Föreläsning Malmö Högskola

För andra gången fick undertecknad förmånen att hålla en föreläsning på Malmö Högskola för blivande mäklare och fastighetsförvaltare. Ämnet var naturligtvis bostadsrättsföreningens ekonomi. Perspektivet var bostadsköparens, dvs svårigheten att bedöma en bostadsrättsförening utifrån årsredovisningens svårtolkade siffror.  Föreläsningen var mycket uppskattad och välbesökt, enligt arrangören.

Leave a Reply