Budget steg 4. Intäkterna, och summering

 

Avgifter, hyror och andra intäkter

Intäkterna utgörs av årsavgifter från medlemmarna, hyror från lokaler, lägenheter, garage och parkering, samt diverse andra avgifter, för t ex värme, tv, gym, överlåtelser, etc, etc.

Beräkna dessa utifrån utifrån vad ni tror kommer flyta in.

 

Anm.1: Tillfälliga intäkter/ersättningar av engångskaraktär ska aldrig räknas med.

Anm.2: Föreningar som har stora hyresintäkter från lokaler måste ha en beredskap för att en del av dessa intäkter kan utebli. Man bör därför regelmässigt kalkylera med ett visst hyresbortfall, t ex 10-20%, beroende på den lokala marknadssituationen.

Anm.3. Om föreningen har sk kollektiv el där medlemmarna betalar för sin förbrukning, ska dessa avgifter bara räknas med om det finns en motsvarande driftskostnad. Gäller även andra liknade avgifter som debiteras individuellt.

Anm.4: Om föreningen avsätter till sk “inre fond”, ska denna avsättning räknas bort från intäkterna (pengarna går ju direkt till fonden, tillbaks till medlemmarna).

 

Summering:

Då har vi alltså intäkterna från steg 4, och utgifter/kostnader från steg 1, 2 och 3.

Allt summeras.

Då får man en brist eller ett överskott. En brist måste åtgärdas genom att öka intäkterna (eller minska utgifterna). Är skillnaden bara några % är det inget allvarligt eller överhängande. Är skillnaden större måste man göra något åt det. Enklaste sättet är att höja årsavgiften. Men man ska även försöka hitta bättre lösningar, t ex lägre driftskostnader, eller större hyresintäkter. Får man däremot ett överskott i sin budget bör man avvakta ett par år och se om överskottet består, innan man genomför en sänkning av årsavgiften.

 

© Borättupplysning Skåne

 

2 Responses to “Budget steg 4. Intäkterna, och summering”

 1. Benneth skriver:

  Hej! Vet inte var jag ska posta denna fråga men provar här.
  Vi är en liten brf-förening och styrelsen har just beslutat om att alla ska ha lika många förråd.
  Det blir då ca 10 st förråd över och de vill vi hyra ut årsvis till de medlemmar som så önskar som ett sätt att öka inkomsterna.
  Har vi rätt att debitera denna avgift enligt BRL? Är det att betrakta som en extra tjänst typ gymn, solarium?
  Eller måste det beslutas på en stämma att denna avgift får tas ut.
  Det står ingenting om förråd i våra stadgar och inte heller i den ekonomiska plan som upprättades när föreningen bildades 2003.
  Förutom avgiften betalar alla medlemmar en avgift för en obligatorisk parkeringsplats men detta har tidigare beslutats om på en stämma.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om jag förstått det rätt har ni tilldelat varje lägenhet 1 förråd. Sen har ni 10 förråd över, som ni vill hyra ut. De förstnämnda förråden bör vara ”gratis”, alternativt kan ni ta ut en liten extraavgift för dessa, precis som p-platserna, men då måste detta beslutas på stämma och vara förankrat i stadgarna. De 10 extra-förråden hyrs ut på särskilda avtal, som sk sidoavtal (BrL 6:10).

Leave a Reply