Är föreningens årsavgift på rätt nivå?

september 3rd, 2014

 

En av styrelsens viktigaste uppgift är att upprätta en budget och fastställa årsavgiftens storlek. Men sambanden mellan avskrivning, amortering och underhållsavsättning är komplicerade, posterna går in i varandra och överlappar varandra. Problemet blir inte enklare med ändrade avskrivningsregler. Men det finns ett enkelt sätt att kontrollera om budgeten är hållbar och årsavgiften någorlunda rätt, oavsett avskrivningsmetod. Bygger på några enkla beräkningar utifrån årsredovisningen, och vår teori om det sk underhålls- och amorteringsutrymmet™.

1: Lägg ihop följande fyra poster: reparationer, planerat underhåll, avskrivningar, och +/- årets vinst/förlust.

2: Ta föreningens totala yta (bostäder+lokaler) X 150 kr (schablonkostnad uh).

3: Ta föreningens långsiktiga skulder X 1%, alternativt 2%, utifrån önskad amorteringstakt.

Om 1 = 2+3, så ligger man helt rätt. Men om skillnaden är stor, bör årsavgiften ändras. Räkna ut skillnaden = 1 – (2+3). Neg.belopp = så mycket bör årsavgifterna höjas, pos.belopp = kan sänkas.

Obs! Det finns några faktorer som bör modifiera beräkningen. T ex nybyggd fastighet, där kan schablonkostnaden i beräkning 2 sättas lägre.

 

(Ovanstående text är skrivet för tidningen Allt om Bostadsrätt och är med i senaste utgåvan av ”Styrelsehandboken”.)

 

© Borättupplysning Skåne

 

Mer i detta ämne:

Beräkningstips 2 (borättköparskolan)

Budget steg 3 – Underhåll och investeringar

 

Problem med Bostadsrättslagen

juli 27th, 2014

Ytterligare två utmärkta artiklar av Johan Hellekant, Svenska Dagbladet:

Boverket har vaknat, kräver förändringar i Bostadsrättslagen. SvD 24/7

Rättsfall: styrelseledamöter tillskansat sig råvindar gratis. SvD 26/7

Uh-fonden

maj 10th, 2014

Vi har uppdaterat och förtydligat vårt avsnitt om uh-fonden. Dessutom illustrerat med ett enklare exempel.

Till avsnittet >>>

 

Progressiva avskrivningar ?

mars 10th, 2014

Vi har gjort ett inlägg i debatten om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Det har blivit ett lite längre avsnitt, för frågan berör hela grunden för hur vi ser på bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Vi ifrågasätter faktiskt det meningsfulla med avskrivningar i just bostadsrättsföreningar, och vill att man istället fokuserar på amorteringarna, och en relevant budgetering för fastighets-underhållet.

Läs hela vårt inlägg:  Avskrivningar – behövs de? >>>

 

Läs också den viktiga artikelserien i SvD:
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/chockhojning-av-manadsavgifter_8983916.svd

 

 

 

Borättupplysning önskar Gott Nytt År 2014 !

januari 3rd, 2014

Fler och fler hittar till Styrelsetips och till våra andra hemsidor, och det är vi glada för. Och många av er skriver kommentarer och ställer frågor med anledning av våra artiklar, vilket vi uppskattar. Vi försöker besvara alla frågor efter bästa förmåga, men ibland kan det dröja några dagar, och det hoppas vi ni har överseende med. Vi behöver ibland fundera på frågeställningarna, som kan var både besvärliga och invecklade. Vi vill också be er att försöka fatta er kort, utan för långa utläggningar. Långa inlägg måste vi nämligen korta ner, för att de ska bli läsbara i allas ögon.

Vi tänker skriva om många intressanta ämnen det kommande året. Här är vår egen önskelista, men om vi får ihop något återstår dock att se…

 • Balansräkningen – vad är viktigt och vad är oviktigt?
 • Lämpliga och relevanta jämförelsetal i årsredovisningen
 • Avskrivningar – behövs de?
 • Tomträttsavgälden i framtiden
 • HSB:s nya stadgar
 • Underhållsansvarets gråzoner
 • Det måste finnas en informationsansvarig i styrelsen!
 • Avgiftsuttag i bostadsrätt – vad är tillåtet och vad är inte tillåtet?
 • Vem ska underteckna årsredovisningen?
 • Frivillig moms för lokaler
 • Dags att skrota underhållsfonden?
 • Vicevärd och uttagsbeskattning
 • Fastighetsskötsel och lägenhetstillsyn – det behövs en plan!
 • Vad händer när ledamot flyttar eller avgår?