10. Vad är månadsavgift?

Bostadsrätt -  månadsavgift

Nu ska vi gå igenom föreningens avgifter och vi börjar med bostadsrättens månadsavgift. Vad är månadsavgift? Det är föreningens “hyra”, som ska täcka de gemensamma kostnaderna, t ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, sophämtning, administration och inte minst, föreningens räntekostnader. Det är en ren självkostnadskalkyl, det finns inget vinstintresse, de boende är ju själva ägare. Månadsavgiften kallas ibland årsavgift, men det är samma sak (hela årets avgift). Precis som en vanlig hyra måste månadsavgiften vara betald senast sista vardagen innan månaden börjar.

Avgiftens storlek kan skilja mycket mellan olika föreningar, och det kan tyckas märkligt. Avgiften kan faktiskt vara allt mellan 100 och upp över 1000 kr per kvadratmeter och år! Normalt brukar den dock ligga någonstans mellan 500 och 700 kr/kvm/år. Men varför det kan skilja så mycket, och varför låg avgift inte alltid är bäst, det ska vi ta upp i kommande avsnitt i vår Borätt-köparskola (lektion 42).

(Avgift/kvm/år: Ta din månadsavgift gånger 12, och dividera med lägenhetsytan).

Sammanfattning: Månadsavgift = ”medlemshyra”.
 

© Borättupplysning Skåne

8 svar till “10. Vad är månadsavgift?“

 1. Jacob skriver:

  Hej,

  Vad är det som avgör avgiftens storlek i förhållande till mina grannar? Vi har en större lägenhet, men mindre andelstal i föreningen, men betalar samtidigt lite mer i avgift jämfört med grannen på samma våningsplan. Är detta rätt eller borde jag ta upp detta med styrelsen?

 2. Jag kan hålla med om att det verkar konstigt. Du bör ta upp detta med styrelsen, och begära en förklaring. För övrigt kan jag inte ha någon bestämd uppfattning, då jag inte känner till hur andeltalen används i er förening.

 3. Marita Pierre skriver:

  Hej, jag flyttade in i en bostadsrättsförening för två år sedan. Då fanns det fortfarande några hyresrätter kvar, alla utom 1 har sålts.

  Upptäckte för ett tag sedan att jag som bor i en etta längst ner och mot norr betalar mera i avgift än vad till exempel en tvåa i söderläge på plan 6 gör. Det handlar om 1500 mera per år. Båda lägenheterna har kungsbalkong.

  Är det här korrekt? Ska man inte räkna om andelstalen/avgifterna när föreningen säljer ut hyresrätterna?

 4. Den avgiftsskillnad du nämner verkar orimlig, och borde rättas till. Men samtidigt finns det ingen lag som säger att avgiften ska vara ”rättvis”. Hur avgifter och andelstal är fördelade är en intern angelägenhet inom föreningen. Tycker man att det finns felaktigheter eller orättvisa avgifter måste man ta upp frågan med styrelsen, och kanske också på en föreningsstämma.

 5. Viktor skriver:

  Hej,
  Ingår elnätet i månadsavgift i en bostadsrätt så man själv enbart betalar för el abonnemanget? Eller det är från förening till förening?

 6. I de flesta föreningar betalar var och en för sitt eget el-abonnemang, alltså både abonnemang, elnät, och elförbrukning, till ett eller flera el-bolag. I vissa föreningar däremot har föreningen ett gemensamt abonnemang, och då betalar man bara för den egna elförbrukningen, till föreningen. I regel som ett tillägg på ”hyresavin”.

 7. Anders Hedengren skriver:

  Avgifter som ligger utanför månadsavgiften. T ex ett obligatoriskt bredband. Det kommer varje månad tillsammans med månadsavgiften men med egen avi, är det oxå att räknas in i månadsavgift eller ligger det utanför?

 8. Det låter som om detta bredband ligger utanför månadsavgiften, och alltså är ett tillägg. Antagligen ett obligatoriskt tillägg.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kunna posta kommentarer.