40. Kan man bli uppsagd från sin bostadsrätt?

Uppsägning av bostadsrätt  (vräkning)

Hur förhåller det sig egentligen, kan man bli uppsagd? Man äger ju sin bostadsrätt, då kan man väl inte bli vräkt hur som helst, eller?

Vi har i olika sammanhang berättat om de rättigheter man har i en bostadsrätt. Man äger sin bostadsrätt, och den är upplåten “utan tidsbegränsning“, som det står i stadgar och i bostadsrättslagen.

Men, man har också en hel del skyldigheter.

Först och främst att betala månadsavgiften i tid. Detta är lika viktigt som i en hyreslägenhet. Betalar man inte sin avgift i tid, så kan styrelsen säga upp dig direkt (det kallas att bostadsrätten “förverkas“).

Och det finns fler skyldigheter: Man måste sköta sig, dvs man får inte störa sina grannar, eller bryta mot de regler som gäller i föreningen. Man får inte heller hyra ut bostadsrätten utan tillåtelse, eller att grovt missköta lägenheten, eller att vägra styrelsen tillträde för inspektion eller nödvändiga arbeten. Bryter man mot något av detta, och man inte rättar sig efter anmaningar, så kan man också bli uppsagd.

Man kan också missköta sina banklån på lägenheten. Då kan banken ta lägenheten i beslag och tvinga fram en tvångsförsäljning, som yttersta åtgärd.

Man bör alltså betala sin månadsavgift i tid, och följa de regler som finns i bostadsrättsföreningen, så går det bra!

Men om man skulle bli uppsagd, förlorar man då bostadsrätten direkt?

Nej, gäller det försenad avgiftsbetalning har man alltid en chans till att betala, om det görs inom tre veckor efter påminnelse.  Och i övriga fall kan man få saken prövad i hyresnämnden. Men förlorar man i hyresnämnden då blir man anmodad att frivilligt flytta och sälja sin bostadsrätt. I sista hand blir man dock avhyst, “vräkt”, och bostadsrätten säljs på exekutiv auktion. Detta sker via tingsrätt och Kronofogden. Skulder måsta sedan regleras, men det som ev. blir över får man förstås behålla.

 

© Borättupplysning Skåne

317 Responses to “40. Kan man bli uppsagd från sin bostadsrätt?”

 1. Moussa name skriver:

  En fråga, Jag har bott i en bostadsrätt i ca 2 år, Har nu köpt hus och vill sälja min Bostadsrätt till min dotter.

  Ringed till ordförande om detta. Då började o att jag har betalat avgiften försent och medlemskap är uppsagt. Han säger att jag kan inte sälja min bostad utan föreningen ska göra det åt mig. Desutom måste jag lämna lägenhet omgående. Jag har inga skuld men erkänner att jag har varit försenade med avgiften men har kontaktat dom alltid och kommit överens om att jag kommer bli försenade och dom kom överens med mig när jag ska betala. När jag såld lägenhet till min dotter så säger Ordförande att min lägenhet kan inte säljas. Får förening göra så??

  • De besked du fått från ordföranden är felaktiga. Om du inte har några obetalda avgifter, och varit överens med styrelsen de gånger du betalat för sent, och du inte blivit uppsagd. Då har du fortsatt rätt till din bostadsrätt, att bo kvar, eller sälja till vem du vill. Styrelsen har absolut ingen rätt att sälja den, och inte ens att säga upp dig. Om du har problem med styrelsen ska du kontakta hyresnämnden, som kan hjälpa dig i fall som detta.

 2. ahmed ismail skriver:

  Jag blev uppsagd från min bostadsrättslägenheten pga. styrelse påstår att jag hyr ut lägenheten i andrahand.
  Uppsägningen kom från deras advokat, när jag försöker kontakta henne, svarar inte hon.
  De förväntar att jag ska lämna överlägenheten till de för att kronofogden ska annonsera ut den till försäljning för deras räkning 2021-11-31.
  Jag har bestridit deras beslut till advokaten.
  Ska jag behöva strida beslutet till nån annan eller?

 3. Ingrid skriver:

  Har en bostadsrätt med godkänd andrahandsuthyrning. Några dagar innan kontraktet börjar gälla, befinner sig den tänkta hyresgästen i lägenheten ( med mitt godkännande) och får någon form av psykosgenombrott. Står då på balkongen med airgun på 5: våningen och grannar upplever det som hotfull och polis tillkallas.
  Jag blir därefter uppringd av ordförande i föreningen och ber mig återkalla godkännandet. Hon upplyser även att föreningen inte kommer att godkänna personen vid eventuellt övertag. Personen har därefter fått psykiatrisk vård och insatt på medicin. Kan föreningen neka ett övertag dels för händelser innan personen har kontrakt, dels pga beteende som orsakas av sjukdom ?

  • Styrelsen verkar göra bedömningen att personen varken är lämplig att hyra i andrahand eller (ev senare) kunna bli medlem i föreningen. Om detta är en rimlig bedömning kan jag inte avgöra Hur som helst har styrelsen rätt att göra en sådan bedömning, och om du eller personen i fråga aner detta vara fel så får ni låta hyresnämnden pröva frågan.

 4. Kent skriver:

  Hej
  1. Kan man bli vräkt om man är folkbokförd på den adressen men inte bor där?

  2. Kan man bli vräkt om man är folkbokförd på an annan adress än bostadsrätten?

  i båda fallen bor ingen annan i lägenheten,

  • Nej, man kan inte bli uppsagd enbart på något av de skälen. Man måste inte bo i sin bostadsrätt. Däremot ha den under regelbunden tillsyn så att inga problem uppstår. Uppsagd kan man bara bli om man missköter lägenheten eller orsakar väsentliga problem för föreningen. Eller hyr ut den utan tillstånd. Eller inte betalar månadsavgiften i tid.

 5. Ove skriver:

  Hej!
  Jag har en granne som under längre tid misskött sig och nu har styrelsen med hjälp av en gott beryktad advokatbyrå vräkt personen i fråga. Han har blivit avhyst men säger att han ska överklaga beslutet och har 6 månader på sig att bestrida. Går det ens att överklaga?

  • Då jag inte vet exakt hur uppsägningen och ”vräkningen” gått till kan jag inte ge något bra svar. Generellt kan man få en uppsägning prövad av tingsrätten, men det kanske redan har gjorts. Någon ytterligare prövning eller överklagande känner jag inte till.

  • Ove skriver:

   Hej! tack för svaret.
   Han har blivit vräkt av beslut från hyresnämden. Han har lämnat in en överklagan till tingsrätten .

 6. Pooja Kalra skriver:

  Jag har fått ett meddelande om rättelse från brf genom REK hur lång tid har jag på mig att svara på detta?

  • Vad jag vet saknas det exakta tidsgränser. Men det beror också på vad rättelsen avser. Ofta handlar det om att det ska ske ”utan dröjsmål”, dvs man ska få en rimlig tid på sig, men inte mer. Tydligare än så kan jag inte svara utan att veta vad det rör sig om.

 7. Jacob skriver:

  Hej,
  Jag fick av socialförvaltning ett brev där det stod att jag var uppsagd p g a försummelse att erlägga månadsavgift enligt en underrättelse från ett inkassobolag.
  Det var Brf:s förvaltning som lämnat felaktiga siffror i betaluppdrag för autogiro till SEB, som var orsaken till att avgiften inte blev dragen och inget annat.

  Innan detta tillfälle, d v s uppsägningen, hade jag inget erhållit någon rättelseanmaning. I inkassobolagets underrättelse om uppsägning till socialförvaltningen stod att jag hade viss tid på mig att återvinna bostadsrätten.

  Enligt min förening och förvaltningen var jag aldrig föremål för uppsägning, men inkassobolaget hävdade att de inte behövde uppdrag från huvudmannen, utan hade rätt att handla självständigt i förverkansprocessen.
  Inkassobolaget hävdade dessutom att ingen rättelseanmaning behövdes innan uppsägning. Jfr 7 kap 27, 32 par bostadsrättslagen.

  Har detta gått rätt till ? Har inte inkassobolaget åsidosatt bostadsrättslagen, inkassolagen och god inkassosed ?

  • Tyvärr kan jag på denna beskrivning inte avgöra om allt gått rätt till eller inte. Men generellt sett, om man får en uppsägning pga utebliven betalning, ska man snarast kontakta styrelsen, och reglera det ekonomiska. Och om man anser att man blivit uppsagt på oklara eller felaktiga grunder, ska man bestrida uppsägningen och kontakta hyresnämnden. Föreningen måste då ta ärendet till domstol, för ett avgörande där.
   I ditt fall verkar det ju som att det enbart handlar om ett felaktigt hanterande pga anlitat inkassobolag, och därför har jag svårt att förstå varför detta inte redan har löst sig.

   Läs gärna på följande länk
   https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/uppsagning-av-bostadsrattshavare/

 8. John Wennerlund skriver:

  Man ”äger” inte sin bostad. Man har rätten att bo i den och äger ”bara” en andel i bostadsrätten.
  Det är en vanlig föreställning folk har när de köper en bostadsrätt. Man köper sig in i skulderna som finns i föreningen samt värdet av hela fastigheten.

 9. Kim skriver:

  Hej! jag har en familjemedlem som köpte sin bostadsrätt 2012, hon ska nu sälja lägenheten och det visar sig att hon kanske inte är medlem i HSB. På HSBs hemsida står det att man måste vara medlem för att köpet ska vara giltligt. Men det har gått över 10 år och ingen i föreningen ska ha sagt ett ord om HSB varken vid köp eller under den tiden. Hon visste helt enkelt inte.

  Nuvarande ordföranden var dessutom aktiv då och hennes sambo sålde lägenheten så ordföranden var med i hela processen och alla papper är påskrivna etc.

  hur ska hon gå till väga?

  • Ursäkta sent svar, frågan glömdes bort.

   Det måste ha varit en miss eller slarv i dåvarande handläggning om Hsb-medlemskapet inte registrerades. Att sälja lägenheten nu ska inte vara något problem, då det är inte beroende av att man är Hsb-medlem. Däremot måste köparen antagligen bli medlem för att överlåtelsen ska kunna godkännas (om rutinerna fungerar i föreningen).

Leave a Reply