36. Kan månadsavgiften höjas hur som helst?

Om höjda månadsavgifter i bostadsrätt

 

Kan månadsavgiften höjas hur som helst, utan att medlemmarna tillfrågas? Svaret är tyvärr ja. Det är föreningens styrelse, och ingen annan, som varje år bestämmer hur hög månadsavgiften ska vara.

En bra styrelse har koll på föreningens ekonomi, har lång framförhållning, och ser till att höja avgiften i små steg, t ex några procent varje år, om det skulle behövas med tanke på inflation och allmänna kostnadsökningar. Men alla styrelser är inte skickliga, och alla styrelser har inte bra framförhållning. Eller det kan vara så att det valts en ny styrelse som omvärderar situationen, och t ex kommer fram till att månadsavgiften måste upp ordentligt.

Det finns faktiskt ingen gräns för hur mycket månadsavgiften kan ändras. Det finns inte heller några regler eller möjlighet till förhandling som det finns för hyreslägenheter. Att månadsavgiften höjs 10 eller 20 % är inget ovanligt, och det finns exempel där avgiften höjts med 50%, utan förvarning! Sådana höjningar brukar komma plötsligt och oväntat, det ligger liksom i sakens natur. Det finns inget som säger att höjningar måste meddelas lång tid i förväg.

Det kan ju ha varit så att månadsavgiften under väldigt många år varit låg och oförändrad, och det är då anledningen till att den måste höjas så kraftigt. Man måste ta igen för alla år som avgiften varit för låg. Omfattande renoveringar kan vara en annan orsak till att avgiften höjs kraftigt.

Att förutspå månadsavgiftens utveckling i en viss förening är omöjligt för den vanliga bostadsrättsköparen. Bara en ordentlig genomgång av föreningens ekonomi kan ge en vink om hur det troligen kommer att gå. Men hög belåning i kombination med låg månadsavgift är en tydlig varningssignal.

 

© Borättupplysning Skåne

144 Responses to “36. Kan månadsavgiften höjas hur som helst?”

 1. Linda skriver:

  Hej!
  Då undrar jag om en avgift kan sänkas eller om det alltid handlar om höjningar? Har förstått att avgiften kan vara oförändrad under något /några år.
  Mvh L

  • xxx
   Ja, det händer. Det är framför allt föreningar som lyckats amortera ner sina skulder, som då får allt bättre och bättre ekonomi. Tills slut blir det utrymme för att sänka avgiften, som då ofta sänks med typ 10% åt gången.

  • Dennis skriver:

   På min förra adress hade vi under 10 år (2004-2014) tre sänkningar av avgiften. Inga höjningar.
   På min nya adress har föreningen investerat i solceller och där har styrelsen – trots löfte om att vi aldrig skulle drabbas av avgiftshöjning på grund av solcellsinstallationen – höjt avgiften på grund av att solcellsinstallationen blev alltför kostsam. Samtliga medlemmar har tack vare solcellerna fått en markant ökad energiförbrukning (mycket märkligt) och därmed ökad kostnad (och högre kw/h-pris). Och avgiftshöjning ovanpå det.
   Styrelser kan med andra ord räkna extremt galet ibland.

 2. Sofiah skriver:

  Hej! Jag undrar om priset på månadsavgiften påverkar priset på en bostadsrätt? Alltså om priset är högt eller lågt påverkar det månadsavgiften?

 3. Beso skriver:

  Hej, menar ni att om styrelsen bestämmer att höja hyran med 10000% då kan de göra det utan förvarning?
  Och vad säges om att höja hyran endast till en eller vissa utvalda hyresgäster. Har styrelsen rätt till det också?

  • xxx
   Avgiften för medlemmarna kan styrelsen höja hur mycket som helst, och utan förvarning, men ditt exempel är förstås inte realistisk.
   Om du däremot menar hyror för hyresgäster är det en helt annan sak, sådana hyror ska det förhandlas om, med hyresgästförening, eller hyresnämnd.

 4. Beso skriver:

  När jag flyttade in till min nya bostadsrättslägenhet för några år sedan, så gick den elektriska handdukstorken sönder direkt nästkommande dag och jag har inte reparerat den för alla företag ansåg att det var för litet jobb och jag använde den endast till att hänga handduken.
  När jag nu säljer lägenheten så vill jag reparera den till köparen och frågade styrelseordföranden om han kände till någon som kunde hjälpa mig.
  Istället för hjälp så kastar han i min brevlåda en faktura där han vill debitera mig retroaktivt för el till handdukstork och på det sätt höja månadsavgiften.
  Har jag rätt att motsätta mig det?

  • Jag vet inte hur det är reglerat med elen i er förening, men på något sätt ingår tydligen elen i avgiften till föreningen. Antingen är det ”fri” el, eller så betalar ni efter förbrukning. I vilket fall som helst ska du bestrida (motsätta dig) denna faktura. Din elkostnad ska inte bero på vad som fungerer eller inte fungerar i din lägenhet.

  • Beso skriver:

   xxx
   Elen ingår i hyran med fasta priset, men styrelseordföranden hade troligen inget kännedom om att det fanns en elektrisk handdukstork i lägenheten, men det var inte jag som installerade den och då ska inte jag vara skyldighet att underrätta styrelsen om vad som var installerat/reparerat i lägenheten innan jag flyttade in.
   Tack för svaret Lennart, du var jätte hjälpsam.

 5. K skriver:

  I vår förening finns ett antal hyresrätter. Har deras hyra något med bostadsrättsinnehavarnas avgift att göra? Måste avgiften höjas om hyrorna höjs?

  • Nej, det finns ingen koppling mellan hyresgästernas hyra och medlemmarnas månadsavgift. Hyrorna styrs av förhandlingar med hyresgästerna och följer ofta det allmänna hyresavtalen. Medlemmarnas avgift bestäms helt och hållet av styrelsen, efter hur stort behovet anses vara.

 6. Kim skriver:

  Vår förening har bestämt att höja hyran på vår parkeringsplats med 100%. Vi har ca 20 platser på gården. Vi har oxå 4 garage som dom inte tänker höja hyran på. Garagen är mer än dubbelt så stora som en parkeringsplats och nu skiljer hyran bara 100 kr mellan parkering på gården och garageplatsen. Finns det någon lag som säger att man måste höja alla parkeringsplatser med lika många %?

  • Nej, det finns inga lagar som reglerar detta, utan styrelsen bestämmer detta helt själv. Om du tycker att skillnaden mellan p-plats och garage är ”fel” så bör du påtala det för styrelsen, och kanske skriva en motion om detta till nästa årsstämma, där du ger förslag på hur du tycker det ska vara.

 7. Christer Frommelt skriver:

  Angående höjda hyror på P-platser.
  Kan man verkligen höja hyrorna hur som helst då man faktiskt hyr garage, P-platser mm. Ska man inte säga upp hyreskontrakten för villkorsändring med uppsägningstid och skriva nya avtal för att höja hyran?

  • xxx
   Jo, du har delvis rätt. Men regelverk och lagar här är faktiskt mer komplicerat än så. T ex styrs garageuthyrning enligt hyreslagen, medan parkering på mark styrs av arrendelagen (om jag minns rätt), och därmed olika regler för t ex avtalslängd och uppsägning!
   Jag är just nu inte riktigt insatt i dessa detaljer, utan väljer att se det ur en mer praktisk synvinkel, hur detta brukar hanteras i en bostadsrättsförening. I bostadsrättslagen talar man om ”sidoavtal”, som alltså är knutet till bostadsrätten. Från styrelsen sida kan man då meddela en avgifthöjning på samma sätt som när det gäller månadsavgiften, dvs utan krångel med uppsägning och omförhandling. Den boende (medlemmen) har å andra sidan möjlighet att säga upp platsen med kort varsel ofta 1 eller 3 månader, och att den vid avflyttning upphör automatiskt.
   När det gäller ”externa” hyresgäster (som inte bor i föreningen) måste man dock hantera hyresförhållandet mer formellt, åtminstone om det rör sig om uthyrning i mer affärsmässig omfattning.

 8. Anders skriver:

  Likhetsprinicipen (Lagen om ekonomiska föreningar) säger att man inte får behandla medlemmar på olika sätt. T ex inte höja garage-hyran eller avgift för p-plats för att dra in pengar till att täcka kostnader för bostäder (dvs hålla nere avgifter på lägenheter). Vilket borde betyda att p-platser/garage skall särredovisas? Om inte kan en garageägare i praktiken behöva bidraga dubbelt till reparationer på husen.

  • Garagehyrans eller p-platsens avgift har inget med likabehandlingsprincipen att göra, förutsatt att uthyrningen är frivillig. Och i en bostadsrättsförening görs aldrig någon särredovisning av byggnader, byggnadsdelar eller byggnadsfunktioner, det skulle bli helt ohanterligt.
   Det är mest vanligt i bostadsrättsföreningar att avgiften för p-platser och garage är förhållandevis låga, de ses som en service till medlemmarna, och därmed i viss mening ”subventioneras” av föreningen. Men om de är det i förhållande till platsernas drift- uh- och kapitalkostnader är nog omöjligt att fastställa. Det omvända kan naturligtvis också förekomma. Bäst är att avgiften hålls ”marknadsmässig”, för då kan ingen klaga och säga att den är för hög eller för låg.

 9. Birgitta skriver:

  Hej!
  Vår BRF vill få in mer pengar till föreningen och tänker bl.a sälja garagen. Det finns tre garage, det ena hyr jag. Jag ska få möjligheten att köpa mitt garage. Jag undrar dels om det är ok att köpa ett garage, vem bestämmer vad det ska kosta, vad är skäligt pris? Ska hyran vara densamma som tidigare eller sänks hyran? Har hyrt garaget för 400:- i flera år, höjning skedde till 600 :- och nu med 1 200 :-
  Om jag inte vill köpa mitt garage (har egentligen ingen lust att ta upp ett lån för detta) kan jag då bli ”utkastad” från möjligheten till att hyra garaget? Någon annan medlem i föreningen får köpa garaget istället? Ska jag om jag köper garaget få stå för underhållet av garaget?
  Vänliga hälsningar
  Birgitta

  • Jag kan tyvärr inte ge ett enkelt svar på dina frågor. Men några synpunkter:
   Att sälja garagen förutsätter väl att de ligger i direkt anknytning till resp.lägenhet, och kan bara beslutas på en föreningsstämma. Innebär att garagen inkorporeras i resp. bostadsrätt, och någon hyra ska inte längre betalas. Däremot en högre månadsavgift, dvs man måste räkna om andelstalen och fördelningen mellan alla bostadsrätter. Hur underhållet för garagen ska regleras måste skrivas in i stadgarna.
   Skulle någon annan medlem köpa ”ditt” garage blir du uppsagd från garaget, enligt de uppsägningsregler som finns i ditt avtal (om ett sådant finns).
   Men framför allt tycker jag hela frågan verkar lite befängd, att sälja tre garage för att få in pengar till föreningen.

 10. Robin skriver:

  Hej!
  I våran bostadsrätt som vi köpte för 3 år sen läste vi när vi köpte den i annonsen att elen ingick i hyran, och så har det varit ända tills nu när styrelsen vill höja alla källarlägenheters hyra med 200 kr för att dom påstår att det inte blivit någon höjning, det kan jag förstå. Grejen är den att kvm pris på alla lägenheter är densamma på alla våningar och i källaren som det ser ut i dag, i hela huset. Ska man inte ha billigare kvm pris i källaren? Därför mena jag att man inte höjde hyran på källarlägenheterna för att det ska finnas en morot till att bo i källaren. Som jag uppfattar det så ska det bli dyrare kvm pris ju högre man bor eller i alla fall billigare i en källare? vad säger du om detta?

  mvh
  robin

  • Jag hänger inte riktigt med i beskrivningen, men rent allmänt kan man säga att månadsavgiften inte avgörs om det är källare eller inte, utan månadsavgiften styrs av de andelstal som är fastlagda. Ska avgiften höjas så måste den höjas för alla. Och har elen ingått, så har den, och det kan inte ändras utan kompensation.

 11. Li skriver:

  Hej Lennart
  Kan du reda ut ett problem åt mig. Altandörrarna byttes ut för ca. 2 år sedan. Vi fick en ny sorts stängning och lås. Handtaget som man lyfter tills det klickar och sedan vrider om nyckeln så är det låst. Det blir alltid en belastning på hantaget. Dessutom går dörren så trögt. Nu har det hänt att det uppstått en spricka i handtaget, Så jag är livrädd att det går av varje stängning. En äldre man i vår förening har samma problem. Nu har styrelsen tittat, men det låter som att jag ska betala ett nytt handtag själv. Handtaget är smäckert och tillverkat i aluminium. Det måste väl gå på reklamation, eller att föreningen får stå för det???
  mvh

  • För mig låter det som ett uppenbart reklamations- eller garanti-ärende. Det brukar vara åtminstone 5 års garanti på sådana detaljer. Oavsett hur det är med det, och oavsett vad som står i era stadgar, så tycker jag att föreningen ska stå för att åtgärda dessa felaktiga handtag. Jag håller helt med dig.

 12. Marina skriver:

  Hej!
  Jag har en fråga: varför beräknas månadsavgifter på lägenhetsytan?
  I min förening finns det några stycken fyror. I några av dem bor 3 max 4 personer och i några även 7 personer.
  Om 7 personer bor i en fyra, använder de så klart mer vatten och el än 3-4 personer i en annan fyra, trots samma storlek på lägenheter.
  Hur kan detta vara rättvist? Varför vi andra skall betala för detta?
  Tacksam för ditt svar.
  Mvh
  Marina

  • Man kan inte sätta månadsavgiften utifrån hur många som bor eller vistas i en lägenhet, för det kan man ju aldrig säkert veta. Däremot kan man ibland mäta förbrukningen av vissa saker. Elen brukar t ex betalas efter förbrukning, men inte vatten, eftersom det har varit svårt att mäta. I nya fastigheter brukar man dock betala varmvatten efter förbrukning, men i äldre fastigheter kan det vara teknisk svårt (och dyrt) att införa mätning.

 13. Marina skriver:

  Hej!
  Så vad ska man göra för att det ska vara rättvist och att vi andra ska inte betala för någons varmvattenanvändning?
  Mvh
  Marina

  • Det du kan göra är att ta upp frågan i en motion till årsstämman. Men som jag skrev nyss, om det är en äldre fastighet kan det vara både tekniskt svårt och dyrt att införa individuell mätning. Även du kan alltså förlora på det.

 14. Björn skriver:

  Hej
  i min förening beslutades förra året att styrelsen skulle justera avgifterna så det blev lika för alla, plus-minus 50kr månad. Vid årets stämma gavs styrelsen ansvarsfrihet (någon revisor verkar inte ha granskat).
  När jag senare kollade upptäcker jag att två medlemmar i styrelsen sänkt sina avgifter med över 200kr respektive över 400kr månad. Var vänder man sig för en utredning ?

  • Börja med att kontakta revisorn, och be att ni tillsammans tittar på det. Nästa steg är att ta upp frågan på nästa stämma. Om det är så att vissa ledamöter tillskansat sig en orättvis förmån, kan man kräva pengarna tillbaka. Och framför allt välja nya ledamöter.
   Men huvudfrågan kanske är vad som är mest rätt och rättvist, hur det var innan förändringen, eller efter? Jag vet ju inte hur lägenheterna ser ut, skillnader eller likheter, och om det kanske fanns fog för att göra en förändring.

 15. Andreas skriver:

  Hejsan
  I min förening så har de bestämt att de ska höja hyrorna lika mycket för alla. Är det lagligt rätt att göra så? Alla äger olika mycket andelar och har olika hyror.

  • Jag antar att du med ”hyra” avser månadsavgiften. Om det är en vanlig avgiftshöjning ska den ske procentuellt enligt andelstalen, och inte lika för alla. Men är det pga en speciell avgift så kan det vara lika för alla, om en sådan avgift tillåts i stadgarna. T ex en tv- eller bredbandsavgift.

 16. Stefan skriver:

  Hej,

  Vi (styrelsen) funderar på att köpa ett grupp-abonnemang för bredband till föreningen (samtliga medlemmar får bredband vare sig de önskar eller inte) och att medlemmarna ska betala viss del av detta med ett obligatoriskt påslag på hyran.

  Det jag undrar är hur vi driver frågan:
  1. Är det upp till styrelsen att helt enkelt bestämma att vi inför bredband och vilken kostnad som medlemmarna ska betala
  2. Krävs det stämmobeslut, och i så fall räcker det med enkel majoritet eller måste det var kvalificerad majoritet
  3. Om det krävs stämmobeslut, skall stämman både bestämma ”att” vi ska införa bredband och ”kostnadsnivå”, dvs hur stor del medlemmarna skall ta.

  //Stefan

  • Grupp-abonnemang är bra och mycket fördelaktigt, och något vi själva rekommenderar starkt.

   1. Nej, detta ska inte styrelsen bestämma om själv, eftersom det inte är någon nödvändigt. Det är en typisk medlemsfråga, som alltså ska beslutas om på en föreningsstämma.
   2. Det räcker med ett vanligt enkelt majoritetsbeslut.
   3. Hur det ska bekostas och avgiften fördelas ska vara en del av beslutet. Det finns två sätt att fördela avgiften: antingen med lika belopp för alla lägenheter, eller inbakat i månadsavgiften (innebär att större lägenheter betalar en relativt större andel). Bägge varianterna förekommer, och var och en är på sitt sätt ”rättvis”. Avgiftsuttaget måste dock stämma med vad som står i stadgarna.

 17. Erik skriver:

  Hej,

  Har precis flyttat in i min nya bostadsrätt och styrelsen har bestämt sig för att ändra beräkningsmetod för att avgöra samtliga bostadsrätters månadsavgift. Det har alltså inte höjt det totala beloppet utan enbart förrändrat fördelnignen av avgiften. De har använt sig av en ny modell för beräkna månadsavgiften per lägenhet. Kan de göra så hur de vill eller krävs det inte något typ av formellt godkännande? Vart kan jag vända mig för att få hjälpa med att ändra tillbaka det isf? Har påpekat det upprepade gånger men de vägrar ändra sig.

  Tacksam för svar,
  Erik

  • Frågan om att ändra fördelningen av årsavgiften är omtvistad. Vår hållning är att det i vissa fall kan vara befogat med en översyn. Men beslut om en förändring måste alltid fattas på ett medlemsmöte (stämma), och vara välgrundat. Frågan har behandlat många gånger under lektion 13. ”Andeltal – vad är det?”. Det är enligt vårt synsätt en medlemsfråga. Möjligen kan du vända dig till hyresnämnden för medling, men jag är osäker på om det kan leda någonvart.

 18. Maya skriver:

  Hej Lennart!
  I vår bostadsrätt ingår en parkeringsplats. Det går även att hyra en till med p-stolpe för 100 kr/månad, alla är dock upptagna. Vi frågade vår styrelse om vi fick ta bort en buske för då skulle vi få plats med en bil till och det var ok med villkor att när lägenheten säljs är det endast med en plats.

  Nu helt plötsligt har en avgift på 100 kr/månad lagts på på vår hyra för parkering, något som inte ingick i överenskommelsen (har hela mailkonversationen sparad). Är det skäligt att ta samma kostnad för en plats som är extremt trång, utan el, jämfört med en vanlig plats med motorvärmarstolpe, utan överenskommelse innan? Vi betalar ju gärna men tycker att det låter orättvist att kräva samma summa, som för en plats med högre standard.

  Vår ordförande menade även på att nu är det ju redan gjort så nu har vi inget val, vilket vi känner inte kan stämma – ett avtal kan ju alltid brytas, eller?

  • Det blir jobbigt när överenskommelser bryts på det sätt du beskriver. Jag tycker ni ska hävda er rätt, och t ex börja med att vägra betala den extra 100-lappen, och hänvisa till överenskommelsen. Och begära en skriftlig förklaring från styrelsen.

 19. Margareta skriver:

  Vår styrelse har skrivit på ett avtal om ett brandlarm kopplat till ett vaktbolag och lagt på 99 kr / månad på månadsavgiften utan att fråga, med kort varsel. Får de göra så utan att ha klubbat detta på ett årsmöte?

  • Intressant fall.
   Jag håller med om att man måste ifrågasätta om styrelsen får fatta ett sådant beslut utan medlemmarnas godkännande. Det rör sig ju inte om något nödvändigt fastighetsunderhåll, eller nödvändig åtgärd pga myndighetsbeslut. Frågan bör lyftas till föreningsstämman, dvs nu måste någon motionera om det, eller kräva en extrastämma.
   Dessutom kan man ifrågasätta sättet att ta betalt, om det finns stöd för detta i stadgarna.
   Och dessutom verkar det vara ett otroligt dyrt avtal. Och innebär en rejäl avgiftshöjning!

 20. dana skriver:

  Hej!
  Kan man höja hyran utan att skriva ett nytt avtal?
  Den som hyr ut parkering å motorvärmare kan hyra ut den utan att skriva avtal?

  Om nåt är trasigt i badrum ska jag betala? (det var trasigt innan jag flyttade in i lgh men jag såg inte när jag besiktigade lgh. Vem ska betala för den?
  Tack
  Mvh, Dana

  • Man brukar skriva avtal när man hyr en parkering. Däremot brukar man inte skriva nytt avtal vid avgiftshöjning, det räcker med att man blir meddelad höjningen i god tid.

   Om något är trasigt eller fel i badrummet är det du själv som måste betala för det, i de allra flesta fall.

 21. Malcolm skriver:

  Hej!

  Jag är medlem i en bostadsrättsförening som tyvärr drivs av en styrelse som har skapat stora problem. Det har blivit två läger i föreningen. De som är i majoritet sitter i styrelsen och de övriga blir knapphändigt informerade. Det har även tillkommit flera nybildade lägenheter. När den nya ekonomiska planen redovisades visade det sig att det var stora skillnader mellan avgifterna. Skillnaden var entydig: Styrelsen med familjer hade minst 20 % lägre avgift räknat per kvadratmeter. Detta betyder att de som inte var med i styrelsen har betalat över 20% mer i hyra. Enligt stadgarna ska avgiften beräknas på insats (som i sin tur beräknas på kvm). Detta hade pågått i tre år. Vid påpekan så sade sig styrelsen vara medvetna om skillnaderna men att de som hade högre hyra fick acceptera detta då de genom betalning och godkännande av andelstal ”hade godkänt detta”. Det finns inget utrymme för styrelsen att godtyckligt bestämma hyror eller andelstal. Det finns ingen möjlighet att ta upp detta på möten eller stämmor. Kan man polisanmäla och hur gör man i sådant fall?

  • Det du beskriver verkar inte alls bra. Men tyvärr kan jag inte uttala mig mer än så utan att vara mer insatt i detaljerna. Men det centrala i frågeställningen verkar vara hur avgiftsuttaget är beskrivet i era stadgar, och om detta följt eller inte.
   Denna typ av problem är ingen ”polisfråga”, utan en ren föreningsfråga, som måste lösas inom föreningen. Man kan börja med att kontakta föreningens revisor. Skulle detta bli ett problem kan man försöka begära särskild granskning via Bolagsverket (kap. 8 Lag om ek. föreningar). Man kan också fråga hyresnämnden om de vill ta sig an ärendet.

 22. Alex skriver:

  Jag bor i en bostadsrätt och då man på pekat nåt som är ur funktion så svarar en styrelse medlem: att jag som boende skall fel anmäla skadan.

  Skadan var oanmäld i c.4 veckor och den kunde ha skadat nån boende i huvudet eller ögonen, men olyckligt nog så hände inget.

  Jag felanmälde och samma dag åtgärdades dörrstängaren.

  Det var en dörrstängare som hängde trasig i återvinningen där de flesta i brf varit under en 4 veckors period, men ingen varken boende som också styrelsemedlemmarna är gjorde en felanmälan.

  Styrelse ordf. låtsades inte veta om vad som var trasigt.
  Frågan är har styrelsemedlemmar lika mycket ansvar om inte mer
  att åtgärda eller fel anmäla denna riskfyllda skada?
  Vem skulle ha varit skyldig till ersättning vid en olycka?

  • Upptäcker man ett fel någonstans har alla en moralisk skyldighet att göra en felanmälan. Styrelseledamöter har naturligtvis en större skyldighet att agera, eftersom de är valda till att ta hand om fastigheten och föreningen. Det verkar som om er styrelse och ordförande försöker smita från sitt ansvar.

   Skulle någon råka skadas pga att ett fel inte åtgärdats i tid faller ansvaret på styrelsen.

 23. Amanda skriver:

  Hej! Min bostadsrättsförening skickade häromdagen ut ett brev daterat 20150215 om att avgiften/hyran ska höjas med 10% pga yttre renoveringar. Jag har uppfattat det som att de får göra det utan möte med bostadsägarna men det jag förvånades över är att vi ska få en räkning retroaktivt. Denna ska gälla Januari och Februari 2015 och läggas ut på April-Maj-Juni-hyrorna, då vi får faktura på tre månader i taget. Får de veerkligen höja hyran retroaktivt och kräva att vi betalar för tiden före beslutet gått igenom?

 24. Det är riktigt att det är styrelsen som fattar beslut och ansvarar för sådana avgiftshöjningar. Att göra det retroaktivt är dock olämpligt, och kan i vissa fall bli fel. Alternativet är att göra höjningen något större, men låtit den gälla från 1 april. Resultatet för er medlemmar, och för föreningen, hade blivit exakt detsamma.

  Att alltså lägga höjningar retroaktivt är alltså olämpligt, ett klumpigt sätt att hantera en avgiftshöjning, vilket ni bör påpeka för styrelsen. Men att som medlem motsätta sig den retroaktiva höjningen, är alltså inte direkt meningsfullt. Då kan det bara komma behov av ytterligare en avgiftshöjning istället.

  Däremot, skulle man vara nyinflyttad, kan man inte krävas på några retroaktiva avgifter för tiden före tillträdet. Och det är just det som kan göra en retroaktiv höjning fel, om man på det sättet i praktiken behandlar medlemmarna olika.

 25. Sofie skriver:

  Hej!

  När vi flyttade in i vår nybyggda bostadsrätt så fick vi brev från styrelsen att vatten skulle ingå i hyran. Nu i feb fick vi ett nytt brev där styrelsen informerade om att varje bostadsrättsinnehavare skulle betala sitt eget vatten samt att de skulle göra mätningar och de skulle skicka faktura på allt vatten vi gjort av med sedan vi flyttade in. Får man som styrelse besluta över ett gammalt beslut och sedan kräva retroaktiv betalning på detta sätt?

  • Du skriver inte hur länge ni haft vattnet ”gratis”, det har betydelse i detta fall, tycker jag. Tänk på att styrelsen inte är någon ”hyresvärd”, utan representerar föreningen, som är ni själva, ni betalar alltså till er själva. Självklart är det inte bra, och inte lämpligt, att ändra beslut retroaktivt. Men har ”gratis”-perioden bara varit några månader, tycker jag inte det är så mycket att bråka om, alla medlemmar drabbas ju, och betalas inte vattnet på ena sättet, så måste det ändå betalas på något sätt, av er själva.

   Men man ska kontrollera om beslutet att debitera vattnet individuellt är i överenstämmelse med stadgarna.

  • Sofie skriver:

   xxx
   Hej Lennart, vi har bott här nu i 9 månader och de som flyttade in först i etappen har bott här i drygt ett år, så det blir antagligen en hel del pengar det rör sig om. Sen är det som du skriver, på något sätt ska vattnet betalas och det är bostadsrättsförening vi bor i. Jag ska kolla i stadgarna. Tack för svar.

 26. Christian skriver:

  Hej Lennart
  Jag har en fråga angående hyreshöjning.
  Finns det någon generell höjning som man brukar gå efter när man exempelvis får ett kök renoverat för ex 80 000kr?
  Dvs att man exempelvis höjerhyran med 2-3% av den totala kostnaden för vad en firma tar för ett jobb.
  Jag bor i en lägenhet och jag undrar vad jag kan förvänta mig för hyreshöjning för en sådan förbättring?
  Är det samma sak gällande Hus/lägenhet ?
  Mvh
  Christian

 27. Sandra skriver:

  Hej,

  Jag har en fråga angående höjda månadsavgifter och parkering.
  Våran bostadsrätt, som är en liten förening på ca 10 bostäder byggde en parkering för ca 1 år sedan.

  Detta bekostas genom höjda månadsavgifter baserat på andelstal.
  Vi har ingen parkerings avgift som många andra föreningar verkar ha.

  Enstaka medlemmar tycker att parkeringen borde borde bekostas ”rättvist” genom en avgift för alla utanför andelstalet, dvs att man tar kostnadsökningen för parkeringen och bara delar den i antalet bostäder.

  Men det kan ju slå väldigt orättvist mot en bostad med låg andelstal som dessutom inte har någon bil och inte nyttjar parkeringen.

  Både banken och revisorn föreslog att vi kunde ta en hyra för parkeringsplatser för de som nyttjar dem, vilket vi inte har.

  Vad är rätt metod egentligen?

  /Sandra

  • Set finns inget som är absolut rätt sätt att ordna detta, olika lösningar förekommer.
   Det absolut vanligaste sättet är man hyr ut platserna till sina medlemmar, genom ett sk sidoavtal.
   Men det förekommer också er variant, att en parkeringsplats ”ingår” i månadsavgiften.
   Den tredje varianten, att ha en särskild obligatorisk tilläggsavgift, är däremot mycket ovanligt, och avrådes.
   Bästa lösningen för er är att göra om alla p-platser till hyresobjekt och hyra ut till de medlemmar som behöver.

 28. Sara skriver:

  Jag har en klient som nyligen köpt en bostadsrätt. Föreningen vill att han ska betala 700 kr mer i månaden än vad grannarna med snarlika lägenheter gör. De vill tydligen höja månadsavgifterna successivt i föreningen genom att öka avgiften för alla nya medlemmar. Jag tolkar din text ovan som att föreningen kan göra lite som den vill med avgiftshöjningar, men undrar ändå om det finns något som hindrar att de gör så som jag beskrivit? Någonting som säger att medlemmarna ska behandlas lika? Tacksam för hjälp!

  • En styrelse kan inte göra hur den vill med enskilda medlemmars månadsavgift. Ska det höjas, ska det höjas för alla, med samma procentsats. Avgiften styrs av lägenheternas andelstal (eller motsvarande) och kan inte ändras individuellt. Den höjning du beskriver är inte tillåtet.

 29. Sara skriver:

  Tack för svaret! Finns det någon lagtext eller specifik regel som jag kan hänvisa till? Jag har försökt läsa igenom Lagen om ekonomiska föreningar men hittar inget som verkar möjligt att tillämpa.

  • Enligt Bostadsrättslagen (9 kap. 5 §) ska det i stadgarna framgå hur årsavgiften beräknas. I de allra flesta stadgar finns det en formulering ungefär: ”Årsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenhetens andelstal”, eller något liknande. Dvs förhållandet mellan de olika lägenheternas avgift ska alltid vara densamma, fördelat enligt andelstalen, och kan inte ändras individuellt. Kolla hur det står i era stadgar.

 30. Linda skriver:

  Hej,

  Jag sitter med i styrelsen för en bostadsrättsförening och vi funderar på att skaffa ett GAN-avtal för internet, tv och telefoni. Detta kommer alla medlemmar rösta om i en extrastämma.

  Problemet är de hyresgäster som bor i föreningen. Då ett GAN-avtal gäller alla boende vill vi höja hyran även för hyresgästerna. Har kontaktat Hyresgästföreningen för inledande förhandlingar och de säger att vi måste då ut med enkäter till samtliga hyresgäster för att se om detta är något de är intresserade av eller inte. Om majoriteten är intresserade har vi Hyresgästföreningens godkännande att höja hyran. Om inte får vi skriva på avtalet ändå men har ingen rätt att höja hyran och kommer då gå back på samtliga hyreslägenheter.

  Stämmer det verkligen att vi måste gå ut med intresseenkäter till alla hyresgäster? Har själv bott i hyresrätt och aldrig blivit tillfrågad innan hyran höjts pga avtal för TV.
  Vad gäller egentligen?

  Tack på förhand!

  • Vi är inte tillräckligt insatta i frågor kring hyresrätternas rättigheter. Men varför inte göra som ni blivit rekommenderade, ni kanske får en majoritet intresserade? Om inte, kan ni kanske bjuda på det, om det inte är för många. Eller inte ansluta (blockera) de som inte vill betala?

 31. Johan skriver:

  Hej,
  Min bostadsrättsförening ska bygga balkonger till 5 av tio lägenheter (olika stora). Jag undrar om bostadsrättsföreningen kan höja avgiften för de nya balkonginnehavarna utan att justera andelstalen?

  Tack på förhand!
  Johan

  • Det finns två sätt att lösa detta: Antingen betala balkonginnehavarna en särskild tilläggsavgift, men detta måste då stå så i stadgarna, och kan alltså kräva en stadgeändring. Eller så måste andelstalen modifieras, så att balkonginnehavarna får ett något högre andelstal, relativt övriga medlemmar. Detta måste också beslutas av stämman.

 32. David skriver:

  Hej!

  Jag och min sambo har en bostadsrätt. Problemet för oss handlar om att den för länge sedan gjorts om till en tvåa utifrån två ettor. Rent formellt är denna förändring inte justerad. Min fråga är delvis om det faktiskt inte måste ske en justering av detta. Speciellt när det var dags för en överlåtelse.

  När jag tittar närmare på ”ärendet” känns allt så fel. Vi betalar alltså två månadsavgifter. I dessa inkluderas värme, vatten och kabel-tv. Vi betalar alltså indirekt via avgifterna två uppsättningar av kabel-tv, vatten, sophämtning o.s.v.

  Tittar man på det inkluderande vattnet till den ”ena” lägenheten finns det inte att tillgå. Detta då den helt enkelt byggts om till en tvåa och tagit bort vissa funktioner. En av de två lägenheterna vi köpte hade alltså ingen dörr att komma in i via trapphuset, heller inget kök eller badrum…

  Vidare känns det som att det borde finnas vissa lagrum som kräver uppdaterade ritningar, om man helt bommat för ena dörren utifrån trapphuset och byggt om den till en tvåa. Tänker bl.a. på om det börjar brinna.

  Vår avgift per kvadratmeter blir långt högre än de ”riktiga” tvåorna i bostadsrättsföreningen. Det blir större och större avstånd avgiftsmässigt efter varje års höjningar och snart känns det som att värdet är urholkat p.g.a. detta. Är det bara att acceptera allt detta, eller finns det möjlighet att få gehör för en motion om en reglerad månadsavgift och omskrivning av lägenheterna, så att det blir en?

  • Om lägenheterna är så sammanbyggda som du skriver, så bör det ha varit bygglovspliktigt, det är en sak man kan undersöka.
   Frågan om sammanlagning i lägenhetsregistret är dock delvis en annan sak, som i så fall måste beslutas på föreningsstämma. Om det görs, kan andelstalen räknas om (men måste inte). Om det inte skett en sammanslagning, får ni fortsätta leva med ”dubbla avgifter”, hur orättvist det än kan tyckas.
   Men min undran är, vad är det ni köpte? En eller två bostadsrätter???

 33. Stefan skriver:

  Hej!
  Jag bor i en äldre förening där fastigheten är i 3 våningsplan + källare/garage ovan mark, och där man för några år sedan installerade hissar. Vid detta tillfälle lyckades styrelsen med konststycket att finansiera detta genom att höja avgifterna med ett lika stort belopp per lägenhet och månad/år. Det innebär att en 1:a på knappt 40kvm fick en höjning per månad som var lika stor som lägenheterna ända upp till 95kvm. Dessutom är då avgiften (som kallas extra årsavgift för hissar) lika stor oavsett om lägenheterna ligger på första våning eller på tredje våning. Detta får ju konsekvensen efter skatt, om man räknar med den skatteeffekt som man får på avdraget av kapitaltillskott när man en gång säljer sin bostadsrätt, att idag betalar de minsta lägenheterna den högsta avgiften per månad för hissarna och de största lägenheterna den minsta avgiften, räknat i kronor per lägenhet. De minsta lägenheterna ligger på ett andelstal av ca 2,2% och de största på ca 5,3%. Sedan kan man ju fundera över vad som är rimligt vid fördelning av kostnaden mellan de tre olika våningsplanen när det gäller installation av hissar. Man kan ju knappast påstå att nyttan är kika stor för alla. Vad anser ni om detta? Hur tackla frågan vidare får att rätta till detta missförhållande?

  • Jag anser själv att det är en konstig konstruktion med denna ”extra årsavgift”. Den första frågan man måste ställa sig är om denna avgift kan tas ut enligt stadgarna. Troligen inte. Frågan kan bara lösas inom föreningen, dvs man måste ta upp och diskutera frågan på ett föreningsmöte, en stämma. Det finns i praktiken ingen annan instans dit man kan vända sig (möjligen då tingsrätten).

 34. Patrik skriver:

  hej Lennart,
  tack för god upplysning i frågan.
  Jag har en kompletterande fråga till den som ”Sara” tidigare ställt gällande var man hittar underlag till att det är en styrelsefråga att reglera avgiften.
  Vi är en styrelse som behöver höja avgiften för att följa stadgarnas krav på 2% avsättning till yttre fond, det görs inte idag.
  Varför är det styrelsen och inte stämman som skall besluta om detta?! finns det något i lagen om ekonomiska föreningar?
  Vänliga hälsningar

  • Bostadsrättslagen 9:13
   Det är en uppgift för styrelsen att fastställa avgifterna till föreningen, om inte något annat bestämts i stadgarna.”
   Detta är alltså det normala, att styrelsen gör en budget och utifrån den beslutar om nästa års avgifter. Om t ex årsavgiften måste höjas, måste det dock ske procentuellt, för att de inbördes förhållandet mellan lägenheterna ska bibehållas. Avgifter för andra nyttigheter kan dock bestämmas helt fritt, t ex för parkering, så länge alla behandlas lika och det finns en försvarbar princip bakom.

 35. Patrik skriver:

  Hej igen,

  Tack för ett bra svar,
  Nu råkar det vara så att vi är en bostadsförening, varför man kan tänka sig att det kommer hävdas att vi lyder under lagen om ekonomiska föreningar, regleras det inte alls där, och i sånna fall landar vi i våra egna stadgar för belsut ifrågan? stadgarna är väldigt gamla…
  Vänliga hälsningar
  Patrik

  • Precis som du konstaterar så lyder en bostadsförening (upa) inte under Bostadsrättslagen, utan enbart under Föreningslagen. Detta är dock en generell lag, som inte reglerar de särskilda frågor som förekommer i en bostadsförening. T ex frågan om avgifter. Så i en bostadsförening är man enbart hänvisad till föreningens stadgar, där det bör vara reglerat på något sätt.

 36. Christer Eriksson skriver:

  Hej
  Jag hyr ett antal parkeringsplatser i annan förening. Dessa månadsavgifter har nu höjts.
  Har inte föreningen för dessa parkeringsplatser någon skyldighet att informera om detta innan de gör en höjning?
  Vänliga hälsningar
  Christer

  • En bostadsrättsförenings parkeringsplatser hyrs i regel bara ut till de egna medlemmarna, och då i form av mycket enkla sk sidoavtal utan tidsbegränsning (ett slags hängavtal till bostadsrätten). Förändringar meddelas genom att styrelsen helt enkelt informerar om t ex höjd avgift.
   Ibland hyrs övertaliga platser ut till utomstående på samma förenklade sätt. Kanske har styrelsen i ditt fall missat att informera dig, eftersom du ju inte nås av föreningens vanliga information.
   Sker uthyrning till utomstående på en mer affärsmässig bas brukar man däremot tillämpa normala tidsbestämda hyresavtal, och i så fall ska det ske en uppsägning och omförhandling för ny hyra.
   Så det beror alltså på hur ditt avtal ser ut.

 37. viola stålnacke skriver:

  Hej, Jag bor i en mindre bostadsrättsförening. Vi har tillgång till ett mindre antal garageplatser som många är intresserade av att hyra. Garagen finns på bostadsrättsföreningens mark och ses som ”extra” service och intresse för dessa ska anmälas till styrelsen.Tillgång till garage debiteras utöver månadsavgiften. Min fråga är om jag har rätt att få ta del av den lista/kö som finns för dessa garageplatser? Har jag även rätt att få veta vilka kriterier/riktlinjer som garageplatserna fördelas efter? Har styrelsen rätt att fördela plasterna efter eget tycke?

  • Det här borde inte vara ett problem. Principerna för uthyrningen borde vara kända för alla, och hur kölistan ser ut borde alla som vill få ta del av. Om det inte är så är det något fel på styrelsen, och läge att frågan tas upp på nästa föreningsstämma.

 38. Sara skriver:

  Hej,

  jag har fått information om avgiftshöjning på min bostadsrätt genom inbetalningsavin, en signifikant höjning (dubblering) av min avgift och dessutom vill styrelsen att jag ska betala mellanskillanden mellan gamla och nya avgiften retroaktivt. Frågor: 1) Hur ska en avgiftshöjning kommuniceras 2) Ska denna avgiftshöjning på något sätt kommuniceras i förväg eller räcker en avi med betalningsinfo men ny avgift? 3) Kan brf föreningen kräva in mellanskillnaden retroaktivt? Om ja, hur långt bak i tiden?

  Tacksam för svar :) Mvh, Sara

  • Det är mycket anmärkningsvärt med en sådan höjning, en fördubbling. Men jag känner ju inte till bakgrunden.
   Det finns inga regler hur en avgiftshöjning ska kommuniceras, eller att den måste meddelas i förväg. Dock tyder allt på att antingen har du missat någon väsentlig information, eller har ett misstag begåtts, eller är styrelsen bara helt inkompetent. Och då bör ni medlemmar försöka byta ut den.
   Retroaktiv avgift kan bara tas ut om det förekommit fel med de tidigare avier, styrelsen kan inte besluta om avgift retroaktivt.

 39. Christina Vognild skriver:

  Hej Lennart,
  Mina föräldrar har byggt altan för några år sedan, med föreningens godkännande. Idag fick vi höra att styrelsen tänker godkänna en motion som kommit in, som går ut på att hyran kommer att höjas för endast de lägenheter som har ett sådant altan, eftersom den ökar lägenhetsvärdet vid försäljning. Frågan är nu: har de rätt att göra det? En ökning av hyra måste endå vara för alla eller ingen tycker vi själva. Ska man behöva få högre hyra för att man investerar? Allt låter så dumt och orättvisst i mina öron. Tacksam för svar och lite guiding om det finns någon lag eller bestämmelse vi kan hänvisa till. mvh, Christina

  • Du har helt rätt, så kan man inte göra i en bostadsrättsförening. Om ni själva har underhållsansvaret för altanen, vilket jag förmodar, så kan föreningen inte ta ut någon extra avgift för den om ni själva har byggt den (och fått godkänd). Möjligen om den är byggd på ”föreningens” mark, och att ni därför fått bostadsrätten ”utvidgad”. Men detta borde då ha reglerats från början, i samband med bygget, och inte nu i efterhand. Dock finns det en möjlighet för föreningen, via ett beslut om ändrade andelstal, att justera avgiften för de olika bostadsrätterna, om det kan motiveras sakligt, men det måste då vara ett stämmobeslut, med särskilda röstningsregler. Även stadgarna kan behöva justeras (för hur årsavgiften ska beräknas). För att summera, lagen ger inga entydiga svar i denna typ av fråga. Men att bara höja avgiften för vissa via en motion, det får man inte göra.

 40. Sandra skriver:

  Hej!
  Vår samfällighet vill införa elstolpar i våra garage (för att kunna ladda elbilar). Vi hade en stämma igår där vi diskuterade detta. Dock var det en person som menar att stämman eller styrelsen för den delen inte kan rösta om detta, ifall att alla hushåll ej godkänner detta. Vi vet andra bostadsrättsföreningar som röstat under stämman eller där styrelsen endast tagit detta beslut. Vad gäller, personen i fråga menar att bilar är en ”lyx” och att man inte kan tvinga andra medlemar som inte har bil att behöva vara med och betala. Så vad gäller?

  Vi har endast en samfällighet, och är inte en bostadsrättsförening om det skiljer sig.

  • Vad jag vet styrs även samfälligheter av Föreningslagen, så där är ingen skillnad. Jag kan bara göra en allmän bedömning: Normalt underhåll beslutar styrelsen om. ”Förbättringar” bör stämman besluta om, och elstolpar kan väl klassas som en förbättring. Det är ju redan ett garage, avsett för bilar. Sedan är det alltid så att alla inte alltid kan dra omedelbar nytta av en viss förbättring. Det är därför det bör vara ett stämmobeslut: majoriteten får bestämma. Sen bör naturligtvis de som utnyttjar elstolparna betala fullt ut för användandet, både löpande elkostnader men även del av investeringskostnaden.

 41. Johan skriver:

  Hej!
  Är kassör i en brf, med hög skuldkvot (17) och jag gör en bedömning av att räntenivån på 1–10 års sikt kommer att vara 1-2 % enheter högre än vad vår nuvarande 10-års plan säger. Jag skulle vilja höja avgifterna redan nästkommande år för att möta räntekostnaderna på 10-års sikt. Dilemmat är vilket som är att föredra, en hög höjning nästkommande år och sedan lite mindre framåt i tiden eller kanske rent av matcha räntekostnaderna när man väl vet de exakta räntekostnaderna resp.år. Kan bli ett pedagogiskt problem om man höjer avgifterna mer än vad räntekostnaderna är och medlemmar kanske även hävdar likhetsprincipen. Årens kapitalöverskott kommer över tid att ibland visa överskott och ibland underskott.

  Tacksam för lite tips hur man bör resonera.

  Med vänlig hälsning
  Johan

  • Min mening är att man ska budgetera för de faktiska räntekostnader man kommer att ha det kommande året. Att spekulera i vart räntorna tar vägen 10 år framåt är inte seriöst, det har ingen kunnat hittills. Mycket låga räntekostnader bör dock ”kompenseras” med högre amortering, för att jämna ut den finansiella risken.

 42. Dennis skriver:

  Hej.

  Kan min BRF höja avgiften presumptivt att dom tror att räntan ska gå upp? dom anger anledningen kommande underhåll, det köper jag men också kommande ränta stegring?

  • Det är egentligen två frågor: Kan styrelsen höja avgiften, oavsett om det finns rimliga skäl eller inte? Ja, det kan dom, styrelsen har mandat att sätta den avgift de tror behövs eller som de anser mest lämplig. Andra frågan: bör man höja avgiften i förväg, om man tror att räntan kommer stiga och föreningens räntekostnader att öka? Jag anser att man bör ta ut den avgift som behövs för att betala kommande räntor nästa år, men inte (mycket) mer. Samtidigt finns det många andra saker som ska betalas av avgiften, och att skilja det ena skälet från det andra kan ibland vara svårt.

 43. Magdalena skriver:

  Hej!
  Jag undrar hur det fungerar med bostadsrättslokaler. Min förening har under en lång tid endast tagit ut 500kr i månaden i avgift på vår bostadsrättslokal. Vi inser nu att det är på tok för lågt för de 30kvm och vill höja detta, får vi höja den avgiften hur mycket vi vill?

  • En bostadsrättslokal är också en bostadsrätt, och har ett andelstal, och avgiften ska följa de avgifter som gäller för övriga bostadsrätter (lägenheter). Dvs höjning kan bara ske i samband med att alla avgifter höjs, och ska följa vad som sägs i stadgarnas om fördelning av årsavgifter. Avgiften för en bostadsrättslokal kan alltså inte höjas hur som helst. Till skillnad från en hyreslokal, där hyran sätts i en förhandling, och kan ändras efter omförhandling.

 44. Malcolm skriver:

  Hej!
  En följdfråga till Magdalenas fråga.
  Vår bostadsrättsförening har inga specifika stadgar för bostadsrättslokalers avgift. I föreningens ekonomiska plan har en kvm-avgift fastslagits som gäller för alla lägenheter.

  I föreningens stadgar anges det att ”Årsavgiften fördelas på lägenheternas yta. I årsavgiften ingår konsumtionsavgifter som kan beräknas efter förbrukning eller yta.”

  Min fråga är då om man kan tolka detta som att det är okej för föreningen att ta ut en högre avgift för bostadsrättslokalerna med motiveringen att dessa förbrukar mer värme/vatten etc? Strider detta mot likabehandlingsprincipen att de ”vanliga lägenheterna” betalar sina konsumtionsavgifter efter yta och bostadsrättslokalerna efter förbrukning?

  Tack på förhand.

  • Det hela hänger på att man tolkar ordet ”eller” på rätt sätt, i meningen ”I årsavgiften ingår konsumtionsavgifter som kan beräknas efter förbrukning eller yta”. Alla lägenheter/lokaler (om de är bostadsrätter) måste hanteras lika. T ex vattenkostnaden, antingen beräknas den efter resp. yta, eller räknas den efter (uppmätt) förbrukning. Man kan alltså inte räkna per yta för vissa bostadsrätter och efter förbrukning för andra.

 45. Håkan Creutz skriver:

  Hej.
  Kan en bostadsrättsförening ta beslut på att höja månadsinbetalningen för bara en av 18 stycken lägenheter med 40% på bara en föreningsstämma.
  Styrelsen var ej eniga och har inget beslut utan beslutet togs på en föreningsstämma (förklaringen att månadsavgiften skulle ändras var ett räknefel mot andelstalen).

 46. Frida skriver:

  Hej!
  Vår styrelse har meddelat med en veckas varsel att alla hushåll ska betala 4000 kronor delat på sommarens månader (juni, juli, augusti och september). Detta är ett beslut som fattats hastigt och inte efter någon stämma eller så. Skälet motiveras med att bygga en buffert och täcka en vattenskada som kostar 100 000 kronor. Utöver detta höjer styrelsen avgiften med 6% för att bygga buffert och hyreshöjning på garage samt kommer avgiftsbelägga gästparkeringen.

  Min fråga är om styrelsen kan kräva att alla ska betala dessa 4000 kronor och om det är rimligt med så kort varsel?

  • Jo, styrelsen har faktiskt rätt att göra sådana plötsliga avgiftshöjningar, även om det naturligtvis ska undvikas. Men det måste vara en del av månadsavgiften, dvs att den blir 1000 kr högre varje månad i sommar. Det förutsätter också att alla lägenheter i er förening är exakt lika, dvs alla är lika stora och har samma andelstal (och samma månadsavgift).

 47. Alf skriver:

  Hej

  Vi har fått reda på att vi ska ha en avgift höjning med ca 25-35% och detta ska höjas i olika etapper i samband med en stor renovering.
  Inga beslut finns klara men det är vad de gissar på. Om jag skulle sälja min lägenhet nu innan beslut tas med höjningar, vilka skyldigheter har jag som säljare att kommunicera till mäklare och köpare?

  • Det du vet är du skyldig att informera om. Däremot finns det ju ingen skyldighet att hålla sig informerad, dvs du kan ju påstå att du ”inget visste”. Skulle det i framtiden bli en tvist om detta, blir det en bevisfråga. Men mest troligt kommer mäklaren ändå få kännedom om dessa höjningar, och har dessutom en skyldighet att kontrollera sådant.

 48. Frida Hedberg skriver:

  Hej Lennart,

  Vi har precis skrivit kontrakt för ca. 2 veckor sedan att sälja vår lägenhet.
  Igår kom ett utskick från den styrelse som sitter att avgifterna kommer höjas med ca. 800 kronor för vår lägenhet.
  Köparen vill nu häva köpet då han påstår att vi vetat om detta sedan tidigare.
  Min sambo har tidigare varit ordförande i föreningen men avgick för ca. 2 månader sedan och den nya styrelsen har nu tagit detta beslut.
  Mäklaren pratar om att häva köpet i ”Goodwill” för köparen.
  Vad gäller egentligen?

  Tacksam för svar!

  • Jag kan förstå köparen missnöje, och misstänksamhet. Men om ni med rent samvete kan intyga att ni inget visste om denna höjning, då behöver ni inte bry er. Köpet behöver inte hävas. Över huvud taget kan en sådan (oväntad) avgiftshöjning aldrig vara ett skäl att häva ett köp. Möjligen kan det bli tal om en prisnedsättning. Men bara om köparen kan bevisa att ni medvetet undanhållet denna information.

 49. Tapio skriver:

  Hej, finns det något sätt att reda på vilka hyreshöjningar i % samtliga hyresgäster i brf får? Är det hemligt? Varför i så fall? Den uppfattningen fick jag när jag ställde frågan. Tacksam för svar. / Tapio

  • En avgiftshöjning (hyreshöjning) i en bostadsrättsförening ska alltid ske med exakt samma procent för alla. Om inte, så är det något fel. Något hemlighet med detta kan det inte vara, däremot har man ingen rätt att få veta vad andra betalar i avgift (hyra).

 50. Alex skriver:

  Hej Lennart,

  Jag har efter OVK i vår förening blivit debiterad 700 kr med min avgiftsavi för ett filterbyte i luftaggregatet som jag anser inte skulle ha skett. Jag fick en lapp inför OVK där det stod att kontrollanterna kommer byta filter i de lägenheter som har anmält att de vill ha hjälp med det. Det är också så det har fungerat tidigare år. Det var en påminnelselapp jag fick men eftersom vår nya styrelse är jättedålig på att informera om saker tänkte jag inte mer på det utan jag bytte filter själv och sen var kontrollanterna inne hos mig när jag inte var hemma. Nu när jag har mailat med styrelsen för att fråga om det har blivit fel säger de att jag inte har anmält att jag INTE vill byta filtret själv. De ska tydligen ha skickat ut en lapp innan påminnelselappen där det står att man måste säga till om man vill byta sitt eget filter, annars gör kontrollanterna det åt mig mot en kostnad av 700 kr. Helt tvärt om alltså. Den lappen har jag dock inte fått men de verkar tro att jag ljuger om det. Jag försöker komma till klarhet med om jag har rätt att bestrida detta. Och kan styrelsen bara vända på kakan och kräva betalning för en tjänst hos mig som jag inte har sagt ja till och i det här fallet inte ens visste om?

  Tacksam för hjälp!

  • Styrelsen har tydligen missat att informera korrekt, eller har du råkat missa det nya budskapet. Viktigast är hur pass tydligt det var formulerat på påminnelsen. Om det inte går att enas om vem som fallerat, bör styrelsen efterskänka kravet. Alternativt att ni möts på halva vägen, dvs delar 50/50. Det är så man brukar lösa sådana här tvister.

  • Alex skriver:

   Hej Lennart,
   Tack för svaret!

   Formulering på påminnelsen lyder: ”I samband med OVK-kontrollen kommer även filterbyte i ventilationsaggregatet ske i de lägenheter som meddelat att ni önskar hjälp med detta.

   Det jag undrar också är om det ens är lagligt att utföra en tjänst hos någon utan dennes beställning eller medgivande och sen kräva betalt. Det verkar vara en gråzon där för det verkar inte som konsumentupplysningen vill svara på just den frågan.

  • Men då är ju saken klar! Du har inte begärt någon hjälp med bytet, och ska då självklart inte betala något. Här har alltså styrelsen gjort fel.

   Angående principfrågan så gäller inga konsumentlagar i fall som dessa, eftersom det är interna överenskommelser och transaktioner inom föreningen. Kan bara lösas inom föreningen. I just ditt fall ska du helt enkelt vägra betala.

  • Alex skriver:

   Tack så mycket för dina svar. Det är till stor hjälp!

 51. Patricia skriver:

  Hej!

  Jag har en akut fråga då jag hamnat i tvist med styrelsen. Jag äger en bostadsrätt och fick en vattenskada i oktober. Hade möte med styrelsen då vattenskadan ej var orsakad av mig utan för att det var stopp i stammen. Under mötet fick jag veta att jag inte skulle betala månadsavgift för min vattenskadade lgh och fick bo i en av föreningens övernattningslägenheter. Dock under mötet sa de aldrig något om hyran så jag kollade upp hyran på deras hemsida och den var 250 kr per natt. När jag i december får räkningen får jag en chock, de har tagit ut dubbel hyra så 500 kr per natt istället för 250. Så 15 000 kr i månaden helt plötsligt. Är det ens lagligt att bara höja utan att säga nåt.? Jag betalar 2600 kr för min vanliga lägenhet.

  Tacksam för respons

  • Jag håller helt med om att du bara borde betala 250 kr natten, om det står så på föreningens hemsida. Faktiskt obegripligt om styrelsen ändrat detta just för dig. Konstigt också att ni inte kom överens i förväg vad det skulle kosta. Vad föreningen tar för sitt övernattningsrum är annars en helt intern fråga, och inget som regleras i någon lag.
   Själv tycker jag föreningen borde löst det på ett annat sätt, nämligen att du fortsatt betala din vanliga månadsavgift, men fått bo gratis i övernattningslägenheten så länge din egen lägenhet var obeboelig. För övrigt ska du kontrollera din hemförsäkring, om det kanske går att få ersättning där.
   Men till din situation: du ska bestrida ”överhyran” och bara betala högst 250 kr/natt.

 52. Marita skriver:

  Hej!
  Min brf lät förra året några medlemmar hyra ett extra förråd. Det skulle skrivas kontrakt och man fick tillgång till sitt förråd, direkt. Kontrakt har ej skrivits. Nu meddelar styrelsen att de kommer att debitera hyra för förråden retroaktivt, fr o m juli 2019. Känns lite märkligt att debiteras hyra retroaktivt för ett förråd jag förvisso fått muntligt lov att nyttja men ej har kontrakt på.
  Hur tänka kring detta? Hjälp! Och tack!

  • I och med att du fick tillgång till det extra förrådet, accepterade du väl att betala hyra för det. Jag vet inte om hyresnivån diskuterades redan då, det borde i alla fall ha gjorts. Att själva kontraktsskrivningen kommer först nu, hindrar inte att hyran ska betalas från att du fick tillgång till förrådet. Så det är fullt rimligt att du blir debiterad hyra retroaktivt.

 53. andreas skriver:

  hej

  har nyligt gjort en omvärdering av min lägenhet efter en renovering av alla ytskikt + kök. nu står det att jag har fått en höjning av hyran på nästan 1000kr utan förklaring. då funderar jag om hyran får höjas pga att lägenheten fått en omvärdering? fick detta i samband med första hyresfakturan efter jag lagt om mina lån och min pantförskrivningsavgift kom med min nya hyra (dessa kom på samma faktura) detta får mig även att fundera om min brf får höja avgifterna individuellt eller hur ser det ut med det ens? det brukar väl bara baseras på lägenhetens storlek då det inte är en hyresrätt?

  • Om vi talar om bostadsrätt och höjd månadsavgift så kan det bara ske om det sker lika för alla, med samma procentuella höjning för alla. Lägenhetens inre skick och ev renoveringar som innehavaren gör får aldrig medföra ändrad avgift. Om du misstänker att du blivit feldebiterad så ta en dialog med styrelsen i första hand. I andra hand ska du kontakta föreningens revisor, och i tredje hand försöka med hyresnämnden.

 54. Carl skriver:

  Vi ska skriva förhandsavtal på en br lgh.
  Bygget pågår men det finns betydande risk att både exploatör och/eller entreprenören rekonstrueras eller går i konkurs. Färdigställandeförsäkring finns dock.

  Vi misstänker att konsekvensen i så fall blir försening, vilket vi kan leva med, men även att kostnadskalkylen väsentligt ändras. Främsta farhåga är att ett dyrare slutförande innebär väsentligt högre lån för föreningen och därmed högre årsavgift. Finns det rättsfall där man kan få ett hum om vad som anses vara en väsentlig ändring av avgifter, vilket skulle innebära rätt att frånträda förhandsavtal en BR lagen 5kap 8paragrafen?

  • Om ni redan nu har signaler om att byggnationen kanske kan drabbas av problem, då är mitt direkta råd:avstå! Problem med byggnationen kan få långtgående konsekvenser om det vill sig illa. Vilket det dock inte alltid behöver bli. Men kan bli.
   Angående ”väsentligt ändrad avgift” som det talas om i Bostadsrättslagen avses antingen högre upplåtelseavgift (alltså högre pris), eller högre årsavgift (alltså högre ”hyra”). Jag vet inte om det finns någon tydlig praxis, men typ 10% högre tror jag anses som en väsentlig fördyring/höjning.
   Nu är det ingen byggare som ändrar i kalkylen så att sådana högre avgifter blir, för det vore ju en form av ”självmord”. Utan det enklaste(?) är att helt enkelt belåna fastigheten (=föreningen) mer för att täcka de ekonomiska problemen, och samtidigt krympa andra marginaler, så att upplåtelseavgift och årsavgift förblir ungefär desamma. Men att kraftigt ändra den ekonpomiska planen, i förhållande till kostnadskalkylen, är dock inte tillåtet, men var går gränsen? Som vanligt finns ingen tydlig gräns, och vad jag vet, inte heller någon praxis. Rättsfallen är sällsynta, och tyvärr har jag inga jag kan hänvisa till, just nu.

 55. Gillis skriver:

  Hej,

  Vi flyttade in till vår bostadsrätt i början på 2018. Nu i juni fick vi besked, genom hyresavin som skickas hem till oss kvartalvis, om en höjd månadsavgift som ska börja gälla fr om juni och framåt. Den höjda avgiften avser då man 2010 böt ut samtliga ytterdörrar i föreningen till nya säkerhetsdörrar. Bytet av ytterdörr utfördes som sagt många år innan vi flyttade in till vår bostad. Det är inga konstigheter med ökningen i sig, då det rör sig om höjd avgift på ca 100kr/mån. Det vi snarare reagerar på är huruvida styrelsen faktiskt kan kräva från brfinnehavren betala retroaktivt för dörr som utfördes för snart 10årsedan?

  Vi har varit i kontakt med vår BRF/styrelsen under ”hemestern” och vi känner inte oss helt nöjda med det svar vi fått hitintills. Och vi anser inte heller att det är rimligt att en styrelse kan begära en höjning i princip närsom.
  Styrelsen själva påstår/skuldbelägger förre ekonomiförvaltare, som ska ha ”slarvat” med att vissa intge blivit debiterade för dörrbytet. Samtidigt så menar styrelsen att förvaltaren ska sedan en tid tillbaka meddelat om att månadsavgiften på sikt kommer höjas i följd av dörrbytet. Tyvärr låter det lite otroligt i våra öron…

  Av att läsa de svar som lämnats här på sidan så har vi förstått att styrelsen egentligen inte har någon skyldighet att informera medlemmar om en höjning/minskning på månadsavgiften, förutsatt att görs på rimlig nivå. Vi har även tolkat det som att vi inte har ”rätt” att kunna begära utdrag med ungefär liknande lägenhet som vår bostad (d.v.s. sett till antal rum, kvm mm.) för att veta huruvuda avgiften har utökats för medlemmen.
  För hur kan man annars ta reda på det?
  Som sagt det handlar egentligen att vi vill säkerställa att höjningen ska gälla samtliga medlemmar styrelsen själva menar att det ska göra.

  Slutligen, om det nu landar till att vi ska betala för ytterdörren retroaktivt (vilket vi ändå ”accepterat” då vi betalat månadsavgiften för juni och juli månad), blir avgiften något som vi kommer betala permanent?
  Iom att vi fått veta att dörren kostar i runda slängar 12 tkr, som då motsvarar höjning med avgift med ca 100kr. Hur blir det om vi nu ponerar att vi bor kvar i bostaden 10 år till, om vi inte är helt ute och cycklar så skulle det innebära att vi betalar det dubbla?

  Inser att det blev ett långt inlägg och många frågor på en gång.
  Tack på förhand!

  /G

  • Mitt svar hänger på hur denna höjda avgift är utformad. Är det en generell höjning, så är det inget att att invända emot. Styrelsen har rätt att höja avgiften, om den är lika för alla, med samma %, oavsett motivering. Och även om det hänvisas till äldre omständigheter.
   Är det däremot någon form av extra tillägg, och dessutom avseende något retroaktivt, så är det troligen inte tillåtet. Särskilt om det är retroaktivt. Ni kan aldrig åläggas att betala för något som tidigare innehavare skulle ha betalat. Dessutom får extra tillägg inte debiteras utan stöd av stadgar och/eller stämmobeslut.
   Så svaret beror alltså på hur höjningen är utformad, och de närmare omständigheterna kring denna höjning.

 56. Sardar skriver:

  Hej! Min bostadsförening har kommit överens med medlemmar de ska höja avgiften med 0,2 procent då bli det ungefär 70 kr par år men det höjes över 300 kr ??

 57. Bo skriver:

  Hej!

  För några veckor sedan fick jag en inbetalningsavi från min förenings förvaltare. Inbetalningen avser ett balkongtillägg som de missat att lägga på min avgift. Är tydligen några andra lägenheter, som också är drabbade av detta misstag.
  Jag hade ju ingen aning om att en sådan här avgift fanns och när balkongen installerades så betalade jag ju för det. Avgiften som förvaltare nu vill att jag ska betala är 8 500:- (60:-/månad och detta då retroaktivt från slutet 2009, när balkongen installerades).
  Har de verkligen rätt att kräva in pengar retroaktivt så långt tillbaks i tiden?

  Med vänliga hälsningar

  • Tyvärr lite för komplicerat för ett enkelt svar. Frågor som måste besvaras är: Finns det något avtal skrivet om dessa balkonger, och nämns där detta balkongtillägg? Finns det stöd i stadgarna för detta balkongtillägg? Dvs finns det en laglig grund för att debitera detta tillägg? Om så är fallet, och ett misstag begåtts, kan avgiften krävas in upp till 10 år tillbaka. Annars inte. Och om någon av dessa lägenheter bytt ägare, då blir det ännu mer komplicerat.

  • bo skriver:

   Hej!

   Tackar för svaret!

   Jag har nu letat igenom mina papper från balkongbygget. Jag kan inte hitta något sådant avtal.

   Jag har även varit i kontakt med styrelsen. Jag har nu förstått att sådana avtal skrivs vid balkongbyggen, där då bl.a. den här avgiften finns med. När jag då ber att få en kopia på mitt avtal så får jag inget svar. Så min misstanke är nu att det helt enkelt missats att skriva ett sådant avtal vid mitt balkongbygge.

   Jag är av den åsikten att alla ska vara med och bidra i en förening. Men det som jag tycker är otroligt lågt här är att komma och säga, ”en miss har skett i aviseringen” så här får du en faktura för 11år som du ska betala och sen inte kunna visa upp något avtal.

   Med vänliga hälsningar

  • Om det inte finns någon avtalsmässig grund för den extra avgiften, och det inte heller är reglerat i stadgarna, då ska du inte behöva betala denna avgift. Du bör bestrida den. Kanske kan du fråga hyresnämnden om de tar sig an ditt fall.

 58. Lennart Svensson skriver:

  Hej Lennart Om man har gott om pengar över i en bostadsrättsförenings kassa och betalt av alla lånen samt satt undan rätt summa till yttre fond Samt satt undan pengar till investeringar som är planerade. Lånebehov finns finns ej. Vad jag förstår så har månadsavgiften varit för hög eftersom där är mycket pengar över. Jag har lärt att inkomster och utgifter skall ligga i fas. Alt 1 Betala tillbaka överskottet till medlemmarna som har betalt in pengarna. Alt 2 Bilda äganderätt och dela allt kapital som är över. Det skall väll inte vara några problem och betala tillbaka pengarna som är över i kassan till medlemmarna om man behåller det i bostadsrättsform. Kan man också ex ge 2 st avgiftsfria månader? Om styrelsen vill betala tillbaka pengarna. Var tar man beslutet? Har du något annat förslag? MVH LennartSvensson.

  • Om föreningen är skuldfri, och det finns reserver (verkliga pengar fonderade) för framtida underhåll, då är det läge att sänka avgiften, eller betala tillbaka till medlemmarna. Det kan dock inte göras hur som helst. Enligt bostadsrättslagen får endast innevarande årsvinst delas ut. Dessutom kan stadgarna begränsa det ytterligare, att ingen vinstutdelning alls får ske. Lösningen är istället att sänka årsavgiften, ända ner till 0 om det skulle behövas. Eller att ha en eller flera avgiftsfria månader. Detta kan styrelsen besluta om. Ev vinstutdelning, av årets vinst (om stadgarna tillåter) måste dock beslutas på årsstämman.

 59. Jonathan skriver:

  Hej!

  Vi har precis flyttat till en 2:a som tidigare varit en 1:a. Detta är än så länge inte ändrat i lägenhetsregistret så vi har varit i kontakt med kommunen och de säger att det är föreningen som ska skicka in ändringen till dem. Detta tänkte vi alltså be vår förening att göra då det stör oss att det står att vi bor i en 1:a om man söker hos t.ex. hitta.se

  Nåväl, det jag undrar är om det kan medföra att föreningen väljer att höja vår månadsavgift pga att antalet rum i fastigheten då blir fler, eller om det helt och hållet är grundat i antalet kvadratmeter?

  Finns det någon regel/lag om hur vida en förening har rätt att höja en månadsavgift pga att någon skapat ett till rum? Om inte, vad brukar föreningar vanligtvis göra i sådana här fall?

  • Nej, månadsavgiften kan inte ändras bara för att det gjorts en förändring inne i lägenheten. Månadsavgiften styres av dess andelstal i lägenhetsregistret, och det får inte ändras av styrelsen. Det normala är alltså att lägenheter behåller sin månadsavgift, även om lägenheterna blir större eller mindre vad avser antalet rum. Det finns undantag, men då måste det föreslås en förändring av andeltalen, och beslutas på föreningsstämma. Men det är alltså ovanligt.
   Men, det finns ingen skyldighet för föreningen att ändra antalet rum i lägenhetsregistret. Det hänger på deras goda vilja, eller så måste det kanske tas upp på föreningsstämman.

 60. Max skriver:

  Hej!

  I vår BRF finns ett garage med 50 platser och det är 80 lägenheter totalt i föreningen. Kan styrelsen sänka avgiften för garaget hur som helst? Det innebär ju att vissa i föreningen får sänkt avgift och således en lägre inkomst till föreningen.

  Eftersom platserna hyrs ut av BRF så agerar ju BRF hyresvärd.

  Tacksam för svar :)

  • Ja, styrelsen får sätta den avgift för garagplatserna som de anser är lämplig. Den bör vara ”marknadsmässig”, men behöver inte vara det. Finns det ett missnöje med hur styrelsen hanterar garageavgiften, så får det hanteras på föreningsstämman.

 61. Jiri skriver:

  Hej, om styrelsen har beslutat en avgiftshöjning, kan stämman ändra beslutet?

  • I princip inte, eftersom det är styrelsens asnsvar att sätta årsavgiften, utefter sin budget och sin bedömning. Stämman kan iofs besluta om annan avgift, men styrelsen har ingen skyldighet att följa ett sådant beslut, eller kan man välja att avgå. Ett stämmobeslut blir därför mer som en rekommendation om vad medlemmarna tycker.

 62. Simon skriver:

  Hej, och tack för en massa bra info!

  Här på sidan är det ett par skribenter som varit intresserade av att veta vad de andra lägenheterna betalar i årsavgift. Du har svarat dem att det är uppgifter man inte har rätt till.
  Är det inte så att andelstalen framgår av den ekonomiska planen och summan av årsavgifterna står i årsredovisningen? Med dessa siffror räknar man enkelt fram vad respektive lgh. betalar i årsavgift.

  • Ja, i de flesta fall ska man kunna räkna ut de olika lägenheternas årsavgift på det sättet. Förutsatt att de andelstal man använder är just andelstal för fördelning av årsavgiften (det kan nämligen finnas ett annat andelstal, för ägandet). Dessutom kan det ibland ha skett förändringar sedan den ekonomiska planen upprättades.

 63. Elias skriver:

  Hej,

  Vår styrelse har kommit ut med information om att istället för att höja avgifterna för lägenheterna att de ska istället dubbla kostnaden för elen för alla utefter det de förbrukar. Detta känns lite märkligt för då betalar vi inte för det faktiska kostnaderna för elen samtidigt som vissa mindre lägenheter kommer inte få någon ökning. Kan man verkligen göra så?

  • Om det är så att styrelsen överdebiterar för elen för att finansiera andra kostnader, så är det naturligtvis fel. Men kanske är det så att elen blivit dyrare, och just därför höjar man elavgiften? Fråga ordföranden hur det egentligen förhåller sig.

 64. Anders Östling skriver:

  Hej. I vår förening (12 lght) finns en som betalar ca 19 kr/m2 i månaden när övriga har en avgift på ca 40 kr. Nya styrelsen uppmärksammade detta i år och vill justera upp avgiften för denna. Den boende vägrar och hänvisar till ett ”intyg” som styrelsen skrev 2013 när han köpte bostaden. Det intyget/beslutet är fattat utan stöd i stadgar eller stämma. Stadgarna anger att avgiften ska vara beräknad i förhållande till andelen, således borde avgiften vara ca 40 kr och inte 19.
  Den boende hotar att stämma nuvarande styrelsen om vi väljer att följa stadgarna och höja hans avgift. ”Intyget” som hänvisas till är dock skrivet för 8 år sedan av en tidigare styrelse och är enligt vår bedömning olagligt.
  Tips?

  • Styrelsen gör rätt. Avgiften ska sättas i enlighet med andelstalen. Allt annat är ett brott mot Bostadsrättslagen. Den boendes protester ska man lämna utan avseende.
   Sen infinner sig frågan om denna justering ska gälla retroaktivt, och hur länge. Även om det finns lagligt stöd att göra en sådan rättelse av avgiften retroaktivt, föreslår jag att man inte gör det.

 65. Joel skriver:

  Hej, får en förening höja hyran med en fast summa säg 70:- per bostad för att de kopplar in internet till alla lägenheter så att de ingår i hyran, eller måste hyran höjas i % baserat på kvadratmeter? (Bostadsrätt)

  • Ja, det kan vara som ett fast belopp lika för alla, men då måste det finnas stöd för det i föreningens stadgar. I avsnittet om föreningens avgifter t ex med en formulering typ ”för informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet”. Saknas en sådan formulering måste en stadgeförändring först ske.

 66. Ali skriver:

  Hej!
  Undrar om att, hur och vart kan man klaga på föreningen. De bara slösar bort pengar på onödiga grejer, då kommer vi köpa deras misstag. Folk jobbar där utan hjärna och kompetens. De gör vad de vill, sedan slängar skit på medlemmarna. Nu vill de höja avgifterna för att betala deras skuld. Vi har aldrig njut av någonting från styrelsen. Snart, kommer de begå brott. Om vi kan inte rensa bort dom.

  • Klagomål ska riktas direkt till styrelsen, eller deras representant. Eller framföras på föreningens årliga stämma. Och försöka välja bättre styrelseledamöter. Skulle allt detta inte fungera, finns möjligheten att hos Bolagsverket begöra en särskild granskning av styrelsens arbete. För det krävs det dock 10% av medlemmarna.

 67. Jens skriver:

  Hej,

  Bor i en större förening med 428 hushåll och kanske 300 p och garage platser blandat. Nu har styrelsen bestämt att marknadsanpassa samtliga hyrorna för dessa då hyrorna varit olika för olika medlemmar för samma typ av utrymme. Samtliga hyror har nu justerats mellan 15% till 300% beroende på plats och hyresgäst. På frågan till styrelsen hur de nya hyrorna bestämdes meddelades att man tittat på de högsta hyrorna i närliggande områden och sedan bestämt en något lägre hyra.

  Kan de justera hyran hur som helst med olika faktorer samt medvetet sätta en vad dom anser marknadsanpassad hyra?

  Har frågat om mer detaljerade anonymiserade uppgifter hur mycket olika hyror har justerats, men de väljer att inte besvara den frågan alls.

  • Jag tolkar det som att frågan gäller parkerings- och garageplatserna. Det är styrelsens uppgift att sätta lämpliga hyror utifrån föreningens och medlemmarna bästa. Att justera dessa avgifter är en naturlig del av styrelsens arbete. Styrelsen ska kunna motivera och redovisa hur hyrorna sätts, åtminstone på en direkt fråga, och särskilt om frågan ställs på årsstämman.

 68. Jesper skriver:

  Hej,

  Kan styrelsen kräva en medlem i bostadsrättsföreningen på retroaktiv årsavgift för en bostadsrättslokal som det missats att höja årsavgiften på när bostäderna höjdes? Finns det någon tidsbegränsning för hur långt bak i tiden man kan kräva retroaktiv årsavgift?

  • Jo, under vissa omständigheter ska föreningen kunna debitera retroaktivt. I detta fall är det en bostadsrättslokal, där avgiften alltid höjs enligt åsatt andelstal. Innehavaren borde alltså ha förstått att avgiften skulle höjas när avgiften för övriga bostadsrätter höjdes. Om styrelsen eller förvaltningsbolaget gjort en miss i debiteringen, kan föreningen kräva in missad debitering. Hur långt tillbaka råder det en viss osäkerhet kring, jag har hört talas om upp till 10 år. Praxis är dock ett par år bakåt.

 69. Jan skriver:

  Hej

  Vi (jag och min fru) har ett upprättat så kallat Förhandsavtal för en bostadsrätt som håller på att byggas. Inflyttning var beräknad till september 2023, men för två dagar sedan så kom ett meddelande via Byggherrens (byggföretaget) mäklare att månadsavgiften skulle höjas efter att de gjort en ny ekonomisk plan, och för vår del så skulle det innebära en höjning från 4367 SEK till 6201 SEK i månaden.

  Om man läser vad som står i SFS 1991:614 5 kap förhandsavtal 8§ 3pkt så har vi som ”Förhandstecknare” rätt att häva avtalet.
  Det står: ”Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet.

  Vår tolkning är att 42% höjning är väsentlig. Nu vill vi veta hur ni tolkar lagtexten?

  Mvh
  Jan

  • Ja, min tolkning är också att denna höjning är högst ”väsentlig” och borde kunna ge er rätt att häva avtalet. Vill ni häva avtalet ska ni allså komma in mede en begäran om detta till den ni skrivit avtalet med. Trots den uppenbara avgiftshöjningen kan det ändå bli problem och ni kan behöva anlita advokat för att driva frågan. Några entydiga rättsfall finns nämligen inte (ännu).

Leave a Reply