48. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i 2:hand av bostadsrätt

Att hyra ut sin bostadsrätt i 2:a hand får man göra om man har godtagbara skäl. Typiska skäl är arbete eller studier på annan ort. Ett annat skäl kan var provboende med sambo. Fler skäl listas här nedan. All 2:handsuthyrning kräver tillstånd från föreningens styrelse.

2:handauthyrning definieras som när hela lägenheten hyrs ut, eller lånas ut, och man själv inte bor kvar under tiden. Till skillnad mot att hyra ut ett eller flera enskilda rum, medan man själv bor kvar, det kallas att ha inneboende, och kräver inte något tillstånd.

Giltiga skäl för att hyra ut i 2:a hand har ändrats de senaste åren, och är nu ganska generösa, enligt den praxis som utvecklats. Här följer de vanligaste skälen:

 • Arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Provboende med sambo
 • Tillfällig utlandsvistelse
 • Eget boende på vårdhem
 • Vård av anhörig
 • Uthyrning till närstående
 • I väntan på egen pension
 • Tid att sälja bostadsrätten

De tre sistnämnda är nya skäl, och kräver kanske viss förklaring:

Att hyra ut till närstående innebär att man får hyra ut till barn, syskon, eller föräldrar, och att det då i sig är ett godtagbart skäl. Gäller dock bara kortare tid, typ 1 år.

I väntan på pensionering innebär att man har rätt att köpa en bostadsrätt i förtid, några år innan man avser att flytta dit, och under tiden får lov att hyra ut den.

Man får numera även lov att hyra ut sin bostadsrätt viss tid medan man håller på att sälja bostadsrätten, kanske för att den är svårsåld. Gäller dock bara typ ½-år.

Att hyra ut enbart för att tjäna pengar (typ Airbnb) är fortfarande inte tillåtet, vilket klargjordes i en dom nyligen.

Observera att allt detta är nuvarande rättspraxis, inget hindrar att styrelsen är mer generösa än vad som angetts här.

 

Tillstånd lämnas ofta för ett år i taget.

Tillstånd brukar bara lämnas för ett år i taget, men kan alltså i många fall förlängas under flera år, om skäl finns.

2:handsuthyrning kräver alltså tillstånd från föreningens styrelse, och har man inte det kan man bli  uppsagd från sin bostadsrätt. Dock måste styrelsen först lämna en påminnelse.

Många styrelser vill i ansökan även veta vem som är hyresgäst, men detta är egentligen inget lagkrav, utan snarare en praxis som blivit allmänt vedertagen.

Om styrelsen inte vill lämna sitt tillstånd, kan man vända sig till hyresnämnden på sin ort och få saken prövad.

 

Avgift

För 2:handsuthyrning kan föreningen ta ut en särskilt avgift, men detta måste då vara reglerat i föreningens stadgar. Avgiften får vara högst 10% av gällande prisbasbelopp, det innebär att den får vara högst 370 kr/månad. Alla föreningar har dock inte uppdaterat sina stadgar med detta.

 

Bra beskrivning av reglerna hittar du också här på Fastighetsägarnas hemsida.

 

© Borättupplysning Skåne

110 svar till “48. Andrahandsuthyrning“

 1. Hit har vi flyttat de frågor och svar, som tidigare hamnat under andra lektioner.

 2. lena skriver:

  hej
  hur länge får man hyra ut sin bostadsrätt
  har fått ok från föreningen att hyra ut
  mvh lena

 3. När en andrahandsuthyrning godkänns brukar det vara tidsbestämt, t ex 1 år, sen måste man förnya. Om godkännandet inte är tidsbestämt kan man anta att det gäller tills vidare, och då blir det upp till styrelsen att ta upp frågan igen.

 4. Albin skriver:

  Hej!

  Jag äger en bostadsrätt som jag kommer att vilja hyra ut nu pga studier på annan ort, vilket jag är under uppfattningen av att föreningen måste godkänna. Mina studier kommer ske under 3 år i en annan stad och under den tiden vill jag ha lägenheten uthyrd. I stadgarna står det att jag max får hyra ut lägenheten 1 år i taget. Är det tillåtet från deras sida att neka mig att hyra ut den längre, även om jag har korrekta skäl till uthyrningen?

  Tack på förhand!

 5. Självklart kommer du att få hyra ut lägenheten under dessa tre år. Däremot brukar föreningarna bara godkänna 1 år i taget. Dvs du måste förnya din ansökan när ett år gått. Anledningen är ju att förhållandena kan ändras, t ex att du avbryter studierna, och inte längre har godtagbara skäl att hyra ut.

 6. Magnus skriver:

  Hej!
  Jag undrar vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt. Enligt min förening krävs det något av följande: ”Provboende med sambo eller studier eller arbete på annan ort. Vanligen godkänns bara andrahandsuthyrning för en period om ett år”.
  Min frågor gällande detta:
  1. Måste man hyra ut bostadsrätten om just ett år eller kan man inte korta ner uthyres-perioden till 6 månader, i sådant fall för samboprovning (känns långt med ett år)?
  2. Finns det några regler som gäller för själva andrahandsuthyrningen, d.vs är jag skyldig att visa upp uthyrningskontrakt för styrelsen, kan jag själv helt bestämma hyrestagare (antal personer, utbyte av hyrestagare under perioden) utan att involvera styrelsen? Gäller särskilda regler i sådant fall om jag vill byta ut hyresgästen under perioden?
  3. Kan jag hyra ut bostadsrätten utan andrahandskontrakt (risken ligger ju ändå hos mig som hyresvärd)?
  4. Vart kan jag själv läsa på om lagarna som gäller för andrahandsuthyrning?
  MVH Magnus

 7. Fråga 1: Ett missförstånd. Det menas att styrelsen bara brukar godkänna högst 1 år i taget. Kortare perioder är självklart möjligt. Och uthyrningen kan naturligtvis också upphöra i förtid.
  Fråga 2: Fungerar olika i olika föreningar. Oklart vad som gäller enligt lagen.
  Fråga 3: Oklart vad du menar med ”utan andrahandskontrakt”. Menar du utan skriftligt avtal? Bara om det gäller nära vänner/släkt.
  Fråga 4: Reglerna har ju ändrats en del, bla annat är hyressättningen friare, och andrahandshyresgästen kan aldrig få besittningsrätt.

 8. Nada skriver:

  Hej!

  Jag har en fråga gällande andrahansuthyrning. Jag äger en bostadsrätt, men jag skulle vilja använda lägenheten efter att jag har gått ut i pension och jag är 39 år gammal idag, har jag rätt att hyra ut min lägenhet fram till att jag har fyllt 65 år?
  Tacksam för svar!

 9. Det var lång framförhållning! Men det kommer inte att gå. Upp till 5 år innan går kanske bra, men troligen inte längre.

  • Anders skriver:

   Hej,
   Innebär pension alltså alltid 65 år? Jag är nu 38 år och ska gå i ”pension” om två år, det vill säga vid 40 det vill säga jag ska sluta jobba då och leva på sparade pengar resten av livet. Kan jag då hyra ut bostadsrätten i två år fram till den dagen jag går i pension vid 40 år?

  • Ditt fall är så udda så det vågar jag inte svara på. Det blir styrelsen i din förening som får grunna på om detta verkar rimligt.

  • Roe-Marie skriver:

   Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt sedan 1 september 2013. Det första året för att provbo med sambo. De andra 3 åren för att jag ska flytta in efter min pension. Hyresnämnden har godkänt fram till 31 december 2017. Min undran är om det skulle gå att hyra ut fram till 31 december 2018 eller längre.

  • Detta är svårt för mig att avgöra, du får helt enkelt ansöka igen och se hur det går.

 10. Tommy skriver:

  Hej.
  Jag bor i en bostadsrätt sedan 8 år.
  I föreningens stadgar tillåter INTE uthyrning i andra hand.

  Betyder det att jag INTE har möjlighet att hyra ut min lägenhet om jag blir anvisad ett arbete på annan ort och pendlingsmöjligheterna är små eller har jag rätt att hyra ut den om man som jag, bor i södra delen av dalarna men blir anvisad ett arbetstillfälle i t.ex. Malmö som jag MÅSTE ta för att INTE bli avstängd från ersättning???

  Mvh T.

 11. Enligt Bostadsrättslagen har du rätt att hyra ut lägenheten om du har godtagbara skäl. Era stadgarna är felaktiga, eller inte uppdaterade enligt nuvarande lagar.
  Vänd dig till hyresnämnden, om du har problem att få hyra ut i andra hand.

 12. Emelie skriver:

  Hej!
  Det har framkommit att vissa lägenheter i min bostadsrättsförening annonseras och hyrs ut som hotell. Detta kan är väl ändå inte OK? Vad har man för möjligheter mot detta?

 13. I en normal bostadsrättsförening är det inte tillåtet, och ägarna bör tilldelas varning om detta. Men det kanske finns speciella regler i just denna förenings stadgar?

 14. Emelie skriver:

  Hej igen Lennart
  Nej det finns inte med i våra stadgar. Tydligen är det så att företaget som byggde lägenheterna och som satt som tillfällig styrelse har godkänt detta. Detta har inte informerats till oss i föreningen förrens flera månader i efterhand. Vidare har dom också godkänt ett öppnande av ett vandrarhem i lokaler som ligger i anslutning till bostadsrättsföreningen. Jag tycker detta är oacceptabelt och hoppas såklart på att vi kan stoppa både vandrarhemsplanerna och ”hotellverksamheten”.

 15. Ja, en ny styrelse bör kunna få bättre ordning på dessa saker.

 16. Davva skriver:

  Hej!
  Jag har en inneboende och upplåter ett rum, personen har tillträde till övriga lägenheten. Finns det regler om hur ofta jag måste ”bo” i lägenheten? När räknas det som andrahandsuthyrning? Jag betalar avgiften och är skriven på adressen. Finns det risk att jag tvingas sälja min lägenhet?

  mvh

 17. Det låter som ett gränsfall. Frågan är hur pass ”fritt” din inneboende får använda lägenheten, och om du själv kan komma och gå som du vill, och inte alltid bor någon annan stans. Jag föreslår att du låter det fortsätta som det är, tills någon från styrelsen stöter på (om de nu gör det). Du riskerar inte att bli uppsagd, inte förrän du blir tillsagd först.

 18. christopher skriver:

  Hej!

  Jag fick en BR lägenhet i gåva år 2011 av min nu framlidna mor. Lägenheten har under åren 1975-2005 tillhört mina morföräldrar. Jag är delvis uppvuxen i lägenheten.

  Styrelsen vägrade först medlemskap då överlåtelsen även namngav mitt minderåriga barn. Detta rättades så att endast jag sökte medlemskap, vilket beviljades ”motvilligt” av styrelsen.

  Direkt efter överlåtelsen avled min mor i utlandet. Jag har sedan dess tillbringat mycket tid i utlandet med dödsbon samt vård av min far.

  Nu till min fråga: vi har begärt tillstånd att hyra ut lägenheten i 2:a hand under tiden vi är bosatta i utlandet. Styrelsen nekade och frågan har gått vidare till hyresnämnden där vi fick avslag då vi har aldrig bott i lägenheten. Styrelsen åberopade ”spekulativt syfte” som skäl att neka 2:a handsuthyrningen, vilket hyresnämnden godtog.

  Tidigare har lagen krävt ”beaktansvärda skäl” att få hyra ut i 2:a hand. Numera kräver lagen bara ”skäl.” Dock i förarbeten till lagen uppges specifikt att spekulativa syften ej ska godtas.

  Jag har fått lägenheten i gåva då lägenheten har tillhört min familj i nära 40 år. Jag och min fru ska bosätta oss i lägenheten när barnen är utflugna alternativt ska barnen få lägenheten. Är dessa skäl ”godtagbara” under kommande lagändring? Vi har varken förvärvat eller innehar lägenheten i spekulativt syfte, det är bara nonsens som styrelsen kommer med och som hyresnämnden olyckligtvis köper.

  förtvivlad

 19. Det är tyvärr så att grundregeln är att man ska bo eller bosätta sig i lägenheten, om man ska godkännas som medlem. Får man lägenheten som gåva, måste man antingen flytta dit, eller sälja den. En bosättning kan inte ligga hur långt in framtiden som helst, själv tycker jag att ett år skulle kunna accepteras, möjligen två, men inte mer. Under denna tid ska man kunna hyra ut i andra hand. Även ditt skäl om vård av anhörig borde kunna tas med. Men andrahandsuthyrning kan alltså inte pågå hur länge som helst.

 20. Per skriver:

  Hej!
  Kan man ge bort lägenheten till sina barn som är 6 och 7 år och får man då tillåtelse att hyra ut, i såfall bara i max 5 år?

 21. Jag tror ingen styrelse skulle godkänna en sådan överlåtelse. Och inte heller någon sådan uthyrning.

 22. Kristina skriver:

  Hej!
  Vi bor i en bostadsrättsförening där en medlem innehar nyttjanderätten till en lägenhet men bor och är gift på en annan ort, är alltså inte skriven på adressen där bostadsrätten finns, ej heller varit det under ett antal år.
  Får man ha det så?
  Under alla dessa år har hens son bott i bostadsrätten utan tillstånd om andrahandsuthyrning från styrelsen, ej heller är denne medlem.
  Nu åberopar bostadsrättshavaren att hen ska hyra ut lägenheten i andra hand eftersom hens son skall studera på annan ort.
  Fungerar det att göra så?

  Tacksam för svar då all juridik gör en riktigt snurrig om vad man får och inte får.

 23. (Nytt svar)
  Den första ”uthyrningen”, till sonen, måste anses vara accepterad om den pågått så länge. Det är ju dessutom historia nu, och inget man kan straffas för.
  Den kommande uthyrningen bör däremot inte godkännas. Det är ju inte innehavaren som ska studera på annan ort, innehavaren har ju permanent flyttat sen länge tillbaka.
  Men det skulle kunna gå, om bostadsrätten, helt eller delvis, överläts till sonen, då skulle det vara helt ok att hyra ut under sonens studier.

 24. Erik skriver:

  Jag har bott i en bostadsrätt i över 20 år. Den ägs av min pappa som bor på annan ort. Pappa är 80 år och har inga planer att flytta in. Han fick lägenheten i ett dödsbo 1987.
  Jag har betalat hyran direkt till bankgirot utan extraavgifter i alla år. Inga konstigheter. Jag och min far har en god relation och han besöker mig ca 5 gånger per år. Mamma besöker mig också så jag har ingen ensamrätt till lägenheten, de kan komma och gå som de tycker. De bor 5 timmar med bil från mig. Vi har inget avtal förutom ett muntligt om att jag betalar allt. Pappa har betalat renovering av lägenheten som tapetsering, nytt golv osv. Han har alltid hävdat att det är hans lägenhet.
  Nu såg jag att man tydligen behöver tillstånd från Styrelse för att få hyra även av förälder. Jag har nog upplevet iaf 5 olika styrelser genom åren och alla vet att jag har bott där. Vad är reglerna? Måste jag ansöka om tillstånd på 1-årsbasis från och med nu?

 25. Det är riktigt att du egentligen behöver ha styrelsens godkännande för detta ”andrahandboende”. Men, och det är lika viktigt, det är faktiskt upp till styrelsen att påtala detta, och så länge inte styrelsen verkar bry sig, kan du lugnt bo kvar, precis som vanligt, utan något avtal, och utan något godkännande! Du riskerar ingenting, så länge styrelsen inte stöter på. Och skulle de stöta på kan du lugnt säga att det pågått så länge med styrelsens goda minne, att det därmed är accepterat.

 26. Andreas skriver:

  Andrahandsuthyrning:
  Jag har hyrt ut min lgh i ett år pga provboende. Jag och min fästmö kommer att behöva lägenheten inom ett par år som dubbelboende / övernattningslägenhet för oss och min pensionerade mor, som pendlar mellan Stockholm och en annan stad. Lgh och vår nuvarande bostad ligger båda i Stockholm, men lgh ligger centralt och det är därför vi kommer att behöva den.
  Nu är det dock föräldraledighet på tapeten och vi behöver därför hyra ut lägenheten tills vi båda jobbar heltid.
  Styrelsen har sagt nej till fortsatt uthyrning och prövning i hyresnämnden väntar.
  Tror ni skälet är tillräckligt? Dvs även fast vi har en annan bostad, men behöver en till om ca 2 år?

 27. Ert fall är alltför svårbedömt för att jag ska kunna bidra, och utfallet i hyresnämnden är osäkert. Det kan gå hur som helst.

 28. Åsa skriver:

  Hejsan. Min dotter bor i en bostadsrättslägenhet. Nu har hennes pojkvän flyttat in och ska skriva sig på den adressen. Är det något som styrelsen måste godkänna först??

 29. Nej, det är inget styrelsen behöver godkänna, eller ens få veta. Tänk dock på sambolagen, som kan ge sambon viss rättighet till lägenheten i framtiden.

 30. Parham skriver:

  Kan man hyra ut sin bostad från och med första dagen som man köper bostaden?

 31. Ja, det ska egentligen inte vara några problem, bara du har skäl nog att hyra ut den. Att uthyrningen påbörjas direkt ska inte spela någon roll.

 32. per skriver:

  Hej, i min förening finns det en lägenhet där det inte bor någon i. Ägaren ärvde lägenheten för många år sedan men det har aldrig flyttat in någon. Hyra betalas osv. Går det att tvinga ägaren att sälja lägenheten? Man vill ju att det bor folk i lägenheterna.

 33. Jag förmodar att ägaren blev godkänd som medlem i samband med arvet. Visserligen är huvudregeln att man sen förväntas bosätta sig i sin bostadsrätt, men om det inte sker kan man inte tvingas. Så länge avgifterna betalas, och det finns tillsyn av lägenheten, och föreningen släpps in vid behov, så kan man inget göra.

 34. Anita skriver:

  Hej, kan styrelsen neka uthyrning på en del av min br lgh? Jag tänkte hyra ut ett kontor till ett företag. Behöver jag ens fråga styrelsen? Jag bor kvar i lgh med egen ingång.

 35. Nu kan detta bero lite på hur din bostadsrätt ser ut, men allmänt sett är det inte tillåtet att hyra ut till kontorsändamål. Bostadsrättslagen anger att bostadsrätten ”inte får användas till annat än den avsedda”, och uthyrning till kontor, helt eller delvis, kommer därför antagligen nekas.

 36. Frågvis skriver:

  Hur ska vi i styrelsen tänka när en medlem som stadigvarande bor någon annanstans sedan flera år och lånat ut sin lägenhet till sina två vuxna barn och nu vill ge bort 10% av lägenheten till vardera barnet?

  Är det något speciellt som vi bör tänka på, och hur länge kan man vara kvar som medlem om man själv inte bor där?

 37. Att inte bo i sin lägenhet är faktisk tillåtet, så länge man har uppsikt över den och inte låter den förfalla. Att barnen bor där skulle kunna anses som en andrahandsuthyrning, men om barnen bott där redan som unga så är det nog inte det. Har detta pågått en längre tid (flera år) ska man nog inte heller bråka om det, då är det ju redan accepterat.
  Att ge bort en del av bostadsrätten borde inte vara något problem om allt fungerat bra hittills, utan det är bara för styrelsen att godkänna de nya medlemmarna. Finns inga skäl att inte göra det.

 38. Looki skriver:

  Hej,
  Jag och min tjej med barn är särbo med barn och vi har två boenden. Vi brukar främst vara hos henne några ggr i veckan men annars är jag hemma hos mig själv 2-4 ggr i veckan, anledningen till vår situation är personlig. För att ekonomin ska gå ihop så är jag tvungen att ha inneboende. Nu tror föreningen att jag hyr ut min lägenhet i andrahand då de tycker att de ser mig allt för sällan. Frågan är nu hur jag kan bevisa min situation för föreningen och är den ens legal? Vill inte förverka min rätt till min bostad

 39. Om du kan komma och gå som du vill, och har ett rum som du disponerar i din lägenhet, så handlar det alltså inte om andrahanduthyrning. Enklast är väl att du visar lägenheten för styrelsen, så bör det inte längre råda någon tveksamhet. Någon uppsägning kan det aldrig bli tal om, om det är som du säger.

 40. Vräkning skriver:

  Hej
  En medlem hyr ut till en nära släkting och har så gjort i 6 år. Nu har styrelsen inlett process för att få igång en avflyttning.
  1. Kan styrelsen godkänna uthyrning i andra hand för längre tid? Ex på livstid med tanke på att det är en äldre pensionär.
  2 Kan släktingen bli medlem om hen tar över några % ägande?
  Övriga medlemmar är nöjda med hyresgästen.
  Känns lite olustigt att jag som granne och vän men även styrelseledamot ska driva igenom detta. Vill försöka hitta något kryphål med lagen på min sida.

  …tilläggas kan att majoriteten av medlemmarna och styrelsen är positiva, men hindrar lagen oss?

 41. Jag hoppas jag inte missförstått situationen, men styrelsen MÅSTE inte agera. Styrelsen kan mycket väl acceptera 2:a hands-uthyrningen, och låta det vara så. Dvs godkänna uthyrningen, nu och för viss tid framåt, eller ”för evigt”. Det är styrelsens beslut, helt och hållet. Tänk dock på att det går inte att backa från ett sådant beslut.

  För övrigt skulle det nog vara svårt att juridiskt göra något åt en sådan 2-hand-uthyrning: Bostadsrättslagen kräver nämligen att styrelsen agerar mycket snabbt, INOM 2 MÅNADER, från det att man fått kännedom om uthyrningen. Gör man inte det anses uthyrningen accepterad.

  Bästa lösning är nog enligt p.2, att hyresgästen blir delägare, och godkänns av föreningen. Förutsätter naturligtvis att lösningen är acceptabel för nuvarande ägare, som ju blir av med viss andel och kommer bli beroende av den nye delägaren.

 42. Anna skriver:

  Hej,

  Har inte uppfattat klart angående andrahandsuthyrning när man äger sin bostad. Är det olagligt att hyra ut utan bostadsrättsföreningens kännedom?? Fast man äger sin lägenhet (ej hyresrätt).

  Om man hyrt ut under en period, för man haft en livssituation som tvingat en att hyra ut snabbt för att lösa sin svåra situation på bästa sätt, och ej meddelat BRF, och dem blir meddelade senare och kommer till kännedom senare, vad får då detta för konsekvenser för bostadsrättsägaren?
  Trots att allt skötts på ett bra sätt och avgift kommit in i rätt tid och betalningar och uthyrning fungerat bra och skötts, måste det trots detta bli motåtgärder och ”straff” i efterhand?

 43. Ja, alla uthyrning måste ha styrelsens godkännande. Däremot kan du inte bli straffad i efterhand om du ”missat” att meddela föreningen. Men styrelsen kan begära att du lämnar in en ansökan för att få fortsätta hyra ut, och bara om du då struntar i det, kan du bli uppsagd.

 44. Lars skriver:

  Hej!

  Tack för en riktigt bra hemsida och din hjälpsamhet. Det är så att jag hyr en bostadsrätt i andra hand och det visar sig att BRF har nekat tillåtelse till ägaren att hyra ut lägenheten. Detta betyder att mitt kontrakt inte är giltigt och BRF vill att jag flyttar på en gång.

  Ägaren ska dock sälja lägenheten om några månader och vill gärna att jag bor kvar tills dess, det vill jag med, då jag annars blir bostadslös pga kort varsel.

  Min fråga är: vilka konsekvenser kan det få om vi inte flyttar ut och inom vilken tidsram kan BRF avhysa oss?

  Tacksam för svar!
  Mvh, Lars

 45. Som jag ser det ska ni kunna bo kvar tills lägenheten säljs, och detta borde också föreningen acceptera, av rent praktiska skäl. Styrelsen kan ju inte annat än säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning, men eftersom denne ändå ska flytta bli åtgärden lite meningslös. En avhysning tar ju ändå några månader att genomföra. Något annat kan styrelsen inte göra, så mitt förslag är att ni alltså bor kvar de så länge det går.

 46. Anders skriver:

  Hej, jag hyr ut min bostadsrätt med styrelsens godkännande utan problem.
  Om något slutar fungera i lägenheten som tex ett lås, spis, blandare i dusch, fönsterregel, fläkt, kylskåp, jodfelbrytare, 220V-uttag, etc. vad är min skyldighet som hyr ut lägenheten och han som hyr vad är hans skyldighet? Vad kan styrelsen göra om det blir en tvist mellan mig och hyresgäst? Kan styrelsen bestämma vad som gäller?
  Tvist 1. Vem ska betala reparationen.
  Tvist 2. Är det verkligen fel på spisen, blandaren etc? Vem avgör och vem ska betala service innan eventuell reparation utförs.
  Min lägenhet är i gott skick.

 47. Ann skriver:

  Hej
  Jag och min sambo bor i en bostadrätt. Innan han flyttade hit bodde jag i en annan bostadsrätt i samma förening. När han flyttade hit köpte vi den gemensamma bostadsrätten. Den tidigare bostadsrätten som jag äger själv ska jag sälja till min son som för närvarande bor i Oslo. I väntan på att han flyttar hem har den varit uthyrd i andra hand i ett år. Han flyttar nu hem men behöver fast jobb innan han kan köpa bostadsrätten av mig. Min fråga är nu, kan styrelsen vägra mig förlängd 2:a-handsuthyrning, denna gång till min son tills han får fast jobb? Styrelsen ogillar principiellt 2:a-handsuthyrning.

 48. Daniel skriver:

  Hej och tack för en genuint bra sida.

  Min förening har gjort om den gemensamma föreningslokalen till en bostadsrätt, men inte lyckats sälja till begärt pris. De har nu valt att avvakta och hyr ut den i andra hand på obestämd tid. Jag anser därmed att jag också borde kunna hyra ut på obestämd tid i enlighet med likabehandlinsprincipen, jag fick dock avslag och hyresnämnden gick på föreningen linje. Är inte det en märklig dom?

  • Nej, det är inte alls konstigt. Bostadsrättsförening är ju den egentliga ägaren till fastigheten, och är i juridisk mening hyresvärd, och hyr alltså ut i 1:a hand. Om föreningen innehar en bostadsrätt, kan de välja att hyra ut den, eller försöka sälja (upplåta) den. 2:hands-reglerna är inte alls tillämpliga i dessa fall.

 49. Göran skriver:

  Hejsan.
  Jag bor i en förening där en medlem sålt lägenheten till sin son. Sonen hyr nu ut lägenheten till den tidigare (säljaren) medlemmen. Andrahandshyresgästen har dessutom fått behålla alla sina förmåner från tiden som medlem. Kan det verkligen vara rätt och riktigt att sälja sin lägenhet och sedan hyra den i andrahand?

  • Enligt nuvarande regler för 2:handsuthyrning är det tillåtet att hyra ut till närstående, under en begränsad tid (1 år). Alltså verkar inget fel vara begånget. De ”förmåner” du nämner kan jag inte uttala mig om, då jag inte vet vad det är för typ eller vilka regler som gäller i er förening.

 50. Göran skriver:

  Tack för det tydliga svaret. Vi är några medlemmar som tyckt att det är stötande att sälja sin andel i föreningen för att få råd att resa och sedan ändå bo kvar under exakt förhållanden som tidigare. Hyr garage som medlemmar får köa tio år för att få, deltar i föreningsstämmor och även röstar vid dessa, låg hyra gentemot allmännyttan, osv. För oss medlemmar så finns tanken, att medlemmar har företräde gentemot andrahandshyresgäster. Förstår att det inte är något lagbrott att göra på detta viset men det upplevs stötande då hela vitsen med en brf faller om allt fler får göra så här.

  • Jag vill kanske inte instämma i allt, men tre saker är viktigt att kommentera:
   1. Garageplatsen borde ha lämnats tillbaka till föreningen, då det är ett sk sidoavtal, som upphör när bostadsrätten överlåts.
   2. Att delta på föreningsstämmor kan föräldern göra, men bara med fullmakt.
   3. Denna 2:ahanduthyrning kan bara pågå i 1 år enligt nuvarande regler, och detta ska styrelsen ha koll på, och ha ett godkännande för.

 51. Ann skriver:

  Hej igen!
  En ytterligare kommentar/förtydligande på min fråga från 4 nov.
  Jag har alltså redan haft min brf uthyrd i ett år till icke närstående. Nu när min son flyttat hem vill jag hyra ut den till honom tills han får fast jobb. Jag kommer be styrelsen om en tidsbegränsad förlängning, något som jag är kanska säker på att de säger nej till då de av princip godkänner 1 år men aldrig längre (hände annan medlem nyligen). Jag kommer i sådana fall vända mig till Hyresnämnden. Är din bedömning att jag med stor sannolikhet kommer att få rätt i Hyresnämnden?

  • Ja, enligt lag och praxis ska du få lov att hyra ut till din son i ett år. Du har i viss mån även rätt att hyra ut i väntan på försäljning. Att du redan haft den uthyrd i 1 år kan möjligen spela viss roll, men min bedömning är att detta kommer godkännas av Hyresnämnden. Det väsentliga i detta sammanhang är att det finns en tydlig slutpunkt på uthyrningen.

 52. Ann skriver:

  Tack för snabbt svar!

 53. Mika skriver:

  Hej!
  Jag sitter i styrelsen i en brf och undrar lite om olovliga andrahandsuthyrningar. Vi har en lägenhet som vi misstänker att ägaren hyr ut i andra hand, ägaren är folkbokförd på en annan adress och i lägenheten bor en annan person (jag bor granne och har aldrig sett ägaren i lägenheten). Vi har skickat en rättelseanmaning men bara fått till svar att vi har missuppfattat det hela, men inte fått någon förklaring till hur situationen ser ut. Det jag undrar är om vi har några möjligheter att kräva svar på vem som bor där? Hur pass säkra måste vi vara för att säga upp dennes bostadsrätt, räcker det med att hänvisa till att hon inte är folkbokförd där och att vi aldrig sett henne i bostaden?

  • Det du beskriver är en mycket vanlig situation. Bevisläget kan vara svårt. Att vara folkbokförd någon annan stans är en starkt indikation, men inget bevis, eftersom man kan vara folkbokförd på annan ort. Man måste alltså ha fler indikationer, t ex vad grannarna har för information, vem som öppnar när man ringer på, eller vems post som kommer dit, etc etc. Det krävs faktiskt lite snokande för att få bilden klar för sig.
   Om ni fortfarande tror att lägenheten är uthyrd i andra hand, och inte fått något rimligt svar, då kan ni gå vidare och säga upp medlemmen för avflyttning, pga olovlig andrahandsuthyrning. Medlemmen i fråga måste då kontakta hyresnämnden, och själv ”bevisa” sin oskuld. På så sätt flyttas bevisbördan över från er till medlemmen.

 54. Carol skriver:

  Hej!
  I början av 2015 köpte jag en bostadsrätt samtidigt som jag arbetar utomlands. Den har varit uthyrd med tillstånd från Styrelsen. Jag har köpt den så jag har ett hem när jag flyttar hem nu ställer styrelsen krav på att jag måste bosätta mig där senast mars 2017. Jag vill fortsätta att hyra ut men styrelsen har klart sagt ifrån. Kan jag vinna i Hyresnämnden?

  • Enligt den praxis som finns för arbete på annan ort (utomlands) kan man få hyra ut i upp till 5 år. Så kan du bara styrka din sak bör du kunna hyra ut ytterligare ett antal år. Hamnar ärendet i hyresnämnden kommer du med största sannolikhet vinna.

 55. Martin skriver:

  Hej,

  Det är så att jag köpt en bostadsrätt och har hamnat i en lite konstig situation.

  Jag blev antagen på juristprogrammet och vill därför inte jobba i början av utbildningen för att kunna satsa helhjärtat på den.

  Problemet är att jag kommer studera i samma stad där jag köpt bostadsrätten. Hur ser det ut att hyra ut för studier på SAMMA ort?

  • Frågan är lite konstig, varför kan du inte bo i din nya bostadsrätt, blir det för dyrt? Jag föreslår att du ansöker om andrahandsuthyrning, och förklarar situationen, och det är inte omöjligt att det kan godkännas. Och om inte, bör du begära att hyresnämnden prövar ditt fall. Jag tycker nog att du har tillräckliga skäl för att få det godkänt.

 56. Stefan Ebbestad skriver:

  Bäste expert!
  Bor i en bostadsrätt som inköptes julen 2015. Under några månader uppdagades att 50 % av lägenhetsbeståndet hyrs ut i andra hand, dels av bostadsrättsägarna som har satt det i system att köpa upp en eller i några fall fera bostadsrätter för att hyra ut till dubbla månadshyror. Även föreningen innehar 4 lägenheter som uthyres. Detta äventyrar valet av hyresgäster som rent ut sagt skiter fullständigt i lagar och ordning. Vi permanent skötsamma bostadsägare känner oss helt maktlösa och förda bakom ljuset, meningen med ett investera i en egen lägenhet där man tror boendet ska vara trevligt och välartade bostadsrättsägare har totalt spårat ur. Vad kan man göra??? Om man inte vill flytta och sälja för att få frid. Vi är många bostadsägare som väntar på svar från Er. Tack

  • Detta är en red ledningsfråga, dvs ni verkar ha en styrelse som tydligen godkänner all form av andrahandsuthyrning. Enda lösningen är att försöka tillsätta ny styrelse, som är mer restriktiv vad gäller andrahandsuthyrning. Vad gäller de fyra föreningsägda lägenheterna bör de säljas som bostadsrätter. Nu kanske det finns andra problem och omständigheter kring varför det har blivit så här i just er förening, men inget jag kan uttala mig om.

 57. Anita skriver:

  Hej!
  Jag hyr ut min bostadsrätt i andrahand pga att jag provbor med min pojkvän. Jag har tillstånd från styrelsen. Nu är året snart slut men vi skulle behöva lite mer tid. Hur länge får man provbo tillsammans och då hyra ut min lägenhet?

 58. Crawford Grant skriver:

  Hej!
  Min fråga gäller en handikappad LSS-person (Lagen om Särskild Stöd) som på papper ”äger” 90% av en bostadsrätt medan 10% ägs av en förälder som har betalat allt. Både står på köpekontraktet och bolånehandlingar. LSS-personen har inlett ett provboende hos sambon på annan ort och är folkbokförd där. Lägenheten hyrs ut i andrahand genom förälderns försorg och med godkännande från föreningen. Meningen är att ha en reträttplats ifall förhållandet spricker. Det lilla hyresöverskott användes till att amortera, inga pengar till plånboken.
  Nu vill Överförmyndaren pga andrahandsuthyrning betrakta lägenheten som en förmögenhet värd mera än 2 basbelopp (80000kr.+) vilket har konsekvenser för olika sociala förmåner.
  Kan detta stämma? Vad är praxis och prejudikat gällande en person helt beroende av samhällets sociala insatser och som vill prova på samboende men ändå ha en reträttmöjlighet? Tacksam för tips.

 59. Olof skriver:

  Hej,

  Jag bor för tillfället i en hyresrätt med ett rivningskontrakt som går ut senast om nästan tre år, men som kan sägas upp tidigare med uppsägningstid om blott 1 månad. Jag funderar därför på att köpa en bostadsrätt, eftersom det är något jag ändå så småningom kommer behöva göra för att ha någonstans att bo när mitt hyreskontrakt är slut.

  Vad är utsikterna för mig om jag köper en bostadsrätt nu att få hyra ut den i andra hand i högst knappt tre år? Anledningen till att jag vill bo kvar i hyresrätten så länge som möjligt är att den är större än vad jag har råd att köpa och ligger närmare arbetet.

  • Jag vet faktiskt inte, och har sett någon rättspraxis för just detta fall. Men jag skulle kunna tänka mig att det kan likställas med skälet ”I väntan på pensionering”, dvs att man köper en bostadsrätt för framtida bruk, och där är rättspraxis faktiskt upp till 4 år.

 60. Anders skriver:

  Hej,

  Jag har köpt en lägenhet i min hemstad som jag tänkte hyra ut i andrahand direkt utan att bo där. Eftersom att jag jobbar i en annan stad och kommer att delvis bo där (nära jobbet) så kommer jag inte kunna flytta in i den nya lägenheten som jag har köpt. Jag tänkte skicka en ansökan till föreningen snart. Min fråga är om jag kan få min ansökan beviljad eftersom jag jobbar i en annan stad?
  Måste jag vara folkbokförd i samma stad som jag jobbar? Jag är folkbokförd i samma stad där jag köpt min lägenhet men kommer vara inneboende i den stad som jag jobbar på.

  Tack på förhand

  • Ja, normalt brukar man få tillstånd att hyra ut om man (tillfälligt) arbetar på annan ort. Det gäller även i ditt fall, med nyköpt bostadsrätt. Folkbokföringen spelar ingen roll i detta fall.

 61. Anders skriver:

  Tack för svar!

  Hälsningar
  Anders

 62. Salih skriver:

  Hej!
  Jag bor för tillfället med en vän och har skrivit ett avtal på ett år. Nu är det ca 5 månader kvar och jag har köpt en lägenhet med inflytt om två veckor. Är det ett giltigt skäl att hyra ut den köpta lägenheten under denna perioden ?

  • Jag har visserligen inte hela din situation klar för mig, med vem du bor osv, men jag tycker det är fullt rimligt att du får hyra ut din ny lägenhet under dessa 5 månader. Ange din verkliga situation som skäl, det bör räcka.

 63. Ella skriver:

  Hej Lennart!

  Jag bor i Norrland men planerar att flytta söderut inom några år. Mina föräldrar köpte mig en 2:a där nere, den fick jag som gåva. Jag köpte själv en 3:a i vilken jag tänker bo i. 2 :an har jag tänkt låta mina föräldrar bo i resten av deras liv utan att ta ut hyra av dem eftersom dom köpte ju den till mig. Jag undrar får vi göra så, får dom bo i den? Behöver vi ansöka om något? Just nu har vi hyrt ut 2 :an i ett år och bostadsrättsföreningen säger att dom tänker inte förlänga uthyrningen. Min pappa blev sjuk, han är invalid och jag har inte fått jobb än där nere så vi har inte flyttat än. Vi skulle vilja bo kvar i Norrland lite längre ca 2 år till kanske medan vi löser allt så jag undrar kan dom neka att förlänga uthyrningen till killen som bor där nu? Mvh

  • Jag kan ju tycka att ni skaffat dessa bostadsrätter lite för tidigt, innan ni blivit klara för flytt, och nu kan ni få problem att hyra ut dem i andra hand. Prövningen görs av styrelsen utifrån era skäl, och inte helt säkert att ni får tillåtelse till fortsatt uthyrning. Men skulle ni nekas kan ni ta ärendet till hyresnämnden för prövning.

   Men allt detta innebär inte att ni måste sälja, utan ni kan alltid ha kvar lägenheterna, men de får då stå tomma tills ni kan flytta dit.

 64. Micke skriver:

  Hej!

  Jag har två föräldrar som bor hos mig och min familj (sambo+1 barn) i en 4:a (bostadsrätt) som jag och min sambo äger. Mina föräldrar är pensionärer och vill ansöka ett bostadstillägg. Pensionsmyndigheten kräver att vi tillsammans tecknar och skickar in ett avtal gällande andrahandsuthyrning av 1 rum. Måste jag även skicka avtalet om andrahandsuthyrningen till BRF? Om inte, behöver jag informera BRF om detta överhuvudtaget?
  Tack på förhand!

  • Att hyra ut en del av lägenheten, t ex ett rum, samtidigt som man själv bor i lägenheten, klassas inte som en 2:a-handsuthyrning. Man behöver alltså inte ansöka om tillstånd, och behöver inte ens informera föreningen.

 65. Jonas Lundgren skriver:

  Hej

  Vad händer om man jobbar i en annan ort och studerar i en annan ort och blir nekad med grund att jag driver affärsrörelse.
  Det finns tydlig kontrakt att jag hyr ut enligt avgifterna på lägenheten.

  Kan de neka mig andrahandsuthyrning?
  Vad händer om man går emot föreningen och hyr ut ändå?

  • Du har rätt att hyra ut bostadsrätten om du måste arbeta eller studera på annan ort. Men det måste vara tillfälligt, några år, det kan inte hålla på i evighet.
   Om du inte får godkänt kan du begära prövning i hyresnämnden. Om du hyr ut utan tillåtelse kan du bli uppsagd från bostadsrätten.

 66. Stella skriver:

  Hej!

  Jag och min sambo bor i min bostadsrätt. Min sambo jobbar på annan ort. Vi kommer snart att få vårt första barn, och min sambo vill att vi då flyttar närmare hans jobb under föräldraledigheten. Är detta ett giltigt skäl för mig att hyra ut min bostadsrätt? Räknas även min sambos arbete på annan ort trots att det är jag som äger lägenheten?

  • Jag är osäker på detta. Uppenbarligen kan du just nu bo kvar i din bostadsrätt fastän din sambo arbetar på annan ort, och då föreligger alltså inget skäl för dig att få hyra ut i andra hand. Om detta skulle bedömas annorlunda när ni fått barn är jag osäker på. Men ni kan ju göra ett försök och ansöka hos styrelsen. Lägg fram era skäl så kanske ni får tillstånd. Och vid ev avslag kan ni begära att hyresnämnden avgör.

 67. Mish skriver:

  Hej,
  Vi fundear på att hyra ut vår (just nu) svårsålda bostadsrätt då vi redan har tillträtt vår nya lägenhet. Skälet är således ”Tid att sälja bostadsrätten”, och styrelsen har preliminärt godkänt detta. Men för att få förlängt med godkännande, måste man göra ett försök att sälja lägenheten igen? Vi vill försöka få det sålt men det är svårt just nu och vi vet inte när marknaden vänder. Vad bör man tänka på att få med i kontraktet för att ev ordna en fotografering och visning medan andrahandsgästen bor kvar?

  Tack på förhand!

  • Att hyra ut i väntan på att sälja bostadsrätten är ett ganska nytt skäl. Som framgår av lektionen tillåts typ ½ år, men kan kanske förlängas. Någon praxis från hyresnämnderna finns ännu inte. Men en bestående prisnedgång är nog inte skäl för andrahandsuthyrning.

   I ert andrahandavtal bör ni skriva in att lägenheten vid behov ska kunna visas upp under uthyrningstiden.

 68. fidel skriver:

  kan man klaga om man är andrahand för att blir förstahand om man hyrde bostaden i mer än 3 år ?

  • Om det gäller en bostadsrätt kan man aldrig bli ”förstahandshyresgäst”. Inte heller om det gäller en hyresrätt, men man kan däremot få visst besittningsskydd, dvs man garanteras kunna få bo kvar (som andrahandshyresgäst).

 69. Carl Elofsson skriver:

  Hej Lennart!

  Om man har en bostadsrätt och styrelse påstår man har hyrt ut via airbnb, vad krävs för att bli av med sin lägenhet? Måste styrelsen ge en skriftlig varning först eller vad gäller rent lagmässigt?
  Bevisbördan borde ju ligga på styrelsen att bevisa att man faktist har hyrt ut.

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning, Calle

  • Styrelen måste först lämna en skriftlig ”anmodan om rättelse”, om de anser att olovlig uthyrning pågår. Om uthyrningen däremot redan är avslutad, är det inget mer att göra, man kan ej bli uppsagd för en tidigare olovlig uthyrning. Men har du fått en rättelseanmodan och därefter hyr ut utan tillstånd, då kan du sägas upp direkt.
   Och det är riktigt, bevisbördan ligger på styrelsen att bevisa att uthyrning pågår.

 70. Sophie skriver:

  Hej,

  Jag hyr sedan Dec 2015 en lägenhet. På förstahandskontrakt står en person som aldrig bott i lägenheten. Vederbörande har sålt sin bostadsrätt i annan fastighet två månader innan jag fick mitt kontrakt. Vederbörande bor sedan lång tid tillbaka tillsammans med sin sambo i ett hus de köpt. Vederbörande folkbokföres på denna adress ca 2 v innan stämman för en ombildning, men har trots detta en särskild postadress dit där hen med sambo bor.

  Personen i fråga sade upp mitt kontrakt i april med orden att hen inte längre har råd att ha kvar lägenheten. Till detta hör att styrelsen tömt fler lägenheter i fastigheten på ordinarie hyresgäster. Efterkonstruktion av dennes förstahandskontrakt. Lögner mm förekommer. Givetvis är detta fråga om en bulvanuthyrning. Var styrelsemedlem (4st) har nu ”tagit över” 3 lägenheter vardera i fastigheten som säljs för marknadsvärde.

  Jag har försökt få ut medlemsregister samt lägenhetsregister från styrelsen som vägrar. Ingen har någon insyn alls i styrelsen då det enbart är familjemedlemmar som suppleanter mm. Bara familjemedlemmar bor nu i fastigheten. Att det råder ett gemenskapsintresse är det inga tvivel om.

  Hur går jag tillväga för att kunna behålla mitt boende jag nu haft sedan 2015?

  • Om jag förstått det rätt är du andrahandshyresgäst, och enda möjligheten att bo kvar är då om du har fått besittningsrätt. Kontakta hyresnämnden för hjälp.

   Vad gäller själva ombildningen till bostadsrättsförening verkar det finnas många frågetecken, men du är i just detta inte direkt delaktig. Däremot: att få ut en medlemsförteckning ska alla ha rätt till, även utomstående (BrL 9:9). Vid problem, kontakta hyresnämnden.

 71. Ulrika skriver:

  Jag och min man köpte en bostadsrätt för 7 år sedan. Det är många år mellan våra barn och tanken var att de skulle kunna turas om att bo i den när det var dags att flytta hemifrån. I nuläget äger vi 90 % och den äldsta äger 10 %. Han bodde där i lite mer än 4 år innan han flyttade in hos flickvännen på prov. Styrelsen godkände uthyrning i först 1 år och därefter ytterligare 1 år. Hyresgästerna flyttade dock ut några månader innan avtalat datum eftersom de köpte egen bostad och vår lägenhet har stått tom sedan dess. Sonen har bestämt sig för att inte flytta tillbaka och mellanbarnet bor och arbetar numera på annan ort.

  Vi vill att vår yngsta son ska kunna flytta in när tiden är mogen, inom 2 år. Hur bör vi agera innan vi ansöker om förlängning, är det ett giltigt skäl att invänta barns inflyttning? Bör vi överlåta de 10 % som just nu står på den äldsta till vår yngsta son för att lättare få igenom en andrahandsuthyrning? Behöver det i så fall ske innan? Blir det då sonen som ansöker eller alla vi tre gemensamt? Vi vill inte sälja bostaden eftersom vi vill att sonen ska få bo där. Eventuellt vill vi också i framtiden själva kunna använda bostaden då och då beroende på hur vår livssituation kommer att se ut. Planer på längre utlandsvistelser finns.

  • Det finns inget enkelt svar eller givet sätt att få ett sådant tillstånd. Det ni bör göra är att kontakta styrelsen och beskriva situationen och era planer, och hoppas på att de förstår att det rimligen inte kan vara till föreningens nackdel att ni får fortsätta hyra ut. En avgörande punkt är att det måste framstå som troligt att yngste sonen kommer flytta dit, och han måste då också överta äldste sonens ägarandel. Jag tycker det är rimligt att ge er en sådan respit på två år. Men här gäller det alltså att argumentera för sin sak, och ev vara beredd att låta det gå till hyresnämnden för prövning.

 72. Li skriver:

  Hej!

  I min bostadsrättsförening så är det en kvinna som hyr ut sin lägenhet i andra hand och hon hävdar att hon ska flytta till lägenheten då hon ska pensioneras. I hur många år får man uppge ”i väntan på pension” som skäl? Den här kvinnan är närmare 40 år gammal och har således långt kvar till pensionen. Hon har bytt hyresgäster i lägenheten för att kraftigt kunna höja månadshyran och vi i bostadsrättsföreningen känner oss ganska övertygade om att hon endast köpt lägenheten som en investering och har den för att tjäna pengar på ockerhyror. Hennes lägenhet är dessutom i dåligt skick, sliten och ett gammalt kök med låg diskbänk som verkligen borde bytas ut.
  Vi i föreningen vill såklart helst att medlemmarna bor i sina lägenheter själva och således kan hjälpa till i föreningen och på städdagar. Vi är nu trötta på den här kvinnan och vill neka henne andrahandsuthyrning. Vad kan vi uppge för skäl? Att vi misstror hennes skäl att hyra ut? Kan vi hänvisa till att det är alldeles för många år kvar tills hon blir pensionär?
  Om hon anmäler oss till Hyresnämnden – kan vi bli belagda med böter om nämnden går på hennes linje?

  Bör tilläggas att hennes lägenhet ligger flera trappor upp och att det inte är en idealisk lägenhet att bli gammal i, med tanke på att det saknas hiss i huset.

  Kvinnan har heller aldrig bott i lägenheten själv utan hyrt ut den i andrahand i dem åren hon haft den.

  • Att få hyra ut i väntan på pensionering: bara några år, och bör alltså absolut inte godkännas i detta fall. Men det finns några frågor, och kanske ett stort problem: hur långe har förhållandet pågått?, har uthyrningen under denna tid inte haft något formellt godkännande?, eller har det varit godkänt och i så fall med vilket skäl?
   Ni skulle kunna neka uthyrning, och hota med att hon kan bli uppsagd om uthyrningen fortsätter utan lov. Men det finns en hake i Bostadsrättslagen som säger att om en uthyrning pågått olovligen, och styrelsen inte reagerat och skickat en anmodan inom två månader, då kan ingen uppsägning ske! Jag kan inte uttala mig om huruvida denna paragraf kan bli ett problem för er, för det beror som sagt på hur historien ser ut.
   Men det är absolut värt att pröva följande: Neka uthyrning. Om uthyrning pågår skicka en anmodan om rättelse, dvs att uthyrningen upphör. Om uthyrning fortsätter gör en uppsägning enligt alla konstens regler. Därmed hamnar bollen hos denne person, och hon får då vända sig till hyresnämnden för medling. Och kanske kan få rätt. Ni som förening riskerar dock ingenting att få saken prövad. Inga böter eller skadestånd förekommer i sådana här tvister.

 73. Erik skriver:

  Hej, jag har med styrelsens godkännande hyrt ut min lägenhet i andra hand sedan 1992. Anledningen till detta, som föreningens styrelser under åren varit medvetna om, är att både jag och min hustru är anställda vid ud och därför haft många återkommande utlandstjänstgöringar, som ju beslutas av staten. Nu har vi plötsligt fått ett brev från nuvarande styrelse enligt vilket den meddelar att vi inte längre får hyra ut vår lägenhet. Vi vill dock kunna fortsätta att få göra detta tills vi pensioneras om 5 år och då återflyttar till Sverige och vår lägenhet. Om 5 år är för lång tid skulle vi i vart fall vilja kunna hyra ut den i 2 år till, då det nu gällande utlandsförordnandet upphör och vi alltså kanske kommer att hemplaceras då (om inte ud istället beslutar om en sista utlandspost). Då styrelsen inte accepterar detta kommer vi att behöva ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hur sannolikt är det att vår ansökan beviljas? Kan man ansöka om 5 år i första hand och 2 år i andra hand eller bara ha ett yrkande?
  Stort tack f din hjälp! Erik

  • Att få hyra ut ytterligare i två år borde inte vara något problem, då ni har fullgoda skäl enligt min mening (arbete på annan ort). Detta är jag också övertygad om att hyresnämnden kommer besluta. Jag ser inte heller att det borde vara något hinder att ni därefter kan få hyra ut ytterligare de år som behövs, antingen med skälet utlandstjänstgöring, eller skälet i väntan på pensionering. Räkna dock med att bara få beviljat två år till att börja med.

  • Erik skriver:

   Hej, stort tack för snabbt och tydligt svar! Uppskattas.
   Erik

 74. Ida skriver:

  Hej! Jag har en bostadsrätt som blev klar 2016. Sedan dess har jag alltid haft den uthyrd pga jobb utomlands och längre utlandsresor.
  Men nu efter 2år som uthyrd nekar föreningen mig att hyra ut igen. Jag är även nu ute och reser en längre tid. Har dom rätt att neka mig?

  • Praxis för andrahanduthyrning pga arbete är upp till 5 år, så det borde inte vara något problem i ditt fall, så länge du tydligt kan motivera din uthyrning. Viktigt är att du har en tydlig plan att så småningom verkligen flytta in.

 75. Alice skriver:

  Hej, jag hyr ut min lägenhet sedan knappt ett år då jag jobbar i USA. Jag har träffat en man och vi planerar att skaffa barn. Jag vill då tilbringa mammaledigheten med min pojkvän i USA. Min fråga är har jag rätt att hyra ut min lägenhet i Sverige om jag är mammaledig (tjänstledig) och bor utomlands? Räknas mammaledighet som vård av anhörig?

  • Så länge du har en plan på att återvända till lägenheten, så ska du kunna fortsätta hyra ut, med motivet arbete utomlands. Att du är mammaledig ändrar inget, det måste fortfarande anses som att du har ditt arbete är utomlands.

 76. Gun skriver:

  Hej!

  Jag sitter i styrelsen och har en fråga. En av våra medlemmar har två lägenheter i huset. En bor de permanent i och en köpte de i somras (den är mindre än den de nu bor i). De har sedan dess reparerat den nyinköpta och vi i styrelsen har fått indikation på att de tänker hyra ut den andra nyinköpta lägenheten. Kan vi i styrelsen neka uthyrning av den nyinköpta lägenheten då de inte tänker bosätta sig i den. Vad jag kan se så finns inte några av de vanligast skälen för andrahandsuthyrning. Kan de hyra ut lägenheten till en nära anhörig?

  • Du är inne på rätt spår. De kan inte hyra ut denna lägenhet utan ert tillstånd, och själv bo kvar i den första lägenheten. Det finns dock två undantag:
   Att hyra ut till ”närstående”, detta kan dock begränsas till högst ett år (hyresnämndens praxis just nu). Observera dock att ni är fria att vara mer generösa, t ex om det handlar om en närstående som ni inta har någon anledning att misstro.
   Det andra möjliga skälet är ”I väntan på pensionering”, max 4 år (om det är aktuellt).

Lämna ett svar