12. Avgifter i samband med köp

Att köpa bostadsrätt – avgifter i samband med köp

Det finns några avgifter som förekommer i samband med själva lägenhetsöverlåtelsen. Nästan alla föreningar har dessa avgifter, och de regleras i bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Överlåtelseavgift: Föreningen tar ut en avgift i samband med överlåtelsen på ca 1150 kr (2,5% prisbasbelopp), avgiften ska täcka föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas ibland av säljaren, ibland av köparen, beroende på vad som står i föreningens stadgar.

Pantsättningsavgift: De flesta bostadsköpare behöver ta lån till sin bostadsrätt. Dessa lån måste registreras hos föreningen (pantsättningsregistret). För detta tar föreningen ut en engångsavgift på ca 450 kr per lån (1% prisbasbelopp).

Hsb: När det gäller Hsb-föreningar måste köparen också bli Hsb-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per medlem) till Hsb.

 

För helt nyproducerade bostadsrätter gäller följande:

Man köper direkt av bostadsrättsföreningen till ett fast pris. Dock är bostadsrättsföreningen och det byggande företaget  i detta skede ”samma person”, eftersom det är det byggande företaget som bildar föreningen och besätter styrelsen, med sig själva eller med egna tjänstemän.

Priset på bostadsrätten består i grunden av den s k insatsen. Men dessutom kan det också finnas en upplåtelseavgift.  Insats + upplåtelseavgift = bostadsrättens pris. Upplåtelseavgift har man ofta för att kunna ta extra betalt för lägenheter som kanske ligger bättre till i huset, eller är extra attraktiva.

En bostadsrätt kan bara upplåtas en gång på detta sätt till den första köparen, därefter är den ”begagnad”, och kan överlåtas (säljas) på vanligt sätt på öppna marknaden.
 

© Borättupplysning Skåne

47 Responses to “12. Avgifter i samband med köp”

 1. Nino skriver:

  Hej jag undrar om det här med pantsättningsavgift.

  På er hemsida läser jag att föreningen tar en engångsavgift per lån 1% basbelopp.
  Men i den förening vi tillhör (Utsikten 1-35) tar man 1.5% ? Om jag förstår detta korrekt så är det en avgift föreningen debiterar när man gör något med lånet…. Vi har bott i lägenheten i snart 1 år nu och jag har för mig vi betalat något liknade bland dom första avierna som föreningen skickat ut till oss.
  Nu efter några månader har vi bestämt oss för att flytta lånet till en annan bank och vi va tvungna att ansöka om ett nytt lån M.m. Är det därför vi blir debitera att betala den här pantsättningsavgiften igen? Men varför debiterar dom oss för 3 st pantsättningsavgifter ?

  • I de allra flesta föreningar är pantavgiften i stadgarna begränsad till 1 % av prisbasbeloppet. Men jag har läst just er förenings stadgar, och där finns ingen sådan begränsning, därför kan styrelsen besluta att ta ut en valfri högre avgift. Denna avgift måsta man betala varje gång man tar ett nytt lån. Att byta bank innebär nytt lån, och alltså ny pantavgift. Och om lånet är uppdelat på t ex 3 olika lån med olika löptider, blir det 3 pantavgifter.

 2. David skriver:

  Hej,
  Ytterligare en fråga om pantsättningsavgiften.
  Enligt min förenings stadgar är avgiften en ersättning för det arbete det innebär att hantera pantsättningen (jag antar att det är en standardskrivelse). Alltså inte avgift för pantsättningen i sig. Så till min fråga; varför kan avgiften tas ut per lån? Arbetsbördan skalar knappast med antalet lån.

  • Bostadsrättslagen ger föreningen rätt att ta ut en avgift för att registrera pant i bostadsrätten. Det görs för varje nytt lån. Föreningarna tar ut avgift för detta, för varje enskilt lån. Det är så det är.

 3. David skriver:

  Det står inte uttryckligen bostadsrättslagen att avgiften gäller för varje enskilt lån. Det är en tolkning du och andra förvaltare gjort för att kunna ta maximalt betalt.
  Vad det står är att ”Föreningen har dessutom rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten samt, om det anges i stadgarna, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.”
  Om det anges i stadgarna. Alltså skrivningen i stadgarna påverkar föreningens (i realiteten förvaltarens) rätt att ta ut avgift. Om det enligt stadgarna är arbetet som ska ersättas kan multipla ersättningar rimligen endast tas ut i den mån det påverkar arbetsbördan.

  • Jag gör ingen egen tolkning, och jag är ingen förvaltare. Jag bara förklarar hur det i praktiken fungerar. Om du är missnöjd med hur din förening tar betalt för den panthantering som föreningen enligt lag måste registrera, så ska du vända dig till din förening, och motionera om detta på föreningens årsstämma.

 4. Ingemar skriver:

  Hej! Finns det ett tak reglerat i lag hur mycket överlåtelse- respektive pantsättningsavgift en BRF kan ta ut? Nån max % av Bb? Vi skulle vilja höja för att föreningens ekonomi skall stärkas i samband med försäljningar. Vår BRF är i ett läge där de 2004 såldes extremt billigt och idag säljs för 7,5 ggr det priset. Det innebär att BRF:en har hög skuldsättning och lite eget kapital. (Avgifterna har dessutom höjts mindre än prisökningsnivån historiskt…) Enkla svaret är ju att höja avgiften, men vi vill gärna punkta så det är vid försäljningar intäkterna kommer och via köparen.

  • Det verkar faktiskt inte finnas något reglerat om storleken på dessa överlåtelse- och pantsättningsavgifter. Det har dock blivit en praxis att ta ut 2,5% resp. 1% av prisbasbeloppet, och det regleras då i föreningens stadgar. Men det finns exempel på högre uttag, och i princip kan man alltså bestämma om väsentligt högre belopp. Se tidigare svar på liknande frågor.

 5. Ingemar skriver:

  Tusen tack för svar! Världens bästa hemsida, Ni gör ett grymt jobb!

 6. Kajsa skriver:

  Hej!

  Nu när vi skulle flytta fick vi en avi för överlåtelseavgiften trots att det enligt stadgarna står att köparen ska betala denna. Jag hörde då av mig och då menar de att de missat att ta betalt av oss när vi flyttade in. Vi flyttade in i nov 14 och fick den alltså nu, sep 17. Kan de kräva oss på denna nu, det är ju dem som missat. Dessutom har det ju gått så lång tid att det är omöjligt för mig att kontrollera att vi inte betalat den, dvs att de bara glömt ta upp det.

  • Ni har alltså fått ett krav på en överlåtelseavgift nästa 3 år tillbaka. Personligen tycker jag att styrelsen borde avskrivit detta, har man så dåliga rutiner i föreningen så får man skylla sig själv.
   Men rent formellt finns det en preskriptionstid om åtminstone 3 år, vad jag kunnat erfara. Och bevisbördan ligger på den som krävs på betalning. Dvs kan ni inte bevisa att avgiften är betald, så finns det en skyldighet att betala.
   Men själv hade jag ändå gjort ytterligare försökt att få styrelsen att avskriva det hela.

 7. Markus skriver:

  Hej!

  Det är nämligen så att jag har tecknat ett förhandsavtal för en bostadsrätt vid en nyproduktion. Nu är det så att jag har ångrat mig och inte är intresserad av aktuell bostadsrätt utan istället vill ha en annan bostadsrätt inom samma nyproduktion och förening. Vad har jag för möjligheter att få igenom detta? Liksom hur bör jag gå tillväga? För jag är ju fortfarande intresserad av att köpa en bostadsrätt inom samma nyproduktion, fast bara en annan bostadsrätt.

  Tack på förhand!

  Vänliga hälsningar,
  Markus

  • Jag förutsätter att den lägenhet du hellre vill ha är ledig. Du ska helt enkelt kontakta föreningen/byggherren och framföra ditt önskemål. Rent formellt kan de neka dig, men om de är någorlunda resonabla borde de helt enkelt låta dig byta. Möjligen mot en mindre avgift.

 8. Rasmus skriver:

  Hej!
  Jag är lite nyfiken på exakt vad ovan avgifter gäller.

  Jag antar av texten ovan att pantsättningsavgiften är för att registrera lånet i pantsättningsregistret (som sedan uppdateras hos lantmäteriet?)

  Men vad gäller egentligen överlåtelseavgiften? Jag har försökt hitta vad detta brukar innebära, men har faktiskt inte hittat något.

  • Föreningen är skyldig att registrera alla lån som tas med bostadsrätten som säkerhet, detta registreras i föreningens pantsättningsregister. Föreningen har rätt att ta ut en avgift för detta arbete. Registret finns bara hos föreningen (eller hos dess förvaltare), inte någon annan stans.

   Överlåtelseavgiften: på samma sätt har föreningen rätt att ta ut en avgift när en lägenhet överlåts. Antingen är det köparen som ska betala den, eller säljaren, det skiljer mellan olika föreningar vem som ska betala. Inte alltid att detta är reglerat i stadgarna, utan oftast av ren praxis.

 9. Mårtes skriver:

  Hej!
  Jag köpte nyligen en bostad och föreningen vill ta ut en överlåtelsesvgift på 1% av köppriset villken innebär ca 10 000kr. Har föreningen rätt att göra detta?

  • Mycket intressant fråga!
   Detta låter extremt mycket. Men föreningen har rätt att ta ut en överlåtelseavgift, och hur stor den är brukar stå i stadgarna. Normalt i alla föreningar är 2,5% prisbasbelopp, dvs ca 1150 kr. Men vad jag vet så finns det ingen egentlig begränsning i lagen, föreningen kan välja ett annat beräkningssätt eller annat belopp. Det du rapporterar är dock extremt, jag har aldrig hört talas om något sådant tidigare.

 10. Inger Åkesson skriver:

  Har köpt en ny lägenhet via Skanska, all förhandsbetalning är klar och jag skall flytta in i augusti. Nu kommer det en räkning på överlåtelse av lägenheten till mig 68.000, Kan detta vara rätt.?

  • Det låter onekligen konstigt med en ”överlåtelseavgift” för en nyproducerad lägenhet. Men du får väl prata med föreningen (eller Skanska) vad som avses med räkningen, och ev bestrida den. Det är ju inte omöjligt att det helt enkelt bara råkat bli fel någonstans.

 11. Petra skriver:

  Hej! Jag har separerat och min fd sambo har flyttat ut ur lägenheten. Jag har nu köpt loss hans del ur lägenheten och jag bor kvar här med barnen. Har föreningen rätt att ta ut en överlåtelseavgift på 1138 när jag redan bor i lägenheten samt har ägt 50 % fram tills nu när jag äger 100?

  • Överlåtelseavgiften är en schablonavgift som ska täcka föreningens kostnader och arbete med överlåtelsen. Även om det bara är en del-överlåtelse. Att det är du (köparen) och inte ditt ex (säljaren) som ska betala beror på vad som står i stadgarna, eller den praxis som styrelsen tillämpar. Så ja, föreningen har rätt att ta ut denna avgift, även i ditt fall.

 12. Ulf skriver:

  Har en fråga angående pantsättningsavgift. Hade tänkt flytta mitt lån till en annan bank och min nya bank begärde då att föreningen registrerade pantsättningen på min lägenhet. Registreringen av pantsättningen drog ut på tiden och under den här tiden beslutade jag mig istället för att flytta. Jag meddelade då banken att jag inte längre var intresserad av något lån och strax därpå registrerade föreningen pantsättningen. Nu krävs jag på en pantsättningsavgift för ett lån som jag sagt jag inte vill ha. Måste jag ändå betala den? OBS! att föreningen inte utförde registreringen förrän efter att jag avsagt mig lånet (och sannolikt fått det beskedet från banken).

  • Jag kan inte de exakta rutinerna mellan bank och förening i samband med lån och föreningens pantnotering. Men tydligen hade det gått så långt att en pantnotering gjorts hos föreningen. Även om lånet i samma veva drogs tillbaka. Jag råder dig att betala avgiften.

 13. Minna skriver:

  Hej!
  Vad händer om jag undertecknat ett förhandsavtal på en bostadsrätt, och sedan ångrar mig, innan jag skrivit på upplåtelseavtalet?
  Säg att jag betalat ca 100000 i förhand. Får jag några pengar tillbaka, eller inte.
  Tacksam för svar
  Minna

  • Du är bunden till förhandsavtalet, och kan inte ångra dig. Skulle du ändå försöka bryta avtalet, kan du krävas på ersättning, t ex med de 100 tkr du redan betalt, eller annat belopp (kan bli både högre eller lägre).

 14. anna skriver:

  Hej, jag funderar angående överlåtelseavgiften samt hyra i efterskott. Om vi ingått avtal och betalt den summa som står på avtalet men överlåtelseavgiften samt den extra hyran inte fanns med i avtalet.
  Kan säljare komma och kräva att jag ska betala detta i efterhand trots att det inte ingår i avtalet?

  • Om jag förstått dig rätt så har du köpt en bostadsrätt och betalt hela det överenskomna priset. När det gäller ”överlåtelseavgift” så är det något föreningen vill ha för att hantera överlåtelsen, och ska betalas av den som fått denna faktura (säljaren eller köparen, fungerar olika i olika föreningar). När det gäller ”den extra hyran”, så förstår jag inte vad som avses. Det normala är att var och en betalar för sin del, dvs säljaren för tiden fram till tillträdesdagen, och köparen därefter. Om man inte avtalat om något annat.

 15. Malin Nilsson skriver:

  Hej!
  Jag har skrivit förhandsavtal på en nyproducerad lägenhet där Skanska står som byggherre. Jag har fått upplåtelseavtalet för påskrift. I den står det att insats och upplåtelseavgift. När jag tecknade förhandsavtalet så stod det inte med något om någon upplåtelseavgift. När jag läser den ekonomiska planen så står det 0 kronor under ”upplåtelseavgift” för mitt lägenhetsnummer. Har Brf:en rätt att ta ut ”upplåtelseavgift” i detta fall? Upplåtelseavgiften har de angivit till samma summa som jag gjort tillval för.
  Är det korrekt?

  • Det kan vara så att de benämner kostnaden för gjorda tillval som en slags upplåtelseavgift. Om detta är korrekt juridiskt kan jag inte svara på. Tillvalskostnader brukar annars betalas till byggaren direkt, medan upplåtelseavgift är en kostnad till föreningen. Men antagligen har förening och byggare gjort upp om detta internt. Det väsentliga är att summan du ska betala inte blir större än vad ni avtalat. Fråga styrelsen (Skanska) om hur de har tänkt.

 16. Eva skriver:

  Hej, jag undrar angående överlåtelseavgift och insats.
  Vi har börja titta på fjällstugor/ lägenheter. Nu hittade vi en som verkade bra och det är nyproducerade lägenheter i en BRF. När vi tittar på ekonomiska planen så är upplåtelseavgiften större än insatsen.
  Varför väljer man att göra så? Vad är fördelarna & nackdelarna för oss som köpare och föreningen?
  Det ser lite konstigt ut också eftersom alla lägenheter har upplåtelseavigft som är större än insatsen utom en som har noll kronor?

  ( BRF Kvarnbäcksbyn i Ramundberget)
  Tack för bra hemsida!

  • Att använda upplåtelseavgifter i nyproduktion är ett sätt göra vissa lägenheter/bostadsrätter dyrare än andra likvärdiga. Vanligtvis för att de är attraktivare, t ex är bättre belägna, eller har bättre utsikt. Att göra upplåtelseavgiften större än insatsen är dock mycket ovanligt. Och om just 1 lägenhet saknar upplåtelseavgift, och därmed tydligen kostar mindre än hälften jämfört med övriga, är verkligen anmärkningsvärt.
   Två möjliga förklaringar: Antingen säljs just den lägenheten helt oinredd, dvs köparen står själv för all inredning. Eller så har någon ”insider” på detta sätt skaffat sig ett mycket fördelaktigt pris.

 17. Peter skriver:

  Hej,

  Jag bor i en förening som aldrig tidigare tagit ut varken överlåtelseavgift eller pantsättningsavgift. Däremot står det följande i stadgarna:

  ”§ 11 Övriga avgifter Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen.

  Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.

  För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta görs endast om tiden för upplåtelsen varit mindre än ett år. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning. ”

  Enligt de stadgar som finns (se ovan) innebär det då att föreningen kan komma att ta ut dessa avgifter? Isf hur mycket i procent kan de ta ut? Eller måste det till ett stämmobeslut först? Med ändringar i stadgarna?

  • Enligt era stadgar kan föreningen ta ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Det räcker att styrelsen fattar ett beslut om att börja göra det.

   Det som är speciellt i era stadgar är att det finns en begränsning vad gäller överlåtelseavgiften, den kan bara tas ut om innehavaren haft lägenheten mindre än ett år. Efter ett års innehav får ingen överlåtelseavgift tas ut. Beloppet är begränsat till högst 2,5% prisbelopp, alltså helt normalt (ca 1200kr).

   Vad gäller pantsättningsavgiften finns det däremot ingen begränsning i era stadgar. Det brukar vara 1% prisbasbelopp (per lån), men era stadgar har inte denna begränsning, vilket innebär att styrelsen faktiskt kan sätta vilken avgift som helst.

 18. Irene skriver:

  Min brf lägger moms på pant och överlåtelseavgift. Ska det inte vara momsfri?

  • Både ja och nej. Den avgift som medlemmen ska betala är reglerad i stadgarna, och är utan moms. Däremot har de flesta föreningar en förvaltare (typ Hsb) som sköter den praktiska hanteringen, och den tjänsten är momsbelagd. Dvs förvaltaren tar in en avgift av medlemmen, avgiften tillfaller föreningen, men förvaltaren fakturerar sedan föreningen för arbetet, med moms.

 19. Bylin Lise-Lotte skriver:

  Har köpt en bostadsrätt. Nu vill föreningen ha 2 överlåtelseavgifter
  (2x1150kr) då de säger att lägenheten en gång i tiden har varit 2 små lägenheter som slagits samman. Det är ju EN lägenhet nu. Kan detta verkligen stämma

  • I överlåtelseavtalet bör det ha framgått om det är en eller två lägenheter som överlåtits. Det förekommer sammanslagna lägenheter, som ser ut som en lägenhet, men som fortfarande är registrerade som två. Är det två lägenheter, så kan du svårligen neka till att betala två överlåtelseavgifter.

 20. Magnus skriver:

  Hej. Jag har sålt min bostadsrätt och i mäklarens avtal som både jag och köparen skrivit på står under paragraf 7 i kontraktet (Avgifter) ”Eventuell överlåtelseavgift betalas av köparen”. Nu har jag ändå fått en avi på överlåteleseavgiften från HSB då de går efter föreningens stadgar som tydligen säjer att den förra bostadsrättsinnehavaren ska betala denna. Min fråga är då om inte det påskrivna kontraktet borde vara det som gäller i detta fall?

  • Svaret är enkelt, det är som du säger. Enligt stadgarna ska överlåtelsevgiften betalas av säljaren, som alltså får räkningen. Men enligt ditt avtal med köparen ska köparen betala. Alltså skickar du räkningen vidare till köparen. Eller att köparen ersätter dig.

Leave a Reply