6. Att köpa nyproducerat

Att köpa ny (nybyggd) bostadsrätt.

De flesta bostadsrätter säljs i befintliga äldre föreningar, men det byggs också nytt, nyproducerade bostadsrätter. Vad är den stora skillnaden? (Uppdaterat febr. 2016)

 
1) Om man köper helt nytt då köper man i praktiken av byggfirman direkt, i regel innan huset är färdigbyggt, eller kanske inte ens påbörjat.

2) Man har flera lägenheter att välja på. Man får se broschyrer och ritningar, och kanske ett färdigställt exempel, en “visningslägenhet”.

3) Lägenheten sälj till ett fast pris.

4) Man får vara med och välja kök och inredningsmaterial, och kan ibland även påverka själva rumsfördelningen.

5) Inflyttningen ligger ofta långt fram i tiden (1-2 år). Tänk på, att mycket kan hända innan huset är inflyttningsklart. Både med bygget, samhällsekonomin, och även med den egna privata situationen…

6) Det skrives ett bokningsavtal (inte att förväxla med det s.k. förhandsavtalet) och man betalar en “bokningsavgift”. Det är viktigt att granska villkoren i detta bokningsavtal!  I avtalet finns det i regel en möjlighet att ångra sig, men man kan förlora bokningsavgiften (helt eller delvis).

7) Bostadsrättsföreningen bildas av byggfirman, som tillsätter den första styrelse med eget folk. En förhandskalkyl tas fram, intygad av Boverket. Därefter kan förhandsavtal skrivas, och man betalar ett förskott på lägenheten. Detta förskott brukar vara på ca 100 tkr, men kan vara upp till 10% av det slutliga priset. Observera, när detta avtalet är påskrivet kan man inte längre ångra sig!

8) I samband med att husets färdigställs eller några månader innan skrivs det slutliga upplåtelseavtalet, och man blir medlem i bostadsrättsföreningen. Då ska också den ekonomiska planen vara framtagen. I den ska alla detaljer finnas kring lägenhetsfördelningen och bostadsrättsföreningens ekonomi.

9) Man slutbetalar lägenheten, och flyttar in på överenskommen datum.

 
När huset är färdigbyggt kan det finnas lägenheter kvar som blivit osålda. Dessa säljs av byggaren eller föreningen, och fortfarande till fast pris. Men det kan också finnas lägenheter som kommer ut till försäljning av köpare som vill sälja sin nya lägenhet direkt, utan att ha flyttat in. Då gäller samma villkor som vid en normal bostadsrättsförsäljning.

 

För att sammanfatta: Att köpa nyproducerat kan vara lockande, men också ganska dyrt. Kontrollera noga avtalsvillkoren! Och kontrollera noga förhandskalkylen / ekonomiska planen. Varning för högt skuldsatta föreningar!

 

  © Borättupplysning Skåne

323 Responses to “6. Att köpa nyproducerat”

 1. Elisabet Lötbom skriver:

  Hej,

  Har undertecknat ett förhandsavtal på nybyggnation av bostadsrätt och betalt 50 t.kr. Planerad inflyttning var enl. nyhetsbrev kvartal 4, 2018 och enl. avtal kvartal 2, 2019. Byggstart har ej påbörjats men man menar att allt ska fungera enl. plan, trots enbart 53% sålda lägenheter, Har skickat skriftlig uppsägning/önskemål om att häva avtal.

  Mina frågor:
  1, Gäller förhandsavtal när projektet sålts till ny byggherre (gamla ägare ligger kvar under nya ägare och organisationsbilden har ändrats), ny byggfirma har upphandlats, ny bankkontakt ska användas och projektet har bytt namn?
  2, När anses byggstarten påbörjas- när första staketet sätts upp eller när byggnationen startar (I kontraktet står att ”avtal villkoras vid att 75% av lägenheterna ska vara tecknade 1 månad innan byggstart”)?
  3, Är det möjligt att bli ersättningsskyldig för att föreningen tagit skada om jag bryter kontrakt, med bild som ovan?

  Tack på förhand!

  • Jag vill påstå att dina frågor är omöjliga att entydigt besvara, eftersom lagar och rättsläge är så oklart när det gäller nyproduktion. Att du borde kunna säga upp ditt avtal tror jag dock, eftersom det redan är 6 månader fördröjt. Och därtill verkar de 75% inte ha uppnåtts. Byggbolaget, vilket det nu är, kommer dock med säkerhet sätta sig på tvären. Men jag anser att du har rätt att frånträda avtalet, och få pengarna tillbaka. Advokathjälp kan dock komma att behövas.

 2. Leif Sandberg skriver:

  Köpte en nyproducerad bostadsrätt i en äldre förening för ca ett halvt år sedan. Hur lång garanti har jag. Köpte direkt av föreningen. Det har dykt upp lite irriterande småfel som man hittills åtgärdat men hur lång tid till kan jag kräva detta? Blir det en garantibesiktning efter två år?

  • Det är egentligen inte du som har garantin, utan bostadsrättsföreningen, som beställt ombyggnaden av någon entreprenör. Men normalt har föreningen två års garanti, och då bör en garantibesiktning genomföras. Det är bra att du uppmärksammar föreningen på de problem du upptäcker, det ska du göra. Även efter att garantitiden utgått, om det gäller delar som föreningen ansvarar för.

 3. Nicklas skriver:

  Hej!

  Vi skrev på ett avtal för en nyproducerad lägenhet – där vi va väldigt nogranna med att få ta del av all typ av information, då färgsättning m.m va väldigt viktigt för oss. Det slutade med att vi fick svar på alla frågor och kände oss nöjda med det, så vi beslutade oss för att skriva på avtalet och betalade vår bokningsavgift/första deposition. Det som va den avgörande faktorn för oss, va den exteriöra kulören på dörrar/fönsterlister. Nu i efterhand när husen har satts på plats, så visar det sig att det inte alls va den färg som de utlovat, utan en helt annan. Denna information fick vi första gången muntligen och jag bekräftade det här efteråt med kontaktpersonen som vi fick den här informationen av första gången, via mail, där hon informerar oss om att vi tyvärr ”troligtvis” har blivit felinformerade (av henne).

  Hur bör vi gå vidare i ett sånt fall för att bryta avtalet om vi bestämmer oss för det? Tror du att det kommer behövas inblandning av en advokat i det läget?

  Notera att när vi stämde av exteriör-kulör utvändigt första gången innan vi skrev på något avtal, så gjordes det här muntligen – i efterhand så fick jag det bekräftat via mail, att vi ”troligtvis” blivit felinformerade.

  • Om ni bara har ett bokningsavtal, så bör ni kunna bryta detta om detta med kulören har en så avgörande betydelse. Har ni däremot ett förhandavtal så är det bindande, och då tror jag en annan kulör på fönsterna inte är tillräckligt för att kunna bryta avtalet. Även möjligheten att kompenseras är nog begränsad, om ni inte har stöd i skriftlig bevisning eller avtal. Brl kap.7 §§1-2, samt 5 kap. § 8. Rättsläget är mycket oklart. Försök resonera med byggfirman eller den ni har avtal med, annars kan advokathjälp absolut behövas, om ni anser det värt.

 4. Lotta skriver:

  Våren 2016 köpte vi en bostadsrätt. Lägenheten ingick i ett område som uppförs i 4 etapper, vår ingår i den sista. Vår lägenhet skulle stå klar hösten (tror det står sept.) 2017.
  En bit in i processen upptäcks att man missat i projekteringen, skorstensschaktet går genom brandcellen på våningen ovan. Man projekterar då om och bygger ett schakt utanpå fasaden, denna justering gör istället att vår balkong blev hälften så stor och det blev ett förråd (som vi inte ser som ett mervärde),vi erbjuds ingen kompensation. När bygglovet sedan skall sökas för vår etapp så visar det sig att man inte äger all mark som skall exploateras. Detta drar ut på tiden och vi får en framflyttad tillträde, dock inget datum utan vintern 2018, som senare kom att bli april 2018 för samtliga utan 4 lägenhter. Dessvärre är vi en av dessa 4. sensommaren 2017 när vi eg. borde varit i full färd med att flytta in så får vi mail att det har härjat en pyroman, allt i våran och grannarnas lägenhet stannar av fram till februari 2018, undertiden nästintill noll kommunikation från Gemma. vi får under våren 2018 muntligt tillträde okt. 2018 vilket vi planerar efter och i förra veckan kommer ett mail med ny gissning dec. 2018. Vi känner oss förkrossade!! Den enda kompensation som vi erbjuds är att häva köpet. Sedan saneringsfirman var klara i feb/mars 2018 känns det som att allt har gått så trögt och långsamt. Har vi någon som helst rätt till ersättning, påtryckningsmedel för att de skall ens vilja påskynda projektet?

  • Enligt Brl kap.5 §8 finns det en möjlighet att frånträda avtalet om tillträdet blir kraftigt försenat, vilket ni tydligen blivit erbjudna(??). Detta är i så fall mycket ovanligt. Någon annan ersättning tror jag inte kan bli aktuell. Men om förseningen orsaker er stora ekonomiska bekymmer bör ni kanske kontakta advokat för se närmare på situationen.
   Angående den minskade balkongen tror jag inte just det är tillräckligt för någon nedsättning av pris eller avgift.

 5. Daniel skriver:

  Hej,

  1. Byggfirman som jag ingått bokningsavtal med har rätten att höja priset på lägenheten med max 5% utan att villkoren för avtalet ändras. Är det vanligt att en sådan rätt utnyttjas?

  2. Har jag som tecknare av bokningsavtal rätt att veta vilka andra som även ingått bokningsavtal för en lägenhet i den blivande föreningen? I en befintlig förening är medlemsförteckningen offentlig. Finns det någon motsvarighet vid nyproduktion som ger mig rätt att veta vem jag ingår ny förening med?

  Mvh,
  Daniel

  • Förutsätter att det verkligen är ett bokningsavtal du åsyftar (och inte ett förhandsavtal):
   1. Vad jag vet är det mycket ovanligt. Och i dagens marknadsläge troligen omöjligt, att kräva ett högre pris.
   2. Nej, du har inga sådana rättigheter alls i detta läge. Först när du skriver på ett upplåtelseavtal och därmed blivit medlem, har du rätt att få en lista på övriga medlemmar.

 6. Anders skriver:

  Hej,

  Jag vet att ni inte besvarar frågor om ombyggnation men tänker att min fråga ändå kan vara av praktiskt/juridiskt intresse. Jag ämnar att köpa nyproduktion men innan jag tecknar ett avtal behöver jag ett intyg från interim styrelsen (producenten) att jag har tillåtelse att tillgänglighets anpassa lägenheten. Det rör sig om anpassningar både inne och utanför för rullstol dvs ramp upp till entre dörren, dörröppnare, bortagning av köksö för att frigöra golvyta, bortagning av underskåp samt ändring av handfat mm. Kommunen som eventuellt kan bevilja en ansökan om bostadsanpassning är mån om att jag också kan uppvisa intyg från brf styrelsen att jag har tillåtelse till att genomföra detta. Men under nyproduktion finns väl ingen styrelse ännu? Om jag erhåller ett godkännande från producenten i det här fallet OBOS, kan den blivande styrelsen som bildas i samband med att fastigheten är färdigproducerad riva upp detta beslut? I så fall sitter jag i en prekär situation med en för mig oandvändbar lägenhet som inte får anpassas.

  Tack på förhand
  Hälsningar Anders

  • När du ska teckna ditt förhandsavtal så är föreningen redan bildad, och styrs av en styrelse. Visserligen tillsatt av byggbolaget, men ändå föreningens lagliga styrelse. Så du ska mycket väl kunna träffa ett giltigt avtal med denna styrelse.

 7. Ahm skriver:

  Hej, jag funderar på att köpa nyproduktion. Det finns bara en lägenhet kvar och jag fick tag i den ekonomiska planen för föreningen men jag kan inte riktigt förstå vad jag ska leta efter.

  Vad bör jag tänka på för att veta om föreningsekonomi kommer att vara bra eller inte?

  • Den viktigaste uppgiften är hur stora lån föreningen tänker ta. Över 10 000 kr/kvm är högt, och innebär hög risk för framtiden. Men de flesta nyproduktioner ligger där, mellan 10-15 000 kr/kvm.
   En annan viktig sak att beakta är vem som är byggherre, eller ”bostadsutvecklare”. Är företaget pålitligt? Lämnas garantier för osålda bostadsrätter? Är företaget solvent, och klarar sig även några år framåt? Även byggfirmor kan gå i konkurs, och skulle detta inträffa kan även den nybildade bostadsrättsföreningen påverkas, mycket negativt.

   För en mer detaljerad analys av föreningens ekonomiska förutsättningar hänvisar vi till vår egen Upplysningstjänst.

 8. Anders Edvinsson skriver:

  Hej!
  Jag vet att det här är en fråga som varit uppe vid flera tillfällen men jag dristar mig ändå att ställa den just för vårt speciella fall.

  I maj 2016 skrev vi ett Förhandsavtal på en bostadsrätt. I förhandsavtalet regleras tillträdet till sommaren 2018 med upplåtelse 3-5 månader innan. Tidpunkt för tillträde har sedan flyttats fram flera gånger, nu senast till sommaren 2019. Under resans gång, så sent som under sommaren 2018 har dessutom byggherren meddelat att man inte säkerställt finansieringen.
  Vi har sagt upp Förhandsavtalet och med hänvisning till villkoren i förhandsavtalet samt Bostadsrättslagen. Byggherren(Bostadsrättsföreningen) bestrider muntligen uppsägningen med hänvisning till att vi har känt till den under en längre tid och därmed accepterat den.
  Något nytt förhandsavtal har inte skrivits, däremot har byggherren tagit fram 2 nya kostnadskalkyler vilka vi ej heller delgivits på annat sätt än att dom funnits tillgängliga på hemsidan.
  Vi överväger en rättslig process. Vad är utsikterna att vinna den ?

  • Enligt de diskussioner som nu förs i juristkretsar och enligt en dom som nyligen avkunnades så bör man ha rätt att frånträda ett förhandsavtal om det blir flera månaders förseningar. Det rättsliga läget är dock fortfarande osäkert. Men min bedömning är att ni borde ha mycket goda chanser att få avtalet hävt. Byggherrens invändning kan man bortse ifrån, att ni skulle ha accepterat förseningen saknar juridisk bärighet.
   Att byggherren (föreningen) inte har finansieringen klar, och att nya kalkyler tagits fram, är mycket oroväckande. Vad konsekvenserna är, eller kan bli, vågar jag dock inte uttala mig om. Men ni gör helt rätt i att försöka dra er ur, det är min bedömning.

 9. Simon skriver:

  Hej Lenart,

  vi skulle flytta in till vår nya lägenhet inom 5 dagar, men fick idag medellande från bygg bolaget att lägenheten är vattenskadad och att vi kan inte flytta in på obestämd tid.

  ”Vi måste tyvärr meddela att några bostäder i Brf … har drabbats av en vattenläcka. En av de drabbade lägenheterna är tyvärr er.

  Vi håller på att åtgärda och återställa de skadade lägenheterna, detta är en tidskrävande process och vi måste därför skjuta upp ert tillträde.

  Ni kommer inte att behöva betala några månadsavgifter till Brf … under denna period.

  Bygg bolaget kommer informera er fortlöpande under processen och ni kommer att få besked senast en vecka innan inflyttning kan ske.”

  Kan vi häva avtalet eftersom vi vill inte flytta i en ”åtgärdad lägenhet” eftersom skadorna kan uppkomma senare.

  Vi måste stoppa slutbetalning också.

  • Jag tror inte detta ”olycksfall” är tillräckligt för att ni skulle kunna hoppa av affären. Möjligen kan ni försöka få ekonomisk kompensation. Det rättsliga läget är inte helt klarlagt, så jag vågar inte uttala mig mer om detta.
   Viss vägledning finns i Bostadsrättslagen 7:1-3. Men det är tolkningen som är svår. Skulle det hela dra ut långt på tiden kan ni kanske säga upp avtalet. Däremot inte pga att det kanske skulle kunna uppkomma senare följdskador, eftersom föreningen ansvarar för att allt blir åtgärdat på ett fullgott sätt.

 10. F skriver:

  Hej!

  Jag har nyligen skrivit på ett bokningsavtal till en nyproducerat lägenhet. Nu får jag reda på att insatsen höjts med 150000, i mitt fall en höjning på 7% av ursprungspriset.

  I bokningsavtalet står det preliminär månadsavgift och preliminär inflyttning. Insatsen är dock inte prefix’ad med ”preliminär”, kan då insatsen höjas?

  • Om det är ett bokningsavtal är det inget bindande avtal, och alla uppgifter är preliminära och kan komma att förändras. Först i och med förhandsavtalet ska uppgifterna (insatser och avgifter) var preciserade och som du ska förhålla dig till. Accepterar du inte den höjda insatsen har du alternativet att hoppa av.

 11. Tomas skriver:

  Frågor om bostadsrätt under nybyggnation:

  Jag funderar på att köpa en bostadsrätt som ingår i ett radhus som är under byggnation. Tre fastigheter kommer ha vardera fyra bostadsrättslägenheter.

  Min fundering är hur pass skyddad min investering är om jag fyller i köpekontraktet. Jag tror att det är brukligt att bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av byggherren inledningsvis. Jag har kollat upp styrelseledamöterna till byggfirman och de sitter i styrelsen i cirka tio aktiebolag. Två av bolagen försattes i konkurs förra året.

  Vad händer om byggfirman eller bostadsrättsföreningen försätts konkurs? Finns risk att jag förlorar pengar eller bostad? Vilka skydd finns för att förhindra att bostadsrättsköpare av nybyggnationer råkar illa ut ifall byggherren inte slutför sina åtaganden? Finns det specialister som kan hjälpa en att göra en granskning av köpet, juridiskt och ekonomiskt?

  • Det finns ett visst skydd för dig som bostadsköpare. Det förskott som betalas i samband med förhandsavtalet ska vara garanterade via en bankgaranti, om ifall byggaren går i konkurs under byggnationen. Även de insatser och ev upplåtelseavgifter som betalas i samband med upplåtelseavtalet. Denna bankgaranti upphör inte förrän ca ett år efter färdigställandet. Att det är så ska Boverket och deras intygsgivare kontrollera. En konkurs för byggherren borde därför inte vara någon risk för dig som köpare. Men det innebär inte att det alltid fungerar som det är tänkt. Det har i undantagsfall förekommit att föreningsbildningar gått mycket snett, och köparna råkat illa ut. Men då har det varit någon form av medvetet bedrägeri från byggarens sida.
   En förening kan också hamna på obestånd efter att allt är färdigbyggt, om t ex inte alla lägenheter blivit sålda, och föreningen inte får in tillräckligt med avgifter. Seriösa byggare brukar lämna garantier för att detta inte ska uppkomma, men det kan ändå upppstå problem i ett senare skede.
   Sammanfattningsvis: Generellt kan man säga att ju större och mer väletablerad byggherren är, desto säkrare och tryggare blir föreningsbildningen. En viss granskning av föreningsbildningen göras av Boverket, och en viss granskning av köpet görs av mäklaren. Vi på Borättupplysning kan granska den ekonomiska hållbarheten. Några andra granskningar eller kontroller förekommer inte.

 12. Jan skriver:

  Hej!
  Hur stor del av lägenheterna i en nybyggd fastighet måste vara sålda för att nybyggnationen ska få påbörjas? Min son har tecknat sig för en lägenhet, men det är inte mer än ca 40 av 115 sålda.

  • Detta finns inte reglerat någonstans, utan det är byggfirman som avgör när de tror att de kan räkna hem bygget. I goda tider (som förr) brukade byggena påbörjades enbart med preliminära bokningsavtal som grund, alltså innan någon lägenhet faktiskt sålts. Allt gick ju ändå att sälja. Nu (i sämre tider) vågar nog ingen byggfirma påbörja något, förrän en stor andel lägenheter sålts med bindande avtal. Att idag påbörja en byggnation utan att tillräckligt många har tecknat sig kan leda till ekonomiska problem för byggfirman, och för den framtida föreningen.

 13. Adam skriver:

  Hej
  Köpte en nyproduktion med inflytt sommaren 2018.
  Nu är andra byggnader klara för inflytt. Det har varit svårt att sälja dessa lägenheter. Nu har dessa lägenheter börjat säljas ungefär 10% billigare samt med mindre månadsavgift. Finns de möjlighet till kompensation?

  Tack på förhand
  Adam

  • Att svårsålda lägenheter säljs med rabatt har blivit mycket vanligt. Det fungerar precis som en rea. Det innebär inte att tidigare köpare kan få samma rabatt. Däremot kan man fråga sig hur mindre avgift fungerar. Någon permanent lägre avgift har jag svårt att förstå, eftersom likvärdiga lägenheter ska ha samma avgift, enligt vad som står i den ekonomiska planen. Möjligen är det någon form av tillfällig subvention, som byggaren står för.
   Men någon kompensation för din del är alltså helt utesluten. Med reservation för att jag inte är helt insatt i upplägget.

 14. Mikael skriver:

  Hej,
  Jag försöker förstå mig på varför skuldsättningen blir så hög bara för att det är nyproduktion.

  Får byggheren överföra all skuld som uppkommit i samband med bygget på bostadsrättsföreningen?

  Vilket då om det här stämmer att det priset de tar ut för bostaden är ren vinst?

  Mvh

  Mikael

  • Hänger kanske inte riktigt med i din tankebana. Nyproduktionen betalas på två sätt: Dels de nya medlemmarnas (köparnas) insatser (och i vissa fall upplåtelseavgifter). Dels med lån som tas med fastigheten som säkerhet.
   Genom att göra låneandelen så stor som möjligt, kan byggarens vinst maximeras, samtidigt som insatserna kan hållas relativt låga, och lägenheterna därmed framstå som billiga. Men låneandelen kan inte vara hur hög som helst, eftersom räntorna då kommer medföra att månadsavgiften kan bli så hög att köparna avskräcks av den anledningen. Lagom insatser, lagom månadsavgift, och maximala lån, verkar vara det optimala. Byggarna försöker hitta en balans som maximerar deras vinst, samtidigt som lägenheterna görs säljbara.

 15. Alen skriver:

  Hej jag har köpt ny byggt lägenhet 2017, då fick vi låne löfte på den som som vi skulle köpa, men idag säger banken att vi får inte. dom har mer lägenhet som är osålda men vi fick låne löfte på mindre lägenhet, men föreningen vill inte byta vad ska jag göra

  • Din belägenhet är onekligen mycket svår, och några riktigt bra råd har jag tyvärr inte. Möjligen skulle du kanske med hjälp av advokat kontrollera om det finns möjlighet att häva avtalet, om det finns brister i avtalet. Eller försöka med andra banker att få lån. Eller åtminstone skaffa ett kortare lån, och sälja bostadsrätten direkt efter upplåtelsen (men då antagligen med förlust).

 16. August skriver:

  Hej,
  Vi har en bostadsrätt som köptes vid nyproduktion i början av 2000-talet. Taket till det inglasade uterummet är i dåligt skick och har läckt in vatten. Den klinkerbelagda terrassen (ej takbelagd) är även den i dåligt skick och behöver åtgärdas. Frågan uppkommer nu vem av föreningen och bostadsrättshavaren som ansvarar för underhållet av dessa (taket och klinkerläggningen). Vi är villrådiga och hoppas kunna få er syn.

  Såväl inglasningen av uterummet som klinkerläggningen av terrassen var tillval utöver standardutförandet för lägenheten men uppfördes före tillträdesdagen (lägenheten har alltså aldrig bebotts utan dessa. Alla papper som visar på detta finns kvar). Inglasningen/taket som skapade uterummet utfördes av husbyggaren medan klinkerläggningen genomfördes som egen entreprenad enligt överenskommelse med husbyggaren. Stadgarna som idag gäller nämner i avsnitt om Tillbyggnad att sådana ska bostadsrättshavaren ansvara för underhållet av. Men att uterummet/klinkerläggningen skulle betraktas som tillbyggnader när de funnits från start känns för oss främmande (borde betraktas som nybyggnation?). Stadgarnas formulering om att underhållsansvaret för terrass inskränks till att tillse att dagvatten inte hindras, känns som den talar för att brf ska stå för underhållet.

  • Jag kan bara instämma i att det är oklart hur ansvaret är fördelat. Att byggnationen gjordes från början och fanns där när ni flyttade in innebär inte automatiskt att ansvaret är föreningens. Utan det är stadgarna som avgör. Och där är det tydligen motsägelsefullt. Tillbyggnad (som detta måste anses vara) är innehavarens ansvar, sägs det. Samtidigt begränsas ansvaret enbart till avrinningen??? Det här bör redas ut inom föreningen, så att stadgarna blir entydiga. Till dess är jag rädd för att ni själva får ta på er an detta underhåll. Eller försöka få fram en överenskommelse om delat ansvar.

 17. Anna skriver:

  Hej!

  Jag är intresserad av att eventuellt köpa en nyproduktion i en Stockholmsförort, en BR med tillträde nästa sommar. Jag har fn inga bostadslån (har sålt mitt nuvarande boende och kommer hyra fram till ett ev. tillträde) och har fast jobb och bra lön. Jag köper för att bo över tid, alltså ett nytt primärt boende som jag avser behålla länge.

  Efter att ha satt mig in lite i vad som gäller vid köp av nyproduktion så har jag stött på en del hinder som jag omöjligt kan vara ensam om. Jag har ägt både lägenhet och hus i Stockholm, men aldrig köpt nyproduktion. Jag förstår att alla (konsumenter, byggherrar, banker) påverkas av den avmattade marknaden men det har liksom gjort att man som köpare hamnar i lite av ett moment 22.

  *Jag får utan problem lånelöfte för lånebeloppet
  *Banken (har pratat med flera nu) vill dock inte godkänna det specifika objektet förrän föreningen presenterar sin ekonomiska plan (kalkylen som redan finns räcker inte).
  *Den ekonomiska planen kommer c:a 3-6 månader innan tillträde (som vanligt alltså)
  *Byggherren vill i sin tur (vilket jag förstår delvis beror på det nya marknadsläget) såklart inte teckna bokningavtal utan förhandsavtal direkt. Planerad byggstart årsskiftet 2019/2020 (om en viss procent bostäder är sålda, vilket ju är en ytterligare en dimension i detta, dock mindre väsentligt för mig som absolut kan tänka mig att vänta några månader längre på ett boende jag verkligen vill ha)

  Summan av kardemumman blir ju att hur sjutton ska folk kunna köpa nyproduktion framöver? Det är svårt att få lån beviljat innan den ekonomiska planen finns tillgänglig (dessutom går vi ju mer och mer ifrån personliga bankmän och alla bedömningar blir väldigt ”över en kam” upplever jag?), byggherrarna kan inte dra igång sina byggen förrätten viss procent är sålt och innan en viss procent är såld så kommer ingen ekonomisk plan. Det kan ju inte vara många som idag vågar skriva på ett förhandsavtal utan att veta att man får lån till det specifika objektet? Annat för fem-sex år sen kanske med nu?

  Min fråga är egentligen hur ska man egentligen tänka som köpare till nyproduktion numera? Det blir ju nåt slags moment 22. Det behövs ju byggas men hur ska folk kunna köpa?

  :)
  A

  • Visst är situationen problematisk idag. Det nya, som förvånar mig, är att din bank inte vill ge ett lånelöfta utifrån föreningens förhandskalkyl. Detta skapar ju, som du säger, ett moment 22 i hela branschen. Bankernas ovilja att garantera lån idag kan bero på att det finns en osäkerhet i om alla projekt verkligen kommer fullföljas på ett bra sätt (se nedan).

   Till frågan om hur man ska tänka. Som köpare av nyproduktion är det i dagens situation framför allt en sak som är viktig: Att ha förtroende för byggherren, eller det byggande bolaget. Man måste försäkra sig om att byggherren är en seriös aktör, och att byggprojektet fullföljs, och att alla garantier är på plats. Man bör unvika småprojekt och mycket små föreningar, där byggherren är okänd, eller ännu värre, ökänd. Det förekommer, och har förekommit, många oseriösa bostadsrättsbildningar, där omsorgen om den blivande föreningen är obefintlig, och det enda som räknas är en rejäl vinst för byggbolaget. Många oseriösa byggherrar tar inget ansvar utan lämnar efter sig föreningar med allehanda problem av både praktisk och ekonomiska art. Eller att hela byggprojektet blir kraftigt försenat, eller ännu värre, kanske inte alls fullföljs.

 18. Sara skriver:

  Hej! Vi köpte en nyproduktion år 2016 med inflytt nu i höst år 2019. Jag har försökt leta förgäves utan att hitta svaret på mina frågor och hoppas därmed på det här.

  Till min frågor:
  När får jag omvärdera min nyproduktion?
  Ska man räkna 5 år från dess att avtal skrevs (2016) eller nu i år, vid faktisk inflytt?

  För kännedom är priset vi betalat lägre än det den faktiskt är värderad till via Booli (ca 500.000kr) och den boyta, det som endast vi fått betala för, är 62 kvm (dvs är 38 kvm biyta).

  Tacksam för svar! Mvh Sara

 19. Erik skriver:

  Hej!

  Dokumentet avslutas med ”Varning för skuldsatta föreningar!”
  Vad betyder det när det gäller nyproduktion, är det de enskilda bostadsrättsinnehavarnas banklån som tillsammans slås ihop som föreningens gemensamma skuld?

  Mvh//Erik

  • Vi avser alltid bostadrättsföreningens fastighetslån, som nästan alltid är mycket hög i nyproduktion. Har inget alls att göra med de boendes egna privata lån.
   Varningen lyder ordagrant ”Varning för högt skuldsatta föreningar”.

 20. Hannan skriver:

  Hej,

  Vi har köpt en nyproduktion (bostadsrätt) där tillräde är om ett par månader. I det signerade förhandskontraktet framgår det att taket på huset är av plåt, dock har byggföretaget meddelat oss att de kommer ändra detta till papp istället utan vårt godkännande.

  Har vi rätt till kompensation?

  MVH/ Hannan

  • Nej, det tror jag inte. Yttertaket och dess underhåll tillhör föreningen, så ert boende påverkas inte direkt. Däremot kanske indirekt, det kan bli en försämring för föreningen, om taket får en lägre standard. Men det är en fråga för föreningen. I detta fall är troligen föreningen = byggföretaget, de väljer alltså en billigare lösning. Men jag kan inte se att det är en väsentlig (avgörande) förändring, så därför kan ni troligen inget göra.

Leave a Reply