8. Vem ansvarar för vad i bostadsrätten?

Att köpa bostadsrätt – ansvaret för bostadsrätten.

Innan vi fortsätter måste vi reda ut det här med ansvaret, vem som ansvarar för vad. Bostadsrätt innebär ju stor frihet att omforma lägenheten på sitt eget sätt, måla om och inreda nästan hur som helst, utan att behöva fråga om lov. Men hur mycket får man göra, och vad får man inte göra, och lika viktigt, vad måste man göra själv? Detta är viktigt att förstå när man ska köpa bostadsrätt.

Lite förenklat kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför är föreningens och styrelsens ansvar. Du ansvar t ex för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter. Även fasta garderober och icke-bärande innerväggar! Allt detta bestämmer du över och kan ändra om och byta ut. Å andra sidan, om något går sönder så är det ditt problem, ingen “hyresvärd” kommer och hjälper dig. Därför är det viktigt att kolla allt detta vid ett lägenhetsköp, för du köper lägenheten i befintligt skick. Du kan aldrig klaga hos säljaren eller förvänta dig hjälp av föreningen om du upptäcker något problem i efterhand.

Det finns dock en del gränsfall där det kan vara lite oklart var ansvaret ligger. Vi nämner här några: Föreningen ansvarar i regel för alla avlopp, men vattenlås och golvbrunnens rensning ansvarar du själv för. Föreningen ansvarar för alla fönster, men glas, tätning, persienner och målning får du själv ta hand om. Värmeelementen ansvarar föreningen för (om det är vattenburen värme), och man får därför själv aldrig ändra dessa utan tillstånd! Eventuell balkonginglasning ansvarar du själv för, såvida det inte är föreningen som satt upp den. Dessa gränsdragningar kan skilja något mellan olika föreningar, men de brukar regleras i föreningens stadgar eller av styrelsens praxis.

Sammanfattning:

Nästan allt i lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar.  I tveksamma fall, fråga styrelsen!

 

För en utförligare genomgång om vad man får ändra på i en bostadsrättslägenhet, se lektion 38.

 

© Borättupplysning Skåne

754 Responses to “8. Vem ansvarar för vad i bostadsrätten?”

 1. Carola skriver:

  Hej,

  Jag har köpt en bostadsrätt och upptäckte efter inflytt att förra ägaren har plockat bort elementet i badrummet och är inte ersatt med annan värmekälla. Ordföranden hävdar att det är min undersökningsplikt att se efter om det finns element medan jag hävdar tvärtemot. Vems ansvar är det egentligen?

  • Jag är nog benägen att hålla med ordföranden. Styrelsen kan inte hålla koll på exakt vad för förändringar som medlemmar gör i sina lägenheter. Om styrelsen inte har gjort någon form av besiktning eller tillsyn inför ert köp, så är det faktiskt upp till köparen (dvs dig) att granska lägenheten noga innan köpet. Hade det varit någon form av fel på ett element så hade det legat under föreningens underhållsansvar, men om ett element är helt borttaget, ja då finns det ju inget att åtgärda. Så jag anser att det blir du själv som får bekosta ett återmontage, men föreningen eller någon behörig installatör måste göra det.

 2. Stefan Asp skriver:

  Hej, efter klimatutredning i vår bostadsrätt konstaterades ”häxsot”. Utredningen påvisade också dålig ventilation som dessutom OCAB underkände i hela föreningen. Det konstaterades även sprickor i vägg”Köldbryggor”där häxsotet fått fäste.
  Vi flyttade in 2017 som första boenden i denna Nyproduktion.
  Vem ansvarar för sanering och ommålning?
  Vi, Riksbyggen eller föreningen?

  • Min uppfattning är att detta borde vara ett garantiärende, som byggherren (Riksbyggen) måste åtgärda. Jag är inte helt säker på garantitiderna i just ert fall, men det borde finnas någon form av 10-årig nybyggnadsförsäkring som föreningen kan åberopa. Dessutom finns det ett rättsfall som talar till den boendes fördel:
   https://www.hemhyra.se/nyheter/sebila-vann-nu-far-varden-fixa-haxsotet/
   Alltså: föreningen måste ålägga Riksbyggen att åtgärda dessa problem.

  • Stefan skriver:

   Hej Lennart, tack för svar!
   Som jag tolkar det så spelar det ingen roll att det i vårt fall gäller en bostadsrätt då fallet du hänvisar till är hyresrätt.
   Vi lägger alltså en framställan till föreningen med hänvisning till rättsfallet. De kommer ju givetvis att ålägga detta till Riksbyggen.
   Hur ser en sådan process ut undrar jag. Vi har haft möte med Riksbyggen och de vill inte känna till detta.
   Kan vi kräva att föreningen ska åtgärda detta och att de sedan i sin tur får driva det med Riksbyggen om det skulle dra ut på tiden?

  • Ja, era krav ska ni rikta till styrelsen, så får de i sin tur vända sig till Riksbyggen. Det kan alltid bli besvärligt, om någon stretar emot eller förnekar ansvar. Då bör man ta hjälp av advokat, om man anser det vara värt det. Men utfallet kan man aldrig vara helt säker på, domstolar kan ibland döma lite hur som helst.

  • Stefan Asp skriver:

   Hej Lennart,

   vi gjorde en framställan till vår förening som vägrar ta detta ärende vidare till Riksbyggen! Kan de göra så, om inte är det då föreningen som får bli vår motpart och får stå för detta vid en ev tvist? Eller hur går man vidare?

  • Ja, det är föreningen som är er motpart. Och om styrelsen inte vill hjälpa er med detta, då har ni ett problem. Det finns tyvärr ingen standardinstans att vända sig till, utan man får försöka med de kontakter man kan tänkas ha, t ex Riksbyggen om de har någon medlemsservice, eller kommunens miljöförvaltning, eller någon bra advokat. Men också ta upp frågan på nästa föreningsstämma, kanske är det fler som har samma problem?

 3. Ted skriver:

  Hej,
  Jag upptäckte att det är ett hål i väggen bakom mitt kök in i stammen. Det ser ut som de har försökt att täppa igen det efter stambytet som skedde för något år sedan. Eftersom jag har ett undertryck i lägenheten väller det in luft från stammen in i köket och det luktar os därifrån ibland. Är det mitt egna ansvar att täta det hålet eller kan man be föreningen ta det med företaget som bytte stammarna?

  • Är det en skada på stammen så är det föreningen som ska åtgärda. Om dom sen bekostar det själva eller begär att företaget ska göra det spelar ingen roll för din del. Det är till föreningen/styrelsen du ska anmäla skadan.

 4. Erik skriver:

  Hej,
  Vi flyttade in i vår bostadsrätt under sommaren 2023 och har nu märkt att väggarna är dåligt isolerade för ljud. Inte på ett sådant sätt att vi kan höra att det spelas musik utan vi hör grannens telefonsamtal och allt vad som sägs vilket tyder på att något är fel då grannen måste kunna leva ett normalt liv utan att vi ska höra allt vad som görs? Vi hör alltså allt som sägs och görs. Vidare upplever inte grannen samma problem som oss då vi testat huruvida han hör oss lika mycket som vi gör vilket inte är fallet. Detta tyder på någon form av konstruktionsfel? Det vi undrar är vem som ansvarar för vad, vi ansvarar för vägg men ansvarar vi även för inre konstruktion av vägg?

  • Man måste nog undersöka noggrannare vad problemet kan bero på. Och konstigt om det bara är enkelriktat? Ibland kan ljud på ett märkligt sätt t ex förstärkas av ventilationskanaler.
   I första hand ska föreningen vara behjälplig att åtgärda ev lyhördhetsproblem. Men ibland kommer man inte fram till en gemensam syn på hur allvarligt problemet är. Då kan en sista lösning vara att man själv bygger på den vägg man upplever att man har problem med, med ett extra isolerande ”lager”. På egen bekostnad. Det behöver inte bli så dyrt.

Leave a Reply for B N