14. Se upp med gamla förmögenhetsvärden!

Bostadsrättens förmögenhetsvärde.

Förmögenhetsvärdet används inte längre, sedan förmögenhetsskatten avskaffades. Förmögenhetsvärdet var bostadsrättens officiella ekonomiska värde, framräknat på ett sätt som skulle motsvara en villas taxeringsvärde. Det baserades på bostadsrättsföreningens taxeringsvärde, men man vägde också in föreningen skulder och finansiella tillgångar.

Förmögenhetsvärdet var faktiskt ganska bra, eftersom det gjorde att man ganska enkelt kunde jämföra olika lägenheters värden med varandra. (Vi på BorättUpplysning gör faktiskt en liknande beräkning för att fastställa en bostadsrätts ekonomiska värde, läs mer om bostadsrätters substansvärde  här ).

Men nu har förmögenhetsskatten avskaffats och det skattemässiga behovet av förmögenhetsvärde  finns inte längre. Därför har de flesta mäklare slutat redovisa detta. Men det finns mäklare som fortsätter, kanske av ren slentrian.

Kan man fortfarande använda sig av förmögenhetsvärdet för att jämföra olika bostadsrätter? Ja, det skulle man kunna, om de bara var korrekta! Men det är de tyvärr inte längre. Orsaken är bl a att HSB och Riksbyggen lämnar ut inaktuella värden till mäklarna. De har inte uppdaterat sina beräkningar sedan 2006, och dessa gamla värden förmedlas till okritiska mäklare.

Nya uppdaterade förmögenhetsvärden kan i många fall ligga mer än 50% högre.

Sammanfattning:  Varning! Förmögenhetsvärdet används inte längre, och brukar dessutom uppges felaktigt.

 

© Borättupplysning Skåne

Leave a Reply