Bostadsrättsföreningens budget i 4 enkla steg

oktober 17th, 2013

 

Ett alternativt sätt att kontrollera föreningens budget.

Syftet med att upprätta en budget är att fastställa månadsavgiftens storlek, så att föreningens ekonomi går ihop. Av tradition utgår man då från bokslutets uppställning, men det är ingen bra metod.

Vi använder istället något vi kallar kontantmetoden, dvs vi utgår från föreningens faktiska in- och utbetalningar under året, inte hur de bokförs. Vi tar exempelvis inte med avskrivningar, däremot amorteringar. Kontantmetoden är enkel att förstå och ger ett säkert resultat. Det kan dock vara svårt att få den att ”samsas” med den traditionella budgeten, och ska därför ses som en alternativ beräkningsmetod.

Målsättningen är att räkna fram en avgiftsnivå som är långsiktigt hållbar, som kan ligga fast på en stabil nivå, eller möjligen bara behöva justeras någon procent varje år.

 

Budget i bostadsrättsförening:     Börja här  >>>>

 

Vem kan vara revisor?

mars 20th, 2013

Det finns en del frågor kring vem som kan vara revisor i en bostadsrättsförening. Vi försöker reda ut begreppen i detta nya avsnitt av  Styrelsetips  >>> 

 

 

Får styrelsen ställa krav på bostadsrättshavarens hantverkare?

mars 1st, 2013

I vår Borätt-köparskola har vi lektionen  ”38. Hur mycket får man bygga om i en bostadsrätt?”  Vi får väldigt många frågor under detta avsnitt, och frågorna är naturligtvis intressanta även för styrelseledamöter.

En fråga vi fick nyligen handlade om ”får styrelsen ha synpunkter på och bestämma vilka hantverkare en bostadsrättshavare får anlita?”  Vårt svar är entydigt Nej, Bostadsrättslagen ger inget stöd för att styrelsen kan ställa upp regler eller särskilda krav på vem som får utför arbete åt en bostadsrättshavare. Helt enkelt därför att ansvaret ligger på bostadsrättshavaren, och inte hos styrelsen. Läs frågan och svaret under lektion 38.

Kan man slopa avskrivningarna?

februari 23rd, 2013

En intressant och kontroversiell fråga. I att av våra tidigare avsnitt har vi tagit upp avskrivningarnas roll för föreningens kassalikviditet (Avskrivningar – kostnad eller intäkt?).  I en läsarkommentar har vi fått frågan om man kan slopa avskrivningarna helt. Kan man det? Läs vårt svar i avsnittets frågespalt.

Malmös bostadsrättsföreningar betygsatta

februari 8th, 2013

Nu är vi äntligen klara med Malmös bostadsrätter! Vi tror att vi nu fått med nästan samtliga aktiva föreningar, över 900 st! Det inkluderar som vanligt även bostadsföreningar, den äldre varianten av bostadsrätt.

Nytt för denna kartläggning är att vi gjort beräkningar på varje bostadsrättsförenings driftskostnader, ett bra mått på hur styrelsen sköter sin förening. Driftskostnader under 225kr/kvm är mycket bra, medan det dubbla, 450 kr/kvm eller högre, inte är ok.

Denna kartläggning av Malmös bostadsrättsföreningar är främst till för alla som ska köpa bostadsrätt i Malmö. Men kartläggningen bör även användas av alla er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Hur ser det ut i er förening? Ett bra betyg är alltid bra för medlemmarna. Och ett lågt betyg går att åtgärda, ibland ganska enkelt. Det är också så att om man kan man sänka föreningens driftskostnader blir uh/am-utrymmet automatiskt större, med ett bättre betyg även där! Tag gärna kontakt med oss på Borättupplysning.