Valberedningen del 2 – presentation och val

Val av styrelse i bostadsrättsförening – valberedningens förslag

Valberedningens förslag ska presenteras, och val förrättas, och hur det görs är viktigt!

Först och främst, valberedningens förslag bör vara skriftligt, och bör om möjligt delas ut tillsammans  med kallelsen.

Och förslaget ska vara tydligt och fullständigt, så att alla förstår hur den nya styrelsen kan komma att se ut.

 1. Först redogör man för hur valberedningen har arbetat.
 2. Därefter tar man upp frågan om antalet ledamöter / suppleanter, dvs om det ska vara som det varit, eller om antalet bör ändras.
 3. Därefter räknar man upp de ledamöter som “sitter säkert”, dvs de som har ett år kvar på sin mandatperiod. (Detta för att alla ska få en tydlig bild över hur den nya styrelsen kommer att se ut.)
 4. Därefter redogör man för de ledamöter som flyttat, hoppat av, eller inte ställer upp för omval.
 5. Därefter räknar man upp de som man vill föreslå till omval. Här bör man också ge en motivering för var och en.
 6. Därefter presenterar man de nya kandidaterna, med utförlig motivering, och om det är 2-års-val, fyllnadsval, eller en suppleantpost.
 7. Till sist ska man nämna övriga föreslagna namn som varit uppe till diskussion, och som kanske fortfarande vill kandidera, eller åtminstone accepterat att bli omnämnda.

Den sista punkten är viktigt ur demokratisk synvinkel. Man kan inte nog betona att det inte är valberedningen som väljer styrelse, utan det är stämman som ska välja. Medlemmarna har rätt att få veta om det finns fler kandidater att välja på än de som valberedningen föreslår!

Nu kan det ju vara så att om en kandidat inte blir föreslagen av valberedningen, så vill denne kanske inte längre kandidera, och det får man ha förståelse för. Han eller hon kanske inte ens vill bli omnämnd, och det måste man då respektera. Men den som vill ställa upp, som alternativ till valberedningens förslag, den ska bli omnämd, och inte undangömd.

Stämman

På stämman gäller det sedan att stämmoordföranden sköter den här punkten professionellt och opartiskt. I små föreningar där det råder en familjär stämning, utan motsättningar eller fraktioner, kan man i regel genomföra styrelsevalet utan större formaliteter. Men det är ändå viktigt att det går rätt till.

Stämmans ordförande kan börja med att redogöra för utgångsläget, om vilka som avgått och så vidare, eller så överlämnas ordet direkt till valberedningens talesman.

Valberedningen redogör muntligt för sitt förslag, och när namn räknas upp bör personerna i fråga ställa sig upp och visa sig, och kanske säga några ord. Och detta bör gälla alla, även de som automatiskt sitter kvar, och de som föreslås till omval. Helt nya kandidater bör också presentera sig själva.

Därefter ska ordföranden alltid ställa frågan: “Vi har hört valberedningens förslag, finns det fler förslag?”. Finns det då alternativa kandidater, så ska dessa ha en chans att bli föreslagna, eller föreslå sig själva. De får då resa sig upp och presentera sig, och försöka övertyga stämman om att de är bättre kandidater än valberedningens förslag.

Valproceduren.

Fall 1. Ingen föreslår någon ytterligare, och ingen anmäler sig själv. Då finns det bara valberedningens förslag. Då kan stämman gå till beslut direkt genom vanlig acklamation, dvs ordföranden frågar stämman om man kan rösta enligt valberedningens förlag. Alla (eller de flesta) ropar ja, och saken är klar.

Fall 2. Någon föreslår sig själv, eller någon förslår någon som accepterar att kandidera vid sidan om valberedningens förslag. Då finns det alltså fler kandidater än lediga poster. Då måste stämman gå till sluten omröstning direkt. Det ska ske med lappar, där varje röstberättigad får en lapp där man får skriva högst det antal namn som ska väljas. Det är rösträknarnas uppgift att sammanställa ett resultat. Ibland måste man dela upp valet i flera omgångar om det gäller olika poster (ledamot, suppleant, etc), men enklast är om man i förväg kommer överens om en rangordning av posterna och sedan besätter dem i förhållande till antalet erhållna röster. Styrelsen (stämmoarrangören) måste alltså ha en beredskap att kunna genomföra en sådan här sluten omröstning.

Sammanfattning

 • Skriftligt förlag som delas ut med kallelsen.
 • Alla ledamöter och kandidater skall redovisas och presenteras.
 • Beredskap för sluten omröstning

 

© Borättupplysning Skåne

83 Responses to “Valberedningen del 2 – presentation och val”

 1. Meta Martinsson skriver:

  Hej, jag har fått frågan från sittande valberedning om jag kan tänka mig att förslås som en ledamot i valberedningen. Jag sa ja. Nu har jag fått frågan från ett annat håll där medlemmar i vår förening skall föreslå en alternativ lista. Jag uppfattade aldrig att den som ringde inte satt i sittande valberednibg och talade om att jag redan fått frågan och att jag sagt ja. Kan jag föreslås från två olika ”håll”? Vi har stämma 31/5 så behöver kontakta den alternativa grenen om jag inte kan det så de kan ställa frågan till någon annan eftersom jag redan sagt ja.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det här är inget problem för din del. Du har blivit föreslagen till valberedningen från två olika håll, av olika personer (eller grupperingar). Så bra! Då är du ju i praktiken garanterad en plats! Val på stämman är personval, då är det ju en klar fördel att vara föreslagen från flera håll.

Leave a Reply