Avskrivningar behöver inte höja avgiften

 

FAR (revisorernas branschorganisation) har nu gjort en utredning och gjort ett uttalande angående avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslutet i våras, att inte tillåta progressiv avskrivning. All avskrivning skulle vara linjär. Och bakgrunden till det beslutet var alla nyproducerade bostadsrättföreningars undermåliga och underfinansierade kalkyler, där man på olika sätt trixade med avskrivningskostnaden. Bokföringsnämnden ville tvinga fram reella avskrivningar i byggbolagens ekonomiska kalkyler.

Men Bokföringsnämnden beslut var förstås tokigt, felriktat, och panikartat. Avskrivningar är nämligen mycket illa lämpat för att styra bostadsrättsföreningars ekonomi. Alla i branschen fördömde också beslutet, det skulle tvinga fram omotiverade avgiftshöjningar, alternativt skapa bokföringsmässiga problem i många bostadsrättsföreningar.

Alla branschorganisationer insåg att beslutet var olyckligt, och satte sig ner för att försöka hitta en bättre lösning. Och först ut blev alltså FAR, som nu gjort en snabbutredning av problemet.

I korthet säger man att det är ok att en förening gör stora underskott, om underskottet enbart beror på avskrivningar. Så länge det finns ett ekonomiskt kassaflöde som täcker både löpande utgifter och ett visst överskott för det framtida underhållet, så är det ok. Underskott som enbart beror på stora avskrivningar är alltså tillåtet, och ska inte resultera i någon revisionsanmärkning, eller föranleda något styrelseansvar. Allt förblir alltså som vanligt!

Och det tycker vi är bra. Vår hållning är att avskrivningar på byggnadsvärdet över huvud taget inte behöver tillämpas på bostadsrättsfastigheter. Precis som markvärdet, som ju aldrig görs någon avskrivning av. Däremot kan och bör avskrivningar användas för att få en bokföringspost som matchar planerad eller verklig amortering, som ju annars inte syns i resultaträkningen.

En sak man måste tänka på är att föreningarnas stadgar möjligen måste modifieras. Om det i stadgarna står att föreningens intäkter ska täcka föreningens kostnader, måste ordet ”kostnader” ändras till ”utgifter”.

Avslutningsvis vill vi citera FAR’s slutkläm: ”de regler som styr redovisningen i bostadsrättsföreningar framstår inte som anpassade till bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation”.  Något vi verkligen instämmer i !!!

 

Lättläst (DN-artikel)

Svårläst (FARs utredning)

3 Responses to “Avskrivningar behöver inte höja avgiften”

 1. Lena de Vogel skriver:

  Jättebra det säger ju sunda förnuftet.

 2. Hadar skriver:

  På riktigt? Är du riktigt frisk? Anledningen till att mark inte skrivs av är ju för att marken inte förbrukas och kommer bestå för all (betydelsefull) framtid. En byggnad däremot har en beräknad livslängd på vanligtvis mellan 30 och 100 år. Då är det rimligt att den ekonomiska föreningen (vars ENDA EXISTENSBERÄTTIGANDE är att förvalta byggnaden) skriver av värdet på byggnaden för att det ska finnas pengar när byggnaden väl börjar falla i bitar. Att progressivt skriva av är ju helt meningslöst, det går ju tvärs emot syftet med avskrivningarna.
  Att byggnader (såsom anläggningstillgångar) ska avskrivas framgår ju dessutom av bokföringslagen och det är ju då direkt brottsligt att skita i det.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vår inställning framgår klart av ovanstående artikel. Medel till framtida underhåll kan och bör skapas utan att använda avskrivningsmetoden. Avskrivningar är en olämplig metod vad gäller bostadsrättsföreningar.

   Det är medlemmarna (ägarna) som avgör i vilket skick fastigheten ska vara. Därför kommer en bostadsrättsförening aldrig ”falla i bitar”. Möjligtvis ett hyreshus, men inte en bostadsrättsförening.

   För övrigt vill vi att man håller en god ton på dessa sidor. Alla förutsätts naturligtvis vara fullt friska, utgå från det.

Leave a Reply