Borättupplysning önskar God Nytt År 2014 !

januari 3rd, 2014

Fler och fler hittar till Borättköparskolan och till våra andra hemsidor, och det är vi glada för. Borättköparskolan fyller en viktig funktion när man står i begrepp att köpa bostadsrätt.  Fler och fler beställer också en särskild ”Borättupplysning” när de hittat en intressant bostadsrätt, för att vara på säkra sidan att det är en bra förening.

Många av er skriver också frågor med anledning av våra ”lektioner”. Vi försöker besvara dessa frågor efter bästa förmåga, men det kan ibland dröja några dagar, och det måste ni ha överseende med. Vi behöver ibland fundera på frågeställningarna, som kan vara både besvärliga och invecklade. Vi vill också be er att försöka fatta er kort. Långa inlägg brukar vi korta ner, för att de ska bli läsbara i andras ögon.

Med det önskar vi god fortsättning på det nya året !

Kassaflödesanalysen

november 20th, 2013

 

Något vi tänkt skriva om länge, nu gör vi det:

Bokslutens kassaflödesanalyser:  onödiga och meningslösa i brf.

Lektion 47 >>>>

 

Om energideklarationer

oktober 24th, 2013

Numera brukar det förekomma uppgifter om energiprestanda i lägenhetsannonserna, och en energideklaration brukar finnas som bilaga.

Hur ska man förhålla sig till denna nya information?  Ska man bry sig?

Lektion 46:  >>>

 

Vad är revisorns utlåtande värt?

mars 20th, 2013

Den frågan ställer vi oss i vår nya  lektion 45  >>>

 

 

Ta alltid hänsyn till föreningens lån !

mars 1st, 2013

Föreningens belåning måste alltid väga tungt när du köper bostadsrätt. Ta alltid hänsyn till föreningens skulder! En bostadsrätt i en skuldsatt förening måste alltid värderas lägre, jämfört med en bostadsrätt i en skuldfri förening.

Men hur ska du räkna, och varför?  Det tar vi upp i  lektion 44  >>>>

 

Affärsvärlden artikel

 

Vilseledande från Mäklarsamfundet

februari 22nd, 2013

Varje vecka svarar Mäklarsamfundets kundombudsman Titti Öhrn på ”läsarfrågor” i Metro Bostad. Denna vecka handlade frågan om yttre reparationsfonden, och hennes svar är det traditionella:

en fond till vilket föreningen avsätter pengar för framtida utgifter…   …så att det finns pengar att underhålla och reparera föreningens fastigheter.   … en ekonomisk buffert.”  osv. osv.

Styrelsetips har vi haft några artiklar om yttre reparationsfonden, eller underhållsfonden som den också kallas, och där påpekat det viktiga faktum att denna fond enbart är en teoretisk konstruktion, en bokföringspost i balansräkningen, som inte innehåller verkliga pengar. (Läs mer här.)  Eftersom fonden inte innehåller några pengar är den alltså inte någon ekonomisk buffert, som kan användas till framtida underhåll. Även om föreningen varje år avsätter stora belopp till fonden, kan det helt saknas pengar den dag det behöver göras större reparationer.

Det är beklämmande att Mäklarsamfundets kundombudsman inte förstår detta grundläggande faktum.

Vidare föreslår Titti Öhrn att man ska ”ta kontakt med någon i föreningens styrelse för att få en genomgång av föreningens ekonomi.”  Detta är också ett dåligt råd, eftersom varje styrelse tenderar att framställer den egna föreningen som mycket bättre än vad den kanske är. (Vem ska man då fråga? Läs mer här.)

Är Titti Öhrn representativ för landet mäklarkår?  Vår erfarenhet säger oss att många mäklare tyvärr saknar tillräcklig kunskap om bostadsrättsfrågor, och saknar förmåga att på ett rättvisande sätt bedöma en bostadsrättsförenings ekonomi. (Läs mer om mäklarrollen här.)

För att få en bild av en bostadsrättsförenings ekonomi ska man varken titta på underhållsfonden eller fråga föreningens styrelse, inte heller ska man lita på att mäklaren ger ett korrekt svar. Istället måste en särskild analys göras, eller så kan man följa de råd och beräkningstips som finns här på Borätt-köparskolan!

Se artikeln i Metro Bostad här.