Archive for the ‘Övrigt’ Category

Nya redovisningsregler på gång

söndag, oktober 4th, 2015

 
Redovisning i bostadsrätt

Att det finns mycket som behöver förbättras vad gäller årsredovisningar och ekonomiska planer, det är allt fler eniga om. Nu har det tillsatts en enmansutredning som ska se över saken. Syftet är att stärka ”konsumentskyddet”, dvs bostadsköparens möjlighet att förstå det ekonomiska läget i en bostadsrättsförening.
SvD: Bättre skydd för miljoner borättsägare

Utredningsdirektivet i sammanfattning.

Tidigare i somras gick de stora bostadsrättsorganisationerna och FAR ut och pläderade för ungefär samma sak: Redovisningen i bostadsrättsföreningar måste bli mer förståelig och mer anpassad till bostadsrättens speciella förutsättningar:

Så måste reglerna för bostadsrätter förändras

Bägge förslagen ligger glädjande nog i linje med vad vi på Borättupplysning länge förespråkat.

Uthyrning i 2:a hand

fredag, september 11th, 2015

 
Med anledning av pågående debatt om 2:handsuthyrning har vi försökt sammanfatta vad som gäller på Borättköparskolan lektion 48.

 

Det har skrivits flera artiklar i SvD kring problemet med andrahandsuthyrning:

Hyresnämnden stoppar Airbnb-uthyrning

Tusentals svenska Airbnb-bostäder kan vara olagliga

Airbnb stoppade kontroller från borättsförening

 

Vi behöver ditt stöd!

måndag, augusti 24th, 2015

Styrelsetips och Borättköparskolan bedrivs delvis ideellt. Vi hjälper bostadsköpare och bostadsrättsföreningar över hela landet, och vår information är fri för alla att ta del av. Dessutom är vår sajt öppen för frågor, och vi försöker besvara alla frågor som kommer in!

Därför ber vi om ditt bidrag. Vi behöver utveckla vår sajt, och vi behöver uppdatera och förbättra dess innehåll. Och kunna fortsätta svara på frågor! Och detta kostar naturligtvis både tid och pengar.

Gör så här: Sätt in ditt bidrag på plusgiro 12 05 09-5, bankgiro 461–0705, eller Swisha till vårt speciella gåvonummer 123 3943 693. För att göra valet enkelt föreslår vi tre alternativa belopp: 100, 200 eller 500kr. Märk betalningen ”Gåva”.

Lennart Ljunggren
Borättupplysning Skåne

Föreläsning Malmö Högskola

onsdag, februari 18th, 2015

För andra gången fick undertecknad förmånen att hålla en föreläsning på Malmö Högskola för blivande mäklare och fastighetsförvaltare. Ämnet var naturligtvis bostadsrättsföreningens ekonomi. Perspektivet var bostadsköparens, dvs svårigheten att bedöma en bostadsrättsförening utifrån årsredovisningens svårtolkade siffror.  Föreläsningen var mycket uppskattad och välbesökt, enligt arrangören.

Avskrivningar behöver inte höja avgiften

onsdag, oktober 1st, 2014

 

FAR (revisorernas branschorganisation) har nu gjort en utredning och gjort ett uttalande angående avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Bakgrunden är Bokföringsnämndens beslutet i våras, att inte tillåta progressiv avskrivning. All avskrivning skulle vara linjär. Och bakgrunden till det beslutet var alla nyproducerade bostadsrättföreningars undermåliga och underfinansierade kalkyler, där man på olika sätt trixade med avskrivningskostnaden. Bokföringsnämnden ville tvinga fram reella avskrivningar i byggbolagens ekonomiska kalkyler.

Men Bokföringsnämnden beslut var förstås tokigt, felriktat, och panikartat. Avskrivningar är nämligen mycket illa lämpat för att styra bostadsrättsföreningars ekonomi. Alla i branschen fördömde också beslutet, det skulle tvinga fram omotiverade avgiftshöjningar, alternativt skapa bokföringsmässiga problem i många bostadsrättsföreningar.

Alla branschorganisationer insåg att beslutet var olyckligt, och satte sig ner för att försöka hitta en bättre lösning. Och först ut blev alltså FAR, som nu gjort en snabbutredning av problemet.

I korthet säger man att det är ok att en förening gör stora underskott, om underskottet enbart beror på avskrivningar. Så länge det finns ett ekonomiskt kassaflöde som täcker både löpande utgifter och ett visst överskott för det framtida underhållet, så är det ok. Underskott som enbart beror på stora avskrivningar är alltså tillåtet, och ska inte resultera i någon revisionsanmärkning, eller föranleda något styrelseansvar. Allt förblir alltså som vanligt!

Och det tycker vi är bra. Vår hållning är att avskrivningar på byggnadsvärdet över huvud taget inte behöver tillämpas på bostadsrättsfastigheter. Precis som markvärdet, som ju aldrig görs någon avskrivning av. Däremot kan och bör avskrivningar användas för att få en bokföringspost som matchar planerad eller verklig amortering, som ju annars inte syns i resultaträkningen.

En sak man måste tänka på är att föreningarnas stadgar möjligen måste modifieras. Om det i stadgarna står att föreningens intäkter ska täcka föreningens kostnader, måste ordet ”kostnader” ändras till ”utgifter”.

Avslutningsvis vill vi citera FAR’s slutkläm: ”de regler som styr redovisningen i bostadsrättsföreningar framstår inte som anpassade till bostadsrättsföreningarnas ekonomiska situation”.  Något vi verkligen instämmer i !!!

 

Lättläst (DN-artikel)

Svårläst (FARs utredning)