47. Kassaflödesanalys – meningsfull i bostadsrätt?

 

I många årsbokslut återfinnar man en “Kassafödesanalys”. Detta är en redogörelse för hur mycket pengar som flutit in och ut ur föreningen. Dvs om inbetalningarna varit större än utbetalningarna, eller tvärtom. Det kan tyckas som om detta är viktig information om en bostadsrättsförening, men är det det?

En bostadsrättsförenings utgifter varierar från år till år, framför allt beroende på om man genomför stora underhållsåtgärder eller inte. Kassaflödet kommer därför också variera från år till år, liksom årsresultatet. Men utifrån det är det omöjligt att dra någon slutsats om föreningens ekonomi.

Det enda kassaflödesanalysen visar är hur mycket kassan ökat, eller minskat. Men den uppgiften kan man ju se direkt i balansräkningen! Och att kassan ökar eller minskar är i sig varken bra eller dåligt.

Kassaflödesanalysen är helt enkelt en onödig del i bokslutet, den tillför ingenting. Vi tror att den finns där av ren slentrian, eller överdriven försiktighet. Eller kanske för att bokföringsbyråerna på så sätt kan ta lite mer betalt?

Bara en särskild analys av bokslutet enligt vår modell kan ge besked om hur det egentligen står till med en bostadsrättsförenings ekonomi.

 

Sammanfattning:  
Du kan hoppa över kassaflödesanalysen (det gör vi)!

 

© Borättupplysning Skåne

2 Responses to “47. Kassaflödesanalys – meningsfull i bostadsrätt?”

  1. Anna skriver:

    Fast kassaflödesanalysen är ju lagkrav, så känns ju tämligen dumt att hoppa över….

Leave a Reply