Valberedningen del 2 – presentation och val

Val av styrelse i bostadsrättsförening – valberedningens förslag

Valberedningens förslag ska presenteras, och val förrättas, och hur det görs är viktigt!

Först och främst, valberedningens förslag bör vara skriftligt, och bör om möjligt delas ut tillsammans  med kallelsen.

Och förslaget ska vara tydligt och fullständigt, så att alla förstår hur den nya styrelsen kan komma att se ut.

 1. Först redogör man för hur valberedningen har arbetat.
 2. Därefter tar man upp frågan om antalet ledamöter / suppleanter, dvs om det ska vara som det varit, eller om antalet bör ändras.
 3. Därefter räknar man upp de ledamöter som “sitter säkert”, dvs de som har ett år kvar på sin mandatperiod. (Detta för att alla ska få en tydlig bild över hur den nya styrelsen kommer att se ut.)
 4. Därefter redogör man för de ledamöter som flyttat, hoppat av, eller inte ställer upp för omval.
 5. Därefter räknar man upp de som man vill föreslå till omval. Här bör man också ge en motivering för var och en.
 6. Därefter presenterar man de nya kandidaterna, med utförlig motivering, och om det är 2-års-val, fyllnadsval, eller en suppleantpost.
 7. Till sist ska man nämna övriga föreslagna namn som varit uppe till diskussion, och som kanske fortfarande vill kandidera, eller åtminstone accepterat att bli omnämnda.

Den sista punkten är viktigt ur demokratisk synvinkel. Man kan inte nog betona att det inte är valberedningen som väljer styrelse, utan det är stämman som ska välja. Medlemmarna har rätt att få veta om det finns fler kandidater att välja på än de som valberedningen föreslår!

Nu kan det ju vara så att om en kandidat inte blir föreslagen av valberedningen, så vill denne kanske inte längre kandidera, och det får man ha förståelse för. Han eller hon kanske inte ens vill bli omnämnd, och det måste man då respektera. Men den som vill ställa upp, som alternativ till valberedningens förslag, den ska bli omnämd, och inte undangömd.

Stämman

På stämman gäller det sedan att stämmoordföranden sköter den här punkten professionellt och opartiskt. I små föreningar där det råder en familjär stämning, utan motsättningar eller fraktioner, kan man i regel genomföra styrelsevalet utan större formaliteter. Men det är ändå viktigt att det går rätt till.

Stämmans ordförande kan börja med att redogöra för utgångsläget, om vilka som avgått och så vidare, eller så överlämnas ordet direkt till valberedningens talesman.

Valberedningen redogör muntligt för sitt förslag, och när namn räknas upp bör personerna i fråga ställa sig upp och visa sig, och kanske säga några ord. Och detta bör gälla alla, även de som automatiskt sitter kvar, och de som föreslås till omval. Helt nya kandidater bör också presentera sig själva.

Därefter ska ordföranden alltid ställa frågan: “Vi har hört valberedningens förslag, finns det fler förslag?”. Finns det då alternativa kandidater, så ska dessa ha en chans att bli föreslagna, eller föreslå sig själva. De får då resa sig upp och presentera sig, och försöka övertyga stämman om att de är bättre kandidater än valberedningens förslag.

Valproceduren.

Fall 1. Ingen föreslår någon ytterligare, och ingen anmäler sig själv. Då finns det bara valberedningens förslag. Då kan stämman gå till beslut direkt genom vanlig acklamation, dvs ordföranden frågar stämman om man kan rösta enligt valberedningens förlag. Alla (eller de flesta) ropar ja, och saken är klar.

Fall 2. Någon föreslår sig själv, eller någon förslår någon som accepterar att kandidera vid sidan om valberedningens förslag. Då finns det alltså fler kandidater än lediga poster. Då måste stämman gå till sluten omröstning direkt. Det ska ske med lappar, där varje röstberättigad får en lapp där man får skriva högst det antal namn som ska väljas. Det är rösträknarnas uppgift att sammanställa ett resultat. Ibland måste man dela upp valet i flera omgångar om det gäller olika poster (ledamot, suppleant, etc), men enklast är om man i förväg kommer överens om en rangordning av posterna och sedan besätter dem i förhållande till antalet erhållna röster. Styrelsen (stämmoarrangören) måste alltså ha en beredskap att kunna genomföra en sådan här sluten omröstning.

Sammanfattning

 • Skriftligt förlag som delas ut med kallelsen.
 • Alla ledamöter och kandidater skall redovisas och presenteras.
 • Beredskap för sluten omröstning

 

© Borättupplysning Skåne

79 Responses to “Valberedningen del 2 – presentation och val”

 1. Kajsa Jansson skriver:

  Hej,
  har en förfrågan gällande val av styrelse då vi nyligen haft årsstämma.
  Medlem som anmält sitt intresse till valberedningen blev inte omnämnd över huvudtaget på årsstämman. De som valdes till styrelsen presenterades av styrelsen, det förekom ingen som helst röstning om de olika kandidaterna och alla blev som sagt inte ens omnämnda. Har detta gått rätt till? Om inte, kan man göra något så här i efterhand?
  Tacksam för svar

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, det verkar inte ha gått riktigt bra till. Men hur kandidaterna presenteras, och vilka som presenteras, det finns det inga lagstadgade regler för. Så om medlemmarna på detta möte accepterade att valet gick till som det nu gick till, så finns det inget mer man kan göra.
   Finns det alternativa kandidater, så måste man se till att de blir föreslagna på stämman, och att de presenteras, eller att de presenterar sig själva. Och då måste det bli omröstning.

 2. Lena Brink skriver:

  Hej,
  Vem ska föreslå arvode till styrelsen. Valberedningen eller mötesordföranden?

  Tacksam för svar
  Lena Brink

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Vem som helst kan lägga förslag om arvodets storlek. Och det kan komma flera olika förslag. Ofta är det styrelsen själv som lägger ett förslag, om ingen annan gör det. Och det är helt ok, eftersom det är stämman som fattar det slutgiltiga beslutet.

 3. Claus Richter skriver:

  Hej, vi hade nyligen årsstämma och valde ny styrelsen. Det var lika mellan gamla och nya styrelsen. En röst blev inte räknad för det var bara ett namn skriven på röstsedel. Man måste veta att den röstande medlem har problem att skriva. Jag menar man skulle väl ge rösten till partiet som har namnet med på sin sida. Valsedeln revs sönder så fort att vi inte kunde reagera. Vi protesterade mot detta. Har jag rätt med min antagande?
  hälsningar
  Claus Richter

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Jag uppfattar det som att ni hade två kompletta förslag på styrelse, den ”gamla” och den ”nya”. Det är inte normalt att göra styrelsevalet på det sättet, det normala är personval, där man röstar på enskilda kandidater. Jag kan inte avgöra vad som är rätt eller fel i just detta fallet, eftersom det ni gjort är så ovanligt och jag inte känner till exakt hur valalternativen presenterades på stämman.

 4. Emma Bromark skriver:

  Hej!
  Ifall kandidat saknas till en styrelsepost, hur kan man då bära sig åt? Kan man ge styrelsen mandat att själva tillsätta en lämplig kandidat när en sådan dyker upp eller måste det då utlysas nytt stormöte för att tillsätta denna vid senare tillfälle?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   För det första: alla styrelseledamöter och suppleanter måste väljas på en stämma, om inget annat står i stadgarna. Styrelsen kan själv inte välja nya ledamöter eller komplettera sig.

   Om det saknas kandidater, kan man försöka minska antalet ledamöter, i stadgarna framgår det vilket som är minsta antalet ledamöter för just er förening. Får man ändå inte ihop till en styrelse, finns ingen annan möjlighet än att kalla till ny stämma och försöka igen, och då inpränta hos medlemmarna att om inte man får ihop till en styrelse, måste bostadsrättsföreningen gå i likvidation och upphöra.

 5. Emma Bromark skriver:

  Tack för ditt svar Lennart!
  Det är så att vi är en förening med ett antal poster med särskilda arbetsuppgifter. Skulle man isåfall kunna skriva i stadgarna att styrelsen själva får omfördela dessa uppgifter inom sig tills dess att posten är tillsatt vid nytt stormöte? Är det möjligt att ha andra regler om hur mötet ska utlösas för att få posten tillsatt så tidigt som möjligt just för ett extrautlöst möte eller måste samma tid gälla? Vi behöver göra tillägg i stadgarna för att slippa osäkerhet.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Förstår inte riktigt problemet. Det normala är att man inom styrelsen fördelar och tillsätter alla de poster som behövs. Eventuellt kan man utse föreningens ordförande på stämman, men inga andra poster. Har ni annorlunda stadgar bör de ändras.

 6. Johanna skriver:

  Kan medlemmar på stämman opponera sig om en i valberedningen väljer sig själv till styrelseordförande för kommande år, och sedan låtsas som det inte funnits fler kandidater? I detta fall blir personen i valberedningen då både där och vicevärd och ordförande. Och det tycker jag inte är okey.
  Sitter tyvärr själv i styrelsen så jag får ju inte ens lämna förslag på hur man skulle kunna lösa det isf. Eller får jag det och nämna mej själv som kandidat till nån post?

  Hur säger man upp en vicevärd?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Rent formellt kan vem som helst föreslå vem som helst på en stämma. Dvs valberedningen kan förslå sig själv som styrelseledamöter, eller styrelseledamöter kan förslå sig själva. Förslagsrätten är helt fri och utan begränsningar. Sen blir det de närvarande medlemmarna som får ta ställning, och göra sitt val. Din beskrivning tycker jag är lite konstig, då du skriver att ”en i valberedningen väljer sig själv till styrelseordförande”, då det formellt sett inte går till på det sättet. Du skriver även ”Sitter tyvärr själv i styrelsen så jag får ju inte ens lämna förslag”, vilket alltså är en felaktig föreställning.

   Det kan tyckas olämpligt att en och samma person är både vicevärd, ordförande, och i valberedningen. Men vill medlemmarna ha det så, så får det bli så. I små föreningar kanske det inte finns andra som vill ställa upp.

   Hur säger man upp en vicevärd? Ja, det beror naturligtvis på anställningsavtalet, om det finns ett sådant. Finns det inget sådant, eller bara ett muntligt avtal, eller är tjänsten tillsatt (vald) på stämman, då bör ett enkelt stämmobeslut räcka.

 7. Lotta skriver:

  Sitter i valberedningen och vi är inte överens om hur vårt förslag ska se ut än. Styrelsen är på mig om att jag ”måste” lämna in ett förslag. Kan jag vänta till stämman och meddela valberedningens förslag eller måste jag ge det skriftligt innan till styrelsen?
  Kan valberedningen föreslå en styrelse och sedan låta stämman bestämma vem som blir ledamot och vem som blir suppleanter?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ni i valberedningen avgör själva om ert förslag ska bli offentligt före stämman eller direkt på stämman. Men vår rekommendation är att förslaget lämnas ut i samband med kallelsen. Men ibland händer det att det inte finns något färdigt förslag förrän i samband med stämman. Eller kanske inte ens då…
   Det bästa är om valberedningens förslag skiljer på ledamöter och suppleanter, det är faktiskt två olika val. Om inte valberedningen lägger ett sådant förslag, måste det ske en omröstning på stämman, en sluten omröstning, där medlemmarna får rösta fram de som ska bli ordinarie ledamöter.

 8. Eva-Lena Malmström skriver:

  I styrelsen i vår brf är en ord ledamot på valbar plats. Valberedningen kommer att föreslå en annan person till den posten men den ordinarie ledamoten vill fortsätta. Anledningen till att valberedningen föreslår ett annat namn, är att ledamoten inte kan sköta sitt uppdrag av olika anledningar, samt att en föryngring är nödvändig.
  Hur ska valberedningen lägga fram detta på årsstämman?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är väl mest om fråga om att visa den förre ledamoten vederbörlig respekt i samband med att ni vill ”avsätta” hen. Och att ni naturligtvis ska ha pratat igenom situationen ordentligt med personen i fråga.

 9. Matz Almbrandt skriver:

  Hur väljs medlemmar till nästa års Valberedning? Ska nuvarande Valberedning föreslå medlemmar till kommande års Valberedning eller är det styrelsens uppgift?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Förslag kan komma från valberedningen själv, eller från vem som helst. Men formellt sett ingår även detta i valberedningens uppdrag.

 10. Lars Henriksson skriver:

  Till senaste stämman anmälde jag mig som kandidat till styrelsen och skrev en kort meritförteckning. Jag har tidigare varit ordförande i en annan förening och lyckats bra och varit flitig. Jag besökte inte stämman av personliga skäl. När stämman inträffade kände ingen till min kandidatur. Ingen presentation gjordes och stämman hade bara att rösta ja i klump till valberedningens favoriter.

  En i mitt tycke förvånande händelse var att stämman bjöds på mingel och vin före förhandlingarna. En av orsakerna varför jag inte deltog i stämman. Konstigt ur min synpunkt, vinet borde ha sparats till efter stämman.

  Annan åsikt jag har är att valberedningen inte ska ha något inflytande på valet. En liten förening kan inte vänta sig att hitta en beredning som så överlägsen föreningsmedlemmarna att det är rimligt. Den har ändå en viktig uppgift i att finna kandidater och redigera meriterna.

  Egentligen borde valet ha ogiltigförklarats.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Din kandidatur borde ha redovisats av valberedningen på stämman. Men samtidigt är det svårt att få några röster, om man inte själv är närvarande och kan prata för sin sak. Man måste förstå medlemmarna på stämman, som vill veta vem man röstar på. Din åsikt om ogiltigförklarat val instämmer jag dock inte med.

 11. Lars Henriksson skriver:

  Hej! igen!

  När valberedningen mörkade mitt intresse att kandidera visste den inte att jag skulle skulle vara frånvarande. Visst kan stämman vara mer tveksam om kandidaten inte är närvarande men man är inte automatiskt utesluten för att man råkar få förhinder.

  Och en kandidat som stämman inte känner till kan den rösta på.

  Och som ni skriver, varje kandidats meritlista skall naturligtvis ha redovisats.

 12. Karin Nilsson skriver:

  Hej

  Jag sitter i valberedningen i en bostadsrättsförening. Inför årsmötet har alla styrelseledamöterna aviserat att de tänker avgå, även de som har mandattid kvar.
  Valberedningen har knackat dörr hos alla medlemmar och fått ihop kandidater till alla posterna och fler därtill. Mina frågor är nu följande:
  1. Vi har hittat en medlem som vi tycker är extra lämplig för ordförandeposten. Kan valberedning föreslå denna person på posten och stämman röstar på förslaget?
  2. Röstar stämman sedan in resten av ledamöterna genom att skriva kandidaternas namn på lappar som lämnas in till styrelsen?
  3. Vi har även här önskemål om att vissa personer kommer med i styrelsen p.g.a av att de besitter viktiga kompetenser som är till gagn för föreningen. Kan vi föreslå vem som ska röstas in på de övriga posterna
  4. Ska suppleanterna röstas in för sig

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   1. Oberoende av vad som står i stadgarna kan stämman fatta beslut om att utse ordförande (LEF 6:8).
   2. Om det bara finns precis så många förslagna som ska väljas, kan det ske med acklamation. Finns det däremot fler föreslagna än platser, bör det ske genom sluten omröstning.
   3. Övriga poster kan bara styrelsen själv fördela.
   4. Suppleant-valet är ett separat val.

 13. Per Johansson skriver:

  Hej jag har en fundering.

  Jag sitter i valberedningen och vi hade arbetat fram ett riktigt bra underlag inför årsstämman. Dock hade vi inte redovisat det för sittande styrelse, men informerat de som satt på omval att vi kommer rösta på dem igen.
  Till saken hör att vi fick en möjlighet att sätta in en helt ny person som ledamot istället för att plocka upp en suppleant som suttit länge. Personen som vi ville få in har en mycket intressant och högt kvalitativ bakgrund. Då vi på stämman föreslog personen i fråga, ville ordföranden och styrelsen istället föreslå personen som var suppleant, vilket resulterar i att vi nu har en styrelse där samtliga ledamöter har suttit länge på sina poster. Dock fick vi in väldigt många nya suppleanter men ändå hade vi inte en chans då styrelsen och den enskilde medlemmen (ordföranden) hade en annan åsikt.
  Detta innebär ju att så länge styrelsen styr och ställer kan de behålla sina positioner. Finns det inget man kan göra??

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det låter som att ni ändå gjorde ett försök. Men det är ju stämman som beslutar, genom omröstning, och tydligen ville majoriteten följa styrelsens linje. Jag hoppas jag uppfattat saken rätt. Det är alltid svårt att få stämman med sig om styrelsen är emot.

 14. Lars H skriver:

  Ingen separat person har ansvaret för att lagar och stadgar följs under en årsstämma utan varje deltagare har samma ansvar. I min förening har lagar och stadgar brutits vid varje stämma. Någon gång har man fått styrelsevalet uppskjutit fast det står i stadgarna att årsstämman väljer styrelse. Styrelseordförande har alltid valts av stämman trots att det står i lagen att styrelsen ska välja ordförande. Valberedningen har i ett par fall inte meddelat alla styrelsekandidater till årsstämman. Osv. Vilken är den normala påföljden i fall som dessa?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Instämmer i att det i praktiken inte finns några påföljder om saker inte går rätt till på en stämma. I undantagsfall kan man dock klandra ett stämmobeslut till tingsrätten. Hur valberedningen ska arbeta finns inte reglerat i någon lag. Men angående ordförandevalet har du fel: Oberoende av vad som står i stadgarna kan stämman fatta beslut om att utse ordförande (LEF 6:8).

 15. Lars H skriver:

  Så här står det i lagen:

  8 § Inom styrelsen skall en av ledamöterna vara ordförande. Styrelsen skall
  välja ordförande, om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har beslutats
  av föreningsstämman.

  Det är lite förvånande, men det måste innebära att stämman först måste rösta i frågan och vid positivt valresultat får stämman välja ordförande. Det är säreget att stämman får rösta emot stadgarna i ett enkelt val då det annars är så starka krav för att få göra en stadgeändring.

  Man får nog också tro att styrelsen arbetar bättre internt om den själv har valt ordförande.

  Som du säger så stadgar inte lagen vad en ev. valberedning har för uppgift. Då har man alternativen att arbetsuppgifterna införs i stadgarna eller att stämman helt enkelt tar ett beslut om uppgifterna.

 16. Anne Andersson skriver:

  Jag är vald som sammankallande i valberedningen i vår förening. Valberedningen består endast av 2 personer.

  Vi har arbetat fram ett förslag där 3 styrelseposter skall tillsättas.
  3 styrelseplatser har vardera 1 år kvar.

  Sittande ordf har stört oss och skickat brev med ”angeläget anvisn vem han vill ha i styrelsen trots att han själv kommer att avgå enl egen önskan.

  Därefter kallat oss till möten och uttalat sitt missnöje med våra val av kunniga ingenjörer och ekonomer. Han har trakasserat mig och ring mig flera gånger.

  Den 11 januari 2016 sände vi en tydlig redovisning av vårt förslag till ordf. Då kallar han den andra personen i valberedningen den 13 januari till samtal och psykar o påverkar henne så att hon medd mig som är sammankallande att hon vill ändra namnen!

  Hur skall jag agera? Han har nu skapat split o söndring av vårt förslag och oss trots att vi dessförinnan var helt överens och tagit beslut om vårt förslag.

  Har jag rätt som sammankallande att ändå skicka ut vårt ”riktiga förslag” till samtliga medlemmar?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Alla har rätt att komma till er och lämna förslag, även ordförande har denna rätt. Blir det sen för mycket får ni väl säga ifrån. Om ni vill ta intryck och låta er påverkas eller inte, det är upp till er själva. Alla får tycka vad dom vill, och har även rätt att ändra sig.
   Jag förstår att du tycker att ordföranden har påverkat din kollega otillbörligt, men det är inte mycket att göra åt. Det du kan göra är att som valberedningens sammankallande lägga fram dina förslag till stämman, och hoppas på att medlemmarna stödjer förslaget. Men var beredd på att det kommer fler förlag och slutar i omröstning, och hur medlemmarna väljer är alltid oförutsägbart.

 17. Dennis M skriver:

  Hej Lennart,

  Har läst nästan alla kommentarer här på sidan men har inte hittad rätt. Vi har följande situation i våran brf. 64 medlemshus, men till årsstämman kommer styrelsen och kanske 2 medlemmar…
  Vi är 2 personer i valberedningen som önskar att förynga styrelsen då den består mest av äldre som inte har samma intressen som dem flesta småbarnsfamiljer som faktiskt utgör största delen av medlemmarna.
  Det är inte möjligt för oss på en vanligt stämma att rösta in nya medlemmar i styrelsen då personerna i styrelsen är flera än vi som önskat ändra på den. Vi har pratad med flera grannar som vill att styrelsen ändras, men när årsmöten är så jobbar dem flesta eller har annat att göra.

  Min frågor är:

  1. Flera av medlemarna önskar att vi 2 som sitter i valberedningen ska sitta i styrelsen istället. Får grannarna ge oss tillstånd till att rösta på årstämman i deras namn när dem inte har tid att delta i årsstämman? Tror att i föreningen vi bodde tidigare har många äldre personer haft ett ombud eller hur man ska kalla det…
  2. Vi fick reda på att våran ordförande kommer flytta och därmed avgå. Måste inte styrelsen informera oss i valberedningen om en sådan händelse?
  3. Rent teoretiskt… Om det är 10 personer på årsmötet men vi skulle ha 20 grannar som har berättigad oss att rösta i deras namn (ifall det är ok/lagligt) kan vi då rösta genom en ny styrelse?
  4. Vad är det medlemmarna som ej kan komma till mötet måste ge oss för att vi ska representera? Räker det med en fullmakt eller måste de skriva upp namnen osv?

  Vi vill behålla minst en person som sitter just nu i styrelsen som vi kommer att nominera som ordförande. Så vi kommer inte byta ut alla.

  Tack för ett svar! 😉

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Min första fråga är varför det kommer så få på årsmötet? Låter som om årsmötet hålls ”när dom flesta jobbar”, och det låter väldigt konstigt i mina öron, årsmötet bör ju förläggas på kvällen eller en helg när de flesta är lediga.
   Övriga frågor/svar:
   1. Bostadsrättslagen och de allra flesta stadgar tillåter att varje medlem kan vara ombud för ytterligare en (1) medlem. Den medlem som inte kan gå på mötet måste då lämna en skriftlig fullmakt till den andre medlemmen.
   2. Styrelsen måste inte informera om förändringar, men bör absolut göra det.
   3. Man kan bara vara ombud för 1 annan medlem, så 10 medlemmar på mötet kan alltså tillsammans inneha 20 röster.
   4. Ja, en undertecknad fullmakt räcker: ”Jag ger N N fullmakt att representera mig på kommande årsmöte”. Dagens datum och fullmaktsgivarens namnteckning. Innebär då att den som går på mötet innehar två röster.

 18. Torbjörn S skriver:

  hej
  med i en förening som just skickat ut att valberedningens medlemmar får inte rösta på årsmötet.
  det tycker jag jag låter väldigt märkligt om de annars anses röstberättigade
  mvh

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, detta är helt fel, valberedningen har full rösträtt precis som alla andra medlemmar.

 19. Fredy Duran skriver:

  Årsstämma är den 24 maj, då väljs nya styrelsen.

  Vi behöver ersätta en styrelseledamot som flyttar ut.

  Den som flyttar in, gör det den 1 juni, dvs en vecka efter stämman, då är hen inte formellt medlem i BRF (bara en veckas skillnad):
  Får man välja den ny medlem i styrelsen på Årsstämman med tillträde i sin roll i BRF styrelsen fr o m inflyttningsdatum?
  Får man göra så?
  Annars måste vänta en hel år eller kalla på en extra förening stämma.
  Finns stöd för att välja en tilltänkt medlem.
  TACK!

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Som jag svarat på annat ställe: Ja, jag tycker man kan göra precis så. Den blivande medlemmen väljs till ledamot, men tillträder uppdraget först när denne blir formell medlem. Det finns inget uttryckligt stöd för att göra så, men inte heller något som motsäger ett sådant förfarande.

  • LL skriver:

   Detta är en test. Testsvar nr 2.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Svar på Testsvsr nr 2.

 20. Adéle Rein skriver:

  Hej,
  min fråga gäller valberedningen.
  Hur länge bör en valberedning sitta på sin post, finn det någon gräns?
  Vänlig hälsning
  Adéle

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Valberedningens ledamöter brukar väljas eller omväljas för ett år i taget varje år. Någon gräns för hur länge man kan sitta i valberedningen finns inte.

 21. Anne Aller skriver:

  Hej.

  hur bör valberedningen tillfråga en person om den vill sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening? E-mail, söka upp personen i sin bostad, ta upp frågan vid ett möte på gården eller i tvättstugan. Vad är rätt och fel?

  Med vänlig hälsning
  Anne

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns inga fel sätt, bara gör det! På första bästa naturligaste sättet! Efter den första kontakten bör ni dock träffas och prata igenom det mer noggrant.

 22. Lena Rocksjö skriver:

  Hej!
  Fick idag reda på att valberedningen i vår förening lämnat ett förslag på nyval av ledamot till styrelsen som gjort flera i styrelsen väldigt upprörda, då berörd person kommer att bli svår att samarbeta med. Valberedningen har fått vicevärden tillika ledamot i styrelsen att gå med på att lämna sin plats mot sin vilja. Detta innebär att ordförande lämnar sin plats med omedelbar verkan. Sen kommer min egentliga fråga: Kan valberedningen lämna ett i styrelsen tycke kasst förslag som söndrar styrelsen, och sedan avgår valberedningen med omedelbar verkan nu innan årsstämman?
  Tacksam för ett snabbt svar.
  Med vänlig hälsning
  Lena

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det låter onekligen som att det förekommer stora motsättningar i er förening. Rent formellt har dock valberedningen rätt att föreslå precis vem de vill. Och förekommer det övertalning eller annan påverkan på andra ledamöter, så att de känner sig tvingade att avgå, det kan man inte göra mycket åt. Kanske har valberedningen skaffat sig för mycket makt och för stort inflytande. I så fall är det viktigt att opponera sig mot valberedningens förslag på stämman, och komma med alternativa förslag. Och föreslå andra personer till nästa års valberedning.

 23. Thomas lundmark skriver:

  Hejsan. Har en undran om sittande ordförande/vicevärd muntligt kan överlämna sin post till annan hyresgäst helt utan något möte med övrig styrelse? Så har skett, men tycker det verkar vara fel sätt.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Nej, det går naturligtvis inte! Styrelseledamöter kan bara utses på föreningsstämma. Och ordförande och vicevärd kan bara utses (eller anställas) av styrelsen. På nästa styrelsemöte måste ni rätta till detta.

 24. Soili Aldén skriver:

  Hej! Jag är en av tre valberedare i en brf. Vi har lämnat ett förslag på styrelsen, vilket har skickats tillsammans med kallelsen till stämman. Nu har vi fått besked på att en av styrelsemedlemmarna kommer att flytta och därför behöver vi få fram en ny kandidat. Stämman skall vara den 30/5, så ännu finns tid att göra en ändring och också att sända det nya förslaget till alla medlemmarna. Lämplig kandidat finns.

  Nu påstår en av valberedarna, att med tanke på att förslaget redan nått medlemmarna, kan vi inte göra någon mer. Detta skulle då meddelas på stämman och sedan är det fritt för var och en på stämman att föreslå någon till fyllnadsval på ett år. Kan detta verkligen stämma, då tid finns att distribuera ett nytt förslag där ersättare föreslås? Vore tacksam för snabbt svar.
  Vänliga hälsningar // Soili Aldén

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Du har naturligtvis helt rätt, och din kollega fel. Det finns inget som hindrar att man skickar ut ett modifierat förslag, en ändring. Det bör man göra, om det finns tid för det. Men det är heller inget som hindrar att man väntar till stämman, och presenterar ändringen där. Man kan faktiskt göra hur man vill. Det finns inga regler för att göra på ena eller andra sättet.

  • Soili Aldén skriver:

   Tusen tack för denna ovärderliga hjälp!

   Vänliga hälsningar
   Soili Aldén

 25. Anneli skriver:

  Hej!
  Valberedningen i min Brf har lämnat sitt förslag till ledamöter i styrelsen dagen innan årsstämman! Den borde väl ha delats ut tidigare? Enligt valberedningens förslag är det två personer som är väldigt olämpliga som ledamöter. Den ena personen har undetgrävt nuvarande styrelsens arbete. Den andra personen vet inte vad tystnadsplikt är. Hur agerar man på stämman i dessa fall?
  Dessutom nämner inte valberedningen två personer som har sagt att de är intresserade av att vara med i styrelsen. Ska inte valberedningen nämna samtliga kandidater?
  Mvh Anneli

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det saknas regler om hur valberedningen ska arbeta. Möjligen kan det stå något om det i era stadgar. Valberedningens förslag måste inte delas ut i förväg, det är naturligtvis en fördel om det kan göras, men det är inte lagstadgat. Hur valberedningen resonerar om olika ledamöter kan jag naturligtvis inte ha några synpunkter på, och ingen annan heller, de kan föreslå vilka dom vill. De behöver inte heller nämna övriga anmälda kandidater, jag tycker naturligtvis att det ska man göra, och särskilt om man på stämman frågar om det funnits fler kandidater, så bör valberedningen svara. Men detta brukar ofta lösa sig självt, för finns det alternativa kandidater, så brukar dessa föreslås på stämman, eller föreslår de sig själva. Och då måste det bli omröstning.

 26. Ulla Hamnäs skriver:

  Vi har haft årsmöte, undrar om en person kan vara valbar när personen ännu inte bor i föreningen och alltså inte får rösta på årsstämman.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det avgörs om personen blivit medlem eller inte. I vanliga fall blir man medlem när man tillträder lägenheten, dvs får flytta in. Om detta inte inträffat så är personen i normala fall inte valbar. Undantag kan dock finnas i stadgarna.

 27. Ulla Hamnäs skriver:

  Tack för svar. Undrar också om sittande styrelse har rätt att rösta på årsmötet eller deras respektive. För mig låter det som jäv eftersom sittande styrelse kan då rösta på varandra, och inga nya medlemmar kan komma in i styrelsen.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   När det gäller val till styrelsen har alla rösträtt, något jäv anses inte förekomma. Det är också tillåtet att rösta på sig själv. Majoriteten avgör, och vill inte majoriteten ha in nya ledamöter så får det bli så.

 28. Kalle Kula skriver:

  Hej. Jag undrar som sammankallande i valberedningen om man måste höra med alla ledamöterna om de ställer upp på omval? Det finns vissa som valberedningen inte vill ge fortsatt förtroende för. Är det gängse då att valberedningen presenterar nya förslag bara utan att höra sig för?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det finns inga lager eller regler för hur detta ska gå till. Däremot bör man, som i alla liknande sammanhang, uppträda öppet och ärligt gentemot sina medmänniskor. Det innebär att man bör prata med alla kandidater, även med de som man eventuellt inte har för avsikt att föreslå till omval. Dessa bör få veta detta i förväg, och gärna med en motivering.

 29. Erika skriver:

  Hej,
  Vi har utsett en valberedning för kommande årsstämma.
  Måste dem fråga alla medlemmar i vår BRF om dem vill vara med i styrelsen? Det finns ett par personer i vår förening som inte är lämpade att sitta i styrelsen.
  Kan valberedningen endast fråga dem som är lämpade och se om dem är intresserade?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det är klart att man inte behöver fråga precis alla som bor i föreningen. Men man måste naturligtvis prata med dom som man vill föreslå. Och så bör man prata med dom som själv anmält sitt intresse, även om de inte anses lämpade.

 30. Muhammed skriver:

  Hej Lennart

  Idag var vi på föreningensstämma.Valberedningen hade föreslagit 3 nya ledamöter plus en övrig nominerad person istället för avgående 3 styrelseledamöter. En av de 3 förslagna personer bor i lägenheten under oss.

  För ca 2,5 år sedan kom han upp 2 gånger och klagade på att våra barn stör honom när de leker och hotat att det här är sista gången han kommer upp: några veckor senare försökte någon att bränna våran lägenhet via brevinkastet, klockan 01 efter midnatt när vi sov. Vi misstänker starkt också att det är han som har krossat framrutan i våran bil 2 gånger, ristat hakkors på bilen, slagit sönder brevlådan i trappuppgången och klippt stängsel i vår källarutrymme mm. Han har även kommit upp och ringt på vår dörr efter midnatt när vi sov och har också slagit igen våran lägenhetsdörr och det var nära att träffa mitt ansikte. Allt är polisanmält (6-7 anmälningar) men det finns inga bevis. Ibland hör vi högt ljud från hans lägenhet efter midnatt som att han möblerar om eller sågar något och det har vi anmält till styrelsen som störning och han har också anmält oss för störning.

  När jag kom till årstämman idag visste jag inte att hans namn står i lista som nominerad till styrelseposten och självklart invände jag om hans nominering, men de sa att han hade rätt att kandidera i och med att han inte är dömd och alla 3 kandidater valdes in i styrelsen inklusive honom.

  Min fråga är finns det något vi kan göra för att ogiltigtförklara valet? (valberedningen har tydligen inte gjort utförlig underlag eller motivering till hans nominering.) Det är helt klart att vi har stora konflikter som kommer att pågå länge och som styrelsen informerades om långt innan stämman. Jag vet inte om styrelsen har skickat namnen på de nominerade i förväg eller inte, men jag såg namnen först när jag kom till stämman. Vilka råd kan du ge oss?
  Med vänliga hälsningar

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Mycket tråkig situation ni hamnat i, och just den kan jag tyvärr inte hjälpa er med. Ni har gjort vad ni kunnat, med polisanmälningar och anmälningar till styrelsen. Men om styrelsen inte vill ingripa eller utreda missförhållandena, finns ytterligare en väg att pröva, och det är att kontakta Hyresnämnden, och begära medling.
   Frågan om styrelsevalet på stämman är enklare att besvara: Det kan inte ogiltigförklaras, om själva omröstningen gått formellt rätt till. I lagen finns ingat krav på att nomineringen av kandidater behöver redogöras för i förväg.

 31. Noella skriver:

  Jag har en egen fråga, inte ett svar. Hur gör man om valberedningen inte kan komma överens?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Då får man väl redogöra för det på stämman, dvs kanske lämna två olika förslag (eller inget alls). Stämman får försöka välja styrelse ändå, med eller utan förslag från valberedningen. Sedan kanske stämman bör tillsätta en ny valberedning…

 32. Lo skriver:

  Hej ! Jag sitter i Valberedningen och det är fler som avgår efter 2 år i styrelsen . För att vara schysst har en av dessa på tur att avgå sagt att han är med på omval men bara på 1 år. Blir det då val på 2 år och sen att han hoppar av inför nästa stämma, och då gör vi ett fyllnadsval? Eller hur presenterar vi det?
  Mvh Lo

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Det mest korrekta är att denne person bara väljs på 1 år, eftersom denne bara accepterat 1 år. Man kan inte nominera någon för längre period än som accepteras. Kanske ingen vill nomineras för mer än 1 år? I så fall får det bli så. Vad som sen händer nästa år kan ingen förutsäga, kanske denne person då kan tänka sig att fortsätta ytterligare 1 år? Eller inte.

 33. Anna Lund skriver:

  Hej!
  På stämman valdes en suppleant som inte var på valberedningens lista, utan föreslogs av stämman. Den personen kunde ju inte veta att hen skulle väljas. Måste valet ogiltigförklaras då?
  Tack

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Naturligtvis bör en person som väljs både vara vidtalad och ha accepterat att väljas. Men även om det inte skulle vara så, så är valet giltigt, om röstningen i övrigt gått rätt till. Skulle en person råka bli vald mot sin vilja, så får väl personen avsäga sig det direkt.

 34. Erik Eriksson skriver:

  Hej,
  Vi ska enligt stadgarna välja ordförande på stämman. Valberedningen har sittande ordförande som sitt enda förslag. Måste det finnas en eller flera kandidater som alternativ eller kan stämman begära sluten omröstning i fall vi vill ha sittande ordförande ett år till? I så fall, om fall stämman inte ger valberedningens förslag majoritet kan processen då fortsätta med att kandidater lyfts fram direkt på stämman och ny omröstning sker?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Om det bara finns valberedningens förslag, och ingen annan föreslås på stämman, så blir det enkel omröstning med acklamation, och valet är klart. För om det skulle finns ett utbrett motstånd mot valberedningens förslag, så måste ju någon annan föreslås istället. Och det kan föreslås direkt på stämman. Finns det fler förslag, fler kandidater till ordförandeposten, så ska man gå till sluten omröstning, med sedlar.

 35. Maj-Louise Nordlund skriver:

  Vår BRF kallar till stämma. Medlemmarna har fått info om föreslagna kandidater till styrelse och p.g.a covidsjukan ska vi poströsta. Många medlemmar är gamla och en medlem är mycket aktiv inför valet. Hen finns med som valbar på listan av nomineringar.
  Det visar sig nu att personen ifråga ”hjälper” vissa äldre . Är det OK eller är det ”otillbörlig påverkan?”

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Omöjligt att svara på, och även att göra något åt.

 36. Peder skriver:

  Hej,
  Är det tillåtet att en valberedning till viss del rådgör med den sittande styrelsen eller delar av den för att bolla vissa saker angående nya kandidater?

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Självklart! Och något som valberedning ska göra, om den vill ta sitt uppdrag på allvar. Men samtidigt får valberedningen naturligtvis inte låta sig styras av befintliga ledamöter. Men att lyssna och ta till sig deras synpunkter, absolut!

 37. Eva skriver:

  Hej!
  En helt basalt fråga som jag ändå inte förstår.
  Sitter i valberedning för föräldrakooperativ.
  Måste vi fördela posterna för styrelsens ledamoter, eller räcker det att vi har ett antal personer som tackar ja och som sedan kan fördela rollerna inom styrelsen själva.
  Har själv suttit i styrelsen och då minns jag det som att vi omfördelade rollerna något under året.
  Problemet är att ordförande vill avgå och bli sekreterare nu strax innan stämman och då kan jag tycka att det är något de får lösa inom styrelsen då vi har skickat in ett förslag visst antal poster redan.
  Tack på förhand.
  /Eva

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta forum handlar om styrelser i bostadsrättsföreningar, men frågan är generell så jag svarar ändå. Valberedningens arbete är inte reglerat i lag, men kan vara det i föreningens eller kooperativets stadgar. Det vanliga är att styrelsens poster fördelas av styrelsen själv, och kan då ändras under mandattiden. I vissa föreningar utses dock ordföranden direkt på stämman. I ert fall låter det som att styrelsen själv får ordna upp detta.

 38. Monica skriver:

  Hej,
  Jag är ensam valberedningen då den andra för ett tag sedan flyttat. Jag har fått ihop mer än tillräckligt med förslag på kandidater men undrar om valberedningen kan föreslå kandidaterna på stämman och att styrelsen sedan själva bestämmer vilka som ska vara ordinarie respektive suppleanter? Det mest naturliga vore att en suppleant träder in som ordinarie i styrelsen fast nu är vi i behov av en kompetens som en ny har och då behöver den vara ordinarie.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Styrelsen kan inte själv avgöra vilka som ska vara ordinarie och vilka som ska vara suppleanter. Det valet ska ske på stämman. Som valberedare kan du själv föreslå de ordinarie ledamöter du anser är lämpligast. Om du inte själv vill välja (föreslå) vilka som ska vara ordinarie, så kan en smidig lösning vara såhär: Presentera samtliga kandidater (ordinarie/suppleanter), och föreslå sedan sluten omröstning. Röstning sker på ordinarie ledamöter. De som får flest röster blir ordinare, de övriga får bli suppleanter.

 39. Janne skriver:

  Kan valberedningen lämna in olika förslag på ledamöter till stämman. Är det rätt eller är det valberedningens ordförande som avgör

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Valberedningen kan egentligen göra hur de vill, eftersom det saknas regler kring valberedningen. Men poängen med en valberedning är ju att den ska presentera ett genomtänkt förslag, som medlemmarna på stämman kan rösta om. Kan inte valberedningen enas om ett förslag, så får stämman naturligtvis göra en omröstning ändå. Avgörandet ligger alltid hos stämman, oavsett valberedningens förslag. Och sen bör väl en ny valberedning tillsättas.

Leave a Reply