27. Vad gäller fram till tillträdesdagen?

Att köpa bostadsrätt – vad händer fram till tillträdesdagen?

Du har bestämt dig och har skrivit på ett avtal om en bostadsrätt. Vad händer sen? I avtalet har ni kommit överens om en tillträdesdag som brukar ligga några månader in i framtiden, då själva ägarbytet och inflyttningen äger rum.

Det första du måste göra (om det inte redan är gjort) är att betala den handpenning som ni kommit överens om. Sker köpet via mäklare är det till denne du ska betala, är köpet privat betalar du direkt till säljaren. Glöm inte att få handpenningen kvitterad.

Nästa steg är att ansöka om medlemskap i föreningen. Mäklaren hjälper till med detta och har blanketter att fylla i. Köper man privat får man ordna det själv, kontakta vicevärd eller styrelsens ordförande. Ofta räcker det med att skicka in en kopia av avtalet till föreningen. Är det en Hsb-förening måste du också bli medlem i Hsb, kontakta det lokala Hsb-kontoret. Beskedet om du blir godkänd som medlem kan ta några veckor.

Sen måste dina lån till lägenhetsköpet ordnas. Vi förutsätter att du redan haft kontakt med banken, men nu är det dags igen, nu ska lånet färdigförhandlas.

Föreningen kommer också antagligen kalla till lägenhetstillsyn eller besiktning. Det är inte alla föreningar som gör det, men de flesta. Då träffar du i regel säljaren och/eller mäklaren, och en representant från bostadsrättsföreningen, i lägenheten. Denna besiktning handlar egentligen bara om det som föreningen ansvarar för (det andra ska du ha kollat själv tidigare, lektion 9). Men det är ett utmärkt tillfälle för dig att ställa praktiska frågor om ditt kommande boende.

Sen är det bara att vänta, och förbereda flytten.

tillträdesdagen, eller i anslutning till den, brukar slutbetalning ske. Ni träffas i regel hos mäklaren eller på en bank så att pengarna enkelt kan föras över till säljaren. Om lägenheten är pantsatt vilket är normalt måste säljaren lösa dessa lån. Det är viktigt att du som köpare försäkrar dig om att så verkligen sker. Därför är det lämpligast (vid privatköp) att köpet görs upp på säljarens bankkontor. Som köpare har du dessförinnan kommit överens med din egen bank om en banköverföring den dagen.

När det gäller ditt eget lån ska det registreras i föreningens pantregister. Din bank sköter detta. Men föreningen tar ut en avgift för detta, i regel ca 400kr per lån (1% av prisbasbeloppet) som du alltså får en räkning på så småningom.

Nycklarna till lägenheten får du i regel direkt av säljaren, men se till att verkligen få alla! En del föreningar har koll på nycklarna och vet hur många som ska finnas. Den som är extra försiktig bör byta lås eller cylinder, men tänk på att de ofta ingår i ett nyckelsystem, de passar kanske även till entré och tvättstuga. Rådgör i så fall med föreningen.

Lägenheten ska vara städad och rengjord när du övertar den, detta ska framgå av köpeavtalet. Men säljaren kanske inte har lika höga krav på städningen som du, vilket kan ge upphov till konflikter. Ett alternativ är att du som köpare tar över flyttstädningen i utbyte mot en reduktion av köpesumman. Ska du ändå renovera lägenheten är detta bästa lösningen. Viktigt är att ni har det skriftligt, antingen i köpeavtalet eller i ett tilläggsavtal.

Observera att ansvaret för lägenheten ligger kvar hos säljaren ända fram till tillträdesdagen, även om denne flyttat ut tidigare. Lägenheten får inte försämras på något sätt, och ev. reparationsfond får inte förbrukas. Därför bör du heller aldrig flytta in innan tillträdesdagen, även om du blir erbjuden, det kan bara skapa problem om någon olycka skulle inträffa.

 

© Borättupplysning Skåne

24 svar till “27. Vad gäller fram till tillträdesdagen?“

 1. Niki skriver:

  Hi
  I bought a bostadsrätt 4 months ago but the move-in date(tillträdsdag) is this friday when we are supposed to meet at the brokers office to transfer the loans and signing final papers. The seller refuses to show me the apartment and says she is sjukskriven. I really want to see the apartment before that day. I mean many things could happen in 4 months. The apartment could get burned. I heard that after I get the keys, everything is the buyer’s responsibility. Can I not sign the papers before seeing the apartment? If I get the keys on friday and find problems on friday with cleaning and so on what can I do? what does the rules say? may I have access to the apartment before tillträdsdag?

  • Du har ingen absolut rättighet att se lägenheten innan tillträdet, men å andra sidan ska lägenheten vara i det skick som den var när du köpte den. I praktiken ska man därför, om man vill, få möjlighet att besiktiga den i samband med slutbetalningen, eller straxt innan. Det är ju inte ovanligt att lägenheten inte är ordentligt städad, eller att något gått sönder. Men i sistnämnda fallet kan bevisningen vara svår. Är en mäklare inblandad ska denna kunna hjälp till med detta.

 2. Malin skriver:

  Idag är det ju vanligt att man först måste sälja sin lägenhet för att kunna låna till att köpa en ny. Hur funkar det med tillträdesdag om jag vunnit budgivningen och vill skriva kontrakt med en säljare som ännu inte kunnat köpa en ny lägenhet och därför vill ha så stor frihet som möjligt gällande tillträdesdag? Kan säljaren villkora tillträdet?
  Jag antar att vi bör sätta en tillträdesdag som är definitiv och att säljaren då får ”skylla sig själv” ifall den inte hittat nytt boende fram till den dagen?

  • Detta är en ren förhandlingsfråga. I normala fall kommer man överens om en viss tillträdesdag, och då gäller den. Skulle sen säljaren av någon anledning få problem eller bli försenad med utflyttningen, ska ni naturligtvis kräva fullt skadestånd (nedsättning av priset) för alla de kostnader och problem ni drabbas av.

   Man kan också ev i kontraktet komma överens om någon form av flexibel tillträdesdag, men då är det naturligtvis en överenskommelse ni gör, och som bör vara förenat med detaljerade villkor om tider och ersättningar.

 3. charlie skriver:

  Hej! Vi har hunnit skriva på avtal.
  Köparens frågeställning så finns det en fråga om de känner till några brister och han nämner väldigt lite och konstigt för vissa saker har inte han förstått frågan bra.
  Hur som helst vi gick o besökte den direkt efter avtalen blev skrivna, då märker vi hela köks golvet är löst. bubblig känns om de är stor. Köparens svar var att mäklaren visste om det och undrade ifall vi ( köpare ) visste om det. På då sa vi nej, sedan upptäcktes då på visningen man inte kunde se nogrann efter som hade alla som möbler och under en bit av mattan. …

  • Svårt att avgöra, det kan vara så att ni inte tillräckligt noggrant undersökte golvet innan köpet. Eller att det inte gick att upptäcka innan, och då är det ett sk dolt fel, som säljaren ska ersätta. Men vilket det är kan jag alltså inte avgöra, utan ni får tillsammans med mäklaren försöka avgöra detta.

 4. Fadi skriver:

  Hej,

  Vi har skrivit avtal och tillträdesdagen är 2016-05-02. Nu ringer säljaren och vill skjuta upp detta till 1 aug. Jag har meddelat säljaren att jag kan tänka mig skjuta på det till 1 jul. men att jag då vill ha någon form av ekonomisk kompensation. Säljaren vägrar och säger att de inte tänker flytta ut från huset.

  Jag vill inte häva köpet.

  Var är rimlig (praxis) ekonomisk kompensation?

  Hur lång tid tar ett sådant ärende vanligtvis (förlikning och eventuell domstol) om vi inte kommer överens?

  • Om ni har ett avtal med tillträde i maj, så är det det som gäller. All fördröjning eller uppskjutande av tillträdesdag innebär att du kan kräva ekonomisk kompensation för alla de merkostnader som du drabbas av. Jag tror inte det finns någon praxis, utan det är de faktiska kostnader som du drabbas av, t ex för dubbelt boende, magasinering, längre resvägar, eller problem och krav från den som kanske köpt och vill flytta in i din nuvarande bostad. Såna här ersättningsanspråk kan ta tid, men du kommer få rätt.

 5. Irene Persson skriver:

  Hej
  Om man har gett en handpenning till säljaren och man inte blir godkänd av föreningen, får man då tillbaka handpenningen? Skall man inte först få ett godkännande och sen ge handpenning?

  • Nej, det normala är att man betalar handpenning när man skriver köpeavtalet. Därefter skickas medlemsansökan till föreningen, och det kan ta några veckor innan besked kommer. Det är ovanligt att medlemsansökan inte godkänns, men skulle detta ske ska handpenningen betalas tillbaka, fullt ut.

 6. Shan skriver:

  Hej!
  Det är så här att vi har köpt en lgh. Allt papper är påskrivna och vi ska flytta in om 1 vecka! Enligt mäklaren så ska det finnas papper på renovering av badrummet och köket, det ska även finnas kvitton på vitvarorna. Vi kan inte få dessa papper eftersom säljaren behöver dem för deklaration inför nästa år! Mäklaren nämnde även att det fanns en annan budgivare med i bilden men det var vi som vann budgivningen, vi har dock inte fått se vem den här personen är och vad dem har budat!
  Sista pappers skrivningen är på måndag 23e, kan vi kräva att dem ger oss alla papper och att dem ska visa den andra budgivare och vad dem har budat?
  Mvh / Shan

  • Allt detta är förhandlingsfrågor, och inget man kan kräva. Vad gäller dokumentation och kvitton, så brukar man lösa det genom att göra kopior, och att ni får originalen. Men det är som sagt en förhandlingsfråga. Vad gäller budgivningen så beror det helt på hur mäklaren lovat att hantera detta, vad som utlovats vid budgivningen. Som köpare kan man aldrig kräva något om det inte funnits en överenskommelse innan.

 7. Thomas skriver:

  Angående panter:
  Vem ansvarar för att panterna löses innan tillträde?
  Har föreningen något ansvar att informera köpare att det finns panter?

  • Det är naturligtvis säljaren som ska lösa sint pant. Men säljaren har faktiskt inget ”ansvar” att göra detta. Styrelsen har ett ansvar att upplysa en köpare om ev pant, om frågan ställs, eftersom styrelsen har en skyldighet att föra ett pantregister.

   Man kan sammanfatta det med att köparen själv måste försäkra sig om huruvida lägenheten är pantsatt, och se till att denna pant i så fall löses senast på tillträdesdagen. Är mäklare inblandad i affären har de att ansvar att hjälpa köparen med denna kontroll.

   Dock är detta ett svårt område, rent juridiskt, då det i undantagsfall kan förekomma panter som aldrig blivit registrerade på ett korrekt sätt, och då inte heller ”syns”, de förblir ”dolda”.

 8. Nora skriver:

  hej
  Jag har betalat handpenning redan och inträdesdagen är den 29/9. Jag skulle vilja göra en besiktning av lägenheten innan. Det var så att den hade renoveringsbehov enligt informationen plus att ugnen i spisen fungerar inte och fläck inte heller. Jag börjar bli orolig om att det kan finnas också problem i toaletten. Enligt information från säljare det har åtgärdas någon fuktskada i toaletten 2015/16.
  Jag har bet mäklaren hjälpa mig att kontakta säljarna. Jag har kontaktat en av säljaren men han har inte nycklar säger han.
  Vet du hur ska det gå till och om jag kan få någon prissänkning om jag hittar någon fel?

  • Jag tolkar din fråga som att du har skrivit på ett köpeavtal och snart ska flytta in. Men att du inte har fått tillfälle att besiktiga lägenheten. Om det är så, så har du ett problem. En besiktning måsta man göra innan man skriver på köpeavtalet, för att ev skador eller problem ska kunna vägas in i priset. Om du nu, vid inflyttningen, skulle hitta fel eller brister, så är det inget du kan få ersättning för. Enda undantaget är ev ”dolda fel”, fel som kanske upptäcks i ett senare skede.

   Att få tillträde till lägenheten, efter avtalet är skrivet och innan tillträdet, är inget man har någon absolut rätt till. Bara om säljaren godtar det.

 9. Mikael skriver:

  Hej!

  Jag köpte en ej färdigställd lägenhet i juni i år med tillträde i november/december. För inte så länge sedan meddelades det att tillträdet skjuts fram sex månader.

  I mitt avtal med säljaren så har jag rätt att upphäva köpet om jag inte får tillgång till lägenheten senast i januari. Mäklaren har skickat ett tilläggsavtal och jag är inte intresserad av att häva köpet. Min fråga är nu om säljaren har samma rätt som jag, dvs att häva det i januari eller om denne är tvungen att fullfölja försäljningen.

  (Värt att tillägga är att jag ej köpt av fastighetsutvecklaren direkt utan av privatperson som köpte lägenheten på ritning för länge sedan.)

  Mvh
  Mikael

  • Nu vet jag inte exakt hur ert avtal ser ut, så mitt svar förutsätter att 1) lägenheten var färdigupplåten till säljaren (trots att den inte var färdigställd), och att 2) du har ett vanligt överlåtelseavtal med säljaren. Om det är ett vanligt överlåtelseavtal så är ni bägge bundna. Tydligen finns det en paragraf att du får häva köpet om försening uppstår. Men finns det ingen motsvarande paragraf för säljaren så kan denne inte häva försäljningen.

 10. Zubair skriver:

  Hejsan. Mitt namn är Ahmad och har fråga angående andrahanduthyrning.

  Kan man ansöka om andrahandsuthyrning innan man har tillträde till lägenheten? Jag tänker på att om jag skulle vilja hyra ut den direkt när jag får nycklarna, pga studier på en annan ort. Eftersom det tar lite tid tills föreningen fattar beslut, så tänkte jag om jag kunde ansöka redan nu, så att vara ute i god tid, tänker jag.

  Tacksam för svar.

 11. carl skriver:

  Hej
  Vi har hamnat i en liten knivig sits före försäljningen av våran lägenhet.

  VI har spikat ett datum för allting. Vi ska ha mötet och försäljningen kl 13:00 på bankens kontor. Köparen vill ha tillträde redan från morgonen kl 08:00 samma dag, vi säger nej och denne blir då grinig. Vi vill ju egentligen bara vara säkra på att inget händer med lägenheten innan försäljningen är gjord och att dom får nycklarna samt tillträdet när allt är klart på banken efter kl 13:00. Hur kan man lösa det på bästa sätt ?
  Undrar också om sprickor i tapet mitt på väggen kan vara räknat som dolt fel även fast det var fullt synligt på visning?

  Tacksam för svar

  • Det är väl bara att stå på er. Dom får vänta tills ni är klara med affären.
   Angående sprickor i tapet: Kan aldrig vara dolt fel eftersom de var synliga. Och något man måste räkna med som köpare.

 12. Astrid skriver:

  Hej!
  Jag har skrivit kontrakt på en bostadsrätt och erlagt handpenning. Min inflyttning är den 14/3. Lägenheten är byggd -88, Varje lägenhet har en frånluft värmeväxlare och elpanna med vattenburen el. Jag frågade och fick veta att pannan är inte bytt sedan byggnationen.

  Nu har pannan pajat mer än en månad före mitt övertagande. Ringde förre ägaren i ett annat ärende och fick veta detta i dag. Han har två fläktar i lägenheten för att det inte ska frysa… Han har letat efter reservdel, tydligen hade han bytt elpatron förra året. Det finns inga nya reservdelar.

  Vi var överens om att jag inte kan flytta in i en kall lägenhet, så han ska byta panna, det var vi överens om, men hur ska vi fördela kostnaden?

  Det framgick av en granne, att tanten som bodde i lägenheten hade kallt kökselement förra vintern- det var ingen överraskning…
  Tacksam för Svar

  • Principen är att bostadsrätten ska vara i samma skick som när ni skrev kontraktet. Om något går sönder innan tillträdet faller ansvaret på säljaren att åtgärda detta, alternativt ersätta dig. Om pannan gått sönder efter tillträdet hade du fått stå för reparationen/utbytet. Nu har den gått sönder innan tillträdet, och då måste säljaren reparera eller ersätta den. Om den inte går att laga, utan måste ersättas med en helt ny, kan jag tycka att ni på något sätt borde dela på kostnaden, eftersom bostadsrätten lämnas till dig i bättre skick. Men det är inget krav att du bidrar, utan detta gör du då frivilligt, som en slags goodwill mot säljaren. Då kan du också vara med och påverka byte och installation.

Lämna ett svar till Thomas