Valberedningen del 2 – presentation och val

Val av styrelse i bostadsrättsförening – valberedningens förslag

Valberedningens förslag ska presenteras, och val förrättas, och hur det görs är viktigt!

Först och främst, valberedningens förslag bör vara skriftligt, och bör om möjligt delas ut tillsammans  med kallelsen.

Och förslaget ska vara tydligt och fullständigt, så att alla förstår hur den nya styrelsen kan komma att se ut.

 1. Först redogör man för hur valberedningen har arbetat.
 2. Därefter tar man upp frågan om antalet ledamöter / suppleanter, dvs om det ska vara som det varit, eller om antalet bör ändras.
 3. Därefter räknar man upp de ledamöter som “sitter säkert”, dvs de som har ett år kvar på sin mandatperiod. (Detta för att alla ska få en tydlig bild över hur den nya styrelsen kommer att se ut.)
 4. Därefter redogör man för de ledamöter som flyttat, hoppat av, eller inte ställer upp för omval.
 5. Därefter räknar man upp de som man vill föreslå till omval. Här bör man också ge en motivering för var och en.
 6. Därefter presenterar man de nya kandidaterna, med utförlig motivering, och om det är 2-års-val, fyllnadsval, eller en suppleantpost.
 7. Till sist ska man nämna övriga föreslagna namn som varit uppe till diskussion, och som kanske fortfarande vill kandidera, eller åtminstone accepterat att bli omnämnda.

Den sista punkten är viktigt ur demokratisk synvinkel. Man kan inte nog betona att det inte är valberedningen som väljer styrelse, utan det är stämman som ska välja. Medlemmarna har rätt att få veta om det finns fler kandidater att välja på än de som valberedningen föreslår!

Nu kan det ju vara så att om en kandidat inte blir föreslagen av valberedningen, så vill denne kanske inte längre kandidera, och det får man ha förståelse för. Han eller hon kanske inte ens vill bli omnämnd, och det måste man då respektera. Men den som vill ställa upp, som alternativ till valberedningens förslag, den ska bli omnämd, och inte undangömd.

Stämman

På stämman gäller det sedan att stämmoordföranden sköter den här punkten professionellt och opartiskt. I små föreningar där det råder en familjär stämning, utan motsättningar eller fraktioner, kan man i regel genomföra styrelsevalet utan större formaliteter. Men det är ändå viktigt att det går rätt till.

Stämmans ordförande kan börja med att redogöra för utgångsläget, om vilka som avgått och så vidare, eller så överlämnas ordet direkt till valberedningens talesman.

Valberedningen redogör muntligt för sitt förslag, och när namn räknas upp bör personerna i fråga ställa sig upp och visa sig, och kanske säga några ord. Och detta bör gälla alla, även de som automatiskt sitter kvar, och de som föreslås till omval. Helt nya kandidater bör också presentera sig själva.

Därefter ska ordföranden alltid ställa frågan: “Vi har hört valberedningens förslag, finns det fler förslag?”. Finns det då alternativa kandidater, så ska dessa ha en chans att bli föreslagna, eller föreslå sig själva. De får då resa sig upp och presentera sig, och försöka övertyga stämman om att de är bättre kandidater än valberedningens förslag.

Valproceduren.

Fall 1. Ingen föreslår någon ytterligare, och ingen anmäler sig själv. Då finns det bara valberedningens förslag. Då kan stämman gå till beslut direkt genom vanlig acklamation, dvs ordföranden frågar stämman om man kan rösta enligt valberedningens förlag. Alla (eller de flesta) ropar ja, och saken är klar.

Fall 2. Någon föreslår sig själv, eller någon förslår någon som accepterar att kandidera vid sidan om valberedningens förslag. Då finns det alltså fler kandidater än lediga poster. Då måste stämman gå till sluten omröstning direkt. Det ska ske med lappar, där varje röstberättigad får en lapp där man får skriva högst det antal namn som ska väljas. Det är rösträknarnas uppgift att sammanställa ett resultat. Ibland måste man dela upp valet i flera omgångar om det gäller olika poster (ledamot, suppleant, etc), men enklast är om man i förväg kommer överens om en rangordning av posterna och sedan besätter dem i förhållande till antalet erhållna röster. Styrelsen (stämmoarrangören) måste alltså ha en beredskap att kunna genomföra en sådan här sluten omröstning.

Sammanfattning

 • Skriftligt förlag som delas ut med kallelsen.
 • Alla ledamöter och kandidater skall redovisas och presenteras.
 • Beredskap för sluten omröstning

 

© Borättupplysning Skåne

81 Responses to “Valberedningen del 2 – presentation och val”

 1. Anne Aller skriver:

  Hej.

  hur bör valberedningen tillfråga en person om den vill sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening? E-mail, söka upp personen i sin bostad, ta upp frågan vid ett möte på gården eller i tvättstugan. Vad är rätt och fel?

  Med vänlig hälsning
  Anne

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns inga fel sätt, bara gör det! På första bästa naturligaste sättet! Efter den första kontakten bör ni dock träffas och prata igenom det mer noggrant.

 2. Lena Rocksjö skriver:

  Hej!
  Fick idag reda på att valberedningen i vår förening lämnat ett förslag på nyval av ledamot till styrelsen som gjort flera i styrelsen väldigt upprörda, då berörd person kommer att bli svår att samarbeta med. Valberedningen har fått vicevärden tillika ledamot i styrelsen att gå med på att lämna sin plats mot sin vilja. Detta innebär att ordförande lämnar sin plats med omedelbar verkan. Sen kommer min egentliga fråga: Kan valberedningen lämna ett i styrelsen tycke kasst förslag som söndrar styrelsen, och sedan avgår valberedningen med omedelbar verkan nu innan årsstämman?
  Tacksam för ett snabbt svar.
  Med vänlig hälsning
  Lena

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det låter onekligen som att det förekommer stora motsättningar i er förening. Rent formellt har dock valberedningen rätt att föreslå precis vem de vill. Och förekommer det övertalning eller annan påverkan på andra ledamöter, så att de känner sig tvingade att avgå, det kan man inte göra mycket åt. Kanske har valberedningen skaffat sig för mycket makt och för stort inflytande. I så fall är det viktigt att opponera sig mot valberedningens förslag på stämman, och komma med alternativa förslag. Och föreslå andra personer till nästa års valberedning.

 3. Thomas lundmark skriver:

  Hejsan. Har en undran om sittande ordförande/vicevärd muntligt kan överlämna sin post till annan hyresgäst helt utan något möte med övrig styrelse? Så har skett, men tycker det verkar vara fel sätt.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, det går naturligtvis inte! Styrelseledamöter kan bara utses på föreningsstämma. Och ordförande och vicevärd kan bara utses (eller anställas) av styrelsen. På nästa styrelsemöte måste ni rätta till detta.

 4. Soili Aldén skriver:

  Hej! Jag är en av tre valberedare i en brf. Vi har lämnat ett förslag på styrelsen, vilket har skickats tillsammans med kallelsen till stämman. Nu har vi fått besked på att en av styrelsemedlemmarna kommer att flytta och därför behöver vi få fram en ny kandidat. Stämman skall vara den 30/5, så ännu finns tid att göra en ändring och också att sända det nya förslaget till alla medlemmarna. Lämplig kandidat finns.

  Nu påstår en av valberedarna, att med tanke på att förslaget redan nått medlemmarna, kan vi inte göra någon mer. Detta skulle då meddelas på stämman och sedan är det fritt för var och en på stämman att föreslå någon till fyllnadsval på ett år. Kan detta verkligen stämma, då tid finns att distribuera ett nytt förslag där ersättare föreslås? Vore tacksam för snabbt svar.
  Vänliga hälsningar // Soili Aldén

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Du har naturligtvis helt rätt, och din kollega fel. Det finns inget som hindrar att man skickar ut ett modifierat förslag, en ändring. Det bör man göra, om det finns tid för det. Men det är heller inget som hindrar att man väntar till stämman, och presenterar ändringen där. Man kan faktiskt göra hur man vill. Det finns inga regler för att göra på ena eller andra sättet.

  • Soili Aldén skriver:

   Tusen tack för denna ovärderliga hjälp!

   Vänliga hälsningar
   Soili Aldén

 5. Anneli skriver:

  Hej!
  Valberedningen i min Brf har lämnat sitt förslag till ledamöter i styrelsen dagen innan årsstämman! Den borde väl ha delats ut tidigare? Enligt valberedningens förslag är det två personer som är väldigt olämpliga som ledamöter. Den ena personen har undetgrävt nuvarande styrelsens arbete. Den andra personen vet inte vad tystnadsplikt är. Hur agerar man på stämman i dessa fall?
  Dessutom nämner inte valberedningen två personer som har sagt att de är intresserade av att vara med i styrelsen. Ska inte valberedningen nämna samtliga kandidater?
  Mvh Anneli

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det saknas regler om hur valberedningen ska arbeta. Möjligen kan det stå något om det i era stadgar. Valberedningens förslag måste inte delas ut i förväg, det är naturligtvis en fördel om det kan göras, men det är inte lagstadgat. Hur valberedningen resonerar om olika ledamöter kan jag naturligtvis inte ha några synpunkter på, och ingen annan heller, de kan föreslå vilka dom vill. De behöver inte heller nämna övriga anmälda kandidater, jag tycker naturligtvis att det ska man göra, och särskilt om man på stämman frågar om det funnits fler kandidater, så bör valberedningen svara. Men detta brukar ofta lösa sig självt, för finns det alternativa kandidater, så brukar dessa föreslås på stämman, eller föreslår de sig själva. Och då måste det bli omröstning.

 6. Ulla Hamnäs skriver:

  Vi har haft årsmöte, undrar om en person kan vara valbar när personen ännu inte bor i föreningen och alltså inte får rösta på årsstämman.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det avgörs om personen blivit medlem eller inte. I vanliga fall blir man medlem när man tillträder lägenheten, dvs får flytta in. Om detta inte inträffat så är personen i normala fall inte valbar. Undantag kan dock finnas i stadgarna.

 7. Ulla Hamnäs skriver:

  Tack för svar. Undrar också om sittande styrelse har rätt att rösta på årsmötet eller deras respektive. För mig låter det som jäv eftersom sittande styrelse kan då rösta på varandra, och inga nya medlemmar kan komma in i styrelsen.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   När det gäller val till styrelsen har alla rösträtt, något jäv anses inte förekomma. Det är också tillåtet att rösta på sig själv. Majoriteten avgör, och vill inte majoriteten ha in nya ledamöter så får det bli så.

 8. Kalle Kula skriver:

  Hej. Jag undrar som sammankallande i valberedningen om man måste höra med alla ledamöterna om de ställer upp på omval? Det finns vissa som valberedningen inte vill ge fortsatt förtroende för. Är det gängse då att valberedningen presenterar nya förslag bara utan att höra sig för?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns inga lager eller regler för hur detta ska gå till. Däremot bör man, som i alla liknande sammanhang, uppträda öppet och ärligt gentemot sina medmänniskor. Det innebär att man bör prata med alla kandidater, även med de som man eventuellt inte har för avsikt att föreslå till omval. Dessa bör få veta detta i förväg, och gärna med en motivering.

 9. Erika skriver:

  Hej,
  Vi har utsett en valberedning för kommande årsstämma.
  Måste dem fråga alla medlemmar i vår BRF om dem vill vara med i styrelsen? Det finns ett par personer i vår förening som inte är lämpade att sitta i styrelsen.
  Kan valberedningen endast fråga dem som är lämpade och se om dem är intresserade?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är klart att man inte behöver fråga precis alla som bor i föreningen. Men man måste naturligtvis prata med dom som man vill föreslå. Och så bör man prata med dom som själv anmält sitt intresse, även om de inte anses lämpade.

 10. Muhammed skriver:

  Hej Lennart

  Idag var vi på föreningensstämma.Valberedningen hade föreslagit 3 nya ledamöter plus en övrig nominerad person istället för avgående 3 styrelseledamöter. En av de 3 förslagna personer bor i lägenheten under oss.

  För ca 2,5 år sedan kom han upp 2 gånger och klagade på att våra barn stör honom när de leker och hotat att det här är sista gången han kommer upp: några veckor senare försökte någon att bränna våran lägenhet via brevinkastet, klockan 01 efter midnatt när vi sov. Vi misstänker starkt också att det är han som har krossat framrutan i våran bil 2 gånger, ristat hakkors på bilen, slagit sönder brevlådan i trappuppgången och klippt stängsel i vår källarutrymme mm. Han har även kommit upp och ringt på vår dörr efter midnatt när vi sov och har också slagit igen våran lägenhetsdörr och det var nära att träffa mitt ansikte. Allt är polisanmält (6-7 anmälningar) men det finns inga bevis. Ibland hör vi högt ljud från hans lägenhet efter midnatt som att han möblerar om eller sågar något och det har vi anmält till styrelsen som störning och han har också anmält oss för störning.

  När jag kom till årstämman idag visste jag inte att hans namn står i lista som nominerad till styrelseposten och självklart invände jag om hans nominering, men de sa att han hade rätt att kandidera i och med att han inte är dömd och alla 3 kandidater valdes in i styrelsen inklusive honom.

  Min fråga är finns det något vi kan göra för att ogiltigtförklara valet? (valberedningen har tydligen inte gjort utförlig underlag eller motivering till hans nominering.) Det är helt klart att vi har stora konflikter som kommer att pågå länge och som styrelsen informerades om långt innan stämman. Jag vet inte om styrelsen har skickat namnen på de nominerade i förväg eller inte, men jag såg namnen först när jag kom till stämman. Vilka råd kan du ge oss?
  Med vänliga hälsningar

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Mycket tråkig situation ni hamnat i, och just den kan jag tyvärr inte hjälpa er med. Ni har gjort vad ni kunnat, med polisanmälningar och anmälningar till styrelsen. Men om styrelsen inte vill ingripa eller utreda missförhållandena, finns ytterligare en väg att pröva, och det är att kontakta Hyresnämnden, och begära medling.
   Frågan om styrelsevalet på stämman är enklare att besvara: Det kan inte ogiltigförklaras, om själva omröstningen gått formellt rätt till. I lagen finns ingat krav på att nomineringen av kandidater behöver redogöras för i förväg.

 11. Noella skriver:

  Jag har en egen fråga, inte ett svar. Hur gör man om valberedningen inte kan komma överens?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Då får man väl redogöra för det på stämman, dvs kanske lämna två olika förslag (eller inget alls). Stämman får försöka välja styrelse ändå, med eller utan förslag från valberedningen. Sedan kanske stämman bör tillsätta en ny valberedning…

 12. Lo skriver:

  Hej ! Jag sitter i Valberedningen och det är fler som avgår efter 2 år i styrelsen . För att vara schysst har en av dessa på tur att avgå sagt att han är med på omval men bara på 1 år. Blir det då val på 2 år och sen att han hoppar av inför nästa stämma, och då gör vi ett fyllnadsval? Eller hur presenterar vi det?
  Mvh Lo

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det mest korrekta är att denne person bara väljs på 1 år, eftersom denne bara accepterat 1 år. Man kan inte nominera någon för längre period än som accepteras. Kanske ingen vill nomineras för mer än 1 år? I så fall får det bli så. Vad som sen händer nästa år kan ingen förutsäga, kanske denne person då kan tänka sig att fortsätta ytterligare 1 år? Eller inte.

 13. Anna Lund skriver:

  Hej!
  På stämman valdes en suppleant som inte var på valberedningens lista, utan föreslogs av stämman. Den personen kunde ju inte veta att hen skulle väljas. Måste valet ogiltigförklaras då?
  Tack

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Naturligtvis bör en person som väljs både vara vidtalad och ha accepterat att väljas. Men även om det inte skulle vara så, så är valet giltigt, om röstningen i övrigt gått rätt till. Skulle en person råka bli vald mot sin vilja, så får väl personen avsäga sig det direkt.

 14. Erik Eriksson skriver:

  Hej,
  Vi ska enligt stadgarna välja ordförande på stämman. Valberedningen har sittande ordförande som sitt enda förslag. Måste det finnas en eller flera kandidater som alternativ eller kan stämman begära sluten omröstning i fall vi vill ha sittande ordförande ett år till? I så fall, om fall stämman inte ger valberedningens förslag majoritet kan processen då fortsätta med att kandidater lyfts fram direkt på stämman och ny omröstning sker?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om det bara finns valberedningens förslag, och ingen annan föreslås på stämman, så blir det enkel omröstning med acklamation, och valet är klart. För om det skulle finns ett utbrett motstånd mot valberedningens förslag, så måste ju någon annan föreslås istället. Och det kan föreslås direkt på stämman. Finns det fler förslag, fler kandidater till ordförandeposten, så ska man gå till sluten omröstning, med sedlar.

 15. Maj-Louise Nordlund skriver:

  Vår BRF kallar till stämma. Medlemmarna har fått info om föreslagna kandidater till styrelse och p.g.a covidsjukan ska vi poströsta. Många medlemmar är gamla och en medlem är mycket aktiv inför valet. Hen finns med som valbar på listan av nomineringar.
  Det visar sig nu att personen ifråga ”hjälper” vissa äldre . Är det OK eller är det ”otillbörlig påverkan?”

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Omöjligt att svara på, och även att göra något åt.

 16. Peder skriver:

  Hej,
  Är det tillåtet att en valberedning till viss del rådgör med den sittande styrelsen eller delar av den för att bolla vissa saker angående nya kandidater?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Självklart! Och något som valberedning ska göra, om den vill ta sitt uppdrag på allvar. Men samtidigt får valberedningen naturligtvis inte låta sig styras av befintliga ledamöter. Men att lyssna och ta till sig deras synpunkter, absolut!

 17. Eva skriver:

  Hej!
  En helt basalt fråga som jag ändå inte förstår.
  Sitter i valberedning för föräldrakooperativ.
  Måste vi fördela posterna för styrelsens ledamoter, eller räcker det att vi har ett antal personer som tackar ja och som sedan kan fördela rollerna inom styrelsen själva.
  Har själv suttit i styrelsen och då minns jag det som att vi omfördelade rollerna något under året.
  Problemet är att ordförande vill avgå och bli sekreterare nu strax innan stämman och då kan jag tycka att det är något de får lösa inom styrelsen då vi har skickat in ett förslag visst antal poster redan.
  Tack på förhand.
  /Eva

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta forum handlar om styrelser i bostadsrättsföreningar, men frågan är generell så jag svarar ändå. Valberedningens arbete är inte reglerat i lag, men kan vara det i föreningens eller kooperativets stadgar. Det vanliga är att styrelsens poster fördelas av styrelsen själv, och kan då ändras under mandattiden. I vissa föreningar utses dock ordföranden direkt på stämman. I ert fall låter det som att styrelsen själv får ordna upp detta.

 18. Monica skriver:

  Hej,
  Jag är ensam valberedningen då den andra för ett tag sedan flyttat. Jag har fått ihop mer än tillräckligt med förslag på kandidater men undrar om valberedningen kan föreslå kandidaterna på stämman och att styrelsen sedan själva bestämmer vilka som ska vara ordinarie respektive suppleanter? Det mest naturliga vore att en suppleant träder in som ordinarie i styrelsen fast nu är vi i behov av en kompetens som en ny har och då behöver den vara ordinarie.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Styrelsen kan inte själv avgöra vilka som ska vara ordinarie och vilka som ska vara suppleanter. Det valet ska ske på stämman. Som valberedare kan du själv föreslå de ordinarie ledamöter du anser är lämpligast. Om du inte själv vill välja (föreslå) vilka som ska vara ordinarie, så kan en smidig lösning vara såhär: Presentera samtliga kandidater (ordinarie/suppleanter), och föreslå sedan sluten omröstning. Röstning sker på ordinarie ledamöter. De som får flest röster blir ordinare, de övriga får bli suppleanter.

 19. Janne skriver:

  Kan valberedningen lämna in olika förslag på ledamöter till stämman. Är det rätt eller är det valberedningens ordförande som avgör

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Valberedningen kan egentligen göra hur de vill, eftersom det saknas regler kring valberedningen. Men poängen med en valberedning är ju att den ska presentera ett genomtänkt förslag, som medlemmarna på stämman kan rösta om. Kan inte valberedningen enas om ett förslag, så får stämman naturligtvis göra en omröstning ändå. Avgörandet ligger alltid hos stämman, oavsett valberedningens förslag. Och sen bör väl en ny valberedning tillsättas.

 20. Josefin skriver:

  Hej! Jag undrar om man måste ha omval (fyllnadsval) om en ledamot avgår (pga flytt) under sittande mandatår? Stadgarna kräver minst tre ledamöter och vi har därmed två kvar samt en suppleant. Stadgarna kräver minst 3 tjänstgörande ledamöter i sammanträdet. Är styrelsen fortfarande beslutsmässig då om suppleanten agerar i den tredje (avgående) ledamotens ställe under de 5 kvarvarande månaderna till nästa val? Stadgarna säger inget om fyllnadsval. Tack!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Du har helt rätt, suppleanten ska träda in och ta den tredje platsen (men är fortfarande suppleant i formell mening). Alla tre måste alltid närvara vid alla styrelsemöten. Något fyllnadsval behövs inte så länge detta fungerar.

Leave a Reply