21: Beräkningstips 2 – Uh/am-utrymmet ®

 

Bostadsrättsföreningens ekonomi för underhållet
Den här beräkningen kompletterar den förra, och tillsammans ger de en mycket klar bild av föreningen. Frågan gäller: Är föreningens intäkter tillräckligt stora för att klara framtida underhåll (utan stora avgiftshöjningar)?

Återigen tittar vi på Resultaträkningen. Lägg ihop följande siffror: ReparationerPeriodiskt underhållAvskrivningar  och  +/- Årets resultat. Summan jämförs med  Nettoomsättningen.

Detta värde kallar vi för  Underhålls- och amorterings-utrymmet  (Uh/am-utrymmet®).

Är värdet över 30% – bra!  Är det under 0 (negativt) – katastrof!

Denna beräkning är den absolut bästa indikatorn på föreningens finansiella styrka.

Man kan uttrycka det så här: Uh/am-utrymmet® bör vara minst 30%, annars är föreningen underfinansierad. Och ju lägre värdet är, desto tidigare kommer styrelsen tvingas till avgiftshöjningar. Och omvänt, är värdet över eller mycket över 30% kan det finnas utrymme för sänkt avgift.

Tumregeln lyder alltså: Uh/am-utrymmet® bör vara minst 30% av omsättningen. För nya och/eller skuldfria föreningar är gränsvärdet ca hälften, 15%.

Den här beräkningsmetoden har vi på BorättUpplysning tagit fram. Det är en snabb och enkel beräkning, som vem som helst kan göra enbart utifrån resultaträkningen. Den ger en tydlig indikation på hur föreningen står sig ekonomiskt.

Vi förtydligar med ett exempel.

© Borättupplysning Skåne

 

Obs 1. Ibland redovisas reparationerna som en del av driftskostnaderna, och då hittar man beloppet där. I vissa små föreningar särredovisas dessa kostnader inte alls, och då är det omöjligt att göra en säker beräkning.

Obs 2. Beräkningen förutsätter att föreningens låneräntor varit någorlunda normala (se beräkningstips 1).

Obs 3. Vi vill poängtera att detta bara är en förenklad snabb-beräkning, som endast ger en indikation. Beräkningen bör inte användas för att i tryckt form ”bevisa” att en förenings ekonomi är bra eller dålig. För det behövs det mer noggranna beräkningar.
 
Observera!
Uh/am-utrymme® är registrerat varumärke hos Borätt-upplysning Skåne.

 

© Borättupplysning Skåne

73 Responses to “21: Beräkningstips 2 – Uh/am-utrymmet ®”

 1. Susan Broman skriver:

  Hej,
  Ska man ta resultatet efter finansiella poster före eller efter avsättning till underhållsfond? Jag förstår inte riktigt ert nyckeltal eftersom höga kostnader och ett noll-resultat kopplat till en låg omsättning skulle ge en hög procentsats medan låga kostnader och ett högt resultat kopplat till en hög omsättning skulle kunna ge en låg procentsats även om det senare känns bättre än det förra. Hur tolkar man formeln med ord?
  För övrigt är detta en jättebra hemsida!

  • Pelle Berg skriver:

   Hej!
   Mkt bra hemsida!
   Förstår inte Uh/am-nyckeltalet,
   Ju högre kvot dessbättre står det.
   Men om vi höjer avgifterna blir ju nämnaren större och kvoten krymper.
   Var tänker jag fel?

  • Höjer man avgiften blir inte bara nämnaren större, utan även täljaren. Hela höjningen kommer ju rimligen gå till ökat uh eller amortering (allt annat lika). T ex om uh/am nu är 10%, dvs 10/100. Öka avgiften med t ex 20%. Uh/am blir då (10+20)/(100+20) = 30/120 = 25%

 2. Tack för att du gillar vår hemsida!

  Första frågan: man ska ta resultatet INNAN eventuell avsättning till fond eller andra bokslutsdispositioner.

  Andra frågan: det är riktigt att procentvärdet blir olika beroende på om föreningen har stor eller liten omsättning, dvs om föreningen har hög eller låg månadsavgift. Det är svagheten i denna beräkning. Vi själva gör alltid beräkningen utifrån föreningen storlek, alltså ett värde kr/m2, det ger en säkrare värde. Problemet är att det inte alltid framgår hur stor en förening är, och då blir “nödlösningen” att istället jämföra med omsättningen.

  Denna %-beräkning, i förhållande till omsättningen, är alltså bara en ungefärlig beräkning, en preliminär snabb-beräkning som är enkel att göra, men inte är så exakt, men man får i alla fall en vink om hur läget är.

  Att förklara formeln i ord: Hur mycket pengar finns kvar när alla driftskostnader (exkl. rep.) och räntor är betalda? Hur mycket finns kvar till underhåll och amorteringar? Hur stora andel av föreningen intäkter?

 3. Björn K skriver:

  Hej!
  Jag undrar om ”fastighetskötsel och städning” är samma sak som ”periodiskt underhåll”? I de årsredoviningar som jag kollat på finns inte ”periodiskt underhåll”, tyvärr.
  mvh Björn

  • Nej, det är inte alls samma sak. Fastighetsskötsel och städning är det som görs varje dag eller varje vecka, för att hålla snyggt och i ordning. Med periodiskt underhåll menas stora reparationer och underhållsåtgärder som behöver göras relativt sällan, t.ex. vart 10:e eller 20:e år. Kallas också planerat underhåll, eftersom det kan planeras lång tid i förväg. Om planerat underhåll inte återfinns i årsredovisningen kan det bero på två saker: antingen har inget sådant underhåll gjorts det aktuella året, eller så har man bokfört det under annan rubrik, tex ”reparation och underhåll”, eller bara som ”reparationer”.

 4. Erik skriver:

  Avskrivningen ska den adderas eller subtraheras? Den står som negativ i Årsredovisningen.

 5. Avskrivningen liksom reparations- och underhållsbeloppen ska alltid adderas ihop, även om de är minusposter i resultaträkningen. Vinst/förlust-beloppet ska däremot räknas precis som det står, dvs vinst ska adderas men förlust ska subraheras.

 6. Madeleine skriver:

  Hej, letar efter något inlägg om förlust i ”årets resultat” och ackumulerat under flera år i ”balanserat resultat”, men hittar inget på er annars fantastiskt informativa hemsida. Vissa föreningar dras med ett stort underskott under det som kallas ”balanserat resultat”, jag har sett ett exempel på upp till 12 miljoner. Hur viktigt/allvarligt är detta (det låter ju inte bra för en novis öron)? Har kontrollräknat alla andra siffror enligt er uträkningsmodell och funnit dem ok (aningens över gränserna men inte farligt).

 7. Stort negativt balanserat resultat ser illa ut och kan vara en varningsklocka. Ofta är ett stort balanserat underskott resultatet av ständiga och varaktiga underskott i den löpande verksamheten, men behöver inte vara det, det kan finnas en ”naturlig” förklaring. Hur det förhåller sig upptäcker man om man gör vår beräkning i ovanstående lektion. Ger beräkningen ett bra värde (ca 25%) så är allt ok, trots negativt balanserat resultat.
  Vi kommer i några kommande inlägg gå igenom balansräkningens olika poster.

 8. Karin skriver:

  Hej, jag försöker följa denna formel. Är det akumulerad avskrivning eller årets avskrivning som man beräknar på?

 9. Erik Jonsson skriver:

  Hej!
  Borde inte amorteringar ingå i amorteringsutrymmet? Det känns rimligt. Om en förening lägger väldigt lite pengar på underhåll och reparationer, men amorterar väldigt snabbt är det väl fortfarande en ekonomiskt stark förening?

  • Jovisst. Uh/am-utrymmet® definieras ju som uh-utrymme + avskrivningar. Men i ett bokslut finns ingen amorteringspost, bara en avskrivningspost. Avskrivningsposten används helt eller delvis till amorteringarna.

 10. erik skriver:

  Hej! Jag har en fråga angående relationen mellan uh/am och föreningens totala storlek (kvm). Om man räknar som du föreslår (19 juni 2012):

  ”…Andra frågan: det är riktigt att procentvärdet blir olika beroende på om föreningen har stor eller liten omsättning, dvs om föreningen har hög eller låg månadsavgift. Det är svagheten i denna beräkning. Vi själva gör alltid beräkningen utifrån föreningen storlek, alltså ett värde kr/m2, det ger en säkrare värde. Problemet är att det inte alltid framgår hur stor en förening är, och då blir “nödlösningen” att istället jämföra med omsättningen.
  Denna %-beräkning, i förhållande till omsättningen, är alltså bara en ungefärlig beräkning, en preliminär snabb-beräkning som är enkel att göra, men inte är så exakt, men man får i alla fall en vink om hur läget är…”

  Hur gör man rent praktiskt, vad vinner man och vad är bra gränser? Tack för bra information i denna djungel, vänligen Erik

 11. Malte skriver:

  Hej!

  För det första: Sanslöst bra hemsida/blogg. Den känns som en skänk från ovan. Tänk om man hade slagit till på någonting utan att ha gått igenom denna skola…

  Jag funderar lite på hur man ska tänka kring resultaten av dessa uträkningar när de står i relation till just ett års årsredovisning. Jag sitter och räknar på en BRF som vi är nära att köpa i, och hamnar för 2012 på ett Uh/Am-utrymme på 21,3%, vilket är under 25%. Året innan (2011) landade samma uträkning på 29,6%, vilket är betydligt bättre. Är det illa nog att siffran någonsin varit under 25%, eller kan man ha överseende med sådant om det ser bättre ut andra år?

  Jag förstår att detta är generella tips och inte kan tillämpas med exakthet på alla BRF, men har du/ni några tankar om detta?

  /Malte

  • Tack för berömmet!

   Man måste komma ihåg att detta beräkningstips är ett mycket förenklat beräkningsätt, som kan ge olika värden olika år. Vi själva använder oss av en mer detaljerad och noggrann beräkning, och då blir variationerna mindre. Ett sätt att komma åt detta är att göra precis som du, räkna på flera år, och jämföra och ta genomsnittet, eller att man kanske kan se en trend. Dessutom är 25% ingen absolut gräns, bara en enkel siffra att komma ihåg och relatera till. I ditt fall är både 21 och 29% antagligen bra värden. Detta sagt med viss reservation, då det kan finnas andra saker som gör att bedömningen måste modifieras.

 12. Ann-Margret Burell skriver:

  Hej,
  vi har i vår bostadsrättsförening gjort en renovering av hissen efter ca 40 år.
  Kostnad drygt 600.000kr som finansieras med lån (amortering på 30 år.)
  Är det rimligt att detta bokförs som en kostnad för året – vilket ger en jätteförlust i årets slutresultat? Eller kan vi göra en avskrivning på 30 år?

 13. Sten Karlsson skriver:

  Min förening får ett bra betyg hos er. När jag följer historik kan jag inte finna annat än att föreningen har haft 20 negativa resultat de senaste 22 åren. Föreningen är gammal och har liten låneskuld. Vad är en revisors ansvar?

  • Många års negativa resultat brukar vara en varningsklocka, men behöver inte alltid vara det. Är vår analys av er förening ok, då är allt bra. En duktig revisor ska också kunna se det.

 14. björn dahlin skriver:

  Hej och grattis till bra sida.
  Letar efter vad menas med gränsvärde och varför 12.000.
  hälsningar
  Björn

 15. Daniel skriver:

  Hej!
  Jag kollar en ekonomisk plan från en nyproducerad brf, och det framgår att under de första 10 år avsätter man per år 25kr/m2 till underhållsfond, ytterligare 25kr/m2 till avskrivningar (anskaffningsvärde 123M kr) och 8kr/m2 till låneamortering, man ökar dessa uppgifter lite varje år under de första 10 år fast inte mycket. Efter de första 10 år finns det inga uppgifter.

  Låter det som något rimligt? Eller behöver man kolla några andra uppgifter?
  Hälsningar
  Daniel

  • Ekonomiska planer och kalkyler kan vara mycket bedrägliga. De siffror du anger kan vara både bra och dåliga, det beror på. 8 kr/m2 i låneamortering låter väldigt lite, vi rekommenderar minst 1% på lånen, vilket brukar bli mellan 80 – 120 kr/m2. Dessutom måste man kontrollera summeringarna i kalkylen, så att något av beloppen inte ”trollats bort”, vilket faktiskt är ganska vanligt. Det väsentliga är nämligen att kalkylens summering av dessa belopp tillsammans blir tillräckligt, i regel ovanstående amorteringsbelopp + ca 25kr/m2 till rep. och uh. Men man måste också ta hänsyn till låneräntan i kalkylen, är den för låg (under 3%) måste man först räkna upp lånekostnaden, till minst 3%. Även driftskostnadernas måste bedömas, de är ibland grovt underskattade. Ekonomiska planer ÄR svårtolkade, och ibland rent bedrägliga.

 16. Peter skriver:

  Lennart (BorättUpplysning) skriver:
  5 december, 2013 kl. 14:36
  Uh/am-utrymmet® definieras ju som uh-utrymme + avskrivningar. Avskrivningsposten används helt eller delvis till amorteringarna. Så att amortera mycket är detsamma som att spara till framtida underhåll!

  Vad menar du med detta? Avskrivningar på inventarier har väl inget med amortering av lån att göra? Tänker du på avskrivning av lån? Det är iallfall inte det posten ”avskrivningar” avser.

  Mvh

  • Även inventarier kan vara köpta för lånade pengar, och då blir avskrivningen en del av amorteringen. Är de inte inköpta för lånade pengar blir avskrivningen ett sätt att få in nya pengar till nya inventarier i framtiden. Oavsett vilket ingår de i det samlade uh/am-utrymmet®.

 17. Peter skriver:

  … och är inte alla dessa tumregler lite väl stränga förövrigt? Har analyserat cirka 15 årsredovisningar och ingen klarar kriterierna. Jag menar det är inte så att dessa är några katastrofföreningar direkt, sällan folk i Stockholm flyttar ut för att de är rädda för höga höjningar av månadsavgiften eller dylikt…

  • Tumregler är ju bara tumregler, och är ganska grova till sin karaktär. Och en förening som inte klarar de högsta kriterierna blir ju inte automatiskt en katastrofförening, det är ju en fallande skala från riktigt bra till riktigt dålig.
   Sen kan du ha rätt i att man i Stockholmsområdet kanske är mindre känslig för förändringar i månadsavgifterna, eftersom man har relativt höga personliga räntekostnader.

 18. Hans L skriver:

  Såvitt jag förstår ska inte avsättning till yttre fond räknas med i nyckeltalet? Varför inte? Det är ju trots allt medel som kommer att användas till underhåll i framtiden.

  Jag har räknat i absoluta tal samt per kvm och får samma procent! Av dina svar framgår det att du anser det vara säkrare att räkna kr/kvm, men procenten blir ju samma, förstår inte?

  Ska man räkna på boarea eller totalarea?

  • Angående ”avsättning till yttre fonden” så är det enbart en bokföringstransaktion. Det tillförs inga nya pengar till underhållet. Se avsnittet ”Underhållsfonden – finns den?” på Styrelsetips.

   Att räkna per kvm är säkrare, och då menar vi själva bedömningen, att det är säkrare att bedöma resultatet utifrån kr/kvm, och inte utifrån en viss procent av omsättningen. Tumregeln om 30%, det är just bara en enkel tumregel, det kan vara tillräckligt i en förening, men kanske otillräckligt i annan. Men räknar man kr/kvm får man ett säkrare resultat. Läs mer om detta på Styrelsetips.

   I detta sammanhang ska man alltid räkna per totalyta, dvs bostadsyta + ev lokalyta.

 19. Johan skriver:

  Hej!
  Tack för en bra sida.

  Blir lite konfunderad hur jag ska räkna på en ny förening (nybyggnation) som ännu inte existerar och därmed inte har någon årsredovisning, endast en ekonomisk prognos.

  Där anger man för år 1:
  Årsavgifter 1530 tkr
  Löpande underhåll 25 tkr
  Fond 130 tkr
  Avskrivning 640 tkr
  Amortering 30 tkr (med 7,8 % uppräkning per år)

  Kan jag få fram nåt vettigt nyckeltal med dessa siffror?

  • Nej, utifrån denna uppräkning av siffror går det inte att göra någon beräkning alls. För att kunna anlysera en kalkyl (eller ekonomisk plan), måste man se hela uppställningen och se exakt hur det är uträknat och vilka belopp som summeras ihop (och vilka som utelämnas).

 20. Johan skriver:

  OK. Men kan man i detta skede räkna in underhållsfonden? Den är ju en post i kalkylen (dvs ingår i summeringen av kostnaderna jmfr med årsavgifterna) som inte försvinner bara för att det inte är en riktig peng som sätts in på ett konto. Pengarna finns ju kvar i föreningen, menar jag. Nu utgår jag från hur den redovisas i den ekonomiska planen jag tittar på. I årsredovisningar har jag förstått att man ”trollar” lite

  • Ja, om posten ”avsättning till uh-fond” är med som en post i kalkylen då är det antagligen en riktig post som ska räknas med. Men det finns många andra fällor och problem i en ekonomisk plan.

 21. Johan skriver:

  Är det vanligt i nya brf idag att man börjar med extremt låg amortering (0,1 %) som sen skalas upp med en viss procent varje år? (Trots uppskalningen har amorteringen blivit knappt 0,3 % år 16 i kalkylen!) Eller är det bara ett sätt att få till lockande avgifter vid försäljningen iom att amorteringen är obefintlig i början?

 22. Calle skriver:

  Tack för bra tips!

  Fråga:
  Om resultatet ligger runt 95% pga rörelseintäkter och rörelsekostnader ligger nära och resultat runt plus/minus några tusen?
  Hur ska det tolkas?
  Föreningen är gammal och saknar lån.

  /C

 23. Mikael skriver:

  Tackar för en väldigt informativ sida angående bostadsrättsföreningar!

  Sitter och kikar på en lägenhet och ska på visning snart och ville ha en hum om hur ekonomin är i föreningen innan dess. Om det visar sig att lägenheten/fastigheten är i gott skick och verkar passa mig så kommer jag förmodligen att beställa en Borättupplysning men tills dess ville jag försöka reda ut en del saker själv.

  Problemet är att Årsredovisningen är väldigt knapphänt och såvitt jag kan se är de enda utgiftposterna följande:
  – Övriga externa kostnader
  – Avskrivningar
  – Räntekostnader

  Går det ens att göra en någorlunda korrekt Uh/am beräkning med endast den informationen?
  Mvh, Mikael

  • Du har rätt i att med en så tunn resultaträkning blir det svårt att göra vissa beräkningar. Men vi har skaffat oss stor erfarenhet, och kan ofta ”läsa mellan raderna” och göra vissa kvalificerade gissningar. Vi försöker också jämföra siffrorna några år bakåt i tiden.
   Vi brukar alltid kunna få fram en analys, även om det ibland sker med ett visst mått av osäkerhet. Det nämner vi i så fall.

 24. Amanda Björk skriver:

  Hej och tusen tack för en superb hemsida. Jag har lärt mig mycket här.
  Jag funderar på att köpa en lägenhet i en relativt ny förening som har 33% lån. Det är en liten förening på nio lägenheter och som är relativt ny, från 2013. Här kommer siffror för årsredovisningen 2015.

  Åretsintäkter är: + 451 084 kr
  Driftskostnader: – 116 759
  Avskrivningar: – 72 977
  årets resultat: + 155 644

  Får en procentsats på 7% men vet inte om det stämmer iom. att årets resultat är på plus. Vet dock ej om jag har räknat rätt. Rekommenderar ni köp eller ser det dåligt ut? Det känns skrämmande om siffran verkligen är 7%.

  • Jag får faktiskt ett betydligt högre värde:
   (72 + 155) / 451 = 50%
   Därtill kommer reparations- och uh-kostnader, så värdet är kanske ännu högre!
   Med stor reservation för att jag inte sett hela resultaträkningen, och att siffrorna ovan verkligen stämmer, och inget väsentligt är utlämnat.
   Säkrast är att du beställer en Borättupplysning..

 25. Helena Westin skriver:

  Hej,
  Jag förstår inte hur man räknar ut uh/am-utrymmet
  Om föreningen har angett:
  Rep. och underhåll 45.399kr
  Avskrivning vid årets början: 3.307.988kr
  Årets avskrivning enligt plan: 190.000kr
  Upplupna kostnader: 85.197
  Utgiftsräntor: 26.295kr
  Förutbetalda avgifter: 92993kr
  Årets resultat: 52.197kr
  Nettoomsättning: 1.468.062kr
  Vad innebär det?

  • Lägg ihop Rep o underhåll, Årets avskrivning, och Årets resultat (i tkr): 45 + 190 + 52 = 287. Dela med Nettomsättningen 1468 = 0,20 = 20%.
   Definitionen på uh/am-utrymmet är ”de pengar som har eller hade kunnat användas till underhåll och amortering”.

 26. Sandra skriver:

  Hej!

  Tack för en superbra sida!
  Har jag verkligen räknat rätt här?
  Rep+underhåll -1.497′
  Årets avskriv -405′
  Årets resultat -1.400′
  Nettoomsättning 2.180′
  Föreningen ligger på -150%?

  Låter ju helt osannolikt!

  Balanserat underskott på 46 lägenheter har varit -9.500′ både 2013 och 2014. Men de har en yttre rep.fond på 200′, sparkonto på 1.400′ och avräkningskonto hos fastighetsägarna om 1.100′. Har jag fel eller är det en otroligt dålig förening? Det låter så märkligt alltihop!

 27. Jan skriver:

  Hej!
  I vilken grad är detta mått beroende av att avskrivningarna är tillräckligt höga, dvs avspeglar förslitningen etc. Med andra ord, hur hanterar måttet en förening som skönmålar verkligheten med för låga avskrivningar.

  • Både och. Måttet är helt oberoende av avskrivningarnas storlek, så länge intäkternas storlek är desamma. Om en förening t ex minskar avskrivningarna, så kommer ju, allt annat lika, årets resultat att öka i motsvarande grad, och uh/am-utrymmet förbli oförändrat. Skulle föreningen däremot samtidigt sänka t ex årsavgifterna, kommer naturligtvis uh/am-utrymmet minska i motsvarande grad.

 28. Jan Sand skriver:

  Ok, Tror jag fattar vad ni är ute efter: det finansiella sparandet. Men varför delar ni med omsättningen? Hur ser ni på att dela sparandet med ytan istället?

  • Lektionsavsnittet med Uh/am-utrymmet är en enkel beräkning som kan göras direkt utifrån resultaträkningen. Det är inte alltid man känner till ytan, den kanske inte finns angiven i årsredovisningen.
   När vi själva beräknar uh/am-utrymmet i våra analyser, gör vi alltid beräkningen utifrån föreningens ytor, vilket ger en säkrare bedömning.

 29. Anders skriver:

  Hej,
  Tack för en bra guide! Har en fråga kring en potentiell förrening jag räknar på. Tilläggas är att fastigheten är från 2015 och jag vet inte i vilken grad nyckeltalen då stämmer?

  Reparation och underhåll 108 029
  Periodiskt underhåll –
  Avskrivningar 1 641 370
  Årets resultat 32 080

  Nettoomsättning 3 960 691

  Fick det till ca 45%

  Kan tilläggas att föreningens resultat var – 500 000 under 2015, nu + 32 080
  Hittade inget Periodiskt underhåll i årsredovisningen, men det kanske inte är vanligt så tidigt i fastighetens ålder? Antar att trappstädning och sophämtning inte räknas in här.

  Tack på förhand,

  Anders

  • Din uträkning verkar stämma, och uh/am-utrymmet verkar vara helt ok, särskilt för en så nybyggd förening. Men man måste se till alla andra faktorer och bedöma helheten, innan man kan dra någon bestämd slutsats om föreningen. Observera också att ovanstående beräkning bara är en enkel tumregel. Själva gör vi beräkningen på ett mer noggrant och detaljerat sätt, baserat på föreninges ytor.

 30. Pirjo Sivula skriver:

  Vår förening har bundna tillgångar i form av hyresrätter i föreningen. Hur kan vi räkna in denna tillgång i nyckeltalet Uh/am-utrymmet? Det borde kunna räknas in eller vad säger ni.

  • Det är riktigt att kvarvarande hyresrätter kan representera en dold tillgång. Dock finns det inget enkelt sätt att räkna in detta i Uh/am-utrymmet, inte i den enkla formel som utgör vårt ”Beräkningstips”.
   En försäljning av en hyresrätt innebär en engångsintäkt, som kan innebära minskad belåning och räntekostnad, men innebär också en minskad (hyres)intäkt. Viktiga faktorer som spelar in är försäljningspriset på orten, skillnaden hyra/månadsavgift, och ränteläget.
   I våra egna analyser gör vi en överslagsberäkning på allt detta och justerar Uh/am-utrymmes-värdet därefter. Men i vårt förenklade ”Beräkningstips” ingår det inte, tyvärr.

 31. Peter skriver:

  Hej,

  Jag bor i en brf som har haft avgiftshöjningar de senaste åren och planerar att fortsätta med avgiftshöjningar. Argumenten är för att klara av kommande underhåll enligt underhållsplan, med särskilt en större aktivitet i form av stambyte om 15-20 år.

  Jag anar dock att styrelsen inte är helt kunniga och undrar hur jag kan kontrollera att deras beräkningar är korrekta och höjningarna därmed är berättigade?

  Följande är t.ex. några siffror ur senaste balans och resultaträkning:

  Reparation och underhåll av fastighet: 225 985kr
  Avskrivning: 192 004kr
  Årets resultat: 12 000kr
  Intäkter: 866 119kr

  Min fråga är om det utifrån dessa siffror och vetskapen om ett stambyte om cirka 15-20 år (inga andra stora underhåll, tak, balkong, fönster osv är gjorda), är berättigat med avgifthöjningar varje år i flera år i rad?

 32. Omar skriver:

  Hej.

  En ganska ny förening från 2007. Jag har lite problem med att veta hur jag ska räkna detta Uh/am-värde.

  Nettoomsättning: 1.182.304
  Årets resultat: +99.189
  Rep. & Underhåll: -58.600
  Rep. & Un. Hiss: -6.750
  Rep. & Un. Gård: -16.850
  Årets avskrivningar: -342.684
  Periodiskt underhåll: Finns inte med

  Ska alla olika typerna av reparationer & underhåll vara med eller bara den översta (58.600)?

  Beroende på hur jag räknar får jag olika värden: 44,3%, 42,3%. Tidigare trodde jag att man skulle ta minus årets resultat också och då fick jag 27,5%. Men gissar på att 44,3 eller 42,3 är mer korrekt? Det är väl ganska okej?

 33. Peter skriver:

  Jag försöker göra denna beräkning utifrån följande resultaträkning:

  – Intänker
  Nettoomsättning: 903790

  – Rörelsekostnader
  Övriga externa kostnader: -553630
  Personalkostnader: -59179
  Avskrivningar materiella tillgånar: -211 064

  – Finansiella poster
  Ränteintäkter: 0
  Räntekostnader: -32501

  – Resultat efter finansiella poster 47416
  Resultat före skatt 47416
  Årets resultat: 47416

  Hur ska jag göra en UH/AM beräkning?

  • Man måste även känna till underhålls- och reparationskostnaderna, för att kunna göra en beräkning. De återfinns ofta i noterna under Rörelsekostnader. Men finns de inte alls specificerade är det svårt att göra en tillförlitlig beräkning.

 34. Jonatan skriver:

  Hej!

  Funderar på att köpa lägenhet i en förening där byggnaderna färdigställdes år 2017.

  Jag har utfört beräkningarna som ni angivit i lektion 20-22. Jag fick dåliga svar gällande räntekostnader samt skuldsättning men för uh/amutrymme fick jag ett riktigt bra resultat (ca 64%), vilket mätvärde ska jag gå på i detta fall?

  Tänker att det verkar logiskt att en nybildad förening inte står sig så bra gällande skuld och räntekostnader eller tänker jag fel nu?

  • Jag vet inte vilket underlag du haft vid dina beräkningar, men är det den ekonomiska planen är beräkning troligen fel. Särskilt beräkningen av Uh/am-utrymmet i lektion 21 är inte anpassat till ekonomiska planer, som är uppställda på ett mycket annorlunda sätt än årsredovisningar. Oavsett vilket, så är ett Uh/am-värde på 64% osannolikt högt.
   Beställ en Upplysning av oss för att få en korrekt bedömning.

 35. Katrin skriver:

  Hej!!

  Och tusen tack för en bra och informativ hemsida!

  Jag har frågor ffa kring beräkning av uh/amort.utrymme gällande en förenning där vi nu lagt ett första bud. Det är nyproduktion med inflytt dec 2018 där tot 6 av 37 lägenheter är osålda i dagsläget. Följande siffror finns med i den ekonomiska planen;
  Kostnader:
  Räntor 712´
  Amorteringar 203,9´
  Driftkostnader:
  ekonomisk förvaltning 61´
  fastighetsservice 64´
  fastighetsteknik (teknisk förvaltning) 75´
  trappstädning 70´
  utestädning (inkl snöröjning) 65´
  styrelsearvode 40´
  revisionsarvode 15´
  försäkringar 25´
  uppvärmning inkl vatten, värme, el 167´
  elförbrukning inkl hushållsel 188´
  vattenförbrukning inkl hushållsel 92´
  TV/data/tele (grundutbud) 90´
  Renhållning/sophämtning 17´
  Hisservice inkl besiktning 42´
  Övriga serviceavtal 4´
  Förbrukningsmaterial 10´
  Reparationer/löpande underhåll 12´
  Fastighetsskatt 15´
  Summa kostnader 1 968 500:-
  Avsättning underhållsfond enl underhållsplan 123´
  Summa intäkter 2 180 000:-
  Avskrivningar (avskrivningstid 120år) 1 277 500:-
  Summa resultat -862 100:- ( intäkter 2180´- kostnader 1 980´ + amorteringar 204´- avskrivningar 1277´).

  Jag får uh/amort utrymmet till följande:
  Uh/amorteringsutrymme: (12000+123000+1277500-862100)/ 2180 000= 550 400/2 180 000= 25,2%
  beräknat på repar/löp-uh + underhållsfond +avskrivningar – resultat)

  Om man ej räknar med underhållsfond ->427 400/2 180 000= 19,6%

  Har jag gjort beräkningarna rätt? Om så är fallet så borde väl den siffran vara bra för en nybildad förening? Dock är det ju enbart den ekonomiska planen och där första året ej löpt ännu så tar ju i beaktning att det endast är hypotetiska summor.

  Mycket tacksam för svar och återigen tack för bra hemsida!

 36. Adam skriver:

  Hej! Som många skriver här, tack för en jättebra hemsida och bra analystjänster till rimliga priser.

  Men jag funderar lite på hur pass relevant detta mått är för väldigt nya byggnader där man inte behöver räkna på några större underhåll alls. Jag noterar att om avskrivningar är höga (pga redan kraftiga amorteringar) så blir ju UH/AM måttet än värre.

  Exempel:

  Just nu tittar jag på ett objekt som färdigställdes 2017 och får detta resultat.

  Reparationer -25 448
  Periodiskt underhåll 0
  Avskrivningar -3 473 004
  Årets resultat 114 051
  _______________________________
  Summa -3 384 401

  Nettomsättning 5 288 061

  UH/AM utrymme -64%

  Bör man dra öronen åt sig?

  Övrig info: Skuldkvot är 13 och lån per m2 ca 14″ kr/m2.

  Tack på förhand!

  • Tyvärr har du nog räknat fel. Formeln är att lägga ihop rep, underhåll och avskrivningar, +/- årets resultat. Dvs (i tkr) 25 + 0 + 3473 + 114 = 3612. Dela med omsättningen 5288 = 68%. (Observera, alltid ett positivt värde)
   Men ett så högt uh/am-värde är inte troligt, så uppenbarligen är det något annat fel i siffrorna. Värdet brukar hamna mellan 30-50%, ibland lägre. Troligen är ditt underlag inte komplett, eller så saknas viktiga aspekter.

   Viktigt att förstå, och som vi skriver i lektionen, så är denna procentberäkning bara indikativ, och några långtgående slutsatser kan inte dras. En noggrann beräkning måste nämligen ta hänsyn till fastighetens ålder och räntornas storlek. Vi gör sådana noggranna beräkningar i vår upplysningstjänst.

 37. Westin skriver:

  Hej Lennart!
  Tack för en jättebra sida. Jag skickar in en beställning för en specifik förening nu, men jag har några generella frågor om skuldsättning, underhåll och amortering:

  Såg några kommentarer på hemsidan om att vissa föreningar bokför stora lån som kortfristiga eftersom att lånen har korta räntor men att de borde bokföras som långa eftersom de kommer att förlängas igen. Hur vet jag om så är fallet genom att bara kolla i Årsredovisningen?

  Jag har funderat på hur jag jämför faktisk amortering med tumregeln för ”rekommenderad amortering”.
  Hur ser man hur mycket en brf har amorterat ett år? Kollar man i Balansräkningen på långfristiga skulder och kollar hur de har förändrats mellan de två senaste åren? Hur vet jag vad som är nya lån och vad som är amortering? Ibland verkar föreningar ”skyffla” lån mellan kortfristiga skulder och långfristiga beroende på när lånet går ut- inte alltid jättelätt att se. Ska man räkna ihop långfristiga och kortfristiga skulder och se hur de förändrats mellan två år?

  På samma sätt: hur jämför jag faktiskt underhåll med tumregeln (procentsatsen) för ”rekommenderat underhåll”? Avsättning till yttre fond är bara en bokföringstradition skriver ni. Jaha men hur gör man då? Kollar man på posterna för planerat underhåll och reparationer de senaste åren? Kan storleken på avsättning till yttre fond ändå säga någonting om attityden till och långsiktigheten i underhållsarbetet i styrelsen/föreningen?

  Hur beräknar jag räntekänslighet?

  Tack svar för respons på detta

  • Angående föreningens lån: De brukar kallas ”Skulder till kreditinstitut” och kan vara både långsiktiga och kortfristiga. Förr ansåga alla sådana lån vara långfristiga, men numera brukar man skilja ut de som löper på högst ett år, och kalla dem kortfristiga, även om avsikten aldrig är att lösa dessa när de löper ut.

   Angående amortering: enda sättet att se faktisk amortering är att jämföra skuldens förändring över året. Skulle föreningen samtidigt ta ett nytt lån, blir effekten den motsatta, lånesumman ökar. Ofta kan man se exakt vad som hänt genom att lånen brukar specificeras i en särskilt not i slutet på årsredovisningen. Men inte alltid.

   Angående underhållet, då blir det svårare. Det handlar inte om hur mycket underhåll som görs ett visst år, eller hur mycket som ”avsätts till underhållsfonden”. Utan det handlar om det som vi kallar ”Underhålls och amorteringsutrymmet” (reg.varumärke). Precis vad den här lektionen handlar om. Man måste räkna ihop detta, enligt anvisningarna i lektionen. Det värdet bör då vara tillräckligt stort. Och med det menas att det ska räcka till ca 180kr/kvm totalyta, plus åtminstone 1,5% amortering. Gäller i dagsläget, och en normal äldre förening. Men det finns undantag. Avsättningen tiil yttre fond (underhållsfonden) säger absolut ingenting, och saknar helt betydelse.

   Angående räntekänsligheten är den beskriven i nästa lektion 22. I lektionen står det att man ska ”jämföra föreningens skulder med den totala omsättningen (intäkterna)”. Det kan förtydligas med att det är skulder till kreditinstitut som ska jämföras med de egentliga årsavgifterna (från medlemmarna). Då får man det mest korrekta värdet på räntekänsligheten.

 38. Mattias skriver:

  Hej! Fantastisk resurs, denna hemsida, läst hela guiden.

  Förstår ändå inte riktigt just den här beräkningsmetoden. Rimligtvis borde höga intäkter mot små utgifter vara bra. Men ju högre intäkterna i beräkningen är, ju lägre blir procenten? Förstår alltså inte varför högre procent är bättre, verkar snarare omvänt.

  T.ex i ert exempel: (86+1146+237) – 791 = 678. 678/7553 = 9%. Men om intäkterna är högre, säg 678/10000, blir det 6,8%, vilket då skulle vara sämre?

  Tack för denna resurs och på förhand för svar!

  • Du missar en väsentlig del i resonemanget. OM intäkterna skulle vara högre, som i ditt fall typ 10000 tkr, så skulle, allt annat lika, även årets resultat bli lika mycket högre. Och därmed även uh/am-utrymmet.

   Intäktsökningen är 10000-7553 = 2447. Då ökar även årets resultat med samma belopp, dvs -791 +2447 = 1656. Innebär att även det sammanräknade uh/am-utrymmet ökar med samma belopp, dvs 678 + 2447 = 3125. Uh/am-utrymmet procentuella andel blir då 3125 / 10000 = 31,25%. En väsentlig förbättring. Högre intäkter ger alltid ett högre uh/am-utrymme

  • Mattias skriver:

   Ja, det var verkligen en väsentlig del! Tänkte att det måste vara något sånt jag missar för att inte förstå just denna beräkningsmetod alls.

   Tack igen för svaret och för hemsidan i stort, fantastiskt att du är så aktiv i kommentarsfältet också. Det är så bra att även få svar på frågor man inte själv hade kommit på!

Leave a Reply for Malte