12. Avgifter i samband med köp

Att köpa bostadsrätt – avgifter i samband med köp

Det finns några avgifter som förekommer i samband med själva lägenhetsöverlåtelsen. Nästan alla föreningar har dessa avgifter, och de regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut en avgift i samband med överlåtelsen på ca 1150 kr (2,5% prisbasbelopp), avgiften ska täcka föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas ibland av säljaren, ibland av köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar.

Pantsättningsavgift: De flesta bostadsköpare behöver ta lån till sin bostadsrätt. Dessa lån måste registreras hos föreningen (pantsättningsregistret). För detta tar föreningen ut en engångsavgift på ca 450 kr per lån (1% prisbasbelopp).

Hsb: När det gäller Hsb-föreningar måste köparen också bli Hsb-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per medlem) till Hsb.

 

För helt nyproducerade bostadsrätter gäller följande:

Man köper direkt av bostadsrättsföreningen till ett fast pris. Dock är bostadsrättsföreningen och det byggande företaget  i detta skede ”samma person”, eftersom det är det byggande företaget som bildar föreningen och besätter styrelsen, med sig själva eller med egna tjänstemän.

Priset på bostadsrätten består i grunden av den s k insatsen. Men dessutom kan det också finnas en upplåtelseavgift.  Insats + upplåtelseavgift = bostadsrättens pris. Upplåtelseavgift har man ofta för att kunna ta extra betalt för lägenheter som kanske ligger bättre till i huset, eller är extra attraktiva.

En bostadsrätt kan bara upplåtas en gång på detta sätt till den första köparen, därefter är den ”begagnad”, och kan överlåtas (säljas) på vanligt sätt på öppna marknaden.
 

© Borättupplysning Skåne

47 Responses to “12. Avgifter i samband med köp”

 1. Lena Brink skriver:

  Hej,
  Jag tänker ev. dela upp min nuvarande lägenhet, nu registrerad som en, i två separata igen.
  Enligt styrelsen krävs att Brf anlitar jurist för bl.a. juridiska handlingar, omräkning av avgifter och upplåtelseavgifter m.m.
  Samtliga kostnader belastas medlem som ansöker om uppdelning, skriver ordföranden

  Mina frågor.
  1. Måste jag betala upplåtelseavgifter?
  2. Juristens arbete?
  3. M.m. Vet jag inte vad det är. Vad kan det vara för kostnader som tillkommer vid uppdelning?

  Detta, förutsattt att stämman godkänner en uppdelning, vill säga.

  P.s. Inte krångligt att räkna ut vare sig avgift eller andelstal, eftersom en exakt
  likadan lägenhet 2 våningar upp har kvar sin registrering som 2 lägenheter, men är omgjord precis som min. Andelstal och avgift kan bara skilja sig marginellt eftersom den bara ligger två våningar upp.

  Tacksam för svar
  Lena Brink

  • Att dela en bostadsrätt i två innebär en del formalia. I korthet gäller följande:
   1. Få styrelsens tillstånd att rent fysiskt få bygga om. En utredning kan vara nödvändig, som du måste bekosta.
   2. Underrätta ev panthavare (bank) o begära tillstånd att panterna registreras om.
   3. På en föreningsstämma få godkänt nedanstående punkter.
   4. Överlåta (sälja) bostadsrätten till föreningen, som sedan stryker den från lägenhetsregistret.
   5. De två nyskapade bostadsrätterna förs in i registret, med nya andelstal och avgifter.
   6. De två nya bostadsrätterna upplåts till dig, med uträknade insatser och upplåtelseavgifter.
   Försäljning och återköp från föreningen kan utformas som ett nollsummespel, så att ingen reavinst uppstår.

   I inget skede behövs någon jurist-hjälp, allt detta kan styrelsen själv räkna ut och ordna. Men det kommer ju kosta en del tid, och den tiden måste du ersätta. Att räkna fram nya andelstal och avgifter är inget märkvärdigt, särskilt om det som i ditt fall varit två lägenheter från början. Skulle det vara några problem så kan undertecknad bistå för ett relativt billigt arvode. Styrelsen har rätt att begära all den hjälp de anser sig behöva, och du måste vara beredd att betala för allt, oavsett hur det löses.

   Förfarande finns också bra beskrivet på denna länk:
   https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/sammanlaggning-och-delning-av-lagenheter

 2. Sandra skriver:

  Hej!
  Jag ska höja mitt nuvarandre lån på min befintliga bostadsrätt. Då kommer föreningen ta ut en avgift om 1% av basprisbeloppet. Men nu säger Swedbank att även de kommer ta ut en pantsättningsavgift på 750kr utöver föreningens. Brukar det vara så?
  Mvh Sandra

  • Föreningen har alltid rätt att ta ut en pantsättningsavgift på nya lån, eftersom föreningen har en skyldighet att registerföra sådana lån. Detta har ingenting med Swedbank att göra. Om Swedbank tar ut en egen avgift är inget som vi har någon kunskap om, eller åsikt om.

 3. anonym skriver:

  Om man har registrerat ett bolån i samband med att man flyttade in i en bostadsrätt, men efter några år har lyckats slutbetala bolånet i förtid, behöver man meddela BRF om att bostaden inte längre är pantsatt? BRF kanske bör veta att bostaden inte längre är belånad men de kanske får den informationen automatiskt från banken?

 4. VASILEIA skriver:

  Hej.
  Jag har en fråga angående årsavgift.
  Vi har skrivit förhandsavtal för en nyproduktion bostadsrätt. Där står det att årsavgift ska vara 3500. Nu fick vi ett mail att det ska höjas till 4900 pga räntor mm. Har föreningen rätt att göra så? Lägenheten är inte klar ännu. Det kommer levereras eftwr 7 månader.
  Mvh

  • Det förhandsavtal ni skrivit bygger på en förhandskalkyl, som per definition bara är preliminär. Den slutliga ekonomiska planen, som tas fram straxt innan huset är färdigbyggt, kan vara något annorlunda, men skillnaden brukar vara marginell. I ert fall tycks skillnaden dock vara mycket stor, med 40% högre årsavgift. I sådant fall bör ni kunna frånträda avtalet, enligt Bostadsrättslagen, men lagen är mycket vag. Vill ni frånträda avtalet, skicka en begäran om detta till den ni skrivit avtalet med. Processen är osäker, och ni kan behöva hjälp av advokat, och utgången är inte helt självklar.

Leave a Reply