Om HSB-medlemskapet

Några reflektioner om HSB, och kampanjen i TV

 

HSB har drivit igång en stor kampanj, med bl a reklamfilm i TV. “Vinsten” säger man, “vinsten i HSB är bra, för den går tillbaks till medlemmarna“!  Och så visar man upp en ny lekplats, nya tvättmaskiner, eller något annat fint.

Är det så det fungerar? Att vi får något av HSB, så att säga gratis, som någon slags återbäring??? Har någon någonsin fått nya tvättmaskiner av HSB??? Eller en ny lekplats???

Jag har bott i HSB i 30 år, och deltagit i styrelsen nästan halva den tiden. Men aldrig, aldrig att vi “fått” något av HSB. (Det skulle vara fickkalendern till styrelsen i så fall.) Nej, vi får inget gratis, allt får vi betala för.

Två anknytningar

Vår förening är en HSB-förening och anknytningen till HSB är tvåfaldig, det är viktigt att komma ihåg. Dels har vi avtal om förvaltning, där HSB sköter hyresavisering, fakturabetalning, bokföring mm. Där är HSB en administrativ förvaltare bland många andra på marknaden, och konkurrerar alltså med andra liknade förvaltarfirmor. Föreningen betalar en viss summa för denna hantering, och får dessa tjänster utförda. Inget konstigt med det.

Men sen finns det dessutom ett medlemskap. Dvs föreningen, och alla boende i föreningen, är medlemmar i HSB, som ett kollektiv. För detta betalas en kollektiv medlemsavgift, fn ca 400kr per lägenhet och år, och det är föreningen som betalar. För denna medlemsavgift får vi tre saker: Möjlighet för styrelsen att gå vissa kurser och få hjälp i enkla juridiska frågor, medlemstidningen Hemma i HSB till alla medlemmar, och så den obligatoriska HSB-ledamoten i styrelsen, som HSB tillsätter (och arvoderar).

De här två delarna, avtalen och medlemskapet, är oberoende av varandra. Man kan alltså ha förvaltaravtal med HSB utan att vara medlem i HSB, och man kan vara medlem utan att nödvändigtvis ha HSB som förvaltare.

Hur som helst, allt vi får, det betalar vi för. Någon “vinst“ har vi aldrig sett röken av. Den vinst som uppstår i HSB verkar just nu gå till denna reklamkampanj.

Dyra avtal

Ska man säga något mer om den första delen, HSB:s administrativa och tekniska avtal, så brukar de vara ganska dyra och oförmånliga. Det beror på att många bostadsrättsföreningar av tradition och stark HSB-lojalitet okritiskt fortsätter anlita HSB, som därför kan ta ut överpris på dessa tjänster. Men det betyder också att det faktiskt går att förhandla fram bättre villkor, om man bara vill och vågar ifrågasätta HSB som avtalspart.

När det gäller den andra delen, medlemskapet, bör varje förening fråga sig om man verkligen får valuta för medlemsavgiften. De gratis kurserna har ett värde, ja, men då ska man också utnyttja dem och skicka alla ledamöter på utbildning, vilket inte särskilt många styrelser gör.

Tidningen Hemma i HSB, är en ganska ordinär tidning, fylld med kändis-reportage, inredningstips, matlagning, balkonger och blommor, och så lite om HSB också. Är denna tvångsprenumeration det alla medlemmar verkligen önskar sig?

HSB-ledamoten

HSB-ledamoten till sist. Gör han/hon någon nytta, någon skillnad? Här får man vara lite nyanserad och säga, det beror på. Är det en erfaren person med engagemang, och en ung grön styrelse i övrigt, ja, då gör HSB-ledamoten säker stor nytta för att styra upp det hela. Men det kan också gå för långt, om Hsb-ledamoten “tar över” och på olika sätt bidrar till att dåliga HSB-avtal får fortlöpa på absolut sämsta sätt. Många föreningar blir toppstyrda av sina Hsb-ledamöter.

Men det kan också vara precis tvärtom, HSB-ledamoten kan vara en helt vanlig HSB-kontorist utan vare sig engagemang, kunskap eller intresse. Och gör vilken nytta då? Ofta sitter dessa personer i flera olika styrelser, och uppgiften uppfattas enbart som ett lönande extraknäck, att sitta av några timmar några kvällar i månaden.

En sak har dock alla HSB-ledamöter gemensamt, deras primära uppgift är inte att värna om bostadsrättsföreningen. Nej, deras lojalitet ligger hos HSB. Det är HSB:s intressen som gäller, inte bostadsrättsföreningens. Det finns inget intresse från HSB:s sida att bostadsrättsföreningen ska drivas ekonomiskt, rationellt och på bästa sätt. Nej, det viktiga är att föreningen är och förblir HSB trogen.

Av allt detta följer, att de flesta HSB-föreningar trots allt sköts formellt någorlunda bra, allvarliga brister eller missförhållanden brukar inte förekomma (det finns dock undantag). Däremot dras HSB-föreningar ofta med dyr drift och höga förvaltningskostnader, vilket alltså beror på den starka kopplingen till HSB. Föreningens villkor blir nästan alltid oförmånliga, HSB gynnas på olika sätt, direkt eller indirekt.

Dyrköpt lojalitet

Men detta är alltså inte alltid HSB-ledamotens fel. Problemet ligger i den starka och traditionella lojalitet många styrelseledamöter och medlemmar uppvisar, där man uppfattar att HSB är garanten som står för trygghet och kompetens, och utanför HSB finns bara avgrunden. Man förstår inte att det faktiskt finns andra och kanske bättre alternativ. HSB har långt ifrån den kompetens man tror att de besitter. Undertecknad har själv vid många tillfällen upplevt HSB:s personal och rådgivning som både okunnig, slarvig, och i vissa fall direkt inkompetent.

Den här dubbla kopplingen till HSB är alltså olycklig och alltid ogynnsam för bostadsrättsföreningen. Vi anser att varje HSB-styrelse måste ställa sig frågan om HSB-anknytningen är bästa lösningen. Det finns inget mervärde i HSB-medlemskapet, bara en merkostnad. Åtminstone måste man se till att inte betala överpris för sina avtal med HSB. Att HSB skulle bedriva någon slags ideell verksamhet, eller på någon punkt skulle vara bättre eller mer förmånlig än andra förvaltare finns det inga belägg för.

Men tradition och lojalitet är stark, många medlemmar lever kvar i folkrörelsernas tid, man vill slå vakt om “rörelsen”. Det är det HSB utnyttjar och nu försöker underblåsa, precis som alla andra kooporativa rörelser försöker göra. Nu senast i reklamkampanjen “Vinsten går till dig”. Men tyvärr är denna kampanj inget annat än falsk och vilseledande marknadsföring, precis som reklamkampanjer brukar vara. Så inte heller i det fallet är HSB bättre än andra.

 

© Borättupplysning Skåne

 

Se Hsb:s reklamfilmer här.

Exempel på föreningar som lämnat HSB:

http://www.bofakta.se/content/special-och-ut-ur-hsb

Ett äldre intressant nyhetsinslag på TV4 finns här, om Brf Kopparns utträde.

OBS!  Allt ovanstående gäller i tillämpliga delar även Riksbyggen!  En liknande artikel om Riksbyggen finns här.

Artikel i HD

 

9 Responses to “Om HSB-medlemskapet”

 1. urban hedman skriver:

  Hej.
  Delar din uppfattning till 100% efter många års styrelsearbete i HSB-förening, som sagt upp alla avtal förutom det som fungerar – ek.administration. Skulle kunna bidra med många skrämmande exempel på inkompetens, upprepade lögner om utfört arbete, rena bedrägeriförsök genom fakturering, ”saltad” 6-7- ggr riktigt belopp, samt HSB-ledamöter utan kompetens inom något område. Deras uppgift är som sagt att ”sälja in” HSB till högre vinster, att spendera till fler besiktningsmän för lekplatser o liknande svammel. Mer personal ger ”större” chef känns det som.

 2. Karl-Einar skriver:

  Det är ju ett bedrägligt förfarande inom HSB, sitter själv i styrelse, 5 lojala och 1 illojal + HSB representant, man stångar pannan blodig och blir mobbad, smutskastad via mail. Hur kan vuxna människor bli så fanatiska? Kan liknas vid någon sekt.

 3. anders skriver:

  Tack för ett välformulerat inlägg! Jag har en liknande egen erfarenhet när det gäller en viss hsb-förening i Lund i Skåne.

 4. Alex skriver:

  Ytterligare en sak gör HSB suspekt. HSBs standardavtal som antagits av många BRF innehåller klausulen att HSB skall vara medlem i föreningen. Enligt bostadsrättslagen kräver stadgeändringar minst två stämmobeslut där det senare skall ha minst 2/3 majoritet för stadgeändringar. Det skapar extra svårigheter för en BRF som antagit HSBs stadgar att lämna HSB. En lagregel införd för att skydda BRFer mot att oetiska styrelser skall kunna ändra stadgarna utan medlemmarnas explicita medgivande, används av HSB för att försvåra utträde ur HSB. Är detta godtagbart???

 5. urban hedman skriver:

  I texten ovan uppges att HSB-ledamoten arvoderas av HSB. Så är det inte. Vår förening i Huddinge betalar 800 kr/möte för ledamotens närvaro. Vi har försökt slippa den utgiften genom att avsäga oss ”hjälpen” men detta är omöjligt enl. HSB. När man avsäger sig en, kommer nästa omgående. Kanske eftertraktat.
  Föreningen är således tvingad att betala för en styrelsemedlem som man inte valt på stämman och som man inte önskar. Det tas inte heller någon hänsyn till vilken kompetens, ålder, kön osv föreningen eventuellt behöver. Märkligt!!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Tydligen fungerar det olika i olika delar av landet, vilket jag inte visste. Det är tydligen en avtalsfråga hur Hsb-ledamoten arvoderas. Är ni inte nöjda med Hsb-ledamoten eller med medlemskapet i Hsb, bör ni överväga ett utträde.

 6. Frustrerad skriver:

  Ni som flytt HSB hur har ni gjort?

  Är det så enkelt som det låter? Att det är två stämmor som krävs?

  Hur agerade HSB mot medlemmarna under tiden? Kom det med sina info blad för att påverka dem?

  Vi överväger lämna, men hur och jobbet bakom är funderingar… vi har avtal till 2023 vilket ger oss tiden och möjligheten att genomföra detta i lugn och ro. Det vi vill ha kvar är ekonomisk förvaltning och vicevärden, som vi kan tänka oss anställa utanför HSB.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är alltid bra att någon gång se över nyttan med medlemskapet. Och förvaltningsavtalet. Det är inget konstigt att lämna medlemskapet i HSB, det har många gjort, det är helt okomplicerat. Men många väljer att ha kvar HSB som förvaltare om de kan få till ett förmånligt avtal, för det är lite krångligare att byta förvaltare.

  • Maximilian Wicen skriver:

   Det finns andra man kan använda för det adminstrativa.
   Att tro att HSB är billigast där är ett skämt.

   Många bolag i Sverige lever på att folk inte bryr sig om det allmänna. Men det är dina slantar och om du lyckas sänka din bostadsrätts avgift med 30% så kommer det öka marknadsvärdet när du säljer dramatiskt.

Leave a Reply