23. Soliditet och likviditet – två dåliga nyckeltal

Soliditet och likviditet i bostadsrättsföreningar

Soliditet och likviditet är två traditionella nyckeltal som används även inom bostadsrättsbranschen. Man anser att dessa nyckeltal säger något väsentligt om föreningen. I denna lektion ska vi förklara varför dessa nyckeltal inte alls fungerar för bostadsrättsföreningar.

Soliditet: definieras som eget kapital delat med totalt kapital. Soliditet är så att säga motsatsen till skulder. Hög soliditet anses i de flesta sammanhang vara bra. Men det egna kapitalet som används i dessa beräkningar utgörs till stor del av medlemmarnas insatser, och dessa är kopplade till det bokförda fastighetsvärdet, och detta värde är i gamla föreningar mycket lågt. Resultatet blir att soliditeten i gamla föreningar blir låg, kanske bara 10%, medan soliditeten i nya föreningar brukar hamna runt 50%. Ändå är de flesta gamla föreningar mycket mer “solida” och välmående än nya föreningar. Soliditets-begreppet ger nästan alltid en felaktig bild av bostadsrättsföreningen.

Exempel

 

Likviditet: definieras som omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar är kontant kassa och fordringar av olika slag. En hög likviditet anses vara bra för då kan föreningen betala alla sina kortfristiga skulder.

Vi anser detta betydelselöst. Det som utmärker en bostadsrättsförening är nämligen mycket stabila och kontinuerliga intäkter. En bostadsrättsförening kommer därför alltid kunna betala både kortfristiga skulder och andra normala utgifter, oberoende av likviditet. En likviditet på 10 eller 100 eller 1000 % spelar faktiskt ingen roll. Det är helt andra faktorer som avgör om föreningen är finansiellt stabil eller inte.

Se  här  vilka nyckeltal vi använder när vi betygsätter bostadsrättsföreningar.

 

© Borättupplysning Skåne

2 svar till “23. Soliditet och likviditet – två dåliga nyckeltal“

  1. Inge skriver:

    Hej, vad säger ni om en förening med 3% solvens, eget kapital på 320 kkr och en budgeterad förlust på 350 kkr. Det blir ju ett negativt eget kapital, vad gör föreningen då?

Lämna ett svar