48. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i 2:hand av bostadsrätt

Att hyra ut sin bostadsrätt i 2:a hand får man göra om man har godtagbara skäl. Typiska skäl är arbete eller studier på annan ort. Ett annat skäl kan var provboende med sambo. Fler skäl listas här nedan. All 2:handsuthyrning kräver tillstånd från föreningens styrelse.

2:handauthyrning definieras som när hela lägenheten hyrs ut, eller lånas ut, och man själv inte bor kvar under tiden. Till skillnad mot att hyra ut ett eller flera enskilda rum, medan man själv bor kvar, det kallas att ha inneboende, och kräver inte något tillstånd.

Giltiga skäl för att hyra ut i 2:a hand har ändrats de senaste åren, och är nu ganska generösa, enligt den praxis som utvecklats. Här följer de vanligaste skälen:

 • Arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Provboende med sambo
 • Tillfällig utlandsvistelse
 • Eget boende på vårdhem
 • Vård av anhörig
 • Uthyrning till närstående
 • I väntan på egen pension
 • Tid att sälja bostadsrätten

De tre sistnämnda är nya skäl, och kräver kanske viss förklaring:

Att hyra ut till närstående innebär att man får hyra ut till barn, syskon, eller föräldrar, och att det då i sig är ett godtagbart skäl. Gäller dock bara kortare tid, typ 1 år.

I väntan på pensionering innebär att man har rätt att köpa en bostadsrätt i förtid, några år innan man avser att flytta dit, och under tiden får lov att hyra ut den.

Man får numera även lov att hyra ut sin bostadsrätt viss tid medan man håller på att sälja bostadsrätten, kanske för att den är svårsåld. Gäller dock bara typ ½-år.

Att hyra ut enbart för att tjäna pengar (typ Airbnb) är fortfarande inte tillåtet, vilket klargjordes i en dom nyligen.

Observera att allt detta är nuvarande rättspraxis, inget hindrar att styrelsen är mer generösa än vad som angetts här.

Tillstånd lämnas ofta för ett år i taget.

Tillstånd brukar bara lämnas för ett år i taget, men kan alltså i många fall förlängas under flera år, om skäl finns.

2:handsuthyrning kräver alltså tillstånd från föreningens styrelse, och har man inte det kan man bli  uppsagd från sin bostadsrätt. Dock måste styrelsen först lämna en påminnelse.

Många styrelser vill i ansökan även veta vem som är hyresgäst, men detta är egentligen inget lagkrav, utan snarare en praxis som blivit allmänt vedertagen.

Om styrelsen inte vill lämna sitt tillstånd, kan man vända sig till hyresnämnden på sin ort och få saken prövad.

Avgift

För 2:handsuthyrning kan föreningen ta ut en särskilt avgift, men detta måste då vara reglerat i föreningens stadgar. Avgiften får vara högst 10% av gällande prisbasbelopp, det innebär att den kan vara ca 400 kr/månad (2022). Alla föreningar har dock inte uppdaterat sina stadgar med detta.

© Borättupplysning Skåne

259 Responses to “48. Andrahandsuthyrning”

 1. lena skriver:

  hej
  hur länge får man hyra ut sin bostadsrätt
  har fått ok från föreningen att hyra ut
  mvh lena

 2. När en andrahandsuthyrning godkänns brukar det vara tidsbestämt, t ex 1 år, sen måste man förnya. Om godkännandet inte är tidsbestämt kan man anta att det gäller tills vidare, och då blir det upp till styrelsen att ta upp frågan igen.

 3. Albin skriver:

  Hej!

  Jag äger en bostadsrätt som jag kommer att vilja hyra ut nu pga studier på annan ort, vilket jag är under uppfattningen av att föreningen måste godkänna. Mina studier kommer ske under 3 år i en annan stad och under den tiden vill jag ha lägenheten uthyrd. I stadgarna står det att jag max får hyra ut lägenheten 1 år i taget. Är det tillåtet från deras sida att neka mig att hyra ut den längre, även om jag har korrekta skäl till uthyrningen?

  Tack på förhand!

 4. Självklart kommer du att få hyra ut lägenheten under dessa tre år. Däremot brukar föreningarna bara godkänna 1 år i taget. Dvs du måste förnya din ansökan när ett år gått. Anledningen är ju att förhållandena kan ändras, t ex att du avbryter studierna, och inte längre har godtagbara skäl att hyra ut.

 5. Magnus skriver:

  Hej!
  Jag undrar vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Enligt min förening krävs det något av följande: ”Provboende med sambo eller studier eller arbete på annan ort. Vanligen godkänns bara andrahandsuthyrning för en period om ett år”.
  Min frågor gällande detta:
  1. Måste man hyra ut bostadsrätten om just ett år eller kan man inte korta ner uthyres-perioden till 6 månader, i sådant fall för samboprovning (känns långt med ett år)?
  2. Finns det några regler som gäller för själva andrahandsuthyrningen, d.vs är jag skyldig att visa upp uthyrningskontrakt för styrelsen, kan jag själv helt bestämma hyrestagare (antal personer, utbyte av hyrestagare under perioden) utan att involvera styrelsen? Gäller särskilda regler i sådant fall om jag vill byta ut hyresgästen under perioden?
  3. Kan jag hyra ut bostadsrätten utan andrahandskontrakt (risken ligger ju ändå hos mig som hyresvärd)?
  4. Vart kan jag själv läsa på om lagarna som gäller för andrahandsuthyrning?
  MVH Magnus

 6. Fråga 1: Ett missförstånd. Det menas att styrelsen bara brukar godkänna högst 1 år i taget. Kortare perioder är självklart möjligt. Och uthyrningen kan naturligtvis också upphöra i förtid.
  Fråga 2: Fungerar olika i olika föreningar. Oklart vad som gäller enligt lagen.
  Fråga 3: Oklart vad du menar med ”utan andrahandskontrakt”. Menar du utan skriftligt avtal? Rekommenderas bara om det gäller nära vänner/släkt.
  Fråga 4: Reglerna har ju ändrats en del, bla annat är hyressättningen friare, och andrahandshyresgästen kan aldrig få besittningsrätt.

 7. Nada skriver:

  Hej!

  Jag har en fråga gällande andrahansuthyrning. Jag äger en bostadsrätt, men jag skulle vilja använda lägenheten efter att jag har gått ut i pension och jag är 39 år gammal idag, har jag rätt att hyra ut min lägenhet fram till att jag har fyllt 65 år?
  Tacksam för svar!

 8. Det var lång framförhållning! Men det kommer inte att gå. Upp till 5 år innan går kanske bra, men troligen inte längre.

  • Anders skriver:

   Hej,
   Innebär pension alltså alltid 65 år? Jag är nu 38 år och ska gå i ”pension” om två år, det vill säga vid 40 det vill säga jag ska sluta jobba då och leva på sparade pengar resten av livet. Kan jag då hyra ut bostadsrätten i två år fram till den dagen jag går i pension vid 40 år?

  • Ditt fall är så udda så det vågar jag inte svara på. Det blir styrelsen i din förening som får grunna på om detta verkar rimligt.

  • Roe-Marie skriver:

   Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt sedan 1 september 2013. Det första året för att provbo med sambo. De andra 3 åren för att jag ska flytta in efter min pension. Hyresnämnden har godkänt fram till 31 december 2017. Min undran är om det skulle gå att hyra ut fram till 31 december 2018 eller längre.

  • Detta är svårt för mig att avgöra, du får helt enkelt ansöka igen och se hur det går.

 9. Tommy skriver:

  Hej.
  Jag bor i en bostadsrätt sedan 8 år.
  I föreningens stadgar tillåter INTE uthyrning i andra hand.

  Betyder det att jag INTE har möjlighet att hyra ut min lägenhet om jag blir anvisad ett arbete på annan ort och pendlingsmöjligheterna är små eller har jag rätt att hyra ut den om man som jag, bor i södra delen av dalarna men blir anvisad ett arbetstillfälle i t.ex. Malmö som jag MÅSTE ta för att INTE bli avstängd från ersättning???

  Mvh T.

 10. Enligt Bostadsrättslagen har du rätt att hyra ut lägenheten om du har godtagbara skäl. Era stadgarna är felaktiga, eller inte uppdaterade enligt nuvarande lagar.
  Vänd dig till hyresnämnden, om du har problem att få hyra ut i andra hand.

 11. Emelie skriver:

  Hej!
  Det har framkommit att vissa lägenheter i min bostadsrättsförening annonseras och hyrs ut som hotell. Detta kan är väl ändå inte OK? Vad har man för möjligheter mot detta?

 12. I en normal bostadsrättsförening är det inte tillåtet, och ägarna bör tilldelas varning om detta. Men det kanske finns speciella regler i just denna förenings stadgar?

 13. Emelie skriver:

  Hej igen Lennart
  Nej det finns inte med i våra stadgar. Tydligen är det så att företaget som byggde lägenheterna och som satt som tillfällig styrelse har godkänt detta. Detta har inte informerats till oss i föreningen förrens flera månader i efterhand. Vidare har dom också godkänt ett öppnande av ett vandrarhem i lokaler som ligger i anslutning till bostadsrättsföreningen. Jag tycker detta är oacceptabelt och hoppas såklart på att vi kan stoppa både vandrarhemsplanerna och ”hotellverksamheten”.

 14. Ja, en ny styrelse bör kunna få bättre ordning på dessa saker.

 15. Davva skriver:

  Hej!
  Jag har en inneboende och upplåter ett rum, personen har tillträde till övriga lägenheten. Finns det regler om hur ofta jag måste ”bo” i lägenheten? När räknas det som andrahandsuthyrning? Jag betalar avgiften och är skriven på adressen. Finns det risk att jag tvingas sälja min lägenhet?

  mvh

 16. Det låter som ett gränsfall. Frågan är hur pass ”fritt” din inneboende får använda lägenheten, och om du själv kan komma och gå som du vill, och inte alltid bor någon annan stans. Jag föreslår att du låter det fortsätta som det är, tills någon från styrelsen stöter på (om de nu gör det). Du riskerar inte att bli uppsagd, inte förrän du blir tillsagd först.

 17. christopher skriver:

  Hej!

  Jag fick en BR lägenhet i gåva år 2011 av min nu framlidna mor. Lägenheten har under åren 1975-2005 tillhört mina morföräldrar. Jag är delvis uppvuxen i lägenheten.

  Styrelsen vägrade först medlemskap då överlåtelsen även namngav mitt minderåriga barn. Detta rättades så att endast jag sökte medlemskap, vilket beviljades ”motvilligt” av styrelsen.

  Direkt efter överlåtelsen avled min mor i utlandet. Jag har sedan dess tillbringat mycket tid i utlandet med dödsbon samt vård av min far.

  Nu till min fråga: vi har begärt tillstånd att hyra ut lägenheten i 2:a hand under tiden vi är bosatta i utlandet. Styrelsen nekade och frågan har gått vidare till hyresnämnden där vi fick avslag då vi har aldrig bott i lägenheten. Styrelsen åberopade ”spekulativt syfte” som skäl att neka 2:a handsuthyrningen, vilket hyresnämnden godtog.

  Tidigare har lagen krävt ”beaktansvärda skäl” att få hyra ut i 2:a hand. Numera kräver lagen bara ”skäl.” Dock i förarbeten till lagen uppges specifikt att spekulativa syften ej ska godtas.

  Jag har fått lägenheten i gåva då lägenheten har tillhört min familj i nära 40 år. Jag och min fru ska bosätta oss i lägenheten när barnen är utflugna alternativt ska barnen få lägenheten. Är dessa skäl ”godtagbara” under kommande lagändring? Vi har varken förvärvat eller innehar lägenheten i spekulativt syfte, det är bara nonsens som styrelsen kommer med och som hyresnämnden olyckligtvis köper.

  förtvivlad

 18. Det är tyvärr så att grundregeln är att man ska bo eller bosätta sig i lägenheten, om man ska godkännas som medlem. Får man lägenheten som gåva, måste man antingen flytta dit, eller sälja den. En bosättning kan inte ligga hur långt in framtiden som helst, själv tycker jag att ett år skulle kunna accepteras, möjligen två, men inte mer. Under denna tid ska man kunna hyra ut i andra hand. Även ditt skäl om vård av anhörig borde kunna tas med. Men andrahandsuthyrning kan alltså inte pågå hur länge som helst.

 19. Per skriver:

  Hej!
  Kan man ge bort lägenheten till sina barn som är 6 och 7 år och får man då tillåtelse att hyra ut, i såfall bara i max 5 år?

 20. Jag tror ingen styrelse skulle godkänna en sådan överlåtelse. Och inte heller någon sådan uthyrning.

 21. Kristina skriver:

  Hej!
  Vi bor i en bostadsrättsförening där en medlem innehar nyttjanderätten till en lägenhet men bor och är gift på en annan ort, är alltså inte skriven på adressen där bostadsrätten finns, ej heller varit det under ett antal år.
  Får man ha det så?
  Under alla dessa år har hens son bott i bostadsrätten utan tillstånd om andrahandsuthyrning från styrelsen, ej heller är denne medlem.
  Nu åberopar bostadsrättshavaren att hen ska hyra ut lägenheten i andra hand eftersom hens son skall studera på annan ort.
  Fungerar det att göra så?

  Tacksam för svar då all juridik gör en riktigt snurrig om vad man får och inte får.

 22. (Nytt svar)
  Den första ”uthyrningen”, till sonen, måste anses vara accepterad om den pågått så länge. Det är ju dessutom historia nu, och inget man kan straffas för.
  Den kommande uthyrningen bör däremot inte godkännas. Det är ju inte innehavaren som ska studera på annan ort, innehavaren har ju permanent flyttat sen länge tillbaka.
  Men det skulle kunna gå, om bostadsrätten, helt eller delvis, överläts till sonen, då skulle det vara helt ok att hyra ut under sonens studier.

 23. Erik skriver:

  Jag har bott i en bostadsrätt i över 20 år. Den ägs av min pappa som bor på annan ort. Pappa är 80 år och har inga planer att flytta in. Han fick lägenheten i ett dödsbo 1987.
  Jag har betalat hyran direkt till bankgirot utan extraavgifter i alla år. Inga konstigheter. Jag och min far har en god relation och han besöker mig ca 5 gånger per år. Mamma besöker mig också så jag har ingen ensamrätt till lägenheten, de kan komma och gå som de tycker. De bor 5 timmar med bil från mig. Vi har inget avtal förutom ett muntligt om att jag betalar allt. Pappa har betalat renovering av lägenheten som tapetsering, nytt golv osv. Han har alltid hävdat att det är hans lägenhet.
  Nu såg jag att man tydligen behöver tillstånd från Styrelse för att få hyra även av förälder. Jag har nog upplevet iaf 5 olika styrelser genom åren och alla vet att jag har bott där. Vad är reglerna? Måste jag ansöka om tillstånd på 1-årsbasis från och med nu?

 24. Det är riktigt att du egentligen behöver ha styrelsens godkännande för detta ”andrahandboende”. Men, och det är lika viktigt, det är faktiskt upp till styrelsen att påtala detta, och så länge inte styrelsen verkar bry sig, kan du lugnt bo kvar, precis som vanligt, utan något avtal, och utan något godkännande! Du riskerar ingenting, så länge styrelsen inte stöter på. Och skulle de stöta på kan du lugnt säga att det pågått så länge med styrelsens goda minne, att det därmed är accepterat.

 25. Andreas skriver:

  Andrahandsuthyrning:
  Jag har hyrt ut min lgh i ett år pga provboende. Jag och min fästmö kommer att behöva lägenheten inom ett par år som dubbelboende / övernattningslägenhet för oss och min pensionerade mor, som pendlar mellan Stockholm och en annan stad. Lgh och vår nuvarande bostad ligger båda i Stockholm, men lgh ligger centralt och det är därför vi kommer att behöva den.
  Nu är det dock föräldraledighet på tapeten och vi behöver därför hyra ut lägenheten tills vi båda jobbar heltid.
  Styrelsen har sagt nej till fortsatt uthyrning och prövning i hyresnämnden väntar.
  Tror ni skälet är tillräckligt? Dvs även fast vi har en annan bostad, men behöver en till om ca 2 år?

 26. Ert fall är alltför svårbedömt för att jag ska kunna bidra, och utfallet i hyresnämnden är osäkert. Det kan gå hur som helst.

 27. Åsa skriver:

  Hejsan. Min dotter bor i en bostadsrättslägenhet. Nu har hennes pojkvän flyttat in och ska skriva sig på den adressen. Är det något som styrelsen måste godkänna först??

 28. Nej, det är inget styrelsen behöver godkänna, eller ens få veta. Tänk dock på sambolagen, som kan ge sambon viss rättighet till lägenheten i framtiden.

 29. Parham skriver:

  Kan man hyra ut sin bostad från och med första dagen som man köper bostaden?

 30. Ja, det ska egentligen inte vara några problem, bara du har skäl nog att hyra ut den. Att uthyrningen påbörjas direkt ska inte spela någon roll.

 31. per skriver:

  Hej, i min förening finns det en lägenhet där det inte bor någon i. Ägaren ärvde lägenheten för många år sedan men det har aldrig flyttat in någon. Hyra betalas osv. Går det att tvinga ägaren att sälja lägenheten? Man vill ju att det bor folk i lägenheterna.

 32. Jag förmodar att ägaren blev godkänd som medlem i samband med arvet. Visserligen är huvudregeln att man sen förväntas bosätta sig i sin bostadsrätt, men om det inte sker kan man inte tvingas. Så länge avgifterna betalas, och det finns tillsyn av lägenheten, och föreningen släpps in vid behov, så kan man inget göra.

 33. Anita skriver:

  Hej, kan styrelsen neka uthyrning på en del av min br lgh? Jag tänkte hyra ut ett kontor till ett företag. Behöver jag ens fråga styrelsen? Jag bor kvar i lgh med egen ingång.

 34. Nu kan detta bero lite på hur din bostadsrätt ser ut, men allmänt sett är det inte tillåtet att hyra ut till kontorsändamål. Bostadsrättslagen anger att bostadsrätten ”inte får användas till annat än den avsedda”, och uthyrning till kontor, helt eller delvis, kommer därför antagligen nekas.

 35. Frågvis skriver:

  Hur ska vi i styrelsen tänka när en medlem som stadigvarande bor någon annanstans sedan flera år och lånat ut sin lägenhet till sina två vuxna barn och nu vill ge bort 10% av lägenheten till vardera barnet?

  Är det något speciellt som vi bör tänka på, och hur länge kan man vara kvar som medlem om man själv inte bor där?

 36. Att inte bo i sin lägenhet är faktisk tillåtet, så länge man har uppsikt över den och inte låter den förfalla. Att barnen bor där skulle kunna anses som en andrahandsuthyrning, men om barnen bott där redan som unga så är det nog inte det. Har detta pågått en längre tid (flera år) ska man nog inte heller bråka om det, då är det ju redan accepterat.
  Att ge bort en del av bostadsrätten borde inte vara något problem om allt fungerat bra hittills, utan det är bara för styrelsen att godkänna de nya medlemmarna. Finns inga skäl att inte göra det.

 37. Looki skriver:

  Hej,
  Jag och min tjej med barn är särbo med barn och vi har två boenden. Vi brukar främst vara hos henne några ggr i veckan men annars är jag hemma hos mig själv 2-4 ggr i veckan, anledningen till vår situation är personlig. För att ekonomin ska gå ihop så är jag tvungen att ha inneboende. Nu tror föreningen att jag hyr ut min lägenhet i andrahand då de tycker att de ser mig allt för sällan. Frågan är nu hur jag kan bevisa min situation för föreningen och är den ens legal? Vill inte förverka min rätt till min bostad

 38. Om du kan komma och gå som du vill, och har ett rum som du disponerar i din lägenhet, så handlar det alltså inte om andrahanduthyrning. Enklast är väl att du visar lägenheten för styrelsen, så bör det inte längre råda någon tveksamhet. Någon uppsägning kan det aldrig bli tal om, om det är som du säger.

 39. Vräkning skriver:

  Hej
  En medlem hyr ut till en nära släkting och har så gjort i 6 år. Nu har styrelsen inlett process för att få igång en avflyttning.
  1. Kan styrelsen godkänna uthyrning i andra hand för längre tid? Ex på livstid med tanke på att det är en äldre pensionär.
  2 Kan släktingen bli medlem om hen tar över några % ägande?
  Övriga medlemmar är nöjda med hyresgästen.
  Känns lite olustigt att jag som granne och vän men även styrelseledamot ska driva igenom detta. Vill försöka hitta något kryphål med lagen på min sida.

  …tilläggas kan att majoriteten av medlemmarna och styrelsen är positiva, men hindrar lagen oss?

 40. Jag hoppas jag inte missförstått situationen, men styrelsen MÅSTE inte agera. Styrelsen kan mycket väl acceptera 2:a hands-uthyrningen, och låta det vara så. Dvs godkänna uthyrningen, nu och för viss tid framåt, eller ”för evigt”. Det är styrelsens beslut, helt och hållet. Tänk dock på att det går inte att backa från ett sådant beslut.

  För övrigt skulle det nog vara svårt att juridiskt göra något åt en sådan 2-hand-uthyrning: Bostadsrättslagen kräver nämligen att styrelsen agerar mycket snabbt, INOM 2 MÅNADER, från det att man fått kännedom om uthyrningen. Gör man inte det anses uthyrningen accepterad.

  Bästa lösning är nog enligt p.2, att hyresgästen blir delägare, och godkänns av föreningen. Förutsätter naturligtvis att lösningen är acceptabel för nuvarande ägare, som ju blir av med viss andel och kommer bli beroende av den nye delägaren.

 41. Anna skriver:

  Hej,

  Har inte uppfattat klart angående andrahandsuthyrning när man äger sin bostad. Är det olagligt att hyra ut utan bostadsrättsföreningens kännedom?? Fast man äger sin lägenhet (ej hyresrätt).

  Om man hyrt ut under en period, för man haft en livssituation som tvingat en att hyra ut snabbt för att lösa sin svåra situation på bästa sätt, och ej meddelat BRF, och dem blir meddelade senare och kommer till kännedom senare, vad får då detta för konsekvenser för bostadsrättsägaren?
  Trots att allt skötts på ett bra sätt och avgift kommit in i rätt tid och betalningar och uthyrning fungerat bra och skötts, måste det trots detta bli motåtgärder och ”straff” i efterhand?

 42. Ja, alla uthyrning måste ha styrelsens godkännande. Däremot kan du inte bli straffad i efterhand om du ”missat” att meddela föreningen. Men styrelsen kan begära att du lämnar in en ansökan för att få fortsätta hyra ut, och bara om du då struntar i det, kan du bli uppsagd.

 43. Lars skriver:

  Hej!

  Tack för en riktigt bra hemsida och din hjälpsamhet. Det är så att jag hyr en bostadsrätt i andra hand och det visar sig att BRF har nekat tillåtelse till ägaren att hyra ut lägenheten. Detta betyder att mitt kontrakt inte är giltigt och BRF vill att jag flyttar på en gång.

  Ägaren ska dock sälja lägenheten om några månader och vill gärna att jag bor kvar tills dess, det vill jag med, då jag annars blir bostadslös pga kort varsel.

  Min fråga är: vilka konsekvenser kan det få om vi inte flyttar ut och inom vilken tidsram kan BRF avhysa oss?

  Tacksam för svar!
  Mvh, Lars

 44. Som jag ser det ska ni kunna bo kvar tills lägenheten säljs, och detta borde också föreningen acceptera, av rent praktiska skäl. Styrelsen kan ju inte annat än säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning, men eftersom denne ändå ska flytta bli åtgärden lite meningslös. En avhysning tar ju ändå några månader att genomföra. Något annat kan styrelsen inte göra, så mitt förslag är att ni alltså bor kvar de så länge det går.

 45. Anders skriver:

  Hej, jag hyr ut min bostadsrätt med styrelsens godkännande utan problem.
  Om något slutar fungera i lägenheten som tex ett lås, spis, blandare i dusch, fönsterregel, fläkt, kylskåp, jodfelbrytare, 220V-uttag, etc. vad är min skyldighet som hyr ut lägenheten och han som hyr vad är hans skyldighet? Vad kan styrelsen göra om det blir en tvist mellan mig och hyresgäst? Kan styrelsen bestämma vad som gäller?
  Tvist 1. Vem ska betala reparationen.
  Tvist 2. Är det verkligen fel på spisen, blandaren etc? Vem avgör och vem ska betala service innan eventuell reparation utförs.
  Min lägenhet är i gott skick.

 46. Ann skriver:

  Hej
  Jag och min sambo bor i en bostadrätt. Innan han flyttade hit bodde jag i en annan bostadsrätt i samma förening. När han flyttade hit köpte vi den gemensamma bostadsrätten. Den tidigare bostadsrätten som jag äger själv ska jag sälja till min son som för närvarande bor i Oslo. I väntan på att han flyttar hem har den varit uthyrd i andra hand i ett år. Han flyttar nu hem men behöver fast jobb innan han kan köpa bostadsrätten av mig. Min fråga är nu, kan styrelsen vägra mig förlängd 2:a-handsuthyrning, denna gång till min son tills han får fast jobb? Styrelsen ogillar principiellt 2:a-handsuthyrning.

 47. Daniel skriver:

  Hej och tack för en genuint bra sida.

  Min förening har gjort om den gemensamma föreningslokalen till en bostadsrätt, men inte lyckats sälja till begärt pris. De har nu valt att avvakta och hyr ut den i andra hand på obestämd tid. Jag anser därmed att jag också borde kunna hyra ut på obestämd tid i enlighet med likabehandlinsprincipen, jag fick dock avslag och hyresnämnden gick på föreningen linje. Är inte det en märklig dom?

  • Nej, det är inte alls konstigt. Bostadsrättsförening är ju den egentliga ägaren till fastigheten, och är i juridisk mening hyresvärd, och hyr alltså ut i 1:a hand. Om föreningen innehar en bostadsrätt, kan de välja att hyra ut den, eller försöka sälja (upplåta) den. 2:hands-reglerna är inte alls tillämpliga i dessa fall.

 48. Göran skriver:

  Hejsan.
  Jag bor i en förening där en medlem sålt lägenheten till sin son. Sonen hyr nu ut lägenheten till den tidigare (säljaren) medlemmen. Andrahandshyresgästen har dessutom fått behålla alla sina förmåner från tiden som medlem. Kan det verkligen vara rätt och riktigt att sälja sin lägenhet och sedan hyra den i andrahand?

  • Enligt nuvarande regler för 2:handsuthyrning är det tillåtet att hyra ut till närstående, under en begränsad tid (1 år). Alltså verkar inget fel vara begånget. De ”förmåner” du nämner kan jag inte uttala mig om, då jag inte vet vad det är för typ eller vilka regler som gäller i er förening.

 49. Göran skriver:

  Tack för det tydliga svaret. Vi är några medlemmar som tyckt att det är stötande att sälja sin andel i föreningen för att få råd att resa och sedan ändå bo kvar under exakt förhållanden som tidigare. Hyr garage som medlemmar får köa tio år för att få, deltar i föreningsstämmor och även röstar vid dessa, låg hyra gentemot allmännyttan, osv. För oss medlemmar så finns tanken, att medlemmar har företräde gentemot andrahandshyresgäster. Förstår att det inte är något lagbrott att göra på detta viset men det upplevs stötande då hela vitsen med en brf faller om allt fler får göra så här.

  • Jag vill kanske inte instämma i allt, men tre saker är viktigt att kommentera:
   1. Garageplatsen borde ha lämnats tillbaka till föreningen, då det är ett sk sidoavtal, som upphör när bostadsrätten överlåts.
   2. Att delta på föreningsstämmor kan föräldern göra, men bara med fullmakt.
   3. Denna 2:ahanduthyrning kan bara pågå i 1 år enligt nuvarande regler, och detta ska styrelsen ha koll på, och ha ett godkännande för.

 50. Ann skriver:

  Hej igen!
  En ytterligare kommentar/förtydligande på min fråga från 4 nov.
  Jag har alltså redan haft min brf uthyrd i ett år till icke närstående. Nu när min son flyttat hem vill jag hyra ut den till honom tills han får fast jobb. Jag kommer be styrelsen om en tidsbegränsad förlängning, något som jag är kanska säker på att de säger nej till då de av princip godkänner 1 år men aldrig längre (hände annan medlem nyligen). Jag kommer i sådana fall vända mig till Hyresnämnden. Är din bedömning att jag med stor sannolikhet kommer att få rätt i Hyresnämnden?

  • Ja, enligt lag och praxis ska du få lov att hyra ut till din son i ett år. Du har i viss mån även rätt att hyra ut i väntan på försäljning. Att du redan haft den uthyrd i 1 år kan möjligen spela viss roll, men min bedömning är att detta kommer godkännas av Hyresnämnden. Det väsentliga i detta sammanhang är att det finns en tydlig slutpunkt på uthyrningen.

 51. Ann skriver:

  Tack för snabbt svar!

 52. Mika skriver:

  Hej!
  Jag sitter i styrelsen i en brf och undrar lite om olovliga andrahandsuthyrningar. Vi har en lägenhet som vi misstänker att ägaren hyr ut i andra hand, ägaren är folkbokförd på en annan adress och i lägenheten bor en annan person (jag bor granne och har aldrig sett ägaren i lägenheten). Vi har skickat en rättelseanmaning men bara fått till svar att vi har missuppfattat det hela, men inte fått någon förklaring till hur situationen ser ut. Det jag undrar är om vi har några möjligheter att kräva svar på vem som bor där? Hur pass säkra måste vi vara för att säga upp dennes bostadsrätt, räcker det med att hänvisa till att hon inte är folkbokförd där och att vi aldrig sett henne i bostaden?

  • Det du beskriver är en mycket vanlig situation. Bevisläget kan vara svårt. Att vara folkbokförd någon annan stans är en starkt indikation, men inget bevis, eftersom man kan vara folkbokförd på annan ort. Man måste alltså ha fler indikationer, t ex vad grannarna har för information, vem som öppnar när man ringer på, eller vems post som kommer dit, etc etc. Det krävs faktiskt lite snokande för att få bilden klar för sig.
   Om ni fortfarande tror att lägenheten är uthyrd i andra hand, och inte fått något rimligt svar, då kan ni gå vidare och säga upp medlemmen för avflyttning, pga olovlig andrahandsuthyrning. Medlemmen i fråga måste då kontakta hyresnämnden, och själv ”bevisa” sin oskuld. På så sätt flyttas bevisbördan över från er till medlemmen.

 53. Carol skriver:

  Hej!
  I början av 2015 köpte jag en bostadsrätt samtidigt som jag arbetar utomlands. Den har varit uthyrd med tillstånd från Styrelsen. Jag har köpt den så jag har ett hem när jag flyttar hem nu ställer styrelsen krav på att jag måste bosätta mig där senast mars 2017. Jag vill fortsätta att hyra ut men styrelsen har klart sagt ifrån. Kan jag vinna i Hyresnämnden?

  • Enligt den praxis som finns för arbete på annan ort (utomlands) kan man få hyra ut i upp till 5 år. Så kan du bara styrka din sak bör du kunna hyra ut ytterligare ett antal år. Hamnar ärendet i hyresnämnden kommer du med största sannolikhet vinna.

 54. Martin skriver:

  Hej,

  Det är så att jag köpt en bostadsrätt och har hamnat i en lite konstig situation.

  Jag blev antagen på juristprogrammet och vill därför inte jobba i början av utbildningen för att kunna satsa helhjärtat på den.

  Problemet är att jag kommer studera i samma stad där jag köpt bostadsrätten. Hur ser det ut att hyra ut för studier på SAMMA ort?

  • Frågan är lite konstig, varför kan du inte bo i din nya bostadsrätt, blir det för dyrt? Jag föreslår att du ansöker om andrahandsuthyrning, och förklarar situationen, och det är inte omöjligt att det kan godkännas. Och om inte, bör du begära att hyresnämnden prövar ditt fall. Jag tycker nog att du har tillräckliga skäl för att få det godkänt.

 55. Stefan Ebbestad skriver:

  Bäste expert!
  Bor i en bostadsrätt som inköptes julen 2015. Under några månader uppdagades att 50 % av lägenhetsbeståndet hyrs ut i andra hand, dels av bostadsrättsägarna som har satt det i system att köpa upp en eller i några fall fera bostadsrätter för att hyra ut till dubbla månadshyror. Även föreningen innehar 4 lägenheter som uthyres. Detta äventyrar valet av hyresgäster som rent ut sagt skiter fullständigt i lagar och ordning. Vi permanent skötsamma bostadsägare känner oss helt maktlösa och förda bakom ljuset, meningen med ett investera i en egen lägenhet där man tror boendet ska vara trevligt och välartade bostadsrättsägare har totalt spårat ur. Vad kan man göra??? Om man inte vill flytta och sälja för att få frid. Vi är många bostadsägare som väntar på svar från Er. Tack

  • Detta är en red ledningsfråga, dvs ni verkar ha en styrelse som tydligen godkänner all form av andrahandsuthyrning. Enda lösningen är att försöka tillsätta ny styrelse, som är mer restriktiv vad gäller andrahandsuthyrning. Vad gäller de fyra föreningsägda lägenheterna bör de säljas som bostadsrätter. Nu kanske det finns andra problem och omständigheter kring varför det har blivit så här i just er förening, men inget jag kan uttala mig om.

 56. Anita skriver:

  Hej!
  Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand pga att jag provbor med min pojkvän. Jag har tillstånd från styrelsen. Nu är året snart slut men vi skulle behöva lite mer tid. Hur länge får man provbo tillsammans och då hyra ut min lägenhet?

 57. Crawford Grant skriver:

  Hej!
  Min fråga gäller en handikappad LSS-person (Lagen om Särskild Stöd) som på papper ”äger” 90% av en bostadsrätt medan 10% ägs av en förälder som har betalat allt. Både står på köpekontraktet och bolånehandlingar. LSS-personen har inlett ett provboende hos sambon på annan ort och är folkbokförd där. Lägenheten hyrs ut i andrahand genom förälderns försorg och med godkännande från föreningen. Meningen är att ha en reträttplats ifall förhållandet spricker. Det lilla hyresöverskott användes till att amortera, inga pengar till plånboken.
  Nu vill Överförmyndaren pga andrahandsuthyrning betrakta lägenheten som en förmögenhet värd mera än 2 basbelopp (80000kr.+) vilket har konsekvenser för olika sociala förmåner.
  Kan detta stämma? Vad är praxis och prejudikat gällande en person helt beroende av samhällets sociala insatser och som vill prova på samboende men ändå ha en reträttmöjlighet? Tacksam för tips.

 58. Olof skriver:

  Hej,

  Jag bor för tillfället i en hyresrätt med ett rivningskontrakt som går ut senast om nästan tre år, men som kan sägas upp tidigare med uppsägningstid om blott 1 månad. Jag funderar därför på att köpa en bostadsrätt, eftersom det är något jag ändå så småningom kommer behöva göra för att ha någonstans att bo när mitt hyreskontrakt är slut.

  Vad är utsikterna för mig om jag köper en bostadsrätt nu att få hyra ut den i andra hand i högst knappt tre år? Anledningen till att jag vill bo kvar i hyresrätten så länge som möjligt är att den är större än vad jag har råd att köpa och ligger närmare arbetet.

  • Jag vet faktiskt inte, och har sett någon rättspraxis för just detta fall. Men jag skulle kunna tänka mig att det kan likställas med skälet ”I väntan på pensionering”, dvs att man köper en bostadsrätt för framtida bruk, och där är rättspraxis faktiskt upp till 4 år.

 59. Anders skriver:

  Hej,

  Jag har köpt en lägenhet i min hemstad som jag tänkte hyra ut i andrahand direkt utan att bo där. Eftersom att jag jobbar i en annan stad och kommer att delvis bo där (nära jobbet) så kommer jag inte kunna flytta in i den nya lägenheten som jag har köpt. Jag tänkte skicka en ansökan till föreningen snart. Min fråga är om jag kan få min ansökan beviljad eftersom jag jobbar i en annan stad?
  Måste jag vara folkbokförd i samma stad som jag jobbar? Jag är folkbokförd i samma stad där jag köpt min lägenhet men kommer vara inneboende i den stad som jag jobbar på.

  Tack på förhand

  • Ja, normalt brukar man få tillstånd att hyra ut om man (tillfälligt) arbetar på annan ort. Det gäller även i ditt fall, med nyköpt bostadsrätt. Folkbokföringen spelar ingen roll i detta fall.

 60. Anders skriver:

  Tack för svar!

  Hälsningar
  Anders

 61. Salih skriver:

  Hej!
  Jag bor för tillfället med en vän och har skrivit ett avtal på ett år. Nu är det ca 5 månader kvar och jag har köpt en lägenhet med inflytt om två veckor. Är det ett giltigt skäl att hyra ut den köpta lägenheten under denna perioden ?

  • Jag har visserligen inte hela din situation klar för mig, med vem du bor osv, men jag tycker det är fullt rimligt att du får hyra ut din ny lägenhet under dessa 5 månader. Ange din verkliga situation som skäl, det bör räcka.

 62. Ella skriver:

  Hej Lennart!

  Jag bor i Norrland men planerar att flytta söderut inom några år. Mina föräldrar köpte mig en 2:a där nere, den fick jag som gåva. Jag köpte själv en 3:a i vilken jag tänker bo i. 2 :an har jag tänkt låta mina föräldrar bo i resten av deras liv utan att ta ut hyra av dem eftersom dom köpte ju den till mig. Jag undrar får vi göra så, får dom bo i den? Behöver vi ansöka om något? Just nu har vi hyrt ut 2 :an i ett år och bostadsrättsföreningen säger att dom tänker inte förlänga uthyrningen. Min pappa blev sjuk, han är invalid och jag har inte fått jobb än där nere så vi har inte flyttat än. Vi skulle vilja bo kvar i Norrland lite längre ca 2 år till kanske medan vi löser allt så jag undrar kan dom neka att förlänga uthyrningen till killen som bor där nu? Mvh

  • Jag kan ju tycka att ni skaffat dessa bostadsrätter lite för tidigt, innan ni blivit klara för flytt, och nu kan ni få problem att hyra ut dem i andra hand. Prövningen görs av styrelsen utifrån era skäl, och inte helt säkert att ni får tillåtelse till fortsatt uthyrning. Men skulle ni nekas kan ni ta ärendet till hyresnämnden för prövning.

   Men allt detta innebär inte att ni måste sälja, utan ni kan alltid ha kvar lägenheterna, men de får då stå tomma tills ni kan flytta dit.

 63. Micke skriver:

  Hej!

  Jag har två föräldrar som bor hos mig och min familj (sambo+1 barn) i en 4:a (bostadsrätt) som jag och min sambo äger. Mina föräldrar är pensionärer och vill ansöka ett bostadstillägg. Pensionsmyndigheten kräver att vi tillsammans tecknar och skickar in ett avtal gällande andrahandsuthyrning av 1 rum. Måste jag även skicka avtalet om andrahandsuthyrningen till BRF? Om inte, behöver jag informera BRF om detta överhuvudtaget?
  Tack på förhand!

  • Att hyra ut en del av lägenheten, t ex ett rum, samtidigt som man själv bor i lägenheten, klassas inte som en 2:a-handsuthyrning. Man behöver alltså inte ansöka om tillstånd, och behöver inte ens informera föreningen.

 64. Jonas Lundgren skriver:

  Hej

  Vad händer om man jobbar i en annan ort och studerar i en annan ort och blir nekad med grund att jag driver affärsrörelse.
  Det finns tydlig kontrakt att jag hyr ut enligt avgifterna på lägenheten.

  Kan de neka mig andrahandsuthyrning?
  Vad händer om man går emot föreningen och hyr ut ändå?

  • Du har rätt att hyra ut bostadsrätten om du måste arbeta eller studera på annan ort. Men det måste vara tillfälligt, några år, det kan inte hålla på i evighet.
   Om du inte får godkänt kan du begära prövning i hyresnämnden. Om du hyr ut utan tillåtelse kan du bli uppsagd från bostadsrätten.

 65. Stella skriver:

  Hej!

  Jag och min sambo bor i min bostadsrätt. Min sambo jobbar på annan ort. Vi kommer snart att få vårt första barn, och min sambo vill att vi då flyttar närmare hans jobb under föräldraledigheten. Är detta ett giltigt skäl för mig att hyra ut min bostadsrätt? Räknas även min sambos arbete på annan ort trots att det är jag som äger lägenheten?

  • Jag är osäker på detta. Uppenbarligen kan du just nu bo kvar i din bostadsrätt fastän din sambo arbetar på annan ort, och då föreligger alltså inget skäl för dig att få hyra ut i andra hand. Om detta skulle bedömas annorlunda när ni fått barn är jag osäker på. Men ni kan ju göra ett försök och ansöka hos styrelsen. Lägg fram era skäl så kanske ni får tillstånd. Och vid ev avslag kan ni begära att hyresnämnden avgör.

 66. Mish skriver:

  Hej,
  Vi fundear på att hyra ut vår (just nu) svårsålda bostadsrätt då vi redan har tillträtt vår nya lägenhet. Skälet är således ”Tid att sälja bostadsrätten”, och styrelsen har preliminärt godkänt detta. Men för att få förlängt med godkännande, måste man göra ett försök att sälja lägenheten igen? Vi vill försöka få det sålt men det är svårt just nu och vi vet inte när marknaden vänder. Vad bör man tänka på att få med i kontraktet för att ev ordna en fotografering och visning medan andrahandsgästen bor kvar?

  Tack på förhand!

  • Att hyra ut i väntan på att sälja bostadsrätten är ett ganska nytt skäl. Som framgår av lektionen tillåts typ ½ år, men kan kanske förlängas. Någon praxis från hyresnämnderna finns ännu inte. Men en bestående prisnedgång är nog inte skäl för andrahandsuthyrning.

   I ert andrahandavtal bör ni skriva in att lägenheten vid behov ska kunna visas upp under uthyrningstiden.

 67. fidel skriver:

  kan man klaga om man är andrahand för att blir förstahand om man hyrde bostaden i mer än 3 år ?

  • Om det gäller en bostadsrätt kan man aldrig bli ”förstahandshyresgäst”. Inte heller om det gäller en hyresrätt, men man kan däremot få visst besittningsskydd, dvs man garanteras kunna få bo kvar (som andrahandshyresgäst).

 68. Carl Elofsson skriver:

  Hej Lennart!

  Om man har en bostadsrätt och styrelse påstår man har hyrt ut via airbnb, vad krävs för att bli av med sin lägenhet? Måste styrelsen ge en skriftlig varning först eller vad gäller rent lagmässigt?
  Bevisbördan borde ju ligga på styrelsen att bevisa att man faktist har hyrt ut.

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning, Calle

  • Styrelen måste först lämna en skriftlig ”anmodan om rättelse”, om de anser att olovlig uthyrning pågår. Om uthyrningen däremot redan är avslutad, är det inget mer att göra, man kan ej bli uppsagd för en tidigare olovlig uthyrning. Men har du fått en rättelseanmodan och därefter hyr ut utan tillstånd, då kan du sägas upp direkt.
   Och det är riktigt, bevisbördan ligger på styrelsen att bevisa att uthyrning pågår.

 69. Sophie skriver:

  Hej,

  Jag hyr sedan Dec 2015 en lägenhet. På förstahandskontrakt står en person som aldrig bott i lägenheten. Vederbörande har sålt sin bostadsrätt i annan fastighet två månader innan jag fick mitt kontrakt. Vederbörande bor sedan lång tid tillbaka tillsammans med sin sambo i ett hus de köpt. Vederbörande folkbokföres på denna adress ca 2 v innan stämman för en ombildning, men har trots detta en särskild postadress dit där hen med sambo bor.

  Personen i fråga sade upp mitt kontrakt i april med orden att hen inte längre har råd att ha kvar lägenheten. Till detta hör att styrelsen tömt fler lägenheter i fastigheten på ordinarie hyresgäster. Efterkonstruktion av dennes förstahandskontrakt. Lögner mm förekommer. Givetvis är detta fråga om en bulvanuthyrning. Var styrelsemedlem (4st) har nu ”tagit över” 3 lägenheter vardera i fastigheten som säljs för marknadsvärde.

  Jag har försökt få ut medlemsregister samt lägenhetsregister från styrelsen som vägrar. Ingen har någon insyn alls i styrelsen då det enbart är familjemedlemmar som suppleanter mm. Bara familjemedlemmar bor nu i fastigheten. Att det råder ett gemenskapsintresse är det inga tvivel om.

  Hur går jag tillväga för att kunna behålla mitt boende jag nu haft sedan 2015?

  • Om jag förstått det rätt är du andrahandshyresgäst, och enda möjligheten att bo kvar är då om du har fått besittningsrätt. Kontakta hyresnämnden för hjälp.

   Vad gäller själva ombildningen till bostadsrättsförening verkar det finnas många frågetecken, men du är i just detta inte direkt delaktig. Däremot: att få ut en medlemsförteckning ska alla ha rätt till, även utomstående (BrL 9:9). Vid problem, kontakta hyresnämnden.

 70. Ulrika skriver:

  Jag och min man köpte en bostadsrätt för 7 år sedan. Det är många år mellan våra barn och tanken var att de skulle kunna turas om att bo i den när det var dags att flytta hemifrån. I nuläget äger vi 90 % och den äldsta äger 10 %. Han bodde där i lite mer än 4 år innan han flyttade in hos flickvännen på prov. Styrelsen godkände uthyrning i först 1 år och därefter ytterligare 1 år. Hyresgästerna flyttade dock ut några månader innan avtalat datum eftersom de köpte egen bostad och vår lägenhet har stått tom sedan dess. Sonen har bestämt sig för att inte flytta tillbaka och mellanbarnet bor och arbetar numera på annan ort.

  Vi vill att vår yngsta son ska kunna flytta in när tiden är mogen, inom 2 år. Hur bör vi agera innan vi ansöker om förlängning, är det ett giltigt skäl att invänta barns inflyttning? Bör vi överlåta de 10 % som just nu står på den äldsta till vår yngsta son för att lättare få igenom en andrahandsuthyrning? Behöver det i så fall ske innan? Blir det då sonen som ansöker eller alla vi tre gemensamt? Vi vill inte sälja bostaden eftersom vi vill att sonen ska få bo där. Eventuellt vill vi också i framtiden själva kunna använda bostaden då och då beroende på hur vår livssituation kommer att se ut. Planer på längre utlandsvistelser finns.

  • Det finns inget enkelt svar eller givet sätt att få ett sådant tillstånd. Det ni bör göra är att kontakta styrelsen och beskriva situationen och era planer, och hoppas på att de förstår att det rimligen inte kan vara till föreningens nackdel att ni får fortsätta hyra ut. En avgörande punkt är att det måste framstå som troligt att yngste sonen kommer flytta dit, och han måste då också överta äldste sonens ägarandel. Jag tycker det är rimligt att ge er en sådan respit på två år. Men här gäller det alltså att argumentera för sin sak, och ev vara beredd att låta det gå till hyresnämnden för prövning.

 71. Li skriver:

  Hej!

  I min bostadsrättsförening så är det en kvinna som hyr ut sin lägenhet i andra hand och hon hävdar att hon ska flytta till lägenheten då hon ska pensioneras. I hur många år får man uppge ”i väntan på pension” som skäl? Den här kvinnan är närmare 40 år gammal och har således långt kvar till pensionen. Hon har bytt hyresgäster i lägenheten för att kraftigt kunna höja månadshyran och vi i bostadsrättsföreningen känner oss ganska övertygade om att hon endast köpt lägenheten som en investering och har den för att tjäna pengar på ockerhyror. Hennes lägenhet är dessutom i dåligt skick, sliten och ett gammalt kök med låg diskbänk som verkligen borde bytas ut.
  Vi i föreningen vill såklart helst att medlemmarna bor i sina lägenheter själva och således kan hjälpa till i föreningen och på städdagar. Vi är nu trötta på den här kvinnan och vill neka henne andrahandsuthyrning. Vad kan vi uppge för skäl? Att vi misstror hennes skäl att hyra ut? Kan vi hänvisa till att det är alldeles för många år kvar tills hon blir pensionär?
  Om hon anmäler oss till Hyresnämnden – kan vi bli belagda med böter om nämnden går på hennes linje?

  Bör tilläggas att hennes lägenhet ligger flera trappor upp och att det inte är en idealisk lägenhet att bli gammal i, med tanke på att det saknas hiss i huset.

  Kvinnan har heller aldrig bott i lägenheten själv utan hyrt ut den i andrahand i dem åren hon haft den.

  • Att få hyra ut i väntan på pensionering: bara några år, och bör alltså absolut inte godkännas i detta fall. Men det finns några frågor, och kanske ett stort problem: hur långe har förhållandet pågått?, har uthyrningen under denna tid inte haft något formellt godkännande?, eller har det varit godkänt och i så fall med vilket skäl?
   Ni skulle kunna neka uthyrning, och hota med att hon kan bli uppsagd om uthyrningen fortsätter utan lov. Men det finns en hake i Bostadsrättslagen som säger att om en uthyrning pågått olovligen, och styrelsen inte reagerat och skickat en anmodan inom två månader, då kan ingen uppsägning ske! Jag kan inte uttala mig om huruvida denna paragraf kan bli ett problem för er, för det beror som sagt på hur historien ser ut.
   Men det är absolut värt att pröva följande: Neka uthyrning. Om uthyrning pågår skicka en anmodan om rättelse, dvs att uthyrningen upphör. Om uthyrning fortsätter gör en uppsägning enligt alla konstens regler. Därmed hamnar bollen hos denne person, och hon får då vända sig till hyresnämnden för medling. Och kanske kan få rätt. Ni som förening riskerar dock ingenting att få saken prövad. Inga böter eller skadestånd förekommer i sådana här tvister.

 72. Erik skriver:

  Hej, jag har med styrelsens godkännande hyrt ut min lägenhet i andra hand sedan 1992. Anledningen till detta, som föreningens styrelser under åren varit medvetna om, är att både jag och min hustru är anställda vid ud och därför haft många återkommande utlandstjänstgöringar, som ju beslutas av staten. Nu har vi plötsligt fått ett brev från nuvarande styrelse enligt vilket den meddelar att vi inte längre får hyra ut vår lägenhet. Vi vill dock kunna fortsätta att få göra detta tills vi pensioneras om 5 år och då återflyttar till Sverige och vår lägenhet. Om 5 år är för lång tid skulle vi i vart fall vilja kunna hyra ut den i 2 år till, då det nu gällande utlandsförordnandet upphör och vi alltså kanske kommer att hemplaceras då (om inte ud istället beslutar om en sista utlandspost). Då styrelsen inte accepterar detta kommer vi att behöva ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hur sannolikt är det att vår ansökan beviljas? Kan man ansöka om 5 år i första hand och 2 år i andra hand eller bara ha ett yrkande?
  Stort tack f din hjälp! Erik

  • Att få hyra ut ytterligare i två år borde inte vara något problem, då ni har fullgoda skäl enligt min mening (arbete på annan ort). Detta är jag också övertygad om att hyresnämnden kommer besluta. Jag ser inte heller att det borde vara något hinder att ni därefter kan få hyra ut ytterligare de år som behövs, antingen med skälet utlandstjänstgöring, eller skälet i väntan på pensionering. Räkna dock med att bara få beviljat två år till att börja med.

  • Erik skriver:

   Hej, stort tack för snabbt och tydligt svar! Uppskattas.
   Erik

 73. Ida skriver:

  Hej! Jag har en bostadsrätt som blev klar 2016. Sedan dess har jag alltid haft den uthyrd pga jobb utomlands och längre utlandsresor.
  Men nu efter 2år som uthyrd nekar föreningen mig att hyra ut igen. Jag är även nu ute och reser en längre tid. Har dom rätt att neka mig?

  • Praxis för andrahanduthyrning pga arbete är upp till 5 år, så det borde inte vara något problem i ditt fall, så länge du tydligt kan motivera din uthyrning. Viktigt är att du har en tydlig plan att så småningom verkligen flytta in.

 74. Alice skriver:

  Hej, jag hyr ut min lägenhet sedan knappt ett år då jag jobbar i USA. Jag har träffat en man och vi planerar att skaffa barn. Jag vill då tilbringa mammaledigheten med min pojkvän i USA. Min fråga är har jag rätt att hyra ut min lägenhet i Sverige om jag är mammaledig (tjänstledig) och bor utomlands? Räknas mammaledighet som vård av anhörig?

  • Så länge du har en plan på att återvända till lägenheten, så ska du kunna fortsätta hyra ut, med motivet arbete utomlands. Att du är mammaledig ändrar inget, det måste fortfarande anses som att du har ditt arbete är utomlands.

 75. Gun skriver:

  Hej!

  Jag sitter i styrelsen och har en fråga. En av våra medlemmar har två lägenheter i huset. En bor de permanent i och en köpte de i somras (den är mindre än den de nu bor i). De har sedan dess reparerat den nyinköpta och vi i styrelsen har fått indikation på att de tänker hyra ut den andra nyinköpta lägenheten. Kan vi i styrelsen neka uthyrning av den nyinköpta lägenheten då de inte tänker bosätta sig i den. Vad jag kan se så finns inte några av de vanligast skälen för andrahandsuthyrning. Kan de hyra ut lägenheten till en nära anhörig?

  • Du är inne på rätt spår. De kan inte hyra ut denna lägenhet utan ert tillstånd, och själv bo kvar i den första lägenheten. Det finns dock två undantag:
   Att hyra ut till ”närstående”, detta kan dock begränsas till högst ett år (hyresnämndens praxis just nu). Observera dock att ni är fria att vara mer generösa, t ex om det handlar om en närstående som ni inta har någon anledning att misstro.
   Det andra möjliga skälet är ”I väntan på pensionering”, max 4 år (om det är aktuellt).

 76. Felicia skriver:

  Hej,

  vår förening bestod ursprungligen av ett stort antal mindre lägenheter. Under årens lopp har många av dessa slagits samman till större lägenheter. I föreningens ögon är en sådan hopslagen lägenhet dock flera olika (dvs ursprungslägenheterna). Det är nu flera medlemmar som upplåter en del av en sådan större lägenhet – dvs att en ursprungslägenhet hyrs ut helt och hållet – medan medlemmen bor kvar i den andra delen. Betraktas detta som en andrahandsupplåtelse eller inneboendesituation?
  Kan tillägga att den del som hyrs ut har egen ingång.

  • Här måste man nog utgå från den rent formella ursprungliga lägenhetsindelningen. Lägenheterna har tydligen inte slagits ihopa, utan är fortfarande registrerade som separata lägenheter. Att hyra ut en sådan separat lägenhet, och bo kvar i den andra, innebära definitionsmässigt en andrahandsuthyrning. Huruvida en sådan uthyrning är ett problem för föreningen kan jag inte uttala mig om. Men det borde regleras genom att all sådan uthyrning måste godkännas, och framför allt kan ju föreningen ta ut en extra avgift för detta.

 77. Ida skriver:

  Hej,

  Har tänkt hyra ut min bostadsrätt då jag skall flytta in hos min pojkvän. Min lägenhet är en 1:a med möjlighet att bygga upp vinden i etage till en 2-3:a Tanken är att hyra ut lägenheten ett tag så att vi sedan han renovera vinden och flytta dit båda två. Min fråga: Hur länge kan jag hyra ut för att sambotesta eller skall jag försöka få en annan titel på mitt uthyrande för att kunna hyra ut ca. 3-4 år. Tack på förhand!

  • Att hyra ut pga provbo med sambo ska tillåtas i åtminstone 1 år. Styrelsen kan kanske gå med på längre tid. Kan du själv komma på ”en annan titel” dvs orsak till att hyra ut, så står det dig naturligtvis fritt, men räkna med att du måste kunna bevisa ditt skäl.

 78. Anneli skriver:

  Hej!
  I föreningen där jag är ordförande har en medlem, medlemmen är även styrelseldamot, hyrt ut sin lägenhet sedan personen köpte den hyrt ut den till företag. Personen köpte lägenheten för framtida bruk, dvs för att kunna flytta in i som pensionär. Lägenheten har varit uthyrd sedan början av 2014. Trots fler påpekanden från andra ledamöter i styrelsen under de här åren om att medlemmen ska komma med andrahandsansökan har detta inte gjorts. Enligt medlemmen behöver man inte lämna någon ansökan för andrahandsuthyrning till föreningen om man hyr ut till företag. Enligt stadgarna ska även avgift för andrahandsuthyrning betalas, vilket inte heller medlemmen har gjort.
  Nu har vi övriga ledamöter tröttnat på detta förfarande och undrar:
  1. Anses andrahandsuthyrningen vara godkänd, då uthyrningen har pågått under lång tid och ingen styrelse har gjort någon skriftlig anmodan till medlemmen?
  2. Kan medlemmen anses ha förbrukat rätten till lägenheten, då medlemmen inte har inkommit med någon som helst ansökan?
  3. Kan styrelsen kräva medlemmen på betalning av andrahandsavgiften i efterhand, från och med att de infördes i stadgarna?
  4. Kan styrelsen neka medlemmen att fortsätta hyra ut i andra hand, även om medlemmen inkommer med ansökan för kommande år?
  Tack på förhand.

  • Först måste väl sägas att all andrahandsuthyrning måste ha styrelsens godkännande, oavsett vem som är hyresgäst. Att hyra ut till företag utgör inget undantag.

   Sen till frågorna:
   Olovlig andrahandsuthyrning kan vara svår att komma tillrätt med. Styrelsen måste anmoda uthyraren att lämna in en ansökan, eller att uthyrningen upphör. Annars kan bostadsrätten förverkas. I ert fall kompliceras det av att uthyrningen pågått länge, och att uthyraren är styrelseledamot, och att uthyraren tydligen från början haft ett muntligt tillstånd. Ni bör noggrant läsa igenom Bostadsrättslagen 7 kap §§ 11-21, särskilt § 21. Där föreskrivs att en anmodan om rättelse måste ske inom två månader. Anmodan om rättelse (att lämna in en sådan ansökan) har tydligen skett vid flera tillfällen, muntligt. Men hur denna § 21 ska tolkas i ert fall vet jag inte, och något rättsfall känner jag tyvärr inte till.

   Angående skälet till uthyrningen (i väntan på pensionering) så är det ett fullgott skäl, dock kan det inte vara hur långt in i framtiden som helst. Men detta har tydligen prövats 2014. Och tiden till pensionering borde rimligen bli allt kortare med åren.

   Oavsett om uthyrningen är godkänd eller inte, kan föreningen ta ut avgift för andrahandsuthyrning, om avgiften är införd i stadgarna.

   Där finns som sagt flera frågetecken i ert fall, men enklast är nog att (fortsätta) tillåta uthyrningen, men ta ut stadgeenlig avgift för detta.

  • Annelie skriver:

   Hej Lennart! Det
   Tack för ett bra svar.
   Nu har styrelseledamoten avgått från styrelsen. Detta bland annat på grund av att lägenheten hyrs ut i andra hand. Jag och övriga styrelsen har åter påpekat att en andrahandsansökan måste in
   Ännu har ingen ansökan kommit. Hur länge ska vi vänta innan vi gör en skriftlig anmodan?
   Kan också tillägga att personen nu är pensionär.
   Mvh
   Anneli

  • Jag föreslår att ni omedelbart försöker gå vidare i ärendet. Dvs lämnar en skriftlig anmodan om rättelse. Personens skäl att hyra ut (i väntan på pensionering) har ju tydligen upphört, och något giltigt skäl att hyra ut tycks då inte längre föreligga.

 79. Robin skriver:

  Hej! Tack för en riktigt bra sida!

  Jag hyr för närvarande ut min lägenhet med tillstånd av min förening.

  Vi skrev kontraktet för ca 4 månader sen för 6 månaders uthyrning men flaggade för att vi sannolikt vill förlänga för resten av året eftersom min hyresgäst är konsult med ett års uppdrag och jag är bortrest med ett års visum Australien.

  Samtidigt flaggade föreningen redan då för att många redan hyr ut i vår lilla förening (tror 3-4 st av 8 lägenheter är uthyrda för närvarande).

  Nu är det snart dags för bedömning om vi får förlänga för 6 mån till. Ordföranden har meddelat att de redan nekat 2 andra uthyrningar pga svårigheter att uppfylla styrelseuppdragen med så få medlemmar i styrelsen, och att de därför kan ha svårt att godkänna min ansökan.

  Jag undrar om detta argument är tillräckligt för att neka fortsatt uthyrning av min lägenhet eftersom jag ändå inte är med i styrelsen och ändå inte kommer att ha möjlighet att vara det för resten av året oavsett jag hyr ut min lägenhet eller inte?

  Är det rimligt att hyresnämnden kan döma till föreningens favör, och behöver jag eventuellt sparka ut min hyresgäst om det skulle bli en tvist och dra ut på tiden eller hur bör jag förhålla mig?

  Tack på förhand,
  Robin

  • Robin skriver:

   Och, om det är relevant; så är jag i Australien för att jobba men har ännu inget anställningsavtal att visa upp. Min flickvän kommer även komma hit och vi kommer att prova att bo som sambo, vilket möjligen även det kan ses som ett skäl till min uthyrning.

  • Min bedömning är att du ska få fortsatt tillstånd perioden ut, dvs året ut. Styrelsen kan rimligen inte neka en pågående andrahandsuthyrning med argumentet för få kvarvarande medlemmar, utan det får i så fall drabba nya ansökningar. Jag är övertygad om att hyresnämnden skulle se det på det sättet.
   Din hyresgästs avtal och situation är inte relevant i sammanhanget, och vad du gör i Australien är heller inte så relevant, eftersom du tydligen aviserat att du skulle vara borta 1 år. Men efter detta år kan du nog få problem om du inte kan dokumentera ditt behov av andrahandsuthyrning.

   Men annars är det generellt så att i en mycket liten förening kan uthyrning nekas just pga att det kan bli svårt att få ihop en styrelse.

  • Robin skriver:

   Hej igen Lennart,

   Följdfråga:
   Vi lämnade ansökan om att förlänga ytterligare 6 månader den 27e April, och det befintliga kontraktet löper till den 30 juni.

   De har uttryckt att ett beslut kan komma att dra ut på tiden eftersom de inte vill lämna något besked förrän befintliga ansökningar mot hyresnämnden av andra bostadsrättshavare i föreningen som redan fått avslag har återkommit.

   Jag förstår deras perspektiv, men min fråga är om jag kan komma att tvingas (om än tillfälligt) att sparka ut min befintliga hyresgäst om beslutet tar längre tid än min hyresgäst befintliga kontrakt gäller, för att be honom flytta in igen om/när beslutet väl kommer?
   Jag misstänker nämligen att min hyresgäst i så fall letar efter en annan bostad istället och min lägenhet får stå tom resten av året.

   Har föreningen rätt att orsaka någon form av repressalier om jag väljer att låta min hyresgäst bo kvar tills beslutet kommer?

   Tack,
   Robin

  • Styrelsen har en skyldighet att behandla din ansökan inom rimlig tid, vilket jag anser är inom en månad, dvs månadsskiftet maj-juni, även om det inte är reglerat i lag. Styrelsen får inte förhala denna typ av beslut, det skulle i så fall bli till styrelsens nackdel vid en ev kommande förhandling i hyresnämnden. Du ska alltså låta din hyresgäst bo kvar, det är enligt min bedömning helt riskfritt, i väntan på ett ev slutligt avgörande i hyresnämnden.

 80. Fredrik skriver:

  Har styrelsen rätt att ut avgiften för andrahandsuthyrning i efterhand (från och med att det infördes i stadgarna) utan att meddela medlemmarna?

  • Avgiften får tas ut så fort stadgarna är godkända och registrerade hos bolagsverket. Rimligen är alla medlemmar informerade om denna stadgeändring. Avgiften kan därför tas ut även för pågående andrahanduthyrningar, så fort styrelsen fattat beslut att ta ut denna avgift.

 81. Edward skriver:

  Tack för intressant läsning. Jag jobbar just nu och kommer göra det i yterliggare 4 månader till innan jag planerar att flytta till annan ort/land för studier i ca 3 år. Kan jag köpa en bostadsrätt och sedan hyra ut denna med anledningen ”studier på annan ort” även om jag bara hinner använda den själv under 1-2 månaders tid innan flytten? Jag planerar att hyra ut lägenheten under hela min studieperiod för att sedan kunna bo använda/bo i den själv när jag flyttar hem. Har du några andra aspekter som kan vara värt för mig att veta?

  Tack på förhand!

  • Det finns inga principiella hinder mot att göra som du har tänkt, dvs köpa en bostadsrätt nu, och mycket snart därefter ansöka om andrahandsuthyrning pga studier på annan ort. Det har du rätt till. Dock kan styrelsen , om de känner till omständigheterna, anse att du inte har för avsikt att (nu) bosätta dig i lägenheten, och därför avslå din medlemsansökan. Då kan det bli svårt för dig att i en överklagan hävda något annat, om du redan är på väg utomlands. En annan aspekt som du bör ta med: Är det så klokt att köpa bostadsrätt nu, 3 år innan du behöver den? Ingen vet vart priserna är på väg, kanske blir det en förlustaffär?

 82. Eva skriver:

  Hej och tack för en grym sida!

  Jag har en lägenhet som jag har köpt 2013. Jag bodde i lägenheten fram till oktober 2016 då jag flyttade in hos min kille. Vi ansökte då om att få hyra ut min lägenhet i andra hand, pga provboende. Detta beviljades i 6 månader tom maj 2017. För detta betalade vi också en avgift om 10% av ett prisbasbelopp. Detta är första gången vi hyr ut så efter detta tänkte vi inte något mer på själva uthyrningen då alla parter verkade nöjda. Så uthyrningen har löpt på utan att något nytt har skett. Nu i mars 2018 blev vi kontaktade av styrelsen som hävdar att det inte finns något dokumenterat på att vi hyr ut. Vi tog då fram de gamla dokumenten (som gick ut maj 2017) samt gjorde en ny ansökan med förfrågan om förlängning. Nu i dagarna har vi fått ett halvdant mail med information om att vår ansökan avslås, att hyresgästerna ska flytta ut inom drygt 1 månad och att vi ska betala 10% av ett prisbasbelopp i efterhand för den tiden lägenheten har varit uthyrd utöver den tid vi redan betalat för (dvs första halvåret).

  Vi har försökt läsa in oss på lagen och stadgarna för att se vad som gäller i detta. Är det så att, då styrelsen i detta mail direkt medger att de känt till den olovliga uthyrningen hela tiden, styrelsen skulle ha kontaktat oss inom 2 månader från de att de fick kännedom om uthyrning (dvs då den lovliga uthyrningen tog slut)? Eller uppfattar vi lagen fel? Vad blir konsekvensen av att de kontaktar oss med en tillsägelse efter 10 månader? Och kan de kräva en avgift retroaktivt? Många frågetecken!

  Vi vet att vi borde ha skött ärendet bättre (skyller helt på okunskap), men känns nu som att styrelsen inte heller har koll på vad som gäller eller står i deras egna stadgar (där de själva faktiskt nämner två månaders-regeln).

  Tack på förhand för svar

  • Man ska absolut inte dra för stora växlar på den här tvåmånaders-regeln. Man ska se det så här: När den första uthyrningsperioden tog slut maj 2017, och ingen ny ansökan kommit in, måste styrelsen göra det rimliga antagandet att uthyrningen upphört och att du flyttat tillbaka. I mars 2018 har styrelsen tydligen fått indikation eller kännedom om att uthyrningen fortfarande föreligger, och då skickat dig en rättelseanmodan. Det är troligen mycket svårt för dig att bevisa att styrelsen känt till den olovliga uthyrningen efter maj 2017.
   Du har nu gjort en ny ansökan, som blivit avslagen, eftersom ditt skäl (provboende) inte längre håller (efter 1½ år). Alltså måste uthyrningen upphöra, om du inte ska bli uppsagd.
   Och styrelsen kan absolut ta ut avgift för uthyrningen retaroaktivt, detta är inte direkt kopplat till om en uthyrning är godkänd eller inte, utan gäller vid all uthyrning, oavsett skäl eller omständigheter.
   Som jag ser det har styrelsen agerat helt rätt.

 83. Anna skriver:

  Hej,

  Min fru och jag köpte tillsammans en bostadsrätt med 1 rum och kök för 5 år sedan. Vi bor på annan ort och syftet med att vi köpte lägenheten var att använda lägenheten som övernattningslägenhet då det händer att jag måste jobba över en del och därför måste övernatta i denna lägenhet då det blir för lång resväg att åka hem. Styrelsen i vår bostadsrättsförening blev också informerad vid köpet om syftet med vårt köp och vi blev godkända att använda lägenheten som andra bostad. Vi har renoverat lägenheten med sängloft och nytt kök och badrum. Dessutom har vi varit aktiva i föreningsarbete och tagit på oss styrelseuppgifter under alla dessa år. Ett av våra barn bodde i lägenheten (inte självständigt eftersom lägenheten används av oss som övernattningslägenhet) under tre år och det visste föreningen om, hennes boende betraktades som inneboende. Från och med i höstas förra året bor vårt andra barn i lägenheten som inneboende tillsammans med oss. Vi informerade styrelsen så att de inte skulle undra vem som kommer och går. Nu har samma styrelse valt att betrakta hennes boende som andrahandsuthyrning och kräver 10 % av basbeloppet av oss. Vi har förklarat för föreningen att hon inte bor där självständigt och att jag och min fru använder lägenheten delvist (genomsnitt 7 dagar, plus minst en helg varje månad). Styrelsen har inte godkänt vår förklaring och kräver fortfarande 10 % av basbeloppet med motivering att man inte kan ha en inneboende om lägenheten är liten. Vi har också försökt att överlåta 10 % av lägenheten till vårt barn men fick avslag från föreningen. Vi tänker överklaga beslutet om att hennes boende inte får betraktas som en andrahandsuthyrning eftersom hon inte bor där självständigt och då lägenheten inte är upplåten för självständigt brukande. Lägenheten är också utrustad med ett sängloft och en säng under loftet för vår övernattning. Lägenhetens storlek är inget hinder för oss och det går bra att vårt barn använder lägenheten som permanent boende och att vi använder den som övernattningslägenhet och andra bostad. Vi betalar också hyra, el, internet och övriga kostnader för lägenheten.

  Vad säger lagen om detta och hur stor att vår chans att vinna om vi överklagar styrelses beslut

  • Ert fall befinner sig lite i gråzonen mellan inneboende och andrahandsuthyrning, delvis pga att lägenheten inte är ett permanentboende, men det har ju styrelsen redan accepterat. Men min bedömning är precis som er att lägenheten inte är uthyrd för självständigt brukande. Och det är det väsentliga. Jag förstår att styrelen kanske irriterar sig och tycker att ni ”överutnyttjar” situationen, och gärna vill att ni betalar för det. Jag tror att en prövning i hyresnämnden skulle ge er rätt: lägenheten är inte upplåten för självständigt brukande.

 84. Anna skriver:

  Hej!

  Om en hyr ut sin bostadsrätt utan att ha ansökt om det hos föreningen och detta har skett i över två månader utan att föreningen har reagerat på detta; kan en tvingas till uppsägning då? Tackar för svar!

  • Som framgår av en tidigare liknande fråga, så är det inte alls så enkelt som att man efter två månader fritt fram kan fortsätta hyra ut utan tillstånd. Styrelsen kan omöjligen veta när en olovlig uthyrning påbörjas, om ingen talar om det. Men om du har berättat att du hyr ut i andra hand, och styrelsen inte ”reagerat”, då är det försvårande för styrelsen, och kan tolkas som ett tyst medgivande.

 85. Andreas skriver:

  Hej,

  Jag har hyrt ut min lägenhet i två år eftersom jag jobbar som nanny i Tyskland. Har fått godkänt av föreningen att hyra ut ett tredje år. På ansökan som beviljades stod de dock en notis om att de inte kommer bevilja ytterligare uthyrning, dvs ett fjärde år. Hyresgästerna har skött sig och det har aldrig varit några problem. Vad har föreningen för så att säga ”skäl” att inte låta mig hyra ut längre? Min plan är att flytta in i lägenheten om ungefär två år så jag vill inte sälja den. Och den kan inte stå tom och kosta pengar i två år. Finns det någon möjlighet att överklaga? Hur ser mina chanser ut?

  • Arbete på annan ort är ett fullgott skäl till att hyra ut i andra hand, och praxis för detta är upp till 5 år. Styrelsen borde därför inte neka dig fortsatt uthyrning, och jag förslår att du försöker upplysa styrelsen om denna rättspraxis. Skulle det inte gå bör du ta det till hyresnämnden, som kommer ge dig rätt. Efter 5 år kan det dock bli problem, om styrelsen är negativ till fortsatt uthyrning.

 86. pepe skriver:

  Hej,
  Min man och jag bor utomlands och har hyrt ut vår BR i andra hand sedan aug 2016. Vi köpte lägenheten i nov 2008. Vi har tillstånd av styrelsen att hyra ut till augusti 2018 och därefter har vår förening meddelat att vi inte längre kan hyra ut i 2-hand.

  Min man är statligt anställd och kommer troligen att få ett nytt kontrakt för utlandstjänstgöring fr o m aug 2018 i två-tre år framåt. Jag har hört att det finns ett fall där detta redan är prövat och bostadsrättsinnehavarna har fått rätt till fortsatt 2-handsuthyrning (då de är utsända för statens räkning). Hur ser ni på detta? Kan man hitta detta ärende någonstans? Varmt tacksam för svar

  • Oavsett typ av jobb eller uppdrag så har man rätt att hyra ut pga arbete på annan ort (eller utomlands) i upp till 5 år, enligt nuvarande praxis i hyresnämnden. Se föregående fråga/svar.

 87. Joar skriver:

  Hej,

  Jag och tjejen vill provbo och hon har skickat in en ansökan till sin bostadsrättsförenings styrelse som bara gett godkännande för 6 månaders uthyrning.
  Vill vill ha 1 år då vi tycker 6 månadert är för kort samt hon som vill hyra lägenheten är inte intresserad av kontrakt på under 1 år.

  Om man överklagar till hyresnämnden får man då rätt till 1 års uthyrning om föreningen erbjudit 6 månader?

  Tack på förhand
  /Joar

  • Enligt praxis i hyresnämnden har man rätt att hyra ut upp till 1 år för provboende. Ni kan alltså överklaga och begära 1 år, och det kommer hyresnämnden antagligen godkänna.

 88. Evelina skriver:

  Hej,

  Jag och min man äger en etta i Stockholm som jag använder som övernattningslägenhet då jag på grund av arbete veckopendlar mellan Stockholm och vår permanentbostad i västra Sverige där min man även arbetar. Vi väntar nu vårt första barn och jag har för avsikt att bo i vår permanentbostad under föräldraledigheten. Jag kan i nuläget inte säga om jag efter föräldraledigheten kommer börja använda lägenheten vid veckopendling, om vi ska skaffa en större bostad i Stockholm eller om jag ska börja arbeta i närheten av vår nuvarande bostadsort. Vi vill gärna hyra ut lägenheten under min föräldraledighet och undrar om omständigheterna uppfyller lagens krav på godtagbara skäl? Styrelsen är överlag skeptisk till andrahandsuthyrning så jag vill gärna ha på fötterna innan jag tar upp frågan.

  Tack på förhand!

  • Ditt fall är lite ovanligt, och det beror på att du inte använder lägenheten som permanentbostad, vilket ju är det normala. Du har därför inget riktigt bra skäl att hyra ut en längre tid. Jag föreslår att du ändå gör ett försök, genom att förklara situationen som den är. Går inte det så får du ta till ”reservskälet”, dvs att hyra ut i avvaktan på bättre marknadsläge. Det är faktiskt ett giltigt skäl, men högst 1 år.

 89. Anna skriver:

  Hej,

  Jag har läst lite I tidigare svar angående andrahandsuthyrning (bostadsrätt) pga. av arbete utomlands . Jag ser att man får hyra ut i 5 år ifall man har arbete på annan ort, sedan att man eventuellt får vända sig till hyresnämnden om föreningen nekar till fortsatt uthyrning. Finns det någon regel eller dyl. på hur länge utöver de 5 åren man får hyra ut då man arbetar utomlands?

  Jag har hyrt ut min lägenhet i 6 år nu ( ansökt om uthyrning varje år och hittills fått det godkänt). Däremot har föreningen påpekat tidigare om att jag nu har hyrt ut lägenheten ett tag, och jag tror tyvärr vid min nya ansökan att jag kan bli nekad till fortsatt andrahandsuthyrning. Jag undrar vad mina chanser är om jag måste vända mig till hyresnämnden för fortsatt andrahandsuthyrning?
  Tack för på förhand!

  • Det är viktigt att förstå att det inte finns några detaljerade lagregler för uthyrning i andra hand. Det finns bara en praxis (i hyresnämnden), och den säger att för arbete på annan ort ska man få hyra ut i upp till 5 år. Styrelsen kan naturligtvis vara generös och godkänna för ytterligare år, och hyresnämnden kan också vara mer generös, om du har bra argument. Men ju fler år som går, desto mer kommer de ifrågasätta om du överhuvud taget avser att flytta hem igen. Dina chanser i hyresnämnden minskar alltså succesivt.

 90. Pernilla skriver:

  Ett varmt tack, Lennart, för mycket snabbt svar den 1/5 på min fråga.

  Nu undrar jag bara om den 5-årsperioden du nämner man har rätt att hyra ut sin lägenhet i andrahand enligt rättspraxis räknas i en följd utan avbrott…

  Vi har således hyrt ut vår lägenhet i snart två år (sept 16-juli 18) men också under perioden maj 12-maj 14 hyrde vi ut den då min make var stationerad utomlands även då. All annan tid sedan nov 2008 har vi själva bott i lägenheten.

  • Jag är inte tillräckligt insatt i hyresnämndens rättspraxis för att kunna ge ett tillförlitligt svar. Min egen uppfattning är dock att man ska räkna varje period för sig, dvs den nu pågående uthyrningen bör godkännas åtminstone upp till 5 år, dvs 3 år till. Hyresnämnden tar hänsyn till alla relevanta omständigheter, och att ni hyrt ut under en tidigare period tror jag inte är till er nackdel. Det är skälet som är det väsentliga, och att ni kan förväntas flytta tillbaka inom rimlig tid.

 91. Lennart skriver:

  Hej.

  Tack för en MYCKET informativ sida.

  Jag sitter i styrelsen för en förening i Stockholm och har två frågor om andrahandsuthyrning.

  #1. På vilket sätt kan skäl för andrahandsuthyrning efterfölja varandra?
  Kan en medlem t.e.x först anföra att den provsammanbor, sedan att den arbetar på annan ort och därefter att lägenheten är svårsåld? Är det så att varje nytt skäl vägs mot tidigare anförda skäl?
  #2. Hur skall skäl för andrahandsuthyrning hanteras när det finns flera ägare till en bostadsrätt? tT.ex. en hel familj med delat ägande. Har de alla möjlighet att anropa enskilda skäl, eller vägs deras behov ihop?

  • Det är viktigt att förstå att detta inte är lagreglerat, utan det finns bara en viss praxis som tillämpas av hyresnämnderna (och de flesta bostadsrättsföreningar). Därför finns det inget enkelt svar på fråga 1, det bör istället bli en samlad bedömning: vad kan man tycka är rimligt? Bostadsrättsföreningen bör vara generös i sin tolkning, enligt min mening.
   Fråga 2: Vid ett delat ägande blir det i praktiken den med svagast skäl som avgör frågan. Det är ju först när ingen kan bebo lägenheten som den kan hyras ut. Det är svårt att svara utan att ha ett specifikt fall att ta ställning till.

 92. Anna skriver:

  Hej, jag har provbott med sambo i 8 månader och har fått tillstånd att hyra ut ett år (tom 1 okt 2018). Jag har nu planer att studera på annan ort från och med jan 2019. Kan jag få rätt att hyra ut i 2:hand på nytt? Behöver jag kunna visa upp ett antagningsbesked? Min förening är en HSB förening som jag uppfattar har strikta regler.
  Tack på förhand!

  • Ja, du bör absolut få tillstånd till ny andrahandsuthyrning pga dina kommande studier (förutsatt att det inte är inom pendlingsavstånd). Du kan behöva styrka ditt skäl t ex genom ett antagningsbesked.

 93. Christopher skriver:

  Hej vi har en förstahandslägenhet och vill hyra ut till min syster som skall börja plugga i Göteborg.

  Vi har hittat en bostadsrätt som vi vill köpa och ser att det skulle passa barn om min syster bodde i vår gamla lägenhet sålänge. Skulle detta funka? Är det ett giltigt skäl till att ansöka hos hyresnämnden??

 94. Ida skriver:

  Hej, jag har hyrt ut min lägenhet pga jobb på annan ort. Har nu bott i lägenheten sedan februari och har nu sökt om att få hyra ut lägenheten igen pga att jag ska pröva bo sambo. Men den ansökan blev nekad pga att det måste gå ett år mellan att jag har hyrt ut och hyr ut igen. Finns det någon sån regel?
  Med vänlig hälsning, Ida

 95. Erika skriver:

  Hej!

  Jag hyr i andra hand och mamma äger lägenheten. Vi fick beviljat andrahandskontrakt av den interimistiska bostadsrättsföreningen (typ mäklare och byggare) innan inflytt, på 5 år. Nu har 5 år snart gått och jag har vädjat till bostadsrättsföreningen om nytt kontrakt och de vill att jag ska äga 5-10% av lägenheten ist.

  Jag har pratat med Försäkringskassan och jag skulle förlora drygt 3000 i månaden eftersom jag inte kan hyra i andra hand av mig själv utan då räknas bara avgift till föreningen. Har kollat och deras uträkning verkar stämma.

  Läget är desperat. Som sjukpensionär kan jag varken förlora bostaden eller förlora 3000 kr i månaden. Särskilt min son är för sjuk för att klara en flytt. Jag måste hitta en lösning. Kan sonen (17 år) äga 5% av lägenheten? Vet du lagar kring det? Är styrelsen tvungna att bevilja andrahandskontrakt om en av ägarna bor i bostaden? Det liknar ju en inneboende-situation. Jag måste ha beviljat andrahandskontrakt från styrelsen att visa upp till FK. Kan jag hyra av min son och min mor?

  • Tyvärr kan jag inte ge något bestämt svar. Det hänger mycket på hur styrelsen ser på det, och nu har dom tydligen gett dig ett förslag på hur situationen kan lösas. Din ersättning från Försäkringskassan spelar därvidlag ingen roll, det är inget som styrelsen behöver ta hänsyn till. Om du blir ägare till del av bostadsrätten är du inte längre andrahandshyresgäst. Att din son skulle bli delägare, och inte du, ser jag som mycket långsökt och antagligen omöjligt.
   Du kan försöka ta upp ditt fall i hyresnämnden, möjligen kan de fortsätta ge dig tillstånd till andrahandkontrakt, även om det förefaller osannolikt.

 96. Zubair skriver:

  Hejsan. Jag heter Zubair och ha en lite frågor angående uthyrning av en bostadsrätt.

  Jag en bostadsrätt och hyrde ut den direkt, för 1år, nu vill jag förlänga Det. Min plan är att sälja tillbaka bostadsrätten i närmare framtid (när priserna har gått upp igen) . Om jag har denna skäl i min ansökan, kan föreningen neka Det,tror du ?

  Min nästa fråga är: Kan man upplåta sin hyreslägenhet till sin fru ,fast att vi bor tillsammans i denna hyreslägenheter?
  Tacksam för svar.
  Mvh Zubair

  • Kanske kan du få hyra ut i ett halvt eller ett år pga svårsålt läge, men inte längre. Men det är styrelsen som avgör.
   Den andra frågan kan vi inte besvara, då det tydligen handlar om en hyresrätt.

 97. Jessica skriver:

  Hej!
  Jag och min sambo äger en bostadsrätt tillsammans och äger 50/50 var. Nu ska min sambo börja studera på annan ort. Är det giltig anledning att hyra ut bostadsrätten i andra hand om en av oss ska studera på annan ort och jag då vill flytta med min sambo och där med också arbeta på annan ort?

  Med vänlig hälsning,
  Jessica

 98. Linnea skriver:

  Hej!

  En kvinna i vår förening hyr ut sin lägenhet i andra hand, med skälet ”i väntan på pensionering”. Hon köpte bostadsrätten för fyra år sedan och har aldrig bott i den själv. Vi i styrelsen har våra misstankar om att hon endast köpt bostadsrätten för investering, då hon bor på en finare adress. Hon fyllde 65 i våras och vi kontaktade då henne för att höra om hon tänkte flytta in i lägenheten. Hon har svarat att hon ska jobba tills hon är 67 och sakta trappa ner därefter. Hon driver eget företag och verkar inte vilja gå i pension de närmaste åren. Har läst att skälet ”i väntan på pension” endast gäller i fyra år och dom har hon förbrukat. Hennes kontrakt för andrahandsuthyrning löper ut i höst och vi i styrelsen kommer därefter att neka henne någon andrahandsuthyrning. Hur stor är chansen att hon kan få rätt mot oss om hon överklagar vårt kommande beslut? Kan hon t.ex. bara ändra sig plötsligt och säga att hon ska flytta in om ett år? Min farhåga är att hon kommer vilja äska tid..

  Hon tar en ockerhyra för sin lägenhet och ligger några tusen över de andra lägenheterna som hyrs ut i andrahand i vår förening.. Är kanske inget vi kan göra något åt? Endast uppmana dom som bor där att överklaga och försöka få tillbaka pengar när dom flyttar?

  Vänliga hälsningar,
  Linnea

  • Jag tycker ni gör rätt om ni nekar henne fortsatt uthyrning. Då blir det upp till henna att överklaga till hyresnämnden. Utfallet där går dock inte att säkert förutsäga. Chanserna är väl 50-50, allt beroende på hur pass bra argument som läggs fram, för eller emot.

 99. Orolig skriver:

  Hej!
  Jag och min sambo har hyrt en bostadsrätt i lite över två år. Bostadsrättsägaren bor i eget hus och har planer på att flytta in i lägenheten när hon inte längre orkar underhålla sin villa. Hon är 70 år. Vi har nu blivit kontaktade av styrelsen om att vi måste flytta. De uppger att vi har skött oss bra och att de kan tänka sig att sträcka sig 6 månader till för att vara schyssta. Vi har en 1.5 årig son som går hos en dagmamma här i närheten och vi är oroliga över att behöva flytta långt och behöva flytta på honom. Vi har levt på en lön i några år då jag studerat men jag är klar med studierna i januari. Då vi kommer att börja spara höga summor varje månad då vår enda möjlighet till ett tryggt boende är att köpa en bostadsrätt då bostadskön inte kommer ge nåt på flera år. Kan de nämnda omständigheterna ge en möjlighet för styrelsen att tillåta oss bo kvar 1-2 år till? Med tanke på bostadsbrist, ett barn inblandat och vår möjlighet att köpa eget om cirka 2 år. Vår bostadssituation är såklart inte deras ansvar men jag tänkte att en styrelse möjligtvis skulle kunna se förbi stadgar och regler och bedöma fall till fall. Tidigare angivna skäl till uthyrning har varit att bostadsinnehavaren skall flytta in när ”tiden är mogen”. Tacksam för svar. Mvh

  • Det du har rätt i är att er bostadssituation inte alls är styrelsens ansvar. Er bostadssituation spelar egentligen ingen som helst roll i detta sammanhang. Andrahandsuthyrningen är en sak mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Men naturligtvis kan styrelsen välja att ta hänsyn även till er situation och era önskemål, men några krav kan ni aldrig ställa.

 100. Shawan AL-Kadhi skriver:

  hej
  har bostadsrätt som jag hyr ut för att jag jobbar i ett annat ort nu,
  1- får jag hyra ut den ifall jag jobbar utomlands och hur länge?
  2- får jag hyra ut den om jag blir pensionär och bor utomlands?
  MVH

  • På annan ort eller utomlands spelar ingen roll, så länge du har skäl ska du få hyra ut. Men inte hur länge som helst, efter 5-6 år kanske styrelsen undrar om du över huvudtaget tänkt flytta tillbaka.
   Som pensionär och boende utomlands kan styrelsen också undra hur länge detta ska pågå, jag tror att du högst kan få hyra ut ett par år. Vet inte om det finns någon praxis hos hyresnämnden i det fallet.

 101. Maria skriver:

  Hej. Jag och min exsambo köpte vår gemensamma hyresrätt när den ombildades 2007. Strax därefter separerade vi men jag och min son bodde kvar i borätten. Nu så här långt senare äger vi den fortfarande tillsammans och har under alla år delat på utgifterna med tanke på att båda ska få ut en del av vinsten vid ev försäljning. Jag har under senaste året arbetat till och från på annan ort och arbetspendlat medan min son bott kvar i lägenheten. Nu funderar jag på att flytta utomlands för en obestämd tid. Jag är enskild företagare och har min firma adress på lägenheten. Ev avlutar jag den och startar upp på nya stället. Men om jag flyttar kommer varken jag eller min sambo vara skrivna på lägenheten längre, endast min son. Räknas det som uthyrning till närstående och i sådant fall skall det beskattas som en andrahandsuthyrning? Min son kommer betala avgiften till föreningen vilket han redan gjort under de perioder jag varit bortrest i arbetet. Behöver både jag och min exsambo deklarera uthyrningen till Skatteverket eller räcker det att endast jag gör det? eller ingen?

  • I just ert fall föreslår jag att ni inte gör något alls, åtminstone inte till en början. Att du (tillfälligt) bor utomlands behöver inte automatiskt innebära att din lägenhet anses vara uthyrd, din son bor ju faktiskt kvar och ”vaktar lägenheten”. Det blir svårt att fastställa om du kan anses ha flyttat för gott, möjligen om du ändrar din folkbokföring. Men det ankommer faktiskt på styrelsen att då påstå att du har flyttat för gott, och påstå att det föreligger en andrahandsuthyrning, i juridisk mening. Så länge inte styrelsen hör av sig, är det alltså inga problem att din son bor kvar, och att allt bara ”rullar på” som vanligt.

 102. Angela skriver:

  Hej,

  Jag och min man har en lägenhet i en upa förening som vi för tillfället hyr ut i andra hand, pga flytt till större. Marknaden var/är svår att sälja på för tillfället och därav valet till uthyrning under en period. Föreningen har även beviljat detta.

  Föreningen har beslutat att ta ut en avgift vilket i sig inte är några konstigheter, detta finns även inskrivet i stadgarna.
  Det är däremot beslut till avgiften jag ställer mig frågande till. Man har bestämt sätta avgiften till 25% av månadshyran.

  Frågan är; faller borättförening under samma lag som en bostadsrättsförening gällande andrahandsuthyrning, dvs. avgiften de får ta ut får högst vara 10% av prisbasbeloppet/månad?

 103. Johan skriver:

  Hej. Tack för en bra sida.
  Jag har varit tvungen att jobba på annan ort samt varit utomlands flera gånger senaste halvåret hyrt ut lägenheten och behöver nu förlänga hyresperidoden med 6 månader (totalt ett år) men styrelsen överväga att nekar detta.

  Jag har både åberopat arbete utomlands och arbete på annan ort.
  ”Orten ska ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1½ timme enkel väg.”

  Det är 13 mil enkel resa för mig.
  Med tåg tar det över 2 timmar dörr till dörr att pendla.
  Med bil tar det 1 timmar och 20 min – 2 timmar. Oftast långt över de 1½ då jag måste åka in i Stockholmstrafiken som är galen pendlingstider.
  Till saken hör också att jag bara jobbar 50% och har 50% sjukersättning.

  Styrelsen tycker att orten är inom rimligt pendlingsavstånd.

  Utlandsvistelserna är mellan 1-2 veckor men varit ca 1-2 resor i månaden.

  Kan de neka trots att reglerna är tydliga?
  Jag har hyrt ut i omgångar tidigare och bott i lägenheten i omångar då mitt jobb ibland kräver arbete på annan ort och utomlands. Men även då jag har mina barn på annan ort varannan vecka och vissa perioder har de behövt mig där. Men det ska väl inte spela någon roll?

  Fråga: Vad tror du ett utslag i hyresnämnden blir?

  En andra fråga är att nuvarande kontraktet går ut i slutet av januari men handläggningstiderna hos hyresnämnden är 3 månader.

  Några frågor kring det:
  Fråga: Kan hyresgästen bo kvar till dess hyresnämnden förslag går igenom?

  Fråga: Om föreningen vägrar godkänna att hyresgästen bor kvar till dess att hyresnämnden ger sitt utslag. Hur lång tid tar för dem att försöka utesluta mig / vräka mig från lägenheten.

  Fråga: Måste de delge mig fysiskt eller räcker det att de lägger en lapp i brevlådan eller skickar ett mail?

  Anledningen till de senare frågorna är att jag är ruggigt trött på styrelseordförande som driver föreningen som en liten diktatur… Så får jag det inte godkänt så överväger jag att hyra ut den tills dessa att hyresnämnden godkänner en sån uthyrning. Samt skulle det ”skita” sig så säljer jag den och köper en annan lägenhet med bättre styrelse.

  • Komplicerad situation och många frågor. Min åsikt är att du bör få fortsätta hyra ut din lägenhet, dina skäl verkar vara tillräckliga, och det handlar ju bara om totalt 1 år, vilket inte är mycket. Styrelsens ”regler” förefallar alltför rigida. Hyresnämnden brukar vara generös i sådana fall.
   Angående delgivning: det räcker inte med en lapp i brevlådan: du ska ha fått den överlämnad personligen, eller fått den skickar med rek.
   Hur du rent praktiskt ska hantera din situation, där har jag tyvärr inga råd att ge.

 104. Josefin skriver:

  Hej,

  Tack för en jättebra hemsida och information!
  Jag har en liten fråga angående uthyrning/utlåning av bostadsrätt till närstående.
  Jag bor för tillfället inte i min lägenhet och har hyrt ut i nästan 2 år nu (med styrelsens godkännande såklart). Min uthyrningsperiod är t o m siste mars, men hyresgästerna har redan flyttat ut så den står tom. Min mamma skulle däremot vilja bo där i en vecka i mitten av mars, skulle detta vara okej eller behöver jag styrelsens godkännande för detta?

  Med vänliga hälsningar,
  Josefin

  • Detta är absolut inger problem, och behöver inget nytt godkännande. Du har ju redan en godkänd andrahandsuthyrning. Dessutom är det ju din mamma, och man kan se det som att hon bara ”tittar till” lägenheten.

   Jag skulle faktiskt vilja påstå, att en utlåning (eller uthyrning) av en lägenhet upp till en månad i praktiken aldrig behöver något godkännande. Det är helt enkelt alltför kort tid. Ingen hinner reagera, eller agera, på en sådan utlåning eller uthyrning, förrän månaden har gått, och uthyrningen upphört.

 105. Katarina skriver:

  Äger en bostadsrätt sen 3 år. Min son 18 är bor där med mig halvtid. Jag planerar att flytta in hos min pojkvän i hans villa. Däremot vill jag ha kvar min lght då jag inte kommer äga huset och min son fortfarande går gymnasiet och behöver bo kvar. Jag kommer ha kvar mitt eget sovrum och de flesta möbler Sonen kommer få disponera lght i övrigt Jag betalar avgiften. Min önskan är att han kan bo där medan han går gymnasiet 3 år. Huset ligger nämligen utanför stan och det finns inget eget rum till min son där. 1. Måste vi ha ett andrahandsavtal? 2. om vi inget säger, kan det få konsekvenser vid ev. upptäckt? 3. Kan jag skrivs mig på min pojkväns adress utan konsekvenser?

  • Denna situation är en gråzon, det finns inte något enkelt svar. Min uppfattning är dock att det inte alls kan betraktas som någon andrahanduthyrning så länge som du: har kvar ett eget rum, har kvar en egen nyckel, det bara är din son som bor kvar. Då kan det anses som att ni som familj bor kvar, även om du (tillfälligt) inte vistas där.

   Däremot: Om du inte har något rum kvar, och din son bor där tillsammans med t ex en sambo, och du är skriven på annan adress. Då är situationen annorlunda, och kan kanske betraktas som att lägenheten är uthyrd.
   Mellan dessa två situationer kan det naturligtvis finnas en mängd övergångsvarianter.

   Viktigt att förstå är att det är upp till styrelsen att påtala, om de anser att det föreligger en uthyrning i andra hand. Bollen ligger så att säga hos styrelsen. Så länge styrelsen inte stöter på så behöver du inte säga något, eller anmäla något. Mitt förslag är alltså att ni gör som ni planerat, men att du för säkerhets skull står kvar skriven på lägenhetens adress.

 106. Fredrik skriver:

  Hej

  Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand med Brf-styrelsens tillåtelse. Nu ska föreningen renovera yttersidan av fönstrena i fasaden mot gatan. I samband med det behöver hantverkarna komma åt kring fönstret (cirka 6kvm, eller 10% av lägenhetens yta) samt sätta upp ett plastskydd för fönstret som till viss del hindrar utsikten.

  Mina hyresgäster vägrar att släppa in föreningens hantverkare med två argument i) de ska flytta ut i början av maj och menar att inget underhåll får göras sista månaden enligt jordabalken; och ii) jag informerade dem först i början av mars om renoveringsplanen och enligt jordabalken har de rätt att få minst en månads varsel innan renovering.

  Hyresgästernas enda kompromissförslag är att de ger hantverkarna tillträde mot en hyresnedsättning om 67% av månadshyran för en hel månad. Det vill jag inte acceptera, då förlorar jag alltför mycket till följd av avgift och räntekostnad. Brf-styrelsen säger sig ha rätt att komma in i lägenheten och har gett mig ett rakt besked – ”se till att vi kommer in”.

  Hur föreslår ni att jag fortskrider med detta? Gäller verkligen jordabalkens (hårda) krav på hyresvärdar även för brf-andrahandsuthyrning?

  Tack på förhand för hjälpen!

  • Du verkar ha hamnat i ett knivigt läge. Du har enligt Bostadsrättslagen skyldighet att släppa in föreningen för dessa underhållsarbeten. Samtidigt verkar det stämma att paragrafen i Jordabalken (12:26) kan tillämpas även här. Otur kan man tycka att du har en hyresgäst som lusläst lagen och inte kan kompromissa, vilket skulle behövas i detta fall.

   Lösningen? Börja med att själv lusläsa Jordabalkens paragraf, om din hyresgästs påstående om tider etc verkligen stämmer i ditt fall. Räkna dagarna exakt. Prata också med styrelsen, kanske kan du få arbetet uppskjutet till efter din hyresgäst flyttat ut. Det brukar inte vara omöjligt att tidsmässigt planera om t ex i vilken ordning olika fönster ska göras vid. Som sagt, när lagar krockar som i detta fall, måste man försöka kompromissa.

  • Fredrik skriver:

   Tack Lennart. Jag tvingades såsom du förutspådde att gå på hyresgästens linje.

 107. Ewa Carlsson skriver:

  En styrelse har olika uppfattning om 2:a handsuthyrning. Majoritetsbeslut finns, men ordförande har avvikande mening och protokollering aviserad att reservation kommer att skrivas i protokollet.
  I och med reservationen – kan ordförande helt delegera detta ärende till annan ledamot ?

  • Förstår inte riktigt frågan. Styrelsens beslut angående 2:ahandsuthyrningen gäller ju, oavsett ordförandens egen mening och ev reservation. Så vad du menar med delegering förstår jag inte.

 108. Mari skriver:

  Hej,

  Jag bor i en liten förening om 27 lägenheter. Det är svårt att få villiga styrelsemedlemmar då många är äldre pensionärer. Hur många lägenheter ska då få hyras ut i andra hand alternativt stå tomma för att ägarna har andra bostäder och inte är valbara styrelsemedlemmar?
  Det är en stabil förening men många bor inte där särskilt länge.

  Med vänlig hälsning
  Mari

  • Jag uppfattar frågan som att ni inte vill godkänna fler uthyrningar pga svårighet att få till en styrelse. Detta kan vara ett skäl till att neka andrahanduthyrning, men om det är så i just ert fall vet jag inte. Det finns ingen klar praxis vad jag vet i hyresnämnden, utan bedöms från fall till fall.

 109. Pontus skriver:

  Hej
  Kan en bostadsrättsförening ta ut en avgift för andrahandsuthyrning trots att kontraktet för denna är skrivet innan föreningen bildades?
  Hyrde ut min 1:a i andrahand för att prova på samboskapet. Fick tillstånd av hyresvärden att hyra ut den i andrahand först 6 månader och sen ytterligare 6 månader.
  Under den andra 6-månadersperioden så har föreningen bildats och jag har sålt lägenheten (tillträde när andrahandsuthyrningen upphör). Och nu när det är det är 1 månad kvar så får jag en extra avgift för andrahandsuthyrning på 1550kr.
  Tacksam för svar

  • Om det står i stadgarna så får föreningen ta ut avgift för andrahandsuthyrning. Jag uppfattar det som att du köpte loss din lägenhet under tiden uthyrningen pågick, och då gäller alltså föreningens stadgar, där denna avgift finns angiven. Oavsett när uthyrningen påbörjades. Avgiften är 10% prisbasbelopp på helårsbasit, vilket ger ca 387kr/månad. 1550kr motsvarar 4 månaders uthyrning, vilket kanske stämmer i ditt fall.

 110. Gun skriver:

  Vår bostadsrättsförening har en gästlägenhet som medlemmar får hyra. Den består av ett rum med tre bäddar och en toalett med dusch. Då det har varit lite si och så med städningen funderar styrelsen att ta ut en avgift av medlem som inte har städat efter sig. Är det ok att göra det? Eller är det lika regel att man inte får ta ut andra extra avgifter som vid städdagar?

  • Det är helt ok att ta ut vilka avgifter man vill för gästrum, eller städning av gästrum. Att hyra gästrummet är en helt frivillig handling, och inte förknippat med det ordinarie boendet. Förbudet att ta ut extra avgifter gäller enbart själva bostadsrätten.

 111. Dani skriver:

  Hej,

  Tusen tack för en bra sida! Jag tänkte höra med dig om vad som kan räknas som giltig anledning för uthyrning. Om jag till exempel skulle bli arbetslös i framtiden och därför inte ha lika god ekonomi, skulle jag då tekniskt sett kunna få hyra ut min lägenhet under den perioden?

  • De giltiga anledningar som brukar godtas är uppräknade under lektionsavsnittet. Att hyra ut enbart pga bristande betalförmåga kommer troligen inte att godkännas. Men det hindrar ju inte att man försöker, man kan ju bara få ett nej i värsta fall.

 112. Patrik skriver:

  Hej,

  Har tänkt köpa en lägenhet till min son som är 15 år men det innebär att inflyttning för hans räkning är först om 2-3 år. Är det en giltig anledning/orsak för ett andrahandsuthyrning?

  mvh
  //Patrik

  • Beslutet ligger ju hos föreningsstyrelsen, men jag har svårt att tro att en styrelse skulle godkänna ett sådant köp, alltså själva köpet/medlemsansökan. Det är heller inget skäl för en andrahandsuthyrning hos hyresnämnderna.

 113. Shiro skriver:

  Hej
  Jag hyr ut i andra hand (bostadsrätt) min lgh. Enligt styrelsen så stör hyresgästerna, jag har pratat med dem och de har lugnat ner sig och lovat att inte störa. Men styrelsen säger nu att de har tre dagar på sig att flytta annars ringer de polisen. jag sa det till hyresgästen och han säger att enligt vår kontrakt och enligt hans advokat så får styrelsen eller jag inte göra så.
  Vad gäller här om de fortsätter att störa och förstöra min lgh?

  • Jag vet ju inget om bakgrunden eller hur mycket störningar som förekommit, men uppenbarligen har styrelen tröttnat både på dig och din hyresgäst. Du ansvarar för din hyresgäst, och om denne stör tillräckligt mycket, och tillräckligt länge, så är det du som kan bli uppsagd och bli av med din bostadsrätt. Men att styrelsen hotar med polisen, och att hyresgästen måste flytta inom tre dagar, det är inte så det fungerar. Det måste skickas skriftliga tillsägelser (till dig), och det måste ske skriftliga uppsägningar (från dig till hyresgästen, och från styrelsen till dig). Min rekommendation är att du säger upp din störiga hyresgäst så fort som möjligt, för detta kommer annars drabba dig.

 114. Rolf skriver:

  Hej,

  Jag har precis köpt en lägenhet som jag tänkt börja utnyttja när jag går i förtidspension vid 50 års ålder och det är om ca fyra år. Är det ett giltigt skäl för att hyra ut i andra hand? Då tänkte jag sälja nuvarande villa och köpa en lägenhet utomlands där jag ska bo på vinterhalvåret.

  mvh
  //Rolf

  • Jag vet ju inte huruvida du varit ärlig i samband med köpet, att du inte tänker flytta in förrän om (tidigast) fyra år. För då skulle du ha fått svar direkt från styrelsen. Om du nu ansöker om andrahandsuthyrning är det osäkert om du får det beviljat. Kanske, kanske inte. Men det är bara att försöka, skulle du få avslag får du vända dig till hyresnämnden. Men utgången är oviss. Det som talar mot dig är att du planerar pensionen så tidigt, frågan är om hur pass troligt det är.

 115. Susanne Ericson skriver:

  Hej
  Vi har hyrt ut vår Bostadsrätt 1 år 7 månader pga spanskstudier i Spanien. Efter detta blev jag erbjuden arbete och blev beviljad 1 års uthyrning till. Nu vill samma skötsamma hyresgäst som bott det senaste året förlänga avtalet och jag har kvar mitt arbete i Spanien. BRF nekar. De har som anledning att inte bevilja tillfälliga hyresgäster. Detta är nu inte fallet då det är samma person som ska hyra.
  Har de rätt att neka?
  MVH Susanne Ericson

 116. Rebecca Asplund skriver:

  Hej
  Har en Br som blev omvandlad från hyresrätt strax efter att jag och min tonårige son flyttat in för över 10 år sedan. Vi har bott där tillsammans men jag valde att flytta ut till mitt lantställe för några år sedan och låta honom bo kvar . Han skaffade flickvän och är en ung vuxen osv. Styrelsen har i alla år vetat att min skötsamme son bor där. För ett år sedan hade man tydligen tagit upp på stämman att de som har köpt lägenhet till sina barn ska betrakta barnen som andrahandshyresgäster och betala extra till föreningen. Detta står dock inte i stadgarna. För ett par månader sedan fick jag en faktura på ett retroaktivt belopp utan att jag ansökt om andrahandsuthyrning och har inget avtal på det. Är det tillåtet att göra så.? Jag har betalat men det känns inte rätt eftersom styrelsen i många år känt till förhållanden. Tacksam för svar. Mvh Rebecca

  • Frågan är vem som står som ägare till bostadsrätten. Jag antar att det är du står som ensam innehavare. Då har ni bott där som familj, men nu bor enbart din son där, och det kan betraktas som andrahandsuthyrning. Och den kan rent formellt inte pågå hur länge som helst. Diskutera detta med styrelsen. Avgift får bara tas ut om det står så i stadgarna.
   Förr eller senare måste ni göra upp om ägarskapet, t ex att din sin övertar bostadsrätten.

 117. Daniel skriver:

  Hej,
  jag kommer söka om andrahandsuthyrning och anledning är att jag ska provbo med min partner. Mer än att nämna det i titeln och förklara mig, har styrelsen på något vis rätt att neka, eller kräva något mer som styrker detta? Hur ser det ur i andra fall med liknande situationer?

 118. Oskar skriver:

  Hej,
  Efter ett år av andrahandsuthyrning motiverat av arbete på annan ort så har vi fått avslag med en förlängning under ytterligare ett år med motiveringen ”Beslutet att inte bevilja för ytterligare ett år är motiverat utifrån att andrahandsuthyrning redan har beviljats för ett år utifrån skälet arbete på annan ort samt att det finns skäl att neka utifrån stora problem med en stor mängd andrahandsuthyrningar inom föreningen. Vi behöver öka både ansvar och engagemang från medlemmarna för föreningens bästa.” Vi är inte nöjda med detta eftersom vår avsikt är att bosätta oss i lägenheten längre fram. Vår hyresgäst har skött sig klanderfritt. Stadgarna medger andrahandsuthyrning ”tillstånd för andrahandsuthyrning ska lämnas av styrelsen om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och styrelsen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke”. Vad tror du om utsikterna i hyresnämnden?

  • Hyresnämnden godkänner alltid arbete på annan ort som skäl, och det för flera år i rad. Det enda som i undantagsfall kan spela in är det som styrelsen anför, nämligen att det är för många uthyrningar som gör att det inte går att få fram en styrelse. Gäller i praktiken bara små föreningar med stor andel andrahanduthyrningar. Och rimligen borde då en pågående uthyrning (som er) ha företräde framför en nyuthyrning.
   Jag tror ni har goda chanser om ni överklagar till hyresnämnden.

 119. David skriver:

  Hej!

  Kommer att inom kort flytta till ett annat land för att arbeta och har ett anställningsavtal att visa upp.

  Har sedan årsskiftet 2018 haft en inneboende men min Brf ser det som en andrahandsupplåtelse trots att jag kan komma och gå som jag vill. Förklarat hur det ligger till i ett brev till styrelsen men ännu inte fått något svar.

  Jag är dock skriven på en annan adress p.g.a. att jag vill ha min post dit.

  Har erhållit ett avslag där med motiveringen att jag tidigare hyrt ut min lägenhet utan tillstånd (inneboendesituationen) samt att jag de senaste 24-36 månader inte varit skriven på adressen.

  De uppmanar mig att samtidigt överklaga till Hyresnämnden trots att de vet att min anställning börjar inom kort. Vad bör jag göra?

  Hur ser du på mitt fall, vem har rätt eller fel?

  • Det är lätt att hålla med styrelse: ditt fall verkar uppenbarligen vara en typ av andrahandsuthyrning, de yttre omständigheterna pekar på det. Din utlandsvistelse borde dock kunna godkännas som själ, men nu har du redan fått styrelsen emot dig. Så din enda möjlighet är att gå till Hyresnämnden. Hur det kommer gå där? det går inte att förutsäga.

 120. Emma skriver:

  Hej! Jag är gravid med mitt andra barn, jag har dock bestämt mig för att separera. Jag har lånelöfte och skulle helst vilja köpa innan jag får barn 2 eftersom jag då kommer få ett lägre lånelöfte och därmed begränsas utbudet ytterligare. Jag har inga problem att klara årsavgiften och lånekostnaden när jag jobbar, men under föräldraledigheten skulle jag helst vilja ha lägre kostnader och funderar därför på att bo i mitt fritidshus under det året jag kommer vara hemma med barn 2. Hur tror du mina möjligheter till att få beviljad andrahandsuthyrning Ser ut? Mitt fritidshus ligger på annan ort. Jag behöver bo på denna orten efter föräldraledigheten eftersom jag har mitt jobb här.

 121. Jenny skriver:

  Hej
  Jag och min syster har ärvt mammas bostadsrätt. Pappa bor i lgh men är ej delägare. Vi har fått tillstånd från BRF att hyra ut 1 rum i lgh under max 1 år. Jag bor i annan lgh i föreningen men har fullt tillträde till den uthyrda lgh. Nu har vi fått nej till fortsatt uthyrning. Min fråga är : Om pappa blir delägare (10%) i lgh tror du vi kommer att kunna få godkänd fortsatt andrahandsuthyrning?

  • Förstår faktiskt inte riktigt situationen. Om er far nu bor i lägenheten, utan att vara (del)ägare, så föreligger ju en andrahandsuthyrning redan av det, eftersom ingen av ni ägare bor där.
   Skulle er far bli delägare, vilket inte bör möta något formellt hinder, föreligger inte längre någon andrahandsuthyrning, eftersom en innehavare (er far) då bor där. Även om del av lägenheten är uthyrd till någon annan, det klassas inte som en andrahandsuthyrning.

 122. Ellen skriver:

  Hej, jag och min sambo bor sedan fyra år tillbaka i gemensam bostadsrätt i en förort norr om Sthlm. Min sambo har nu kommit in på en skola som ligger ”på andra sidan stan” med en pendlingstid på ca 1,5 h enkel väg (jag arbetar i centrala Sthlm och pendlar ca 1h enkel väg dagligen). Tror du att vi kan få godkänt för uthyrning i andra hand för ”studier på annan ort” trots att vi bor i Stockholm, om än på helt olika sidor av staden?

  • Detta kan jag inte ge något svar på, jag vet faktiskt inte hur man inom styrelsen (och Hyresnämnden) bedömer rimliga pendlingsavstånd i Stockolms län. Men det är väl bara att ansöka hos styrelsen, och se vad svaret blir.

 123. Melissa skriver:

  Hej,

  Jag har en fråga kring uppsägning, hur många varningar måste styrelsen ge innan dom kan säga upp en? Om man får en varning från styrelsen och meddelar att man ska säga upp personen som bor i ens lägenhet i andrahand för att flytta in där, kan dom trots det tvångssälja ens bostad?

  Tacksam för svar!

  • Det räcker faktiskt med en enda varning. Men det kallas rent juridiskt för ”anmaning till rättelse”, dvs du ska få en rimlig tid till att rätta till det som styrelsen anmärker på. I ditt fall är det tydligen problem med andrahanduthyrning, och då ska du alltså få rimlig tid att säga upp denna, och en rimlig tid här är väl några månader (tre månader enligt hyreslagen). Någon uppsägning innan dess får alltså inte ske.

 124. Per skriver:

  Hej
  Jag har letat efter domar eller beslut från Hyresnämnden angående uthyrning i andra hand i väntan på pension. Men inte hittat några vägledande beslut, varken på Hyresnämndens hemsida eller någon annanstans.
  Inte heller i förarbetena till Bostadsrättslagen.
  Jag köpte en bostadsrätt för tre år sedan då jag flyttade till ny ort för att mitt arbete flyttade, men blev nyligen uppsagd. Jag är 63 år och har jag två år kvar till pensioneringen.
  Jag har inte råd med bostadsrätten under tiden jag lever på arbetslöshetsunderstöd. Men när jag får min pension vid 65 år kommer jag att ha råd.
  Var hittar jag prejudicerande beslut eller lagtext om andrahandsuthyrning inför pensionering?

  • Det finns inte mycket lagreglerat om detta, Bostadsrättslagen anger inga detaljer alls. Den bästa informationen hittar man på Hyresnämndens hemsida:
   http://www.hyresnamnden.se/Bostadsratt/Uthyrning-i-andra-hand/
   För vår del har vi även tagit del av intern information från Hsb, och där anges det att vid skälet ”inför pensionering” måste tidpunkten för pensionering kunna göras trovärdig, och kan maximalt ligga 4 år framåt. Allt enligt hyresnämndernas praxis.
   Observera att det i första hand är styrelsen som avgör frågan, som kan vara mer eller mindre generös än praxis. Men lämnar styrelsen avslag, kan man alltså få frågan prövad av hyresnämnden.

 125. Ingrid skriver:

  Hej !

  I vår brf så är det 1 lgh som är skriven på en ensam kvinna. I lgh bor förutom hon själv 2 vuxna barn och hennes man. Alla 3 är skrivna på andra adresser i samma stad. Är detta tillåtet ?? På deras adresser (utom mannens) är det dessutom andra personer skrivna på adresserna och vi misstänker att de alla 3 hyr ut sina lgh i 2:a hand. Vad kan vi i styrelsen göra ??

  • Ni kan inte och bör inte göra något alls. Om hennes man och två (visserligen vuxna) barn också bor där är ju abolut inget anmärkningsvärt. Och vad som försiggår i deras andra lägenher eller hur de disponeras har ni ingen rådighet över.
   Är det så att det är ett problem i er förening? I så fall gäller de vanliga reglerna om ”sundhet, ordning och skick” och att man inte på ett allvarligt sätt får utgöra en störning för sina grannar.

 126. Lena skriver:

  Hej!

  Jag har en vän som håller på att bli bostadslös med sin familj.
  Kan jag hjälpa min vän till bostad genom att köpa en bostadsrätt och hyra ut till dem. Är absolut inte ute efter att tjäna några pengar.

  Jag vet inte om det kan hjälpa mig att få hyra ut till familjen i knipa om jag s anger som skäl att få hyra ut i andra hand att jag köpt lägenheten för att mina barn ska kunna flytta in där när de blir äldre eller att mina föräldrar bor långt ifrån mig (utan någon släkting nära) och kommer att behöva flytta till en lägenhet i närheten av mig. Båda fallen skulle vara om 5-10 år.
  Är något av dess skäl giltiga för andrahandsuthyrning av bostadsrätt?

  • Som jag ser det kommer dina argument inte hålla, dina (påstådda) skäl är inte tillräckliga skäl för en andrahanduthyrning. Men det innebär inte att man inte kan försöka. Problemet är väl att du knappast vågar köpa en bostadsrätt utan att ha fått garantier för att få hyra ut. Och några sådana garantier tror jag inte du kan få. Och därmed inte heller kommer godkännas för medlemskap i föreningen (om det inte är i samma förening som du kanske redan bor i).

  • Lena skriver:

   Vad händer om vi köper lägenheten, blir antagna som medlemmar men vi bosätter oss inte där.

   Vi skulle kunna låta våra vänner i knipa bo med oss i vårt hus och vi bor i lägenheten ibland för att få vara ifred.
   Lägenhet och vårt hus ligger nära.

   Kan vi bli av med medlemskapet och tvingas sälja för att vi inte bor i lägenheten på heltid.? Vi vill ju inte sälja med förlust om priserna går ned.

  • Det skulle vara möjligt. Medlemskapet grundas nämligen på en förmodan (och avsikt) att bosätta sig i lägenheten. Men det finns egentligen inget tvång att bebo en lägenhet man köpt. Och har man väl blivit antagen som medlem i föreningen kan man aldrig bli uppsagd eller fråntagen sitt medlemskap, så länge man sköter sig och betalar avgiften i tid.

 127. Maria skriver:

  Hej
  Min man och jag står i begrepp att köpa en liten lägenhet som min mans dotter ska bo i. Dottern är 16 år och har precis börjat i gymnasiet i en annan stad långt från där min man och jag bor. Dottern måste ha detta boende för att kunna läsa färdigt gymnasiet. Min man och jag kommer att stå för alla boendekostnader. Alla tre är för närvarande folkbokförda på samma adress.

  Har vi rätt att låta dottern bo i vår bostadsrätt eller måste vi ha godkännande av föreningen? Blir det någon skillnad när dottern blir myndig?

  Med vänlig hälsning
  Maria

  • Detta är något som bara föreningens styrelse kan svara på, i och med att ni måste ansöka om medlemskap. Många föreningar accepterar ett sådant köp, dvs föräldrarna köper en bostadsrätt som barnet ska bo i. Men inte alla. Och dessutom brukar det krävas att barnet är formell delägare i viss utsträckning.
   Ett annat alternativ, som förekommer, är att ni ”låtsar” att ni ska flytta till orten, köper lägenhet, men sen får ”ändrade planer”, men låter dottern flytta dit själv. Kan dock bli problem med föreningen, om man inte agerar helt ärligt med sitt lägenhetsköp.

 128. Helene skriver:

  Hej!

  Jag har relativt nyligen fått jobb på annan ort och har därför hyrt ut min bostadsrätt. Dock utan tillstånd av styrelsen då allt skedde så hastigt. När styrelsen fick reda på detta meddelades jag om att ansöka tillstånd hos styrelsen. Sagt och gjort, jag skickade in en ansökan om andrahandsuthyrning. Min fråga är nu, kan styrelsen neka min ansökan på grund av att jag olovligen hyrt ut min lägenhet tidigare? Kan de grunda sitt beslut på att jag inte tidigare ansökt om lov att hyra ut min lägenhet? En kvinna i styrelsen påpekade att hon skulle försöka få styrelsen att godkänna min ansökan i efterhand.

  • Bostadsrättslagen är faktiskt så ”snäll” att det är riskfritt att börja hyra ut sin lägenhet, utan tillstånd. För det är styrelsen som måste upptäcka uthyrningen, och därefter uppmana medlemmen att lämna in en ansökan. Och den ansökan som då måste lämnas in ska behandlas och bedömas som vanligt, och ska inte påverkas av att uthyrning redan pågått. Däremot kan tiden för tillståndet förkortas med den tid som uthyrning redan pågått.

 129. Annette H skriver:

  Sitter med i en Brfstyrelse. Vi får många förfrågningar om andrahandsuthyrning vilket vi också brukar godkänna, dock har vi märkt att vi skulle vilja få in ”tidsbestämning” i våra stadgar. Man kan läsa att det numera finns angivna tidsperioder beroende på skäl.Den praxis som nämns för detta är det grundat på Bostadsrättslagen eller Hyresnämnden?

  Det har också varit svårt att hitta andra Brf som anger tidsbestämning, känner Ni till att bostadsföreningar specificerar detta i sina stadgar?

  • Bostadsrättslagen anger faktiskt varken specifika skäl eller tider för andrahandsuthyrning, utan bara att det ska finnas ”skäl”. Inte heller brukar det specificeras i föreningarnas stadgar, utan det är helt enkelt styrelsen som avgör, efter eget tycke, från fall till fall. De flesta styrelser brukar dock följa Hyresnämndens praxis.

 130. Oskar skriver:

  Gällande BRF. Vad för praxis gäller för att ”nollställa” uthyrningstiden? Dvs hur länge måste man vänta innan hyresnämnden skulle ge ett ok på uthyrning igen? Exempelvis om man hyr ut 6 månader och sedan bor i sin lägenhet i 6 månader. Om man upprepar detta förfarande om och om igen ”måste” styrelsen då ge tillstånd?
  Gör det skillnad om man är skriven i sin lägenhet eller inte?

  • Jag kan tyvärr inte ge något bestämt svar på detta. En styrelse ”måste” inte ge tillstånd, utan kan alltid göra sin egen bedömning. Även hyresnämnden gör alltid en individuella bedömning, och tar alltid hänsyn till alla relevanta omdständigheter. Att försöka kringgå den praxis som trots allt finns genom dvs ”trixande” kommer antagligen inte lyckas.

  • Oskar skriver:

   Hej
   Jag undrar om du förstod mig rätt.
   Det kan väl inte vara så att man totalt under hela ägandeperioden endast får hyra ut totalt 2(3) år? En ägare kanske har ett giltigt skäl och sedan går det många år och då dyker nästa giltiga skäl upp. Någon gång måste ju den förbrukade uthyrningstiden ”nollställas” om man äger lägenheten länge.

   Ponera en BRF ägare som har hyrt ut i 2 år för att sedan flytta tillbaka och bor då i sin lägenhet i 5 år innan det på nytt ansöks om att hyra ut igen på 1 år. Då borde väl hyresnämnden rimligtvis stödja en BRF ägare om det finns giltiga skäl?

   I mitt exempel innan så krympte jag detta exempel till en extrem där man hyr ut i 6 månader och sedan bor i 6 mån för att sedan hyra ut 6 mån igen, bor 6 mån osv.
   Min fråga är alltså om det finns någon praxis för relationen mellan ägandetid och uthyrandetid och hur lång nedkylningsperiod som är rimlig OM hyresnämnden skulle ge rekommendation till en grinig BRF styrelse?

  • Det är klart att det kan gå att hyra ut i andra hand flera skilda perioder, (och även med olika skäl), men vad jag vet finns det ingen tydlig praxis eller ”tabell” för hur ofta eller hur lång tid emellan som accepteras. Det görs alltid en samlad bedömning, från fall till fall. Så jag kan tyvärr inte ge något entydigt svar på denna typ av hypotetiska frågor.

 131. David skriver:

  I juni har jag hyrt ut min bostadsrätt i drygt 1,5 år, i två olika perioder.
  Jag skulle egentligen vilja sälja lägenheten efter nuvarande hyresperiods utgång men pga. vikande marknad så överväger jag att hyra ut igen då skälet är legitimt.

  Problemet är att ordförande i brf sa, muntligt vid senaste godkännande av uthyrning, att brf har som som policy att godkänna uthyrning max 2 år under en 5-årsperiod. Jag hittar inget om denna policy i brfs stadgar.

  Frågor:
  (1) Kan brf ha en policy som inte är angivna i tryck i stadgarna? och
  (2a) Vad krävs för att jag ska kunna hävda vikande marknadspriser som skäl?
  (2b) Måste mäklare lämna skriftlig värdering eller räcker det att kika hemmet bara för att inse att en klar förlust skulle ske vid avyttring av bostadsrätten?
  (3) Om brf nekar en ev. förlängning/ny uthyrning, har en bostadsrättsinnehavare god chans att få det godkänt ytterligare högst ett år hos Hyresnämnden?

  • En bostadsrättsförening kan ha vilken policy som helst när det gäller andrahandsuthyrning, antingen uttryckt i stadgarna (ovanligt), eller mer vanligt bara som en ”policy”, som styrelsen eller stämman bestämt. Den kan vara mer tillåtande, eller mer restriktiv, än den som hyresnämnden tillämpar. Blir man nekad uthyrning, och tycker att beslutet är fel, kan man alltså vända sig till hyresnämnden, som tillämpar den policy som vi redogjort för i lektionen. I ditt fall bör du få godkänt för uthyrning pga sviktande marknad ½-1 år, men troligen inte längre.

 132. Anonym skriver:

  Finns det något sätt för en brf att stoppa försäljning eller andrahandsuthyrning till en viss person? Tänker på situationer där medlem blivit utsatt för stalkning och liknande brott tidigare av personen.

  • Om styrelsen har starka skäl till att neka medlemskap, eller andrahandsuthyrning, kan de göra så, dock med risken att det kan komma att prövas av hyresnämnden. Vid ett oskäligt nekande av t ex medlemskap kan det ev uppkomma skadeståndskrav på föreningen.

 133. Anna Lindqvist skriver:

  Min mor har flyttat till omvårdnadsboende, är ganska oklar men ej omyndigförklarad. Vi, jag och mina två bröder, planerar att hyra ut hennes lgh till hennes barnbarn som studerar på orten, hon ska dela den med en studiekompis. BRF har gett sitt godkännande. Min mor har också sagt att det är en bra ide.
  Behöver dessa personer varsitt hyreskontrakt? Vi tänker oss att hyra ut ett år i taget, max 2 år.

  • Det räcker med att barnbarnet står för andrahands-kontraktet. Studiekompisen får bo som inneboende. Dom får sinsemellan göra upp om hyran och andra kostnader. Det är den mest praktiska lösningen.

 134. Johan Karlsson skriver:

  Hej!

  Äger en bostadsrätt tillsammans med min mor. Jag 10%, hon 90%. Endast jag som bor i lägenheten. Min mor bor permanent i en annan bostadsrätt och aldrig bott här med mig. Nu har jag planer på att hyra ut vår bostadsrätt i andrahand pga studier på annan ort. Hur ser man på denna situation när vi har delat ägande men endast ena parten (som bor i lägenheten) har ett skäl för andrahand? Kan vi bli nekade tillstånd att hyra ut pga att min mor är delägare och inte avser att bosätta sig i lägenheten under mina studier?

  • På denna fråga finns det inget rakt juridiskt svar. Men om föreningen accepterat delat ägande, och bara du bebor lägenheten, så borde de rimligen även acceptera att du har ett behov av att hyra ut i andra hand om du ska studera. Min mening är alltså att du ska få hyra ut enligt den praxis som finns.

 135. MMahmoud skriver:

  Hi,

  Is it right that a second hand tenant is allowed to keep the apartment and rent it as first hand if he stayed two years (assuming that the first hand tenant is no longer need that apartment) ?

  I read this on (The Local) website:

  https://www.thelocal.se/20180521/second-hand-andra-hand-tenant-rental-rights-sweden

  The right to take over the apartment

  Don’t want to leave? If you’ve been renting second-hand for two years, you can technically demand the right to stay in the property, but in practice it’s very unlikely. It is usually only possible if your landlord tries to evict you in order to rent to someone else instead, whereas if they want to move back into the apartment themselves, there’s little you can do to prevent it. What’s more, most rental contracts will include a clause in which you waive this right, known as ’right of possession’ (besittningsskydd).

  • Ursäkta sent svar
   Regeln om besittningsskydd gäller bara hyreslägenheter, och i begränsad omfattning, och om det inte avtalats bort.
   För bostadsrätter som hyrs i andra hand finns inget sådant besittningsskydd längre, det togs bort för ett antal år sedan.

 136. Kajsa skriver:

  Hej! Jag hyr lägenhet i andra hand (det är en bostadsrätt. Bostadsföreingen vet ej att jag bor här. Har jag rätt som hyresgäst att bryta mitt kontrakt då bostadsföreingen inte vet att jag bor här.

  • Ursäkta sent svar
   Du har antagligen ett avtal med den du hyr av, och det avtalet gäller och kan inte brytas hur som helst. Du bör försöka komma överens med den du hyr av. Du kan annars bli stämd för kontraktsbrott, men kanske inte om det gäller en mindre summa pengar.
   Bostadsrättsföreningen har ingenting med ert avtal att göra.

 137. Carolina skriver:

  Hej! Jag och min sambo köpte en bostadsrätt för 5 år sedan. Vi har hyrt ut den nästan 2 år då vi jobbade på annan ort, vi flyttade tillbaks till bostadsrätten och har bott här 1,5 år och skulle nu vilja hyra ut den pånytt till hösten för studier på annan ort (2år, vi vet att man ansöker om ett år i taget). Bör bostadsrättföreningen låta oss hyra ut igen?

 138. Elina skriver:

  Hej,

  Tack för en mycket bra frågor- och svarsida!

  Läste ovan om praxis att få hyra ut (minst) fem år vid arbete utomlands. Nu undrar jag om det finns möjlighet att få en hänvisning till det beslut som anses ha skapat praxis? För det bör väl finnas ett sådant första beslut som utgör grund för praxis?

  Stort tack!

  Vänligen,
  Elina

 139. Anna skriver:

  Hej,

  Tack för en bra sida!

  I stadgarna för vår BRF står det att skäl för andrahandsuthyrning ska vara ”beaktansvärda”, något jag förstår egentligen inte gäller längre enligt praxis, utan att det räcker med ”skäl”. Jag kontaktade dock vår ordförande och frågade om det skulle vara ett beaktansvärt skäl att jag vill hyra ut i andrahand för att vänta lite med att sälja; jag kommer att gör en förlust på ca 350′ när jag väl säljer. Som jag har tolkat det så skulle det vara godtagbart eftersom jag använder en vikande marknad som skäl, men han ansåg att det var spekulativt? Jag bor på 25 kvm med ett barn, har fått möjlighet att hyra en större lägenhet på samma ort – jag kommer inte att tjäna något på att hyra ut lägenheten då jag kommer att betala mer för att hyra en större lägenhet samt dessutom ju kommer att skatta för inkomsten av uthyrningen. Hur kan det här tolkas som spekulativt? Jag har tre värderingar på lägenheten från tre olika mäklare, och det är dessutom flera lägenheter som ser exakt likadana ut som har sålts för samma pris, så det finns ett bra underlag för bedömningen. Han menade att jag istället skulle ansöka om provboende, vilket känns märkligt. Vad borde jag ange för skäl och vad är mest rimligt att få godkänt om jag blir nekad och överklagar till hyresnämnden?

  • Det rimliga borde vara att du kan hyra ut ”i väntan på försäljning”, men det kan bara gälla en kortare period, max 1 år tror jag. Att ange provboende i annan lägnhet (på annan ort?) kanske också kan vara ett skäl, men jag känner inte närmare till praxis där. Alla desse regler om andrahandsuthyrning är bara praxis, inget är fastlagt i lag.

 140. GiuSic 83 skriver:

  Hej!
  Jag bor i Uppsala i en BRF som ligger ca 2 km från centrum. Jag hyr av förening en källarlokal på 4,22kvm, utan utrustning, som jag använder som förråd och betalar 1056:- per år dvs 88:- per månad eller 22:- per kvm. Har fått ett nytt årsavtal på 1560:- fom 01-12-2021 dvs 130:- per månad eller 32:50 per kvm, en höjning med 47% från 22:- till 32:50.Jag har skrivit på detta avtal i god tro att det var rätt tills jag träffade en granne och började prata om det. Jag fick veta följande: att han hyr en källarlokal på 20 kvm som han använder som hobbylokal med utrustning:fönster, kallvatten och värmeradiator. Han har fått en hyreshöjning från 5000:- till 5580:- dvs ca 11% eller 23:25 per kvm. Är det rätt att det ska vara en så stor skillnad mellan min hyra och hans? Min 47% mot hans 11% och min 32:50 mot 23:25? Kan jag kräva en ändring av hyresavtalet trots jag har skivit på? Vilken hyra borde jag få för min 4 kvm förråd i jämförelse med grannens hyra? Mycket tacksam för hjälpen. Hälsningar GiuSic 83

  • När det gäller hyreslokaler är det fri hyressättning, det är alltså inte reglat i lag. Har ni kommit överens om en viss hyra, så är det den som gäller.
   Det är inte ovanligt att hyran för mindre lokaler eller förråd är relativt sett högre än för större förråd/lokaler, även om dessa större förråd/lokaler anses vara ”bättre”. De hyresnivåer du redogör för anser jag vara normala och rimliga, t ex har vi i min egen förening liknande hyresnivåer. Jag tycker inte att du ska behöva vara missnöjd med ditt hyresavtal.

 141. Louise skriver:

  Hej Lennart, jätte tack för en bra sida!
  Jag har köpt en nybyggnation i Umeå och strax innan det var dags att flytta in fick jag ett bra jobberbjudande i Sthlm. Jag hyrde ut min bostadsrättslägenhet i andra hand i ett år. Det fanns ingen ”riktig styrelse” i föreningen, jag lämnade ansökan om andrahandsuthyrning till representanter från Recab AB och jag har fått den beviljat via Riksbyggen.
  Nu har det gått ett år och jag ansökte om ytterligare 5 månader uthyrning i andra hand. Nu har jag fått en räkning : avgift för andrahandsuthyrning för ett år tillbaka. Måste jag betala hela summan? Är det riktigt?

  • De flesta bostadsrättsföreningar kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning, enligt stadgarna. Detta är även reglerat i bostadsrättslagen. Avgiften får vara högst 10% prisbasbelopp för helt år, dvs i nuläget ca 4800 kr (beroende på vilket år). Så det är nog bara att betala!

 142. Sezen Tulunay skriver:

  Hej!

  Jag ska hyra ut min lägenhet i andrahand och bostadsföreningen vill ta ut 10 % av basbeloppet. Jag ser nu i första avin att kostnaden ligger på ca 400 kr per månad och på er hemsida står det att de får max ta ut 370 kr per månad.

  Hur räknar jag ut vad 10% per basbelopp är och om de ska flytta in 2 personer ska jag betala per person eller är det endast ett belopp som gäller för båda personerna?

  • Avgiften för andrahanduthyrning är idag på ca 400 kr/månad (texten är nu uppdaterad i lektionen). Avgiften är för uthyrningen av bostadsrätten, oberoende av hur många personer som kommer bo i lägenheten.

 143. Oskar skriver:

  Hej,
  Jag har hyrt ut min bostadsrätt i 3 år och får ej göra det längre för föreningen.
  Min fråga är, hur måste jag bo i lägenheten för att få lov att hyra ut den igen. finns det någon lag som reglarar detta?
  tack på förhand.

 144. Persson skriver:

  Vi överväger att köpa en bostadsrätt nu, men flytta in i den först om två år. Vårt barn går idag på högstadiet på den ort där vi bor, men kommer om två år att börja gymnasiet på den ort där bostadsrätten ligger (annan kommun). Då avser vi att hela familjen flytta till bostadsrätten i fråga.

  Kommer vi ha rätt att hyra ut bostadsrätten i andra hand under dessa två år?

  Om vi istället väljer att hyra ut rum till studenter, räcker det i så fall att vi har ett rum som enbart vi själva disponerar, men endast använder som övernattningslägenhet emellanåt för att det skall räknas som inneboende och inte andrahandsuthyrning? (Exempelvis skulle vi och två studenter kunna ha varsitt av de tre sovrummen med egen nyckel, medan alla delar på kök, vardagsrum, badrum m.m.)

  Vi är mest intresserade av andrahandsuthyrning, så vi hoppas att vårt fall skall kunna jämföras med situationen att köpa lägenhet för framtida bruk några år innan pensionen och/eller att det räknas som studier på annan ort, även om vi hyr ut innan vi ens flyttat in.

  En annan fråga är om föreningen kan vägra oss medlemskap med hänvisning till att vi inte flyttar in med en gång?

  • Man kan tänka sig två olika sätt:
   Antingen att köra med öppna kort och redan innan köpet fråga styrelsen om de kan gå med på andrahandsuthyrning under de två första åren. Någon absolut rättighet har ni inte, men kanske är styrelsen medgörlig och litar på er. Samtidigt har ni då avslöjat att ni inte tänker flytta in omedelbart, och om styrelsen är kinkig kan de helt enkelt neka er att bli medlemmar.
   Det andra sättet är att inte avslöja er planer, utan genomföra köpet som vanligt med officiell avsikt att flytta dit, och därmed bli medlemmar i föreningen. När köpet väl är genomfört kan ni, med hänvisning till ”nya omständigheter” (att ni inte kan flytta omedelbart), ansöka om andrahandsuthyrning. Styrelsen kan då acceptera de skäl ni anger, eller neka, beroende på uppgivna skäl och andra omständigheter.
   I bägge fallen har ni ingen laglig rättighet att få hyra ut i andra hand, men styrelsen kan som sagt godkänna ändå, eller neka.
   Bägge sätten innebär alltså en chans, och en risk.
   Att hyra ut del av lägenheten är också en möjlighet, men kan bli lite trixigt, och kan även sluta med en konflikt med styrelsen om de är på det humöret.
   Det finns ett tredje alternativ, vilket egentligen är det mest naturliga: Vänta med köpet till det är dags att flytta, om två år.

 145. Niclas skriver:

  Hej,

  Jag har sedan oktober 2021 hyrt ut min bostadsrätt i andra hand då jag flyttat ihop med min partner på annan ort, i en av denne ägd bostadsrätt. Inför att mitt tillstånd att hyra ut min bostadsrätten i andra hand går i oktober, har jag sedan en månad tillbaka lagt ut bostaden till försäljning. Det har dock hittills visat sig vara total stiltje på marknaden, och ingen har hittills ens kommit på de visningar som ägt rum. Jag har till följd av detta ansökt hos styrelsen att på nytt få hyra ut lägenheten i andra hand, till dess att jag lyckas få den såld – men de har nekat mig detta. Som jag har förstått Bostadsrättslagen och gällande praxis, är svårigheter att få bostaden sålt till följd av en vikande marknad giltiga skäl för att få hyra ut den i andra hand.
  Kan det faktum att jag tidigare fått tillstånd till uthyrning på grund av andra skäl, innebära att styrelsen har rätt att ge mig avslag på min ansökan, eller är det egentligen som så att jag har skäl som skall ge mig rätt att fortsatt få hyra ut lägenheten i andra hand medan jag försöker få den såld?

  Tack på förhand!

  • Enligt min uppfattning ska du ha rätt att hyra ut bostadsrätten på nytt med det nya skäl du anför, svårighet att sälja. Samtidigt kan styrelsen trots det avslå din ansökan, och den möjlighet du då har är att vända dig till hyresnämnden för att få saken avgjord där.

Leave a Reply