30. Vad är certifiering?

Om certifiering och kvalitetssäkring i bostadsrättsföreningar

Inom Hsb-rörelsen förekommer något som kallas certifiering, bostadsrättsföreningen kan ansöka om att bli certifierad. I korthet går det ut på att föreningen underkastar sig speciella kontroller och kvalitetskrav, t ex:

  • * Planering av fastighetsunderhållet 5 år framåt
  • * Prognos på månadsavgiften 5 år framåt
  • * Utbildning av styrelsen
  • * Regelbunden information till medlemmarna

Alltså grundläggande krav på hur en bra bostadsrättsförening ska skötas. En certifierad förening är ur den synvinkeln en ganska bra förening, det finns en  grundläggande kvalitet i styrelsearbetet  och en  god ekonomisk framförhållning.

Men, det behöver inte betyda att föreningen i alla delar är vad man kallar “välskött”. Det kan trots certifiering finnas brister i styrelsearbetet, t ex hur effektivt man sköter ekonomin eller hur medlemsfrågor hanteras. Certifiering som kvalitetsstämpel har alltså ett värde, men ett begränsat sådant.

Tilläggas kan att det bland alla Sveriges bostadsrättsföreningar finns många som är mycket välskötta och med mycket god ordning på sin ekonomi, utan att vara certifierade. Så än en gång, det hänger alltid och enbart på styrelsen och de enskilda ledamöternas engagemang och skicklighet, om en föreningen är välskött eller inte.

 

© Borättupplysning Skåne

Leave a Reply