5. Kan man köpa lägenhet tillsammans?

En enkel fråga, men inget enkelt svar.

Att köpa bostadsrätt tillsammans.

För det första, naturligtvis kan gifta eller sambos köpa en lägenhet tillsammans. Det vanliga är då att man äger 50% var. Men man kan välja en annan fördelning, t ex 80-20. Man behöver inte heller vara sambos, det kan räcka att vara kompisar som köper en lägenhet tillsammans. Det väsentliga i sammanhanget är att bägge köparna tänker bosätta sig i lägenheten. De allra flesta bostadsrättsföreningar har detta som en grundförutsättning i stadgarna. Den som köper en bostadsrätt ska också bo i lägenheten. Ska man inte bo i lägenheten kan man bli nekad medlemskap och överlåtelsen blir ogiltig (se lektion 2).

Ett specialfall är när föräldrar vill köpa en bostadsrätt åt sitt  barn (t ex vid studier). Här kan bostadsrättsföreningar ha lite olika regler. Vissa föreningar tillåter att föräldrarna står som ägare, medan barnet är den som bor i lägenheten. Det blir en slags permanent andrahanduthyrning inom familjen. Andra föreningar vill att den som bor i lägenheten (barnet) är delägare med t ex 50%, eller åtminstone 10%. Men det finns också föreningar som strikt hävdar att den som bor ska äga hela lägenheten själv. Man måste alltså alltid fråga mäklaren (eller föreningen) vad som gäller i det aktuella fallet.

En följd av delat ägande är att delar kan överlåtas separat, t ex om boendesituationen förändras. Halva bostadsrätten kan t ex överlåtas till en annan person eller annan familjemedlem. Lagen ger i och för sig bara rätt att överlåta till make/sambo, men många föreningar är mer generösa.

 

Sammanfattning:
Ska du inte själv bo i lägenheten måste du kontrollera vilka regler som gäller i den aktuella bostadsrättsföreningen.

 © Borättupplysning Skåne

158 Responses to “5. Kan man köpa lägenhet tillsammans?”

 1. Oskar Henriksson skriver:

  Jag var på visning idag.
  När mäklaren tillfrågades angående detta (att köpa lägenhet tillsammans) gav hen som svar att minst 10% av andelen på bostaden måste stå på den som bor där. Dock så ”spelar det ingen roll vart pengarna kommer ifrån” dvs. vem som lånar/finansierar är oviktigt. Dock tycker jag att det råder otydlighet i vad det egentligen innebär att inneha minst 10% av bostaden, om du ändå inte finansierat?
  Kan det handla om att vid en eventuell försäljning har den boende då rätt till 10% av pengarna?

  • Ja, det är precis så, vid en framtida försäljning ska 10% av försäljningsvärdet redovisas av den som innehaft 10% av bostadsrätten, denne ska alltså deklarera och ev. betala reavinstskatt på sin 1/10-del av bostadsrätten. Men vad som i verkligheten händer med pengarna från försäljningen är som sagt en ren privatsak.

 2. Anna skriver:

  Vid överlåtelser ställs inga frågor om man skall bo i lägenheten eller inte.
  Och om man senare flyttar ut utan att sälja lägenheten och låter den stå tom, så finns det inga lagar som tvingar en att sälja.
  Man måste inte alltid bo i sin lägenhet.

  • Det är riktigt att styrelsen i regel inte ställer frågor om boendet. Men det händer ändå ibland, om styrelsen av någon anledning misstänker att köpet inte avser ett permanentboende. Och om misstankarna blir bekräftade, brukar medlemskap nekas. Bevisbördan hamnar då på köparen.
   Men du har rätt i att ingen kan tvinga dig att bo i din bostadsrätt, så länge den sköts och inte förfaller.

 3. Staffan skriver:

  Om man sedan vill ändra ägarskapet, så att de 10% övertas av de som äger 90% (t ex föräldrarna), hur gör man då? Räcker det med ett avtal mellan ägaren av 10% och de som äger resterande 90%? Måste detta registreras? Ska bostadsrättsföreningen godkänna?

  • Det räcker med ett avtal mellan parterna. Det måste dock vara ett formellt riktigt överlåtelseavtal, med ett pris på den överlåtna delan av bostadsrätten, eller som gåva. Överlåtelsen ska meddelas bostadsrättsföreningen, men något godkännande ska inte behövas, eftersom medlemmen ju redan är medlem i föreningen. Överlåtelsen kan utlösa reavinstbeskattning, eftersom den ska redovisas för skattemyndigheten.

 4. Susanne skriver:

  Hej,
  Jag undrar följande:
  Har fått möljlighet att köpa en lägenhet i Stocksund.
  Har en son, som har betalt förskottsbetalning på en läghet i Vällingby med inflytt 2015. Hur kan jag göra för att jag och min sambo ska kunna köpa lägenheten i Stocksund? Vi äger ett hus. Min tanke är att jag och sambon ska köpa lägenheten till oss, men att sonen ska kunna bo där, tillfälligt. Mäklaren säger, att han bör äga 10 proc av Stocksundlägeheten, så att det inte blir andrahandsuthyrning. Jag tänker, att jag kan skriva mig där, för man har väl rätt att ha sitt barn boende hos sig? Verkar knöligt att han ska stå för 10 proc först och de sen ska in i hans lght i Vällingby. Alternativt att man skriver hoonom på 10 proc som gåva och att han sen ger gåvan tillbaka till oss när han flyttar till Vällingby, vi har ju fler barn att tänka på.
  Har du någon lösning på denna undran?
  Mvh. Susanne

  • Vi kan inte ge några privatekonomiska råd, inte heller råd om att ev försöka kringgå de reglerverk som finns. Jag vill istället ta fasta på det som jag uppfattar är själva huvudfrågan, nämligen: Vem ska Stocksunds-lägenheten köpas till? Jag uppfattar att huvudsyftet är att lägenheten primärt är till er själva, att det är ni som ska flytta dit på sikt. Men att under en övergångstid (1 år) ska er son kunna bo där, tillfälligt, i väntan på Vällingby-lägenheten.
   Detta borde alltså inte vara något problem: Ni köper hela lägenheten, och låter er som bo där i andra hand under 1 år. Detta borde varje förnuftig styrelse gå med på och acceptera. Det enda problemet är väl just att övertyga styrelsen om att er avsikt att flytta dit är på riktigt.

 5. Jon skriver:

  Hej,
  vi är nu i den situation som beskrevs nyss. Mina föräldrar har planer på att köpa en bostadsrätt, som jag och min bror ska hyra av dem. På sikt är planen att föräldrarna flyttar in i lägenheten, och att vi flyttar ut. Vi är inställda på att jag och min bror ska stå som ägare till 10% var, även om våra föräldrar står för finansieringen. …
  Vet ni om det finns standardavtal att tillgå för detta? Bör man anlita en jurist för att upprätta avtalet, eller är det något man klarar av att ordna själv?
  Tack på förhand!

  • Detta är inget vi känner till, och inte heller kan eller vill ge några råd om, då det rör sig om ren privatekonomi.
   Det enda vi vill påminna om är att om man står som delägare till 10%, så måsta man också deklarera för dessa 10% efter en framtida försäljning eller överlåtelse.

 6. Fredrik skriver:

  HUr ar det med att kopa bostad at sina foraldrar? Jag har en fattig mamma som knappt klarar sig fast hon bara har 4500 i hyra. Hade en ide att man kanske kunde kopa en lagenhet med lag manadskostnad och betala lanet.

  • Frågan är vems som kan stå som köpare, du, eller din mor, eller båda tillsammans. Detta måste du kontrollera med bostadsrättsföreningens styrelse. Regler och tillämpning kan skilja mellan olika föreningar.

 7. camilla skriver:

  Hej.

  Jag ar en utlandsbosatt svenska som har planer pa att i framtiden flytta tillbaka till Sverige. Jag skulle vilja kopa en bostadsratt idag för att anvanda vid mina besok under semestrar. Den skulle alltsa anvandas sparsamt fram till min pension. Kan jag under denna tid lana ut/hyra ut lagenheten till mina soners besok i Sverige. Kan jag lana ut den till nagon som ser till lagenheten under de manga manader jag inte kommer att vistas i den?

  Och varfor i sjutton ager jag inte min lagenhet och far bestamma sjalv som man gor i andra lander?

  mvh camilla

  • Jag tror du kommer att få svårt att köpa en bostadsrätt under de premisserna, eftersom de flesta föreningsstadgar förutsätter att man ska bosätta sig permanent i lägenheten. Samma sak med andrahanduthyrning: permanent, eller mycket långvarig andrahandsuthyrning, brukar aldrig godkännas.

 8. Jimi skriver:

  Camilla, jag håller med dig, bostadsrättsföreningar är ofta på tok för restriktiva. Det finns en annan ägandeform, så kallade ägarlägenhet, som i regel är betydligt friare, men kan samtidigt vara lite krångligare och är mycket ovanligare. Borattupplysning kanske kan ge lite mer kött på benen?

  • Vi kommer skriva ett avsnitt om ägarlägenheter så småningom. Tills vidare kan jag bara säga att denna bostadsform är ganska ny och mycket ovanlig i Sverige, och får bara bildas i samband med nyproduktion. I praktiken blir dock skillnaden inte särskilt stor jämfört med bostadsrätt, då det fortfarande måste finnas en gemensam styrelse (samfällighet) och gemensamma regler. Andrahandsuthyrning är dock helt fritt.

 9. Filip skriver:

  Min sambo och jag köpte en bostadsrätt inför vår sons återflytt från utlandet med sin ny familj. Brf ville att han är delägare, så fördelningen är 45+45+10%.
  Hittills betalar jag låneräntan och månadsavgifterna, medan sonen och sin fru betalar till mig, enligt muntlig avtal.
  Hon har ensam vård av sina barn från tidigare förhållande, därför är det hon som skall nu ansöka bostadsbidrag.
  Vi behöver upprätta något slags formellt avtal.
  Skall detta vara ett andrahandsavtal, trots att en av borättshavarna bor i lägenheten?
  Kan både sonen och hans fru specificeras som andrahandshyresgäster?

  • Utifrån min synvinkel vill jag påstå att både son och fru är ”förstahandshyresgäst”. Sonen är ju delägare i bostadsrätten, och dennes fru/sambo ingår som medlem i familjen. Någon andrahands-situation föreligger alltså inte.
   Ett internt avtal er emellan kan ni naturligtvis ha, men som jag ser det inverkar det inte på möjligheten att få bostadsbidrag. Er son med fru måste söka bidrag utifrån vad bostadsrätten faktiskt kostar, dvs vad ni betalar i avgift + räntor.

   Om försäkringskassan bedömer situationen på samma sätt kan jag dock inte garantera.

 10. Hanna skriver:

  Vad är det som avgör hur mycket man rent juridiskt och skattemässigt äger? Jag och min man har nyligen köpt en lägenhet som jag finansierar till största delen (ca 70%). När vi skrev kontraktet hade vi dock inte sålt vår tidigare bostad (till 100% ägd av mig) så av den anledningen skrev vi att ägandedelen i nya bostaden skulle vara 50/50.
  Jag trodde att denna del i avtalet endast hade betydelse för medlemskapet i föreningen men det kanske får konsekvenser även på uppskov osv?
  Om så, hur ändrar man då så att det blir ”rätt” (dvs att jag äger 70% och han 30%)? Behöver vi skriva om hela kontraktet för nya lägenheten?

  • Den ägarandel man bestämmer i samband med köpet är det som gäller för bostadsrätten, juridiskt och skattemässigt. Ni äger alltså nu 50% var i bostadsrätten. Vill ni ändra på denna fördelning kan ni överföra 20% från den ena till den andra, t ex i form av gåva, och få det registrerat hos bostadsrättsföreningen. Jag vågar dock inte garantera att det inte utlöser någon form av beskattning, men jag tror det inte. Kontrollera med bankjurist eller skattemyndigheten.

 11. Mats skriver:

  Jag bor i bostadsrätt tillsammans med min sambo. Än så länge äger hon 100% av bostadsrätten och har 100% av lånen. Vi har tänkt att jag ska ha 50% av bostadsrätten i gåva och att vi efteråt tar ett gemensamt lån. Ordstyrende i brf råd efter samtal med en mäklare är att vi inte ska göra det på det sätt. Kan det påverkar prisbildning på en ort eller vad kan problemet vara?

  • Visst kan ni göra som ni har tänkt, att dela på bostadsrätten och ta gemensamma lån, det har ni rätt till. Däremot kan det få ekonomiska konsekvenser skattemässigt, som jag inte kan eller vill ge mig in på, det måste ni diskutera med er ekonomiska rådgivare.

 12. Sus skriver:

  Min fars hyresrätt ska ombildas till bostadsrätt. Banken har sagt nej till lån och jag funderar på att ta lånet och låta pappa bo kvar i sin lägenhet så länge han behöver. Han måste stå som ägare på 10% och han har inte möjlighet att betala för den delen så jag undrar om det är möjligt att skriva att de 10 % tillfaller mig när han avlider eftersom det är jag som betalat? Han har också en inneboende idag och jag är orolig att om min pappa avlider kommer jag då få problem att sälja lägenheten om den inneboende har bott i lägenheten i några år?

  • Det här är en familjerättslig fråga som vi inte kan svara på fullt ut. Men några kommentarer: Om din far avlider blir det dödsboet som får de 10 procenten, om det går att avtala bort vet jag inte. Och vem är ”den inneboende”? Om det är en sambo, så har denne rätt att bo kvar i bostaden, lägenheten får inte säljas utan dennes medgivande. Så du måste nog konsultera en familjerättsjurist för att reda ut dessa frågor.
   Ett alternativ är naturligtvis att din far bor kvar som vanlig hyresgäst.

 13. Jenny skriver:

  Jag planerar att köpa en bostadsrätt. I denna är det tänkt att jag skall bo tillsammans med min sambo och våran son (7 månader). Det är jag som kommer att ta lånet samt stå för kontantinsatsen och således äga bostadsrätten till 100 %. Kan min sambo bo där med mig utan att äga en del av bostadsrätten? Eller kan föreningen neka honom rätten till det?

  • Detta är fullständigt normalt: ena parten äger lägenheten, men hela familjen bor där. Oavsett vilka formella relationer man har inom familjen. Det är t o m så att din sambo i vissa frågor kommer likställas med dig som medlem, t ex kunna åta sig styrelseuppdrag.

 14. Dana skriver:

  Jag tänkte köpa en bostadsrätt. Jag kommer äga lägenheten men vill att min mamma ska vara delägare 1%. Om det blir så att jag ska börjar studera så vill jag att hon tar hand om lägenheten så länge. Har jag rätt att göra så eller inte? kommer min mamma blir medlem i föreningen om hon äger 1% av lägenheten? Kommer min bank fråga varför hon är med i kontrakten eftersom jag själv tog lån eller?

  • Det är faktiskt föreningens styrelse som avgör om din mamma kan vara delägare, och i så fall med hur stor procentandel. Och beroende på hur föreningens stadgar ser ut. Om din mamma skulle accepteras som delägare, blir hon också medlem fullt ut. Banken tror jag inte har några invändningar mot detta.

 15. Peter skriver:

  Hej,
  Min brors flickvän har en bostadsrätt som hon äger idag till 100%. Dock bor hon med min bror på annan adress sen en tid tillbaka. Vad jag förstår så finns inga krav att hon måste bo där. Nu är tanken att jag ska bo där och då förstår jag det som att jag kan få i gåva 10 % av lägenheten utan att vi drabbas skattemässigt och då rent Juridiskt kunna ansöka om att bli medlem i föreningen.
  Så nu till min fråga, jag tolkas väl som ägare av bostaden nu och kan bo där hur jag vill utan att min brors flickvän bor där eller måste hon bo där också?

  • Det här är lite mer komplicerat än vad vi kanske säger i lektionstexten. Enligt lagen har man bara laglig rätt att äga en bostadsrätt tillsammans om man är gifta eller varaktigt sammanboende. I många föreningars stadgar är man dock lite mer generösa, och framför allt brukar tillämpningen vara ganska generös. Dvs om två personer ansöker om delat ägande så brukar styrelserna aldrig ifrågasätta vilken relation personerna har mellan sig.
   Det är alltså inte självklart att du godkänns som medlem, oavsett om du får en andel i gåva eller på annat sätt. Styrelsen kanske nekar dig att bli medlem, eller kräver att du måste ta över hela bostadsrätten. Ibland går det inte att krångla till det alltför mycket.

 16. Jakob skriver:

  Hej
  Min svärmor köpte 2011 en bostadsrätt som min styvson bor i.
  När vi köpte krävde föreningen att han skulle äga 10% för att få bo där ensam.
  Det står inget om det i stadgarna och hon fick inget avtal på detta.
  Nu har min styvson hamnat i en situation där han skall ha socialbidrag och SOC vill därför veta om hans tillgångar.
  Vi har därför frågat föreningen om en bekräftelse på att man måste äga 10% för att få bor där men de påstår nu att en sådan möjlighet inte finns och att man måste vara permanent boende för att kunna vara medlem.
  Kan man åberopa muntligt avtal som ju är juridiskt bindande?

  En annan fråga är hur ett kontrakt för lån av de 10% skall formas och hur man gör rent praktisk för att lämna tillbaka de innan man säljer lägenheten (sa han undviker att bli drabbad av reavinstskattar och dylikt)?
  Detta skall även användas för att visa SOC att hans 10% ägande är rent fiktivt och alltså ingen tillgång.

  På förhand tusen tack svar :)

  • Det är det verkliga ägandet som gäller, och det framgår av köpeavtalet. Om jag uppfattat det rätt kom din svärmor att stå för 100% på bostadsrätten, även om det sas något annat. Det finns inget som heter muntliga avtal här, eller fiktivt ägande. Det är det faktiska ägandet som gäller, och det innebär i så fall att din styvson i praktiken bara är inneboende, eller andrahandshyresgäst utan avtal.

 17. Jessica skriver:

  Hej

  För lite över ett år sen ombildades lägenheten jag bor i till bostadsrätt. För att kunna få köpa denna lägenhet så fick jag hjälp av min mamma för annars hade jag inte kunnat få bolånet. Jag äger 80% av lägenheten och min mamma äger 20%. Min situation idag ser väldigt annorlunda ut och jag har inte råd att bo kvar. Jag vill sälja den, men min mamma vägrar att skriva på papperen för att kunna sälja, vilket sätter mig i en väldigt knivig situation, då jag absolut inte har råd att bo kvar. Finns de något jag kan göra i detta fall för att kunna sälja, trots min mammas motvilja?? Hon bor inte i lägenheten, har aldrig gjort det, hon är folkbokförd (och bor) i en ort många mil härifrån, och det har alltid varit enbart jag som betalar lånet.
  Tack på förhand

  Mvh Jessica

  • Det är ett ovanligt fall som jag är osäker på. Jag vill sammanfattningsvis säga: Ni måste försöka lösa detta ”inom familjen”! Den viktiga frågan är ju: varför vill inte din mamma att lägenheten säljs???
   Att enbart sälja din andel går inte, av praktiska och juridiska skäl. En möjlighet skulle vara att din mamma övertar din andel, dvs köper ut dig. Men om hon inte tänkt flytta dit måste hon nog ändå så småningom sälja. En sista möjlighet är att du vänder dig till hyresnämnd eller domstol, och försöker få ett upphävande av kravet på din mammas godkännande. (Men jag är osäker på hur en sådan ansökan går till. Sök på Lawline, som har en del liknande fall om samägande).

 18. Jessica Gonzalez skriver:

  hej
  tack för ditt svar. Hon vill inte att det säljs för att jag har en bostadsrätt, och denna möjlighet kommer aldrig att dyka upp för mig igen, osv. Vilket jag kan känna inte är upp till henne att bestämma, eftersom jag är så pass gammal att kunna bestämma hur och vart jag vill bo själv. Men ah, jag försöker att lösa detta så gott det går, men ville ändå fråga om det fanns något annat jag kunde göra. jag ska söka på lawline för att se om jag kan få mer info därifrån.
  tack så mycket för din hjälp
  mvh/Jessica

 19. Niki skriver:

  Hi
  sorry to write in english. my swedish is not that good.
  I am planning to buy an apartment and I am going to pay the loan and the monthly fee by myself, since my husband is unemployed. Is it possible that I own 100% of the apartment or should it be owned 50/50 ?
  If I own the apartment 100% and later we decide to divorce!! will the apartment be divided even, though I paid everything by myself?

 20. Mikael Nielsen skriver:

  Hej! Jag och min fru köpte nyligen en bostadsrätt. Styrelsen nekade min fru medlemskap i föreningen med förklaringen att hon var deltidsanställd (inga betalningsanmärkningar)och kunde därmed inte ensam kunna stå för månadskostnaden om jag skull försvinna på något sätt. Jag och många andra har aldrig hört något liknade! När vi flyttade till vår förra förening hade min fru vårdnadsbidrag (3000:- i månaden) och där var det inga problem.
  Första frågan. Är detta tillåtet? Att neka ett gift par pga den ena inte har heltidstjänst?
  Då de godkände min ekonomi fick jag skriva bostadsrätten på mig för att snabbt lösa situationen.

  Nu till den andra frågan.
  Då jag står som ägare kan vi bara göra rotavdrag på mig. Dvs vårt badrum blir ca 30000 kr dyrare att renovera.
  Jag funderar på att överlåta 50% på henne och söka medlemskap igen. Då undrar jag om jag kan driva detta till hyresnämnden om hon blir nekad. Alternativt söka med mig som borgenär då min inkomst uppenbarligen duger.
  Tacksam för svar!

  • Ja, jag kan bara hålla med dig, detta var ett felaktigt beslut av styrelsen! Man kan inte neka någon medlemskap enbart utifrån en viss inkomst. Och framför allt, då ni skulle köpa lägenheten tillsammans, måste man betrakta er som EN köpare, och inte behandla er enskilt. Styrelsen gjorde fel, och hade ni haft tid att överklaga till hyresnämnden, hade ni fått rätt.
   Det ni kan göra nu är att du överlåter 50% till din fru. Detta KAN inte styrelsen neka. Se Bostadsrättslagen, Kap.2 särskilt §§ 5 och 6. Skulle styrelsen sätta sig på tvären är det bara att gå till hyresnämnden. Du ska också vägra betala ytterligare överlåtelseavgift till föreningen. Lycka till!

 21. Lasse skriver:

  Hej !
  Har en styrelse laglig rätt att neka syskon alternativt kompisar delat ägarskap i en bostadsrättsförening som i vars stadgar det står att lägenheten enbart får användas för fritidsboende samt att delat ägarskap inte är tillåtet.

 22. Anders skriver:

  Hej
  Äger en bostadsrätt till 50%. Kan ägaren ev. dödsbo till de andra 50% överlåta denna del på någon annan utan mitt medgivande? Att jag som boende har besittning borde det väl inte råda någon oklarhet i, men kan ägaren till den övriga delen hävda rätt att bo i bostaden?

  • Frågan är ju vilken relation du hade med den andre delägaren. Någon form av relation måste ni väl haft, och då även viss rättighet i den andres andel.
   Hur som helst, den andra andelen en bostadsrätten får bara övergå till någon som bor i hop med dig, dvs i praktiken avgör du. Detta är reglerat i bostadsrättslagen. Det naturliga är väl att du blir ägare till hela bostadsrätten.

 23. Jenny skriver:

  Hej
  Har en del funderingar och hoppas få svar/hjälp med det. Det är kanske lite komplicerat eller ovanligt. Jag har en bostadsrättslägenhet som är för stor för mig. Min tanke är att sälja den och sedan köpa en bostadsrätt åt dotter som bor i en hyreslägenhet. Jag vill lämna åt henne en ”säkerhet” inför framtiden.

  Problemet är att när jag säljer har jag ingenstans att bo. Tanken är att flytta tillfälligt in hos dottern. Och om det går för hyresvärden, vara med på hyreskontraktet.

  Även om det inte går det, är tanken att dottern och jag, tillsammans ska ansöka om ett bostadslån. Båda har fast jobb, men dotters lön är inte så stort. Jag vill vara med för att på så sätt få ett högre lån och sedan köpa lägenhet.
  När vi köper, tänker jag överlåta lägenheten till henne, och jag ska bo vidare i hyreslägenheten. Jag hört talas att jag kan ge henne min andel som gåva. Men hur det går vet jag inte exakt.

  Det jag undrar är om jag har rätt att behålla hyresrätten (om jag får hyreskontrakten när jag flyttar in) och även ha ett lån på en bostadsrätt? Självklart ska vi ha i åtanken att hon ska/måste ha råd med att försätta betala av hyran och en del av lånet.

  Tacksam i förväg för svar.

  • Sådana här komplicerade transaktioner vill vi inte svara på, och hyresrätter är inte heller vårt område. En tanke dock: Kan ni inte helt enkelt byta bostad med varandra, och sedan kan din dotter sälja din bostadsrätt och köpa sig en mindre?. Ni bör rådgöra med en advokat eller familjejurist så att det blir helt rätt.

 24. Filip skriver:

  Hej!

  Jag och en god kamrat har båda fast jobb och funderar på att flytta ihop pga det är billigare att bo tillsammans än ensamma, och vi är trötta på att bo hos föräldrarna.

  Skulle man då rent praktiskt kunna gå till sina separata banker och låna hälften av lägenhetens pris var och så sett köpa lägenheten tillsammans? Finns det några komplikationer rent regelmässigt?

  Sedan: borde man skriva något kontrakt sinsemellan ang hur man hanterar lägenheten vid eventuella skiljaktigheter? Finns det någon bra rutin för sådant?

  • Att köpa bostadsrätt tillsammans kan gå, men för det krävs att styrelsen godkänner er bägge som medlemmar, och att det framstår som någon form av ordnat ”sammanboende”. Men det är upp till styrelsens goda vilja, för om ni inte är riktiga ”sambos” enligt lagens mening, kan styrelsen neka. Hur bankerna resonerar kan jag inte svara på. Någon form av avtal er emellan bör ni upprätta, t ex hur ni gör om någon vill flytta, ni bör rådgöra med jurist om detta.
   Skulle ett gemensamt köp inte gå igenom, kan alternativet bli att bara en köper hela lägenheten, och den andre blir inneboende.

 25. Annica skriver:

  Hej.
  En bostadsrätt ägs till 100% av en far men endast sonen bor i den, har så gjort sedan ombildningen för snart tre år sedan.
  Pappan har även en annan bostadsrätt i en annan stad där han och frun står skrivna. Pappan jobbar utomlands och ska så göra i minst ett år.
  Sonen äger inte en enda procent i bostadsrätten och är i 25-årsåldern.
  Ska bostadsrättsföreningen kräva in ansökan om andrahandsuthyrning då?

  • Jag tycker att bakgrunden är ganska viktig i detta fall. Bodde hela familjen där innan ombildningen? Eller bara sonen, och pappan hjälpte honom att köpa bostadsrätten vid ombildningen? I bägge fallen har tydligen styrelsen accepterat förhållandet i 3 år. Hade jag suttit i styrelsen hade jag inte gjort någonting, utan låtit det vara. Rent formellt är det familjen som innehar bostadsrätten, även om inte alla bor där.

 26. Olof Westin skriver:

  1) Vår förening är i färd med att begränsa bl a sambos möjlighet att lämna motion och delta i styrelsearbete. Är detta något du upplever som alltmer vanligt?

  2) Kan vi – om nu ovan blir verklighet – välja att en av oss (som inte äger lägenheten) får 1 % av lägenheten och därmed söker medlemskap. Och måste isf andelen redovisas för styrelsen?

  Det finns inget i stadgarna som säger ngt om hur stor andelen ska vara

  • (ursäkta sent svar)

   1. Nej, det är inget jag hört talas om, måste vara mycket ovanligt. Det finns ju en poäng med att lagen ger gifta och sambos möjlighet att aktivt delta i styrelsearbetet. (Men möjligheten går som sagt att begränsa i stadgarna).

   2. Om ni är gifta eller sambos finns alltid möjligheten att överlåta en andel av bostadsrätten till den andre. Det måste regleras på sedvanligt sätt med ett skriftligt överlåtelseavtal och ansökan om medlemskap. Inte heller i lagen finns någon begränsning i %-andelen, så 1% bör fungera (men mycket ovanligt).

 27. undra skriver:

  Hej
  En medlem hyr ut till sin svärmor i andra hand och hotas nu av vräkning. Kan medlemmen ge bort en del i gåva till svärmor så hon blir medlem och kan stanna kvar. Var regleras detta i lagen?

 28. Att ge bort (eller sälja) en andel av bostadsrätten kan gå bra i viss fall. Det gäller om personerna är gifta eller sambos (BrL 2 kap. 8 §). I vissa föreningar gäller det även andra ”varaktigt sammanboende närstående personer” (t ex Hsb:s stadgar). I övriga fall kan styrelsen vägra medlemskap för den nya personen.
  Men observera, måste inte vägra. Om det inte finns något uppenbart problem med boendet tycker jag att man ska ge ett sådant godkännande till delat ägande.
  Vid tvist kan ärendet tas till hyresnämnden.

 29. Nils skriver:

  Hej,

  I vårt fall äger vi en lägenhet tillsammans med mina föräldrar, där de äger 80 och vi 20.
  Nu är vi intresserade av att lösa ut dem ur ägandet (för att underlätta för oss att köpa större) innan vi köper nytt.
  Kan vi köpa deras andelar för det pris vi köpte lägenheten för? (Den är i nuläget mer värd)

 30. göran mattsson skriver:

  Har nyligen fått reda på att jag står som ensam ägare till vårat bostadsrätts parhus som vi trodde att vi ägde tillsammans sedan 2002. Har detta besked något med lånen på bostadsrätten att göra eller kan detta ordnas vid kontakt med styrelsen. Vi vill stå som hälftenägare alltså 50% var.

  • Jag uppfattar det som att det blivit någon slags fel i samband med köpet av bostadsrätten 2002. Det brukar ju nämligen vara mycket klart vem som är köpare i köpeavtalet. Kontrollera alltså först vad som verkligen står i köpeavtalet. Hur felet än har uppstått, borde det inte vara något problem att rätta till, genom att 50% överförs till din maka/sambo som gåva. Kontakta styrelsen, och informera även banken så att inga nya missförstånd uppstår.

 31. Albert skriver:

  Hejsan,

  Jag har en lite udda fråga. Jag och min framtida sambo vill gärna köpa bostadsrättslägenhet tillsammans. Vi vill gärna köpa en nu. Dock är jag för tillfället bosatt och arbetar utomlands fram till årsskiftet. För att undvika negativa skatteeffekter så kan jag inte vara ägare och inte heller bo i vår nya lägenhet i Sverige förrän efter årsskiftet. Min sambo däremot planerar att flytta in där omgående.

  Hur kan vi ordna detta på smidigast sätt? Ska jag gå in som borgenär på hennes lån och vi sinsemellan skriver ett framtida köpekontrakt där jag köper hennes del för en symbolisk summa (säg 1 kr) efter årsskiftet eller har du något smidigare förslag?

  Ett alternativ är ju att jag betalar halva lägenheten (jag har förmånen att ha nödvändigt kapital tillgängligt) men att hon står för hela ägandet men då tar jag ju en oerhörd risk om hon sedan inte skulle vilja överlåta min egentliga del.

  Lite virrigt kanske men jag skulle uppskatta ett gott råd oerhört mycket. Tack på förhand.

  /A

  • Familjerättsliga och familjeekonomiska frågor kan jag inte svara på. Bara rent bostadsrättsliga. Du skriver att du inte kan vara ägare till bostadsrätten nu, vilket jag inte riktigt förstår. Det finns inget bostadsrättsligt hinder att ni köper en bostadsrätt tillsammans nu, t ex 50% var, men att enbart din sambo flyttar dit. Du behöver varken flytta eller ändra folkbokföring just nu. Har du bara en avsikt att flytta dit (inom några år) ska det inte vara några problem, bostadsrättsligt.

 32. Niloo skriver:

  hi
  Me and my husband just bought an apartment together 50/50 and became member in the HSB förening. He got a job in another city after buying and moved there. He wants to change his address too. Is that ok if he doesn’t live with me in our new apartment? can he change his address in skatteverket?

  • Det ska inte vara några problem att göra som ni har tänkt. Det finns inget absolut krav att bo i sin bostadsrätt, eller att tillfälligt bo på annan ort och även folkbokföra sig på annan ort. Så länge du bor kvar är detta inget problem, och inget som styrelsen har att göra med.

 33. Sara skriver:

  Hej!

  Jag & min pojkvän köpte en bostadsrätt tillsammans. Båda står på lånet 50/50, men hela lånet dras från mitt konto. Hyran dras med autogiro från hans konto & så har vi kommit överens om att han sätter in sin del av lånet på mitt konto varje månad. För ca 2 år sen gjorde jag slut med honom & då brakade helvetet lös. Jag har under hela tiden bott i lägenheten, men inte han. Vi har hållt på i ca 2 år, men kommer inte överens. Jag älskar denna lägenhet & har kämpat att få den. Men han vägrar. Han har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt, så han har nånstans att ta vägen. Nu har det gått så långt att han vägrar betala något. Och han vägrar sälja lägenheten, så vi båda kan gå vidare. boendekostnaden är över 10.000 varje månad & det har jag inte råd med! Detta vet han. Eftersom det är över ett år sen det tog slut, så gäller inte sambolagen & vi kan ej tvista om lägenheten. Tydligen så går den under samäganderättslagen, vilket betyder att vi måste vara överens eller tvångsförsälja, enligt jurister jag pratat med. Jag mår riktigt dåligt av denna situation & har gått så långt att jag är sjukskriven. Jag har bönat & bett om att vi ska sälja lägenheten för jag har inte råd att betala hela lånet själv. Men han vägrar. Vad kan jag göra? Jag känner mig väldigt maktlös & är i en situation där han har makt att sätta mig rejält i skiten. Banken kan inte göra nåt om han struntar & betala sin del, utan dom bryr sig bara om att lånet betalas. Enda lösningen jag ser är tvångsförsäljning! Men vad är skillnaden att sälja via mäklare som vanligt, och en tvångsförsäljning? Vart vänder man sig? Googlade, men fick bara upp tvångsförsäljning i samband med att boende inte betalat & inte skött sig. Men det har vi. Finns det olika slags tvångsförsäljningar? Snälla hjälp mig!!!!!

  • Tråkig situation. Vi kan tyvärr inte hjälpa i familjerättsliga frågor. Men du har ju redan kontakt med jurist och bank, så detta bör ni kunna lösa, lägenheten måste naturligtvis säljas, med tvång om så blir nödvändigt, och det blir det väl om du också slutar betala. Tvångsförsäljning innebär att den säljs av kronofogden, och kan innebära ett lägre pris.

 34. Sofia skriver:

  Hej,

  Om styrelsen tillåter att en person som äger 10% bor permanent i lägenheten. Kan då exempelvis min bror och jag köpa 45% var av lägenheten till vår syster som ska bo i den?

  Med vänlig hälsning, sofia

  • Ja, det kanske kan gå, men för att vara säker måste man fråga styrelsen, som har avgörandet i sin hand. Det kan finnas andra förbehåll, t ex att de 90%-en ska innehas av personens föräldrar.

 35. mia skriver:

  Hej
  Köpt en lägenhet tillsammans med min sambo. Vi står båda som ägare till lägenheten men lånet står endast på mig. Hur går man tillväga så att lägenheten skrivs om på mig samt som hon fortsätter ha möjligheten att bo kvar?

  • Ni skriver ett gåvoavtal där din sambo överlåter sin del till dig, och anmäler det till föreningen/styrelsen. Självklart kan din sambo fortsatta bo kvar. Men tänk på att det innebär en värdeöverföring från henne till dig (hon äger ju nu en del av bostadsrätten). Om det sker i form av en försäljning kan det innebära reavinstbeskattning för hennes del. Ni bör ta hjälp av ekonomisk jurist.

 36. Mariolys skriver:

  Hej,
  min man och jag bor idag i en hyresrätt som ska ombildas till bostadsrätt. Han får äga 90 % av det och jag 10… Varför detta? Om vi är gifta? Finns det nåt möjlighet att ändra det till 50-50?
  Tack för svaret
  Maria

 37. Sven-Erik Sjöstrand skriver:

  Hej, får två familjer köpa och bo tillsammans i en bostadsrätt, avsedd för en familj och samtliga i de två familjerna vara skrivna på denna samma adress.

  Tacksam för svar !

  Sven-Erik

  • Jag vet faktiskt inte. Det blir upp till styrelsen i den aktuella föreningen att besluta om, vilka som kan accepteras som medlemmar. Omöjligt är det nog inte, men jag tror ni måste ha bra argument för att lyckas.

 38. Madelene skriver:

  Hej!

  Jag har precis köpt en stor renoveringslägenhet som jag själv äger och ska bo i. Det jag funderade på är om jag ska göra min mamma till delägare för att kunna utnyttja att även hon får dra av Rotavdrag. Det kommer bli omfattande renoveringar.
  Hon bor i dagsläget i hyresrätt som står på min styrfar, och äger inget annat boende.
  Några frågor kring det:
  Hur många % måste hon äga
  Kan hon fortfarande vara skriven på adressen i Gävle? Eller måste hon skriva sig i den här bostadsrätten.
  Hur för hon bäst över bostadsrätten till mig om ett år? Gåva?
  Hon kommer även stå på lånet.

  • Frågan andas lite skatteplanering, vilket vi ogärna svarar på. Haken är att en delöverlåtelse till din mor måste godkännas av styrelsen, och styrelsen kan underkänna en sådan delöverlåtelse, med hänvisning till bostadsrättslagen. Din mor har ju ingen avsikt att flytta, eller hur? Det är alltså upp till styrelsen att avgöra frågan, och hade jag suttit i styrelsen hade jag inte godkänt det.

 39. Jan skriver:

  Hej

  Jag har en sambo som vill separera men är studerande saknar att boende. Vi har ett barn tillsammans som skall bo halva tiden hos henne. Jag har köpt en lägenhet som hon kan bo i. Styrelsen vill nu inte godkänna mej som medlem utan menar att vi måste dela lägenheten 90/10.
  Jag önskar hjälpa henne tills hon studerat färdigt men vill att hon på sikt skall skaffa en egen lägenhet. Om hon eller min dotter äger 10% kan det då bli så att min sambo kan bo kvar så länge hon önskar jag kan få svårt att sälja lägenheten om jag skulle vilja?

  • Läget är lite komplicerat. Du har rätt i att om din sambo blir delägare, kan hon i princip bo kvar där så länge hon vill, och bostadsrätten kan inte säljas. Och om ni skulle fortsatt vara sambo, hade hon via sambolagen haft rätt till del i bostadsrätten. Jag föreslår att du försöker övertyga styrelsen om din ursprungliga lösning: Du står för hela bostadsrätten, och din sambo blir andrahandshyresgäst. Med dagens generösa regler för andrahanduthyrning borde en styrelse kunna acceptera detta i just ert speciella fall. Lagen ger dig kanske inte helt rätt, men det är värt att pröva, och också få det prövat i hyresnämnden.

 40. Jan skriver:

  Stort tack för svar.

 41. Elina skriver:

  Hej,

  Jag undrar följande:

  Jag äger 10% av sambos lägenheten.
  Kan jag skriva ut mig på en annan adress och försätta äga de 10% eller måste jag vara inskriven i min sambos lägenhet?

  Tacksam för svar !

  Elina

 42. Elina skriver:

  Hej Lennart,

  Ett stort tack för svaret!

  Elina

 43. Bianca skriver:

  Hej, Finns det i sambolagen en bestämd tid d.v.s. hur tidigare skulle man ha ägt en bostad/bostadsrätt innan sambon flyttar in så att bostaden inte ingår i som gemensam bostad vid eventuell separation?
  Tack för svaret!

 44. Nils skriver:

  Hej

  Jag har en fråga gällande samägande och äkta/oäkta förening. I min Brf har styrelsen inte godkänt en ny medlem (mor 90% studerande dotter 10%) med motiveringen att det kan leda till att vi blir en oäkta förening (Brf är centraler belägen med fyra butiken i bottenplan). De hävdar att godkänner man samägande en gång så kan man inte säga nej nästa gång, och på så sätt kan man ”tvingas” till att bli en oäkta förening ifall man godkänner samägande. Mina två frågor är följande:

  1. Har samägande över huvudtaget något med frågan äkta/oäkta förening att göra? Jag läser mig till att äkta/oäkta förening har att göra med storleken på de intäkter som föreningen har från juridiska personer, lokaler och hyreslägnheter, att de inte får överstiga 40% av den totala intäkten. Jag hittar ingenstans att det har med samägande att göra.

  2. Om man godkänner samägande i ett fall, måste man då nästa gång också godkänna? Kan man inte bedöma detta från fall till fall?

  • Håller helt med dig på bägge punkterna. Samägande har inget med oäkta förening att göra, och beslut om medlemskap är aldrig prejudicerande, utan avgörs från fall till fall. Verkar som om styrelsen fått allt om bakfoten.

 45. Nils skriver:

  Tack för svaret!

  En följdfråga: den hyra som en bostadsrättsinnehavare får från en 2:a-handsuthyrning, räknas det som intäkt för föreningen? Så att föreningen på så sätt kan komma över 40 %-gränsen? Det låter orimligt men jag vill ha koll innan jag börjar argumentera med styrelsen.

 46. Magnus skriver:

  Hej,

  Jag har köpt en lägenhet där jag har skrivit 90% på mig och 10% på min dotter. Tanken var att hon senare skall kunna bo i lägenheten. Vad händer om föreningen nekar medlemskap för dottern om de inte vill ha delat ägande? Gäller inte köpeavtalet då? Kan jag skriva om köpeavtalet igen fast med mig på 100%. Säljaren skulle inte ha problem med det. Skulle de kunna neka då?

  • Det är väl bara att fråga styrelsen, och ansöka om medlemskapen. Troligen kommer ni godkännas. Om inte, kan ni överklaga hos hyresnämnden. Förutsättningen är förstås att ni verkligen tänker flytta dit.

 47. Lena skriver:

  Hej
  I nuläget jag och min blivande partner är gifta. Vi kommer att skilja oss
  Men båda har barn och skilsmässa kommer att ta tid. Jag undrar om jag kan köpa en bostadsrättslägenhet. Bor idag i en radhus, men min nuvarande man står som ensam ägare.

 48. Amanda skriver:

  Jag och två av mina kompisar har funderat på att köpa en 4a tillsammans. Alla avser att bo i den. Är det möjligt att alla står som ägare?

  • Jag, men bara om styrelsen accepterar. För styrelsen kan säga nej, med hänvisning till stadgarna, där det brukar stå att endast gifta eller sambo får samäga bostadsrätten. Men det finns styrelser som är mer generösa i sina beslut.

 49. rune lindberg skriver:

  vad menas att döda en bostadsrätt

 50. Hampus skriver:

  Hej,

  Jag och min bror äger 50% var av 2 lägenheter (dvs vi delar på 2 lägenheter). Dom är värderade till ungefär samma värde. Jag bor i den ena och min bror i den andra. Nu vill jag sälja ”min” lägenhet, något som min bror är helt OK med. Vi har tänkt oss att ge varandra 50% av lägenheterna i gåva, dvs så att vi står som 100% ägare av enbart en lägenhet var – utan någon kontant mellanskillnad alltså.

  – Får man göra så?
  – Räknas det fortfarande som gåva då?
  – Behöver vi skriva gåvobrev?

  • Ja, så kan man göra. Men ni måste skriva varsitt gåvobrev och lämna in till föreningen, så att det sker en omregistrering av bostadsrätterna. Och föreningen kommer ta ut varsin överlåtelseavgift för hanteringen.
   Gratis mallar finns på internet, sök på ”bostadsrätt gåvobrev gratis”, tex den från Bredablick förvaltning.

 51. Elina skriver:

  Hej Lennart,

  Jag undrar följande:

  Måste jag vara inskriven hela tiden i min lägenhet som jag äger?

  Tacksam för svar !

  Elina

 52. Elva skriver:

  Hej
  Får man byte namn / person på ett Förhandavtal av bostadsrätt (nyproduktion klar 2017)
  Jag och mitt sambo har skrivet på ett avtal till nyproduktion klar 2017
  Vi ska nu separera!
  Kan vi byter ut han för mitt son (25) på förhandsavatal?
  Då kan jag och min son köpa den tillsammans vi båda ska bo i lägenheten. (vi har råd)
  Sambo ska köpa ut mig från befintliga lägenheten
  Tack för hand

  • Enligt Bostadsrättslagen får bara sambo/gift överta ett förhandsavtal. Men föreningens kan godta att din som övertar del av kontraktet, om de bara vill, Bostadsrättslagen är bara ett minimikrav. Skulle styrelsen inte godta detta, är enda möjligheten att du ensam tar över hela kontraktet.

 53. krister skriver:

  Hej.
  Jag har bestämt mej för att jag skulle vilja köpa en lägenhet då jag tycker det är alldeles för dyrt att hyra.
  Problemet är att jag inte tror att min lön kommer räcka för att få ett så pass stort lån jag vill. Lägenheten jag är intresserad av kommer nog ligga strax under en miljon. Jag undrar då om det är okej att min bror hjälper mej. DVS vi delar på lägenheten 50/50. Han tar ett eget lån och jag tar ett eget lån.
  Kommer banken ha synpunkter på det? kommer bostadsrättföreningen?
  Eller är det okej generellt att syskon hjälper varandra. Det är bara jag som kommer bo i lägenheten. Han bor i en helt annan stad.

  Tacksam för svar!. K.

  • Själva lägenhetsköpet och lånet behöver inte hänga direkt ihop. Dvs om du inte själv får låna hela det belopp som behövs, kan kanske banken acceptera din bror blir medlåntagare. Det betyder inte att din bror måste vara medköpare av bostadsrätten, det får banken avgöra. Föreningen kan också ha synpunkter på ägandet, men har inget med lånen att göra. Det finns flera varianter på hur detta kan lösas, så enklast är att diskutera med både bank och förening.

 54. Marie skriver:

  Hej,
  jag är ordf i en liten Brf med 16 lägenheter. Vi har ett bosättningskrav på förvärvaren i nuvarande stadgar. I princip är det kravet överspelat eftersom vi idag har ett par lägenheter som i princip blivit permanenta andrahandsuthyrningar.
  På senaste årsmötet motionerade jag om att vi ska göra en översyn av denna paragraf för att: a) anpassa till dagens verklighet där föräldrar vill/måste köpa till sina vuxna barn, och b) markera ansvaret det innebär att bo i en brf. Jag skulle vilja föreslå att vi behåller nuvarande skrivning ”om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.” Samt lägga till: Undantag kan dock göras om förvärvet avser boende för familjemedlem och då ska samägande ske med lägsta andel 10 procent.” Då har man grundregeln kvar och ger samtidigt utrymme för flexibilitet. Vad tror du om det?
  Hälsningar Marie

 55. Marie skriver:

  Tack för svaret! Hälsning Marie

 56. Claes skriver:

  Hej,
  Vi är i begrepp att köpa en större BRF lägenhet till vår son istället för den 1:a vi nu äger. Idag är ägarfördelningen att jag äger 45%, min sambo och tillika mon sons mor 45% och sonen 10%. Sonen bor i lägenheten, inte jag och min sambo.
  Föreningen för den nya lägenheten kräver nu att sonen ska äga 50%. Här säger mäklaren att vi får skriva det så, men att man kan skriva ett avtal mellan oss inom familjen som reglerar detta så att det i praktiken blir att sonen äger 10%.
  Är detta möjligt? Hur fungerar det?
  MVH
  Claes

  • Om styrelsen i den nya föreningen kräver att sonen ska äga 50%, så måste det bli så. Sedan kan man möjligen, som mäklaren antyder, skriva interna skuldebrev inom familjen, som innebär att sonen avhänder sig motsvarande 40% av bostadsrättens värde till er. Men detta är inget som vi på Borättköparskolan har någon åsikt om, möjligen banken, det är ren familjejuridik. Ur föreningens och skattemyndighetens synvinkel kommer sonen fortfarande inneha 50% av bostadsrätten.

 57. Agneta skriver:

  Hej,
  Har en fundering kring medlemskap där en mamma vill köpa en lägenhet och hyra ut den i andra hand till sin 17-åriga dotter på obestämd tid. Vet inte hur detta bör hanteras. Vi är en förening på en liten ort där delat ägande med 90%-10% inte förekommer och detta är ju ett steg längre ändå. Köparen har ej för avsikt att bosätta sig i lägenheten.
  Våra stadgar anger endast att medlemsansökan ska ske skriftligt.

  Vänlig hälsning Agneta

  • Egentligen kan ni bestämma hur ni vill, rent lagmässigt. Ni kan bevilja modern att köpa lägenheten, som sedan hyr ut den (med er tillåtelse). Eller så kan ni helt avslå köpet, om modern inte ska bo där. Men en bra kompromiss, som de flesta föreningar tillämpar, är att ni beviljar medlemskap förutsatt att dottern blir delägare.

 58. Katrin skriver:

  Min man och jag vill köpa en större lägenhet men min ekonomi är inte tillräckligt bra för att ta ett sånt stort lån. Får han ta ett lån med sin mamma och köpa lägenheten? Även fast vi är gifta

 59. Sara skriver:

  Hej. Min kille bor tillsammans med sin mamma i en lägenhet som antagligen kommer bli bostadsrätt. Hans mamma står på hyreskontraktet för han fick inte stå med. Nu vill han och jag köpa lägenheten för vi vill flytta tillsammans. Kan man det?

  • Om det bildas en bostadsrättsförening så är det bara hans mamma som kan köpa loss lägenheten. Men därefter kan hon naturligtvis sälja den till er. Förutsatt att ni beviljas medlemskap i den nya föreningen, men det brukar inte vara problem.

 60. Anna skriver:

  Hej,
  Jag och min sambo har köpt en större nyproduktion och skulle sälja våran nuvarande bostadsrätt. Vi har i somras skrivit på alla papper och blivit godkända i föreningen. Dock får vi(jag) inget lån pga jag åkt på en betalningsanmärkning mitt i allt. Min syster vill gå med som medlånetagare i lånet men banken verkar inte godkänna detta. Hon måste vara sambo med min sambo tydligen. Finns det nåt sätt att lösa detta?
  Hon bor i en annan kommun i hyresrätt. Kan föreningen godta att jag bor i nya lägenheten fast min sambo och min syster står som ägare?

  • Det är du och din sambo som blivit godkända som medlemmar. Din syster kan inte bli medlem eftersom hon inte ska bo där. Och banken vill att ni som ska bo där står för lånen. Ni måste lösa lånefrågan på något annat sätt. Försök hitta en lösning i diskussion med banken.

 61. Ylva skriver:

  Hej,
  Jag, min man och vår studerande dotter har tillsammans köpt en br som dottern skall bo i. Ägarandelarna är 41%/41%/18% där vår dotter står för de 18% genom egen kontantinsats.
  Vi har två lån, ett mot vår villa som jag och min man står för, och ett lån mot lägenheten som vi står på alla tre.
  Tanken är att hon, när hon har en månadslön (inom 1 år), skall ta över hela ägandet. Ju snabbare, desto bättre med tanke på ev skatteeffekter.
  Vi har inte skrivit några avtal ännu, men tänker att vi skriver ett regressavtal när hon tar över hela ägandet. (då står vi kvar med lånet mot villan om så behövs och hon själv tar över lånet mot lägenheten)
  Är detta en god idé? Något speciellt vi behöver tänka på kring avtalsskrivning, överlåtelse eller annat?

  • Vi besvarar tyvärr inga frågor kring den privata finansieringen, det är inte vårt område. Men om dottern ska ta över hela bostadsrätten till 100% måste ni vara överens med banken om de lån som då finns på bostadsrätten, om det ska gå.

 62. Anna Karin skriver:

  Hej, Min fru och jag köpte en bostadsrätt i Stockholm för att använda som övernattningslägenhet och vi är medlemmar i bostadsföreningen sedan flera år tillbaka. Vi har under tiden alltid varit aktiva i föreningen.
  Vår dotter har börjat att studerar i Stockholm och använder lägenheten som bostad. Vi har meddelat föreningen och styrelsen att vår dotter kommer att bo där under ett år. Styrelsen har också blivit informerad om att vi står för alla kostnader och alla kostnader ingår fortfarande i vårt gemensamma hushåll. Föreningen vill betrakta vår dotters boende i lägenheten som andrahandskontrakt och kräver en extra avgift varje månad enligt föreningens stadga.
  Vi fundera på att överlåta 10% av lägenheten till vår dotter och 10% också till våra andra barn.
  Mina frågor:
  1- Blir våra barn automatiskt medlemmar i föreningen?
  2- Kan föreningen neka deras medlemskap trots att vi är medlemmar och skrivit en överlåtelse på 10% till vår dotter?
  3- Ska det vara en specifik officiell överlåtelse, hur hittar vi i såfall en sådan?
  4- Om svaret på första frågan är ja var hittar vi lagtexten för att hänvisa till föreningen och styrelse
  5- Om svaret på första frågan är nej var kan vi överklaga beslutet .

  • Ingen blir automatiskt medlem, alla måste ansöka om medlemskap, även barn. Inget godkänt medlemskap = ingen godkänd överlåtelse.
   Enligt bostadsrättslagen har styrelsen rätt att neka denna typ av överlåtelse, sk andelsförvärv (BrL 2:6). Många föreningar tillåter ändå vissa former av sådana överlåtelser mellan förälder-barn. Ni måste helt enkelt fråga styrelsen vad som accepteras. Skulle styrelsen avslå er begäran kan ni överklaga till hyresnämnden. Men finns det inget lagligt utrymme för er önskan, kommer ni med största sannolikhet få avslag även där.
   Exempel på enkel överlåtelseblankett finns under Lektion 31.

  • Anna Karin skriver:

   I ett svar den 15 juli, 2013 kl. 10:52 på den här sidan skriver du att ”Överlåtelsen ska meddelas bostadsrättsföreningen, men något godkännande ska inte behövas, eftersom medlemmen ju redan är medlem i föreningen.” Hur skiljer sig detta fall med vårat fall?

  • Om jag förstod det rätt så är era barn inte delägare och inte medlemmar i föreningen. Alltså måste de ansöka om medlemskap, om ni försöker överlåta del av bostadsrätten på dem.

   I det tidigare relaterade fallet var den som skulle få del av bostadsrätten redan medlem.

 63. Daniel skriver:

  Hej,

  om stadgarna tillåter att juridisk person kan äga, innebär detta även att man kan överlåta en andel av bostadsrätten om säg 10% (även andelsägande ok) till sitt AB eller till sitt enskilda företag?

  Om detta blir godkännt d.v.s. att företaget äger en andel i bostadsrätten, innebär detta även att om företaget kan hyra ut motsvarande andel utan att behöva fråga styrelsen om detta?

  Mvh
  Daniel

  • Frågan om medlemskap avgörs alltid av styrelsen, oavsett vad som står i stadgarna. Även frågan om huruvida andelsförvärv kan godtas avgörs av styrelsen. Så frågan ska ställas till styrelsen. Men jag har mycket svårt att tänka mig att ett delat innehav mellan fysisk och juridisk innehavare skulle accepteras.
   Den andra frågan, om andrahandsuthyrning, avgörs också av styrelsen. En juridisk person får dock per automatik hyra ut, eftersom en juridisk person rent fysiskt inte kan bebo en lägenhet. Frågan om andelsuthyrning är mycket udda och antagligen helt uteslutet.

 64. Anna skriver:

  Hej,
  Jag och min sambo har köpt en större nyproduktion och skulle sälja våran nuvarande bostadsrätt. Vi har i somras skrivit på alla papper och blivit godkända i föreningen. Dock får vi (jag) inget lån pga jag åkt på en betalningsanmärkning mitt i allt. Min syster vill gå med som medlånetagare i lånet men banken verkar inte godkänna detta. Hon måste vara sambo med min sambo tydligen. Finns det nåt sätt att lösa detta? Hon bor i en annan kommun i hyresrätt. Kan föreningen godta att jag bor i nya lägenheten fast min sambo och min syster står som ägare?

  Vi har vart i kontakt med alla banker men får ingen hjälp. Nu sitter vi med en nyproduktion som skall vara betald om 1,5 månad som vi inte kan flytta in i då vi inte får lånet från banken. Samt så sitter vi i en sits där vi kommer bli stämda och få betala närmare en halv miljon i skadestånd. Vem kan man få hjälp av i denna situation? Vi står helt stilla just nu med noll hjälp från banken. Svårt att få den nya såld då vi endast haft 2 bud som är alldeles för låga, då vi köpt den för 5.3 miljoner och kommer gå back hur vi än gör. Har ni nåt tips i denna kniviga situation?

  • Klart är att er situation blivit mycket besvärlig, och tyvärr har jag inget mirakel-tips.
   Det är viktigt att förstå att föreningen och medlemsfrågan är en sak, bankerna och lånen en helt annan sak. Dvs det är du och din sambo som skrivit kontrakt på bostadsrätten och blivit medlemmar, och det kan inte ändras med mindre än att ni säljer bostadsrätten. Och din syster kan inte överta din del, dvs ditt medlemskap, eftersom föreningar inte brukar godkänna denna typ av ”bulvan”-medlemskap.
   Bankerna å sin sida gör sina helt egna bedömningar, och vill ha betryggande säkerhet, och tar då hänsyn till både betalningsförmåga, bostadsrättens värde, och föreningens stabilitet. Och säkerheten är bostadsrätten, som låntagarna måste äga. Teoretiskt skulle din syster kunna stå med som borgensman för lånen, men tydligen anser bankerna att detta ändå inte räcker.
   Den enda lösningen verkar vara att sälja bostadsrätten, även om det blir med förlust. Tyvärr har ni också den sjunkande marknaden emot er.

 65. Gerd skriver:

  Hej!

  Min dotter har flyttat till Stockholm, snart fast anställd. Vi funderar på att köpa en lägenhet tillsammans. Hon kommer att bo i lägenheten, äga 70% och jag 30%, vilket betyder att hon har lån på 70% och jag 30%. Först provade vi med banken om jag kunde bli medlåntagare men där fick vi ett nej från banken.
  Vad är det för skillnad på att bli medlåntagare och delägare? Är det lättar att få lån om jag går in som delägare i lägenheten? Kommer detta bli svårare med de nya amorteringskraven fån 1 mars? Våra inkomster x 4,5 räcker så vi slipper amortera 3%.
  Vet om att bostadsrättsföreningen måste godkänna att vi i så fall blir delägare.
  Kontantinsatsen finns.

  • Det brukar vara så att bankerna vill att alla låntagare är delägare i bostadsrätten, istället för att vara medlåntagare eller borgensmän. Varför bankerna resonerar så kan vi tyvärr inte uttala oss om. Inte heller om amorteringskraven påverkar er lånemöjlighet.
   Det vi kan kommentera är att om köpet i ert fall ska godkännas måste föreningen tillåta delat ägande, dvs att förälder/barn köper lägenhet tillsammans, även om bara barnet avser att bo där. Denna regel tillämpas olika i olika föreningar, man måste alltså fråga om detta.

 66. Carl T skriver:

  Hej,
  Jag äger idag en lägenhet i en brf som är värderad av 2 st oberoende mäklare till 5 miljoner kr. Lägenheten har 50% belåning. Dvs, 2,5 MSEk. Jag behöver pengar men vill inte flytta ut så en bekant har erbjudit sig att köpa 10% av lägenheten för 500.000kr. Han gör inga anspråk på att bo där och vill inte bli medlem i föreningen. Utan vill endast ”hjälpa” mig och köpa in sig i lägenheten. Vad har jag för hinder?

  • Om din bekant vill köpa 10% av bostadsrätten måste han godkännas som medlem av styrelsen, och ha för avsikt att bo där. Styrelsen kommer troligen inte bevilja detta, dels för att andelsförvärv av icke-familjemedlemmar sällan brukar godkännas, och dels för att personen uppenbarligen inte tänker flytta dit. Dessutom måste banken godkänna att du säljer av 10% av bostadsrätten. Och slutligen är det en ganska dålig idé, du kommer t ex i framtiden bli helt beroende av din bekants godkännande vid en framtida försäljning.

 67. Zahra skriver:

  Hej!
  Mina föräldrar är pensionärer och bor i en bostadsrätt i en annan stad. Både jag och de vill att de ska flytta till den staden jag (deras dotter) bor i. Dels för att de ska avlasta oss med barnen och dels börjar de känna sig ensamma och behöver vara nära sin dotter och barnbarnen.
  Bekymret vi har är att banken inte beviljar dem något bolån pga deras låga inkomst. Min fråga är om det är möjligt att jag står för finansieringen av en bostadsrätt och de bor i den? Vilket är bästa lösningen med tanke å att jag vill att de behåller rätten till bostadstillägget också?
  En annan fråga är om det är möjligt att jag och min bror som är bosatt i en annan kan dela på finansieringen? Kommer det att påverka nånting?
  Tacksam för svar snarast!
  Med vänlig hälsning, ZA

  • Viktigt att förstå är att medlemskap/ägande är en sak, finansieringen en helt annan.
   Det är styrelsen i resp. förening som avgör om medlemskap (och därmed ett köp) kan beviljas. Och föreningar tillämpar reglerna om delat ägande på olika sätt. Man måste alltså fråga i varje enskild förening vad som kan accepteras. Att du skulle köpa en bostadsrätt på egen hand och din föräldrar bo där är något de flesta föreningar nog inte accepterar. Vissa föreningar accepterar dock ett delat ägarskap, dvs du och dina föräldrar delar på ägandet (medlemskap = ägande).
   Finansieringen är en helt annan sak, det är en förhandling enbart med banken. Där finns flera möjliga alternativ: medlåntagare, borgensman, etc. Men detta är upp till banken att avgöra, och det beror alltså på hur ägandet lösts, eftersom banken vill ha säkerhet för lånen, och lånen kopplas ju till ett ägande.

 68. Selma skriver:

  Hej,

  Jag bor i en bostadsrätt tillsammans med min 14-åriga dotter. Om jag skulle köpa ytterligare en liten bostadsrätt till henne, vad är dotterns lägsta ålder för att vi skulle kunna ha ett sådant delat ägarskap?

  Med vänliga hälsningar

  • Vad jag vet finns det ingen åldersgräns nedåt för att förvärva en bostadsrätt. Utan ett köp av ytterligare en bostadsrätt kommer behandlas som vanligt. Dvs är det i en annan förening så kommer frågan prövas av den styrelsen, om det är troligt att du eller din dotter kommer flytta dit, och om ett delat köp är förenligt med deras stadgar.

 69. Lars Kron skriver:

  Hej
  Kan en förening ändra i stadgarna så att man inte tillåter att föräldrar har delat ägande med sitt barn (barnet bor i lägenheten under studietiden). Föreningen har tillåtit detta vid köp av lägenheten för flera år sedan. Så nu ägs lägenheten av pappa till 70 % och sonen 30%. Vad händer om föreningen ändrar stadgarna så att delat ägande med förälder inte är tillåtit? Gåva till sonen eller måste lägenheten säljas ? Måste alla föreningens medlemmar vara eniga till stadgeändringen för att det ska kunna ändras eller räcker det med majoritet?
  Lägenheter som är små (i detta fallet en 1:a) kan bli svårsålda.

  • Lagens och stadgarnas regler om delat ägande gäller vid förvärvstidpunkten, alltså när en bostadsrätt köps. Även om stadgarna nu skulle ändras, vilket är fullt möjligt, och inte tillåta andelsförvärv, så kan det inte gälla retroaktivt. Befintliga ägarförhållanden kan inte upphävas.

   Tack för ditt bidrag!

 70. Anna skriver:

  Hej. Kan min son ta ett bolån där jag är medsökande, för att finansiera en bostadsrätt där jag ska stå som 100% ägare. Problemet är att jag inte kan få ett eget lån då jag precis bytt jobb och har sex månaders provanställning innan fast anställning.

 71. Hanna skriver:

  Hej,

  Föreningen i bostadsrätten jag ska sälja önskar att man äger 50-50. Köparna vill äga 90-10. Det står ingenting i bostadsrättsföreningens stadgar. Kan de ändå kräva att man ska äga 50-50 och således neka medlemskap till köparna som vill äga 90-10?

  Tack på förhand,

  Hanna

  • Det beror på vem som ska köpa, vilken relation de två köparna har. Bostadsrättslagen (och stadgarna) ger bara makar och sambos rätt att köpa bostad tillsammans. Föreningen och styrelsen brukar dock ha mer liberala regler, men bestämmer då själva vilka krav på fördelning som ska gälla.

 72. Andreas skriver:

  Hej,
  Jag är student och tänkte köpa en lägenhet. Jag kan betala kontantinsatsen själv men kan inte ta lån så mina föräldrar har erbjudit sig att bli delägare. Det är bara jag som kommer bo i lägenheten och jag kommer äga 15% och dom 75% och dom kommer att ta lån för det.
  Jag tänker att det är naturligt att jag betalar månadsavgiften och driftkostnaderna och dom betalar ammorteringen på deras lån, men vad anses vara mest rättvist gällande vem som ska betala räntan?
  Om dom betalar hela räntan för lånet så känns det ju som att jag bor väldigt billigt.
  Ursäkta om jag formulerade mig svårtolkat men hoppas du förstår frågan
  Mvh. Andreas

  • Först och främst måste ni kontrollera med föreningen att det är ok att dina föräldrar blir delägare, inte alla föreningar godkänner detta. Hur ni sen fördelar räntekostnader och amortering är ju en ren familjeangelägenhet. Det är väl inte fel för din del att bo så billigt som möjligt? Viktigt dock att välja vem som deklarationsmässigt ska stå som räntebetalare, oavsett vem som verkligen betalar.

 73. Kerstin skriver:

  Hej!
  Sonen och hans flickvän vill köpa en lägenhet, men får inget lån eftersom de studerar och inte har någon inkomst. Om vi ska hjälpa dem, hur gör vi bäst? Om vi går med som medlåntagare, bör vi då också vara delägare av lägenheten? Om sonen och flickvännen säljer lägenheten, är de då tvingade att betala av lånet med de pengar som de får vid försäljningen av lägenheten? Vad händer om relationen mellan sonen och flickvännen tar slut?
  Hälsningar Kerstin

  • Den första frågan kan bara besvaras av er bank, men grunden är att lånet fås med bostadsrätten som säkerhet. Det behöver troligen inte innebära att ni måste vara delägare. Vem som kan vara delägare är dessutom något som bostadsrättsföreningen kan ha synpunkter på, här tillämpas olika regler i olika föreningar. Vi en ev framtida ”skilsmässa” tillämpas sambolagen, dvs allt gemensamt delas lika, även bostaden, vilket i praktiken ofta innebär att den måste säljas om inte någon kan köpa loss den andra hälften.

 74. Kristina skriver:

  Hejsan!

  Jag undrar hur/om man ska dela upp amorteringen enlig samma andel som man äger lägenheten? Jag och min sambo går in med olika stora insatser (ungefär 60/40). Han kommer alltså äga 60 % och jag 40 % av lägenheten. Renoveringskostnader samt eventuell vinst/förlust vid försäljning kommer vi också dela upp enligt den fördelningen.

  Men hur gör vi med amorteringen för vårt lån som vi tar gemensamt? Ska vi amortera enligt 60/40 också? För att behålla rätt andelar eller ska man amortera 50% var? Vad innebär isf det?

  • Eftersom lånet är en del av inköpskostnaden så bör även lånet och dess amortering delas 60/40. Men det är bara en rekommendation, ni kan göra hur ni vill, och det påverkar på inget sätt det faktiska ägandet, som ju är 60/40. Tänk också på sambolagen, som säger att vid separation ska allt som inköpts gemensamt delas lika (50/50) om någon begär det, oavsett vem som ursprungligen betalade.

 75. Elena skriver:

  Jag och min man är gifta och har en bostadsrätt tillsammans 50/50 . Jag tänkte köpa en annan bostadsrätt ( det blir inte i samma Brf. ).i ök. med min man .
  Den nya brf. lägenhet skulle vara mycket närmare min dotter och barnbarn som är minderåriga . Jag behöver inget lån. Vad ska jag tänka på när jag ska skriva köpeavtalet ? Ska jag tar reda på vad den nya brf kan acceptera innan köpeavtalet ? Kan jag fortfarande dela 50/50 med min man eller vilket procent ? Målet är att lägenheten så småningom ska ärvas av mitt barnbarn .

  • Jag kan inte se några egentliga problem, utan det är väl bara att köpa. Det finns ingen anledning att du/ni skulle vägras medlemskap. Hur ägandet ska vara, enskilt eller tillsammans, spelar i praktiken ingen roll. Arvsfrågan vill jag dock inte uttala mig om.

 76. Michel skriver:

  Hej Jag bor i en bostadsrätt som ägs av min mamma till 100%, har gjort det sedan den köptes 2011 har även suttit som suppleant i styrelsen i ett år.
  Nu kräver styrelsen att vi lämnar in ett andrahandsavtal oss emellan.
  Skulle vi skicka in ett sådan så misstänker jag att dom endast kommer godkänna ett år och sen tvinga oss att sälja.
  Vad kan jag göra?

  • Här finns det en regel i BrL (7:21) som säger att man inte kan bli uppsagd om föreningen känt till förhållandet i mer än två månader och inte har reagerat. I ditt fall är det uppenbart att föreningen känt till och godtagit förhållandet under väldigt många år (från första början?), och därför kan de nu inte plötsligt påstå att det är en andrahandsuthyrning.

 77. Henrik skriver:

  Hej!

  Min förälder bor i min bostadsrätt och jag bor i en hyresrätt 2mil bort med min fru. Vi har fått tillåtelse för andrahandsuthyrning under en begränsad period. Jag skulle vilja att min förälder permanent bor i min bostad. (föräldern är äldre och jag vill ta hand om hen).
  Hur ska jag gå tillväga för att ge hen ett permanent boende i min bostad? Skulle det funka att t.ex ge hen en mindre procent utav bostaden som gåva och på så sätt så blir de inte en andrahandsuthyrning, eller måste båda ägare av bostaden bo i bostaden?
  Finns där kanske ett annat alternativ för att få permanent andrahandsboende till min förälder?

  • Enda möjligheten är att du skänker eller säljer hela eller del av bostadsrätten till din förälder. Det kanske räcker med en del av bostadsrätten, men det måste du fråga föreningens styrelse om, då det skiljer sig mellan olika föreningar vad som godtages. Ett permanent andrahandsboende kan troligen aldrig komma att godkännas.
   Skulle ni få godkänt ett delat ägarskap, så innebär det inte att du själv måste flytta dit, utan din förälder kan bo där själv, permanent.

 78. Ann-Katrin skriver:

  Hejsan!

  Vi står nu inför samma beslut som många andra: att köpa bostad till vår dotter, eller rättare sagt två döttrar. Jag gissar att det är som i flera av de fall som du besvarat; det är upp till bostadsrättsföreningen att godkänna om två systrar tillsammans kan äga bostaden? Jag och maken kommer att vara medlåntagare. Tack på förhand!

 79. Theres skriver:

  Hej,

  Min pappa bor i och äger en bostadrätt till 100%. Kan han ge bort 90-99% av denna till min dotter, men ändå bo kvar?
  Finns det någon regel om hur mycket han måste äga för att fortsatt vara medlem och kunna bo kvar?

  Dottern ska inte bo där, behöver hon ändå söka medlemskap i föreningen? K
  Behöver man överhuvudtaget styrelsens godkännande för en sådan här transaktion?

  Tack på förhand!

  • Det är alltid föreningen och dess styrelse som avgör vem som kan bli medlem och därmed bli (del)ägare till en bostadsrätt. Enligt lagen tillåts bara gifta/sammanboende att äga bostadsrätt tillsammans. Men många föreningar är mer generösa och tillåter även andra släktband. Ett grundkrav brukar dock alltid vara att personen ska bo i lägenheten. Om din dotter inte ska bo där, blir det nog mycket svårt att få styrelsens godkännande. Dessutom är det två släktled mellan (försvårande), och även att överlåta en så hög andel. Summa summarum: ert upplägg verkar inte seriös, och kommer med största sannolikhet att avslås. Och utan styrelsens godkännande, ingen överlåtelse.

 80. Erik skriver:

  Hej!

  Jag och min sambo skall köpa en lägenhet ihop. För att få ta lånet har vi fått hjälp av min far, som står med som medlånetagare. Det blir alltså jag och far som står på lånet. Jag och min sambo kommer tillsammans betala kontantinsatsen, där jag kommer stå för en större andel.

  VI vill att bostadsköpet skall innebära samma investering, både risker för förlust och chanser till vinst, för oss båda. Vid försäljning skall vinsten eller förlusten delas lika. Är det bäst att jag står som ensam ägare med separat avtal om vinst och förlust, eller att vi står 50/50 med separat avtal om att vi gått in med olika mycket insats?

  Tack!

  • Lite oklart vad du menar med ”vinst eller förlust ska delas lika”. I och med att du och din far står för merparten av betalningen, blir er risk automatiskt större. Ska ni då ha en motsvarande större del av ev framtida vinst? I så fall ska din andel i bostadsrätten motsvara den större andel av insatsen som ni gör. Men om ägarfördelningen sätts till 50/50, då kommer ni få exakt lika stor del av ev framtida vinst. Trots att din sambo bara går in med en mindre andel.
   Jag föreslår att ni rådgör med en ekonomisk jurist för att lösa detta problem.

 81. K Svensson skriver:

  Hej. En av oss har hyreskontrakt och fått erbjudande köpa lägenhet som ombildas till bostadsrätt. Priset är 4.000.00 , marknadsvärdenas 5.800.000.
  Sambo erbjuds köpa in sig. Men om någon avlider värderas till 5.800.000. Fast vi köpt in för 4.000.000. Hur löser man det mot arvingar. Vill den efterlevande bo kvar, vad blir då konsekvens av det.

Leave a Reply