5. Kan man köpa lägenhet tillsammans?

En enkel fråga, men inget enkelt svar.

Att köpa bostadsrätt tillsammans.

För det första, naturligtvis kan gifta eller sambos köpa en lägenhet tillsammans. Det vanliga är då att man äger 50% var. Men man kan välja en annan fördelning, t ex 80-20. Man behöver inte heller vara sambos, det kan räcka att vara kompisar som köper en lägenhet tillsammans. Det väsentliga i sammanhanget är att bägge köparna tänker bosätta sig i lägenheten. De allra flesta bostadsrättsföreningar har detta som en grundförutsättning i stadgarna. Den som köper en bostadsrätt ska också bo i lägenheten. Ska man inte bo i lägenheten kan man bli nekad medlemskap och överlåtelsen blir ogiltig (se lektion 2).

Ett specialfall är när föräldrar vill köpa en bostadsrätt åt sitt  barn (t ex vid studier). Här kan bostadsrättsföreningar ha lite olika regler. Vissa föreningar tillåter att föräldrarna står som ägare, medan barnet är den som bor i lägenheten. Det blir en slags permanent andrahanduthyrning inom familjen. Andra föreningar vill att den som bor i lägenheten (barnet) är delägare med t ex 50%, eller åtminstone 10%. Men det finns också föreningar som strikt hävdar att den som bor ska äga hela lägenheten själv. Man måste alltså alltid fråga mäklaren (eller föreningen) vad som gäller i det aktuella fallet.

En följd av delat ägande är att delar kan överlåtas separat, t ex om boendesituationen förändras. Halva bostadsrätten kan t ex överlåtas till en annan person eller annan familjemedlem. Lagen ger i och för sig bara rätt att överlåta till make/sambo, men många föreningar är mer generösa.

 

Sammanfattning:
Ska du inte själv bo i lägenheten måste du kontrollera vilka regler som gäller i den aktuella bostadsrättsföreningen.

 © Borättupplysning Skåne

158 Responses to “5. Kan man köpa lägenhet tillsammans?”

  1. K Svensson skriver:

    Hej. En av oss har hyreskontrakt och fått erbjudande köpa lägenhet som ombildas till bostadsrätt. Priset är 4.000.00 , marknadsvärdenas 5.800.000.
    Sambo erbjuds köpa in sig. Men om någon avlider värderas till 5.800.000. Fast vi köpt in för 4.000.000. Hur löser man det mot arvingar. Vill den efterlevande bo kvar, vad blir då konsekvens av det.

Leave a Reply