida, HSB Brf Ida.

Uppdaterat information finns i kommentarerna nedan.

2 svar till “HSB Brf Ida i svindlerihärva“

 1. Senaste nytt:

  Just nu pågår en inventering av alla beställda och pågående renoveringsprojekt i Hsb Brf Ida, för att klarlägga huruvida de verkligen är påbörjade, eller i vilken utsträckning de är utförda. Stora förskottsbetalningar har tydligen gjorts för dessa arbeten. När detta är klarlagt, och en årsredovisning kan presenteras, kommer styrelsen kalla till årsstämma, mycket försenat. Styrelsen har ställt sina platser till förfogande.

  Sydsvenskan har publicerat ytterligare artiklar om händelserna, och senast idag rapporterat att ett av företagen som fått uppdrag av föreningen är byggföretaget Merb, med förgreningar till Storbritannien. Merbs VD häktades i förra veckan för grov penningtvätt, och utreds nu av Ekobrottsmyndigheten.

  De andra företag som hittills omnämnts är Service Bygg, Servicepoolen i Skandinavien, och Pappoo Nordic. Flera företrädare för dessa bolag har tidigare utretts och dömts för bokföringsbrott av olika slag. De har också gjort sig kända för att skicka ut mängder av falska och påhittade fakturor.

  Ett intressant faktum är att Brf Ida’s ordförande verkar ha ett företag, Serviceförmedlingen, med samma boxadress som flera av ovanstående företag. Onekligen ett mycket märkligt sammanträffande.

  Nya uppgifter visar också att den stora renoveringskarusellen startade redan 2015, samma år som nuvarande ordföranden tillträdde, och fram till nu har sammanlagt hisnande 230 miljoner lånats upp till renoveringar av tveksamt värde.

  Går man tillbaka till årsredovisning 2014 och ser hur det framtida underhållet då planerades (i början av 2015) så beräknades det bara till ca 40 miljoner, totalt, för de tre åren 2015-17. Ett år senare hade man redan lånat upp betydligt mer, 77 miljoner, och planerade för ytterligare 120 miljoner kommande två år. Allt enligt HSB:s speciella certifikat-dokument. I verkligheten blev upplåningen fram till september i år 230 miljoner, och man behövde då ytterligare 32 miljoner! Man förstår att Nordea till slut drog öronen åt sig.

  Ytterligare som rapporterats om idag: HSB Malmö har av misstag vid ett tillfälle betalat 622 000 kr till ett av de ovan nämnda företagen. Att få tillbaka denna felbetalning har misslyckats, och Hsb har nu stämt företaget. Men beloppet får väl anses som rena felräkningspengar i sammanhanget.

  Fortsättning följer…

 2. Den som besökt föreningens hemsida kan konstatera att den inte är särskilt väl uppdaterad, vilket i sig är anmärkningsvärt, med tanke på föreningens Hsb-certifiering. T ex är den senast upplagda årsredovisningen från 2011 !

  För att hjälpa intresserade har vi på Borättupplysning lagt upp årsredovisningarna 2012 – 2015 på vår egen hemsida att ladda ner.

  Ida 2012, Ida 2013, Ida 2014, Ida 2015.

  2016 finns som sagt ännu inte.

  Anm.: det finns ett fel i samtliga dessa redovisningar: i det inledande certifikatdokumentet anges bostadsytan felaktigt till 255 260 kvm. Korrekt boyta är 55 260 kvm. Bara det är märkligt, att detta fel aldrig upptäckts under alla år, det är ju trots allt ett kvalitets-dokument!

Lämna ett svar