Underhållsfonden, finns den?

Bostadsrättsföreningens underhållsfond – yttre reparationsfond

Något som vi vet många styrelsemedlemmar har frågor kring är underhållsfonden, och hur mycket som bör avsättas till den. Underhållsfonden är svår att få grepp om, och det av mycket förståeliga skäl. Vi ska i några avsnitt försöka reda ut begreppen, och vi tar det från grunden. Detta är nämligen en mycket central del i en bostadsrättsförenings ekonomi, och utan en förståelse för detta kan det bli hur fel som helst.

Underhållsfonden är reglerad i föreningens stadgar. Kallas också yttre reparationsfond, eller bara yttre fond. De formella besluten kring underhållsfonden brukar ske på årsstämman, men styrelsen ger en rekommendation.

Den formella synen på undersfonden:

Varje år sparar föreningen en viss summa, som “sätts av” till fonden. Man sparar till framtida kostsamma uh-åtgärder. När sedan en större underhållsåtgärd behöver göras, plockar man ut och använder dessa fondpengar.

Under ett och samma år kan föreningen både sätta in och ta ut ur fonden. Man sätter av en viss summa varje år, och plockar ut för det underhåll som verkligen gjorts. Ibland blir det mer insatt än uttaget, andra år tvärtom. Det blir ett sätt att ”jämna ut” föreningens uh-kostnader mellan åren.

Verkligheten:

Den här uh-fonden finns bara på pappret, i balansräkningen. Det är ingen riktig fond, inget bankkonto, och innehåller inga sparade pengar. Det är bara några siffror i balansräkningen. Det går t o m att ”sätta av” till denna uh-fond även om föreningen går med förlust!

Föreningens årliga underhåll kan bara finansieras med verkliga sparade pengar på ett bankkonto, eller, när det ska göras stora underhållsåtgärder, måste föreningen låna upp de pengar som behövs . Det finns inga fondpengar att hämta från, oavsett hur stor ”Uh-fonden” är!

Avsättningen till uh-fonden är enbart en bokföringstransaktion, man flyttar siffror i balansräkningen från en rad till en annan.

Vi förtydligar med ett enkelt  exempel.

 

© Borättupplysning Skåne

 

Vi visar också ett utförligt exempel som följer ett antal transaktioner över fyra år: exempel.

Vi ska fortsätta på detta underhålls-tema i några kommande avsnitt: kassaflödet

Lämna ett svar