Är föreningens årsavgift på rätt nivå?

 

En av styrelsens viktigaste uppgift är att upprätta en budget och fastställa årsavgiftens storlek. Men sambanden mellan avskrivning, amortering och underhållsavsättning är komplicerade, posterna går in i varandra och överlappar varandra. Problemet blir inte enklare med ändrade avskrivningsregler. Men det finns ett enkelt sätt att kontrollera om budgeten är hållbar och årsavgiften någorlunda rätt, oavsett avskrivningsmetod. Bygger på några enkla beräkningar utifrån årsredovisningen, och vår teori om det sk underhålls- och amorteringsutrymmet™.

1: Lägg ihop följande fyra poster: reparationer, planerat underhåll, avskrivningar, och +/- årets vinst/förlust.

2: Ta föreningens totala yta (bostäder+lokaler) X 150 kr (schablonkostnad uh).

3: Ta föreningens långsiktiga skulder X 1%, alternativt 2%, utifrån önskad amorteringstakt.

Om 1 = 2+3, så ligger man helt rätt. Men om skillnaden är stor, bör årsavgiften ändras. Räkna ut skillnaden = 1 – (2+3). Neg.belopp = så mycket bör årsavgifterna höjas, pos.belopp = kan sänkas.

Obs! Det finns några faktorer som bör modifiera beräkningen. T ex nybyggd fastighet, där kan schablonkostnaden i beräkning 2 sättas lägre.

 

(Ovanstående text är skrivet för tidningen Allt om Bostadsrätt och är med i senaste utgåvan av ”Styrelsehandboken”.)

 

© Borättupplysning Skåne

 

Mer i detta ämne:

Beräkningstips 2 (borättköparskolan)

Budget steg 3 – Underhåll och investeringar

 

Leave a Reply