35. Finns det dåliga bostadsrättsföreningar?

Om högt belånade bostadsrättsföreningar med för låg månadsavgift

Finns det dåliga bostadsrättsföreningar? Det beror på vad man menar. Menar vi en förening som inte sköts bra, och där styrelsen uppträder allmänt otrevligt? Nej, det är inte riktigt det vi tänker på, även om det kan bli nog så otrevligt med en otrevlig styrelse.

Eller menar vi att föreningen ligger i ett dåligt eller impopulärt område? Nja, det ligger mycket i var föreningen är belägen, det har stor betydelse för marknadsvärdet. Men det får var och en själv avgöra.

Nej, det vi menar med dålig förening är att det finns ekonomiska problem i föreningen, som gör det oförmånligt eller riskabelt att köpa bostadsrätt där.

Vad kännetecknar en sådan förening?

1. Hög belåning:  föreningen har stora lån och därmed höga räntekostnader. Det avspeglas ofta (men inte alltid) i en hög månadsavgift. De flesta nybyggda eller nybildade föreningar tillhör denna grupp, men även föreningar från 90-talets början ka ha stora skulder.

2. Alltför låg månadsavgift:  innebär att föreningens intäkter inte räcker till, och stora avgiftshöjningar därför är att vänta.

3. Höga driftskostnader:  tyder på dålig förvaltning, och innebär onödigt höga boende-kostnader för medlemmarna.

Vågar man ändå köpa bostadsrätt i en sådan förening? Ja, kanske, men bara om man

 • – väldigt gärna vill bo just där.
 • – är införstådd med att månadsavgiften ganska säkert kommer att gå upp, och att marknadsvärdet kan komma att utvecklas sämre än genomsnittet.
 • – inte betalar för mycket för bostadsrätten , dvs man får den till “fyndpris”.

I våra nya  betygslistor  visar vi vilka bostadsrättsföreningar man bör undvika.

 

© Borättupplysning Skåne

6 Responses to “35. Finns det dåliga bostadsrättsföreningar?”

 1. Bella skriver:

  Hej!
  Hur blir det i en förening om det inte finns några som vill/kan ta på sig ansvaret att vara med i styrelsen och sköta föreningen?

  • Jag svarar som jag gjorde på en liknande fråga på ett annat ställe:
   Medlemmarna har bara två alternativ: antingen väljer man en styrelse, eller så står föreningen utan styrelse. I det senare fallet, om ingen styrelse finns, står föreningen utan ledning, och då kommer någon till sist begära föreningen i likvidation. Det innebär att Bolagsverket utser en likvidator som får i uppgift att tvångsförvalta och sälja fastigheten. Och det är ju ingen bra lösning.
   Bättre då att se till att det finns en styrelse. Men om ingen vill vara det? Då får man väl locka med högre arvode, eller lägga ut mer av arbetet på förvaltare, eller kanske en anställd. Kan alltså bli dyrt, men bättre än likvidation.

 2. Ros-Marie skriver:

  Finns det ingen som enskilda medlemmar kan vända sig till och få hjälp när de blir kränkta av styrelsen? I min föreningen får man inte uttala sig på möten om man har en annan åsikt än styrelsen. Gör man detta så blir man utskälld inför alla och får brev från styrelsen i brevlådan där man än en gång blir utskälld. I vissa fall har man också blivit kallad till ”rättegång” på styrelsens kontor. Det händer väldigt mycket i vår förening och allt går så väldigt fort så folk hinner inte sätta sig in i saker o ting och man vågar inte säga något pga diktatorfasonerna från styrelsens sida. Kan vi som blir utsatta för detta inte få någon hjälp? Vi tillhörde tidigare HSB men numera Bostadsrätterna.
  En styrelse ska väl ändå inte få hoppa på enskilda meddlemmar på detta sätt?

  • Tyvärr fungerar en bostadsrättsförening ungefär som samhället i övrigt. Dvs allt går inte alltid rätt till, och enskilda personer kan bli illa och orättvist behandlade, eller utsättas för förtal.
   Det finns egentligen ingenstans att klaga eller få rättelse, förutom på föreningsstämman. Bara genom att få andra personer i styrelsen kan man kanske förbättra ”det sociala klimatet”.

 3. Frère Francekey skriver:

  Kan jag polisanmäla min förvaltare (Riksbyggen) för grov trolöshet mot huvudman? Gäller Brf Ersmarksbo. OrgNr: 769616-3265.

  Fakta:
  Man har felaktigt bara registrerat 4 av totalt 20 lägenheter till fastighetsregistret. I årsredovisningen anges endast 12 av 20 lägenheter.
  Lediga lägenheter, säljs inte, utan uthyres till Migrationsverket och privat bostadsbolag. Detta har gjorts avsiktligt, för att inte nya medlemmar ska komma in och få inflytande på verksamheten.

  Därefter har 7 kvarvarande 9 medlemmar tilldelat sig själva ”rabatter”, så att man bor nu nästan gratis.

  Varje försök att ändra på rådande missförhållanden möts med: ”Styrelsen har beslutat…..”. Årsmötet har beslutat….” OSV. Styrelsen består av av några av de 7 plus Riksbyggens förvaltare, som är ordförande men inte medlem i föreningen.

  Detta har medfört att man tillskansat sig ca 1,3 miljoner under åren 2011-2018 ur föreningen tillgångar. Detta har skadat föreningen allvarligt, eftersom det råder akuta behov av åtgärder: Stambyte, isolering, ventilation, brandåtgärder, fasadarbeten mm.

  • Din fråga är svår att besvara. Naturligtvis kan du göra en polisanmälan om du anser att något brottsligt pågåtts. Men jag undrar vilka uppgifter du stödjer dig på. Jag har t ex hittat en årsredovisning från 2014, där anges antal lägenheter till 12, varav 3 hyrs ut. Jag har även kontrollerat med den ekonomiska planen. Var får du antalet lägenheter till 20 ifrån?

   Det naturliga första steget är väl annars att ta upp frågorna på årsstämman. Eller att kontakta revisorn. Du kan också begära en särskild granskning av Bolagsverket. Om antalet medlemmar bara är 9, så räcker det med att du själv gör en sådan framställan (minst 10% av antalet medlemmar).

Leave a Reply