12. Avgifter i samband med köp

Att köpa bostadsrätt – avgifter i samband med köp

Det finns några avgifter som förekommer i samband med själva lägenhetsöverlåtelsen. Nästan alla föreningar har dessa avgifter, och de regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut en avgift i samband med överlåtelsen på ca 1100 kr (2,5% basbelopp), avgiften ska täcka föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas ibland av säljaren, ibland av köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar.

Pantsättningsavgift: De flesta bostadsköpare behöver ta lån till sin bostadsrätt. Dessa lån måste registreras hos föreningen (pantsättningsregistret). För detta tar föreningen ut en engångsavgift på drygt 400 kr per lån (1% basbelopp).

Hsb: När det gäller Hsb-föreningar måste köparen också bli Hsb-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per delägare) till Hsb.

 

För helt nyproducerade bostadsrätter gäller följande:

Man köper direkt av bostadsrättsföreningen till ett fast pris. Dock är bostadsrättsföreningen och det byggande företaget  i detta skede ”samma person”, eftersom det är det byggande företaget som bildar föreningen och besätter styrelsen, med sig själva eller med egna tjänstemän.

Priset på bostadsrätten består i grunden av den s k insatsen. Men dessutom kan det också finnas en upplåtelseavgift.  Insats + upplåtelseavgift = bostadsrättens pris. Upplåtelseavgift har man ofta för att kunna ta extra betalt för lägenheter som kanske ligger bättre till i huset, eller är extra attraktiva.

En bostadsrätt kan bara upplåtas en gång på detta sätt till den första köparen, därefter är den ”begagnad”, och kan överlåtas (säljas) på vanligt sätt på öppna marknaden.
 

© Borättupplysning Skåne

11 svar till “12. Avgifter i samband med köp“

 1. Nino skriver:

  Hej jag undrar om det här med pantsättningsavgift.

  På er hemsida läser jag att föreningen tar en engångsavgift per lån 1% basbelopp.
  Men i den förening vi tillhör (Utsikten 1-35) tar man 1.5% ? Om jag förstår detta korrekt så är det en avgift föreningen debiterar när man gör något med lånet…. Vi har bott i lägenheten i snart 1 år nu och jag har för mig vi betalat något liknade bland dom första avierna som föreningen skickat ut till oss.
  Nu efter några månader har vi bestämt oss för att flytta lånet till en annan bank och vi va tvungna att ansöka om ett nytt lån M.m. Är det därför vi blir debitera att betala den här pantsättningsavgiften igen? Men varför debiterar dom oss för 3 st pantsättningsavgifter ?

  • I de allra flesta föreningar är pantavgiften i stadgarna begränsad till 1 % av prisbasbeloppet. Men jag har läst just er förenings stadgar, och där finns ingen sådan begränsning, därför kan styrelsen besluta att ta ut en valfri högre avgift. Denna avgift måsta man betala varje gång man tar ett nytt lån. Att byta bank innebär nytt lån, och alltså ny pantavgift. Och om lånet är uppdelat på t ex 3 olika lån med olika löptider, blir det 3 pantavgifter.

 2. David skriver:

  Hej,
  Ytterligare en fråga om pantsättningsavgiften.
  Enligt min förenings stadgar är avgiften en ersättning för det arbete det innebär att hantera pantsättningen (jag antar att det är en standardskrivelse). Alltså inte avgift för pantsättningen i sig. Så till min fråga; varför kan avgiften tas ut per lån? Arbetsbördan skalar knappast med antalet lån.

  • Bostadsrättslagen ger föreningen rätt att ta ut en avgift för att registrera pant i bostadsrätten. Det görs för varje nytt lån. Föreningarna tar ut avgift för detta, för varje enskilt lån. Det är så det är.

 3. David skriver:

  Det står inte uttryckligen bostadsrättslagen att avgiften gäller för varje enskilt lån. Det är en tolkning du och andra förvaltare gjort för att kunna ta maximalt betalt.
  Vad det står är att ”Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.”
  Om det anges i stadgarna. Alltså skrivningen i stadgarna påverkar föreningens (i realiteten förvaltarens) rätt att ta ut avgift. Om det enligt stadgarna är arbetet som ska ersättas kan multipla ersättningar rimligen endast tas ut i den mån det påverkar arbetsbördan.

  • Jag gör ingen egen tolkning, och jag är ingen förvaltare. Jag bara förklarar hur det i praktiken fungerar. Om du är missnöjd med hur din förening tar betalt för den panthantering som föreningen enligt lag måste registrera, så ska du vända dig till din förening, och motionera om detta på föreningens årsstämma.

 4. Ingemar skriver:

  Hej! Finns det ett tak reglerat i lag hur mycket överlåtelse- respektive pantsättningsavgift en BRF kan ta ut? Nån max % av Bb? Vi skulle vilja höja för att föreningens ekonomi skall stärkas i samband med försäljningar. Vår BRF är i ett läge där de 2004 såldes extremt billigt och idag säljs för 7,5 ggr det priset. Det innebär att BRF:en har hög skuldsättning och lite eget kapital. (Avgifterna har dessutom höjts mindre än prisökningsnivån historiskt…) Enkla svaret är ju att höja avgiften, men vi vill gärna punkta så det är vid försäljningar intäkterna kommer och via köparen.

  • Det verkar faktiskt inte finnas något reglerat om storleken på dessa överlåtelse- och pantsättningsavgifter. Det har dock blivit en praxis att ta ut 2,5% resp. 1% av prisbasbeloppet, och det regleras då i föreningens stadgar. Men det finns exempel på högre uttag, och i princip kan man alltså bestämma om väsentligt högre belopp. Se tidigare svar på liknande frågor.

 5. Ingemar skriver:

  Tusen tack för svar! Världens bästa hemsida, Ni gör ett grymt jobb!

 6. Kajsa skriver:

  Hej!

  Nu när vi skulle flytta fick vi en avi för överlåtelseavgiften trots att det enligt stadgarna står att köparen ska betala denna. Jag hörde då av mig och då menar de att de missat att ta betalt av oss när vi flyttade in. Vi flyttade in i nov 14 och fick den alltså nu, sep 17. Kan de kräva oss på denna nu, det är ju dem som missat. Dessutom har det ju gått så lång tid att det är omöjligt för mig att kontrollera att vi inte betalat den, dvs att de bara glömt ta upp det.

  • Ni har alltså fått ett krav på en överlåtelseavgift nästa 3 år tillbaka. Personligen tycker jag att styrelsen borde avskrivit detta, har man så dåliga rutiner i föreningen så får man skylla sig själv.
   Men rent formellt finns det en preskriptionstid om åtminstone 3 år, vad jag kunnat erfara. Och bevisbördan ligger på den som krävs på betalning. Dvs kan ni inte bevisa att avgiften är betald, så finns det en skyldighet att betala.
   Men själv hade jag ändå gjort ytterligare försökt att få styrelsen att avskriva det hela.

Lämna ett svar