Reparation, underhåll, investering – vad är skillnaden?

 

OBS!  Nedanstående text och råd kanske inte är tillämpbara fullt ut med de nya bokföringsreglerna ( K2 / K3 ).

 

När man i bostadsrättsföreningen talar om reparationer och underhåll kan det ibland uppstå viss förvirring och sammanblandning. Vi ska reda ut dessa begrepp, och vilken betydelse de kan ha för bokslutet.

 

(Obs. Kontobeteckningarna här avser Hsb:s anpassade kontoplan. Andra förvaltare använder andra kontoplaner och andra kontonummer.)

 

Reparationer brukar betyda mindre reparationer av akut karaktär. Kallas också löpande underhåll. Saker som går sönder och som måsta lagas, eller småsaker som behöver fixas. En trasig dörr, ett nytt eluttag, en akut vattenläcka. Bokförs på ett 41-konto. Dessa reparationers akuta karaktär (eller mindre värde) gör också att de inte brukar föregås av ett styrelsebeslut, utan beslutet tas ofta av ordföranden eller någon anställd eller kontrakterad entreprenör. Det finns dock reparationer som inte är så akuta, och då kan de behandlas på styrelsemöte.

Planerat eller periodiskt  underhåll däremot är, som namnet anger, planerade åtgärder, och de är ofta av större och kostsammare slag. Det kan vara ommålning av fönster, omläggning av tak, utbyte av hisslinor. Man målar t ex om alla fönster, och inte bara ett eller några, och man gör det i förebyggande syfte, innan något går sönder eller blir riktigt dåligt. Åtgärden är ofta upptagen i en underhållsplan, och bygger alltid på ett styrelsebeslut. Det finns alltså ett moment av “fritt val” här, man kan välja om man ska genomföra åtgärden nu, eller ett annat år. Ibland kan dock en akut skada göra att man tvingas tidigarelägga ett planerat underhåll. Man bör i regel ta in anbud på planerade underhållsåtgärder (åtminstone de större), och alltså kunna välja det mest fördelaktiga anbudet (som inte nödvändigtvis behöver vara billigast).

Planerat underhåll bokförs på ett 42-konto, och poängen då är att dessa kostnader, som kan vara betydande, kan regleras (skenbart) mot föreningens underhållsfond. (Läs mer om detta längre ner.)

Vissa större åtgärder kan man dock istället ta som en investering. Det kan vara ett nytt cykelskjul, stambyte/releining, eller annan större ombyggnad eller installation. Poängen är att kostnaderna inte belastar resultaträkningen direkt, utan aktiveras i en avskrivningsplan, dvs skrivs av med ett visst %-belopp varje år.

För att kunna bokföras som en investering krävs dock i regel att det är någon form av nyanskaffning.  T ex nya tvättmaskiner, eller nya fönster. I det senare fallet när man ersätter befintliga byggnadsdelar måste restvärdet på de gamla delarna skrivas ner enligt särskild beräkning, sk. utrangering. Att på detta sätt dela upp en byggnads utbytbara beståndsdelar i separata avskrivningsplaner kallas komponentavskrivning.

Om man gör ett antal större underhållsåtgärder samtidigt kan dessa samlas i en gemensam post kallad “fastighetsförbättringar“, med en gemensam avskrivningstid.

Gränserna mellan reparationer – planerat underhåll – investering är flytande. Många åtgärder kan klassas som antingen det ena eller det andra, beroende på hur man väljer att de ska bokföras. T ex kan ett takbyte bokföras antingen som planerat underhåll, eller aktiveras som en investering. Om det ska vara det ena eller det andra är upp till styrelsen att besluta, och styrs ofta av vilket som passar bäst bokföringsmässigt! (Detta intressanta ämne ska vi utveckla mer i ett kommande avsnitt). Ibland har dock föreningens revisorer också synpunkter på detta, om de är noggranna.

Viktigt att förstå är att om man bokför på ena eller andra sättet spelar ingen roll för föreningens likviditet. Åtgärden kostar ju exakt lika mycket vare sig det bokförs på ena eller på det andra sättet, fakturorna måste betalas med samma belopp oberoende av bokföringssätt. Inte heller spelar det någon roll hur åtgärden finansieras, om det sker genom lån eller genom egna sparade medel.

Däremot kommer resultat- och balansräkningen att se olika ut. Om åtgärden bokförs som löpande underhåll (reparation) på ett 41-konto drar det ner året resultat (vinst) direkt, samma år. Bokförs det som planerat underhåll på ett 42-konto drabbar det också årets resultat, men, här kan man då i efterhand “reglera” kostnaden mot underhållsfonden, och inför medlemmarna visa upp ett “snyggare”, mer utjämnat, bokslut. Observera dock att detta enbart är en bokföringstransaktion, en omföring i balansräkningen. Det förändrar inget i det faktiska resultatet, eller pengamässigt.

En investering tas däremot inte alls upp i resultaträkningen, inte mer än att avskrivningsbeloppet ökar. Föreningens årsresultat blir alltså betydligt bättre just det året. Men observera, detta är bara skenbart, på pappret. Föreningens kostnad (utgift) för underhållet har ju inte blivit mindre.

 

© Borättupplysning Skåne

12 svar till “Reparation, underhåll, investering – vad är skillnaden?“

 1. Lars-Olof Zetterlund skriver:

  Hej, tack för väldigt bra och informativ information! Jag har en fråga angående planerat underhåll på 42-konto, där man kan ”reglera” kostnaden mot underhållsfonden. Jag förstår inte varför detta ger ett ”snyggare” mera utjämnat, bokslut. Kostnaden landar väl ändå med full kraft i RR, så RR blir inte snyggare. BR kanske blir snyggare dock? Tack för lite ytterligare hjälp att förstå detta.

  Vänliga hälsningar
  Lars-Olof

 2. Lennart (Borättupplysning) skriver:

  Du har rätt i ditt resonemang, föreningens resultaträkning och resultat (vinst/förlust) förändras inte alls. Det blir ingen skillnad om en uh-åtgärd bokförs på ett 41-konto eller ett 42-konto. Men den här ”regleringen” mot uh-fonden visas ju ibland som ett ”tillägg” till resultaträkningen, nedanför resultatet, i ett försök att pedagogiskt visa att planerade uh-kostnader kan tas från uh-fonden, samtidigt som en del av resultatet ”sätts av” till fonden. Och det är väl det som är själva tanken med uh-fonden. Men allt är ju bara en ”skenmanöver”, ett flyttande av siffror i balansräkningen.

 3. Eric S skriver:

  Hej och tack för en otroligt bra sida och pedagogiska förklaringar.

  Har en fråga kring utrangering. Låt säga att man 2014-2016 byter alla föreningens fönster och senaste fönsterbyte gjordes 1993. Jag misstänker att fönster skrivs av på 20 år. Blir utrangering då aktuell? Och om fönstren skulle bytas innan hela avskrivningstiden har gått, hur stor blir då utrangeringen?

  Och en extrafråga, vilken typ av fastighetsunderhåll eller investering bör höja värdet på byggnadstillgångarna i balansräkningen (positivt Årets anskaffningsvärde)?

  Mvh Eric

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Angående fönsterbytet: Det beror på hur fönsterbytet 1993 bokfördes. Om det bokfördes med särskild avskrivningsplan, då är ju saken helt klar, då ser man ju enkelt om det återstår något värde att utrangera eller inte. Om fönsterbytet däremot bokfördes som allmänt underhåll, då blir det betydligt svårare. Antingen försöker man beräkna den dåtida kostnaden för fönsterbytet i relation till dåvarande byggnadsvärde, och sen räkna fram en motsvarande andel av de avskrivningar som gjort sedan dess. Och då finns det nog någon form av restvärde kvar, som kan utrangeras. Eller så väljer man den enkla vägen, och säger att det helt enkelt inte går att beräkna. Alltså ingen utrangering.

   Extrafrågan: Det blir ju bara investeringar som höjer det bokförda värdet. Vad som kan passera som investering är omtvistat, avgörs ofta av revisorerna. Det finns inget självändamål att höja det bokförda fastighetsvärdet till varje pris.

 4. E skriver:

  Hejsan,

  Tilläggsisolering av vind, är det underhåll eller investering?

  Tack på förhand!

 5. Marianne jagrell skriver:

  Hej
  Står inför en bodelning gällande ett radhus med äganderätt.
  Vad räknas som investering och vad räknas som underhåll?
  Jag hade tänkt dra av lånekostnader för större
  Förbättringar jag gjort sedan min sambo gick bort 2011.T ex nya fönster, nyvärmepump, kyl och frys samt ugn.
  Är detta investering eller underhåll?
  Tacksam för svar. ( särkullbarnen tycker att allt jag gör
  Är underhåll). Läste någonstans om 500 euro och en tidsgräns på
  Minst tre år skulle anses som investering. Stämmer detta?
  Tack på förhand
  Mvh
  Marianne Jagrell
  Lerberget Höganäs

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Detta är tyvärr inte ”vårt bord”, detta är skattefrågor, som via varken vill eller kan besvara. Avsnittets resonemang om underhåll / investeringar handlar enbart om bostadsrättsföreningens interna bokföring, inte om skattemyndighetens reavinstregler vid bostadsrättförsäljning.

 6. Förvaltning skriver:

  Hej
  Liten förening som gör allt själv. Nu har vi tänkt på att ta in en förvaltare förutom lite småarbeten. Frågan. Kan styrelsen besluta om förvaltning eller måste det tas på årsstämman.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Ja, det kan styrelsen besluta om. Men bör inte göra det, utan behandla frågan på en föreningsstämma. Frågan brukar ha en sådan dignitet att man bör rådfråga medlemmarna.

 7. Lena Holmquist skriver:

  Hej

  om en förening har en betalande hyresgäst i en lokal på 124 kvm och sedan när den blir tom 2013 splittar föreningen upp ytan i 3 olika ytor 1 mindre lokal och 2 lägenhetsförråd (biyta) kan man ändå höja värdet på fastigheten?
  Om det sen visar sig att det saknas bygglov, ansökan avslås för det nya kontoret, ska fastighetsvärdet då minskas?
  Och om styrelsen ändå höjer värdet på fastigheten när inte längre 124 kvm har möjlighet att hyra ut till lokal, är det bokföringsbrott?
  I årsredovisningen året efter har dessutom lägenhetsytan ökats trots avslag på bygglovsansökan.

  • Lennart (Borättupplysning) skriver:

   Som jag ser det finns det inget direkt samband mellan byggnadsvärde och godkänt bygglov. Om det görs en ombyggnad i form av en investering, kommer byggnadsvärdet i bokföringen automatiskt att öka. Oberoende av bygglov eller ej. Och oavsett vad det är för typ av investering. Har alltså inget med uthyrbar yta att göra.
   Ett annat fastighetsvärde är det som fastställs vid taxeringen, det påverkas av om ytorna förändras. Om detta påverkas av bygglov/inte bygglov är jag däremot osäker på.

Lämna ett svar