Håll koll på likviditeten!

Likviditeten i en bostadsrättsförening

 

Föreningens kassabehållning kan variera en hel del beroende på pågående projekt och oregelbundna betalningar. Det är därför man behöver en buffert. Men den behöver inte vara särskilt stor. En likviditet på 20-25% av årsomsättningen, eller 2-3 månaders omsättning, är fullt tillräckligt. Vi har tidigare talat om att ha en lagom likviditet, dvs varken för hög eller för låg (se Likviditet o lånestruktur).

Men när en förening ska göra stora kostsamma underhållsåtgärder kommer frågan alltid upp om pengarna räcker. Behöver man ta nya lån? Här kan man då missbedöma situationen och tro att lånebehovet är större än vad det i verkligheten blir.

Till sin hjälp bör man upprätta en likviditetsbudget. Och det är enklare än man tror. Vi har gjort ett exempel, som vi kallar förenklad likviditetsbudget. Förenklad, eftersom vi bara registrerar de större avvikelserna. Vi bortser från allt som är regelbundet eller mindre väsentligt, dvs. allt löpande: konsumtions- och driftskostnader, räntebetalningar, personal- och förvaltningskostnader och alla mindre viktiga utgiftsposter.

Det enda vi koncentrerar oss på är det som har med underhåll och investeringar att göra (det sk underhålls- och amorterings-utrymmet).

 

Se hela exemplet >

 

 

Leave a Reply