Borättupplysning önskar Gott Nytt År 2014 !

Fler och fler hittar till Styrelsetips och till våra andra hemsidor, och det är vi glada för. Och många av er skriver kommentarer och ställer frågor med anledning av våra artiklar, vilket vi uppskattar. Vi försöker besvara alla frågor efter bästa förmåga, men ibland kan det dröja några dagar, och det hoppas vi ni har överseende med. Vi behöver ibland fundera på frågeställningarna, som kan var både besvärliga och invecklade. Vi vill också be er att försöka fatta er kort, utan för långa utläggningar. Långa inlägg måste vi nämligen korta ner, för att de ska bli läsbara i allas ögon.

Vi tänker skriva om många intressanta ämnen det kommande året. Här är vår egen önskelista, men om vi får ihop något återstår dock att se…

 • Balansräkningen – vad är viktigt och vad är oviktigt?
 • Lämpliga och relevanta jämförelsetal i årsredovisningen
 • Avskrivningar – behövs de?
 • Tomträttsavgälden i framtiden
 • HSB:s nya stadgar
 • Underhållsansvarets gråzoner
 • Det måste finnas en informationsansvarig i styrelsen!
 • Avgiftsuttag i bostadsrätt – vad är tillåtet och vad är inte tillåtet?
 • Vem ska underteckna årsredovisningen?
 • Frivillig moms för lokaler
 • Dags att skrota underhållsfonden?
 • Vicevärd och uttagsbeskattning
 • Fastighetsskötsel och lägenhetstillsyn – det behövs en plan!
 • Vad händer när ledamot flyttar eller avgår?

 

Leave a Reply