12. Avgifter i samband med köp

Att köpa bostadsrätt – avgifter i samband med köp

Det finns några avgifter som förekommer i samband med själva lägenhetsöverlåtelsen. Nästan alla föreningar har dessa avgifter, och de regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut en avgift i samband med överlåtelsen på ca 1100 kr (2,5% basbelopp), avgiften ska täcka föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas ibland av säljaren, ibland av köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar.

Pantsättningsavgift: De flesta bostadsköpare behöver ta lån till sin bostadsrätt. Dessa lån måste registreras hos föreningen (pantsättningsregistret). För detta tar föreningen ut en engångsavgift på drygt 400 kr per lån (1% basbelopp).

Hsb: När det gäller Hsb-föreningar måste köparen också bli Hsb-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per delägare) till Hsb.

 

För helt nyproducerade bostadsrätter gäller följande:

Man köper direkt av bostadsrättsföreningen till ett fast pris. Dock är bostadsrättsföreningen och det byggande företaget  i detta skede ”samma person”, eftersom det är det byggande företaget som bildar föreningen och besätter styrelsen, med sig själva eller med egna tjänstemän.

Priset på bostadsrätten består i grunden av den s k insatsen. Men dessutom kan det också finnas en upplåtelseavgift.  Insats + upplåtelseavgift = bostadsrättens pris. Upplåtelseavgift har man ofta för att kunna ta extra betalt för lägenheter som kanske ligger bättre till i huset, eller är extra attraktiva.

En bostadsrätt kan bara upplåtas en gång på detta sätt till den första köparen, därefter är den ”begagnad”, och kan överlåtas (säljas) på vanligt sätt på öppna marknaden.
 

© Borättupplysning Skåne

2 svar till “12. Avgifter i samband med köp“

  1. Nino skriver:

    Hej jag undrar om det här med pantsättningsavgift.

    På er hemsida läser jag att föreningen tar en engångsavgift per lån 1% basbelopp.
    Men i den förening vi tillhör (Utsikten 1-35) tar man 1.5% ? Om jag förstår detta korrekt så är det en avgift föreningen debiterar när man gör något med lånet…. Vi har bott i lägenheten i snart 1 år nu och jag har för mig vi betalat något liknade bland dom första avierna som föreningen skickat ut till oss.
    Nu efter några månader har vi bestämt oss för att flytta lånet till en annan bank och vi va tvungna att ansöka om ett nytt lån M.m. Är det därför vi blir debitera att betala den här pantsättningsavgiften igen? Men varför debiterar dom oss för 3 st pantsättningsavgifter ?

  2. I de allra flesta föreningar är pantavgiften i stadgarna begränsad till 1 % av prisbasbeloppet. Men jag har läst just er förenings stadgar, och där finns ingen sådan begränsning, därför kan styrelsen besluta att ta ut en valfri högre avgift. Denna avgift måsta man betala varje gång man tar ett nytt lån. Att byta bank innebär nytt lån, och alltså ny pantavgift. Och om lånet är uppdelat på t ex 3 olika lån med olika löptider, blir det 3 pantavgifter.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kunna posta kommentarer.